Генетска слика Лепенског Вира и Винче

15. јуна 2018.

коментара: 18

У последњих неколико година, са напретком технологије и последично све бржим развојем популационе генетике и археогенетике, истраживање и разумевање археолошких култура добило је сасвим нову димензију. Наиме, данас је могуће изоловати и анализирати генетски материјал из скелета старих и до неколико десетина хиљада година, и поређењем са генетиком савременог становништва доносити много сигурније закључке о настанку, развоју и кретању праисторијског становништва него што је то било могуће само уз помоћ археологије и антропологије.

Иако је већ објављен велики број узорака из различитих периода прошлости, из разних делова Европе, па и из неких нама суседних држава, до сада нису биле рађене анализе узорака са територије Србије. Пре неколико дана, у великој студији Mathieson et al. – The Genomic History Of Southeastern Europe, коначно смо добили и резултате првих анализираних скелета са територије Србије, и то из три вероватно најпознатије археолошке културе које се везују за наше просторе, Лепенског ВираСтарчева и Винче. Додуше, од 39 анализираних узорака, само 1 припада Старчевачкој култури, 3 су из периода Винчанске културе, са налазишта Гомолава код Руме, а чак 35 узорака је са четири локалитета културе Лепенски Вир: Власца, Падине, Хајдучке Воденице и епонимног налазишта Лепенски Вир. Анализом су обухваћени ипсилон хромозом, који се наслеђује искључиво по мушкој линији, митохондријална ДНК, која се наслеђује само по женској линији, као и укупна (аутозомална) генетика, која обухвата анализу свих хромозома осим полних.

Пре преласка на резултате анализираних узорака ваљало би се подсетити каква је генетска слика данашњег становништва Србије. Гледано по мушкој линији (ипсилон хромозому), Срби су доминантно потомци Словена. Ипсилон хаплогрупе које представљају генетски сигнал Словена, I2a-CTS10228 (позната још и као I2a-Динарик), R1a-Z280 и R1a-M458 носи преко половине Срба (I2a-CTS10228 ~ 34%, R1a (Z280+M458) ~ 17%). Хаплогрупе које се могу везати за предсловенско становништво Балкана (Илире, Трачане, Келте итд.) носи приближно 35% мушких становника  (E-V13J2-M172R1b-Z2103R1b-P312G2a-L497). Око 10% порекло по мушкој линији вуче од разних германских племена, пре свега Гота, Нормана и Саса (хаплогрупе I1-М253R1b-U106I2a2a-M223), док остатак чине неке мање заступљене хаплогрупе (N2-Y6503J1-M267Q-M242), чије порекло у нашем народу још увек није до краја разјашњено.

Када су у питању митохондријалне хаплогрупе, слика је много шаренија, као и у већини европских земаља, па се тим бројкама нећемо претерано замарати. Гледајући укупну (аутозомалну) генетику, Срби у приближно једнаким процентима (50-50) носе генетику предсловенског становништва Балкана са једне, и Словена, Германа и неких других касније придошлих народа  са друге стране.

Култура Лепенског Вира је једна од најзначајнијих и најсложенијих праисторијских култура у Европи. Њено матично подручје обухватало је простор Ђердапске клисуре, а радиокарбонским мерењима установљено је да је овај простор био насељен скоро 4000 година без прекида, од отприлике 9500. до 5500. године п.н.е. Локалитет Лепенски Вир је откривен 1960. године, а прва истраживања су вођена у периоду 1965-1970. под вођством професора др Драгослава Срејовића, археолога, академика и професора Универзитета у Београду. Скоријим истраживањима у периоду 2006-2009. руководио је професор Душан Борић. Најзначајније насеобине ове културе су, са српске стране Дунава, Лепенски ВирПадинаСтубицаВласац и Хајдучка Воденица, а са румунске стране АлибегИкоанаРазвратаСкела Кладовеи и Островул Корбулуи. Душан Борић је на основу истраживања локалитета Лепенски Вир предложио поделу културе на четири фазе:

1. 9500-7300 п.н.е. рани и средњи мезолит – Прото-Лепенски Вир I-II

2. 7300-6200 п.н.е. касни мезолит (у овој фази нису забележени трагови окупације на локалитету Лепенски Вир, али је фаза добро репрезентована налазима са Власца, Падине и Хајдучке Воденице)

3. 6150-5950 п.н.е. трансформациони/рани неолит – Лепенски Вир I-II

4. 5950-5500 п.н.е. средњи неолит – Лепенски Вир III

Археолошки локалитети из којих потичу анализирани узорци

Археолошки локалитети са којих потичу анализирани узорци из ове студије

Анализа узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира показује нам да су њени становници носили ипсилон (I+R1b=100%) и митохондријалне хаплогрупе (U5+U4+U8=80%) које су и раније налажене код палеолитских и мезолитских ловаца-сакупљача широм Европе. Оно по чему су се разликовали од њих управо је присуство неких митохондријалних хаплогрупа (K1+H+J2=20%) чије се даље порекло везује за Блиски Исток, и за које се сматра или да су дошле директно са најранијим неолитским земљорадницима из Анадолије, или да су биле присутне међу ловцима-сакупљачима југоисточног Балкана и Анадолије, који су међу првима апсорбовани у најраније неолитско становништво по његовом доласку на Балкан. Другој теорији у прилог иде и чињеница да је хаплогрупа K1 такође пронађена и код два грчка мезолитска узорка из Тесалије. И по аутозомалној генетици носиоци културе Лепенског Вира били су, поготово у старијој мезолитској фази, јако слични ловцима-сакупљачима из западне и централне Европе. Два узорка из Лепенског Вира (I4665 и I4666), који се датирају у период раног неолита – Лепенски Вир I-II, су по аутозомалној генетици скоро идентични најранијим анадолским и балканским земљорадницима, а један узорак из Падине (I5232) из истог периода имао је скоро подједнак удео генетике мезолитских ловаца-сакупљача и неолитских земљорадника. Индикативно је да су сва три узорка са значајним уделом генетике неолитских земљорадника такође били носиоци неолитских митохондријалних хаплогрупа које нису присутне код ловаца-сакупљача из ранијих периода. Све ово нам говори да је Ђердапска клисура била један од региона где је дошло до успостављања најранијих контаката, како културних тако и генетских, између мезолитских ловаца-сакупљача и раних неолитских земљорадника. Ови налази подупиру раније археолошке доказе, који су указивали да је у периоду раног неолита дошло до одређених промена у материјалној култури (појава керамике, сахрањивање покојника у згрченом положају), узрокованих приливом новог становништва. Анализе изотопа стронцијума су такође показале да су многе индивидуе сахрањене после 6100. п.н.е. у Лепенском Виру (укључујући и узорак I4665) биле нелокалног порекла, односно да нису биле оригинално из региона Ђердапске клисуре. Још једна занимљива чињеница која се може извући из ових резултата је да су првобитни контакти две популације по свој прилици били једносмерни, тј. да су земљорадничке придошлице биле великим делом или у потпуности женског пола, јер ни у једном узорку нису пронађене ипсилон хаплогрупе карактеристичне за најраније неолитске земљораднике (G2a2H2C1a2I2cJ2T1a).

Табела са основним подацима за 35 узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира

Табела са основним подацима за 35 узорака са четири локалитета културе Лепенског Вира

Сада ћемо се мало детаљније позабавити ипсилон хаплогрупама, пошто су оне најкорисније за интерпретацију кретања становништва у далекој прошлости. Од 17 мушких узорака из ове студије, 10 је припадало хаплогрупи I, чији носиоци су били једни од најранијих модерних људи који су населили Европу, а 7 хаплогрупи R1b-L754 (сви осим једног xP297), што значи да нису представљали предачку популацију за више од 99% данашњих носилаца ове хаплогрупе у Европи, који припадају грани P297>M269. Поменућемо да један узорак са локалитета Падина припада грани I2a1-P37, дакле линији која је, између осталих, предачка и за грану I2a-CTS10228 која је доминантна међу Србима. Нажалост, код овог узорка није утврђена ниједна дубља подграна, a гране P37 и CTS10228 дели више од 13000 година, па на основу њега не можемо доносити никакве битне закључке, а нагађањем се нећемо бавити. Сви остали узорци са утврђеним дубљим подгранама припадају грани I2a2a-M223, која нам такође, сама по себи не би претерано значила, међутим чињеница да је за неколико припадајућих јој узорака утврђена још дубља подграна Z161 значајно мења ствар.

Ова грана је данас, у облику своје најбројније подгране L801, најзаступљенија код германских народа, а највеће проценте бележи у Данској, северној Немачкој, Холандији и Белгији, Енглеској и северозападној Сицилији (последица насељавања Нормана), а у мањем проценту је заступљена у скоро свим деловима Европе (изузетак су западни Балкан, северна Украјина и јужна Белорусија, Финска и централна Шпанија. Гледајући мапу њеног распростирања чини се да је била заступљена код већине германских племена која су у различитим периодима насељавала наведене територије (ГотаФранакаСвеваЛомбарда, данских Викинга и шведских Варјага).

Поставља се питање на који начин је ова грана доспела међу Германе. Пошто је ова грана пронађена код још неких узорака из каснијих периода и археолошких култура, покушаћемо дати одговор када и којим путем су се њени носиоци могли кретати у далекој прошлости. Дакле, најстарији носиоци ове гране откривени су управо у култури Лепенског Вира. Ова култура престаје да постоји око 5500. године п.н.е, а свега неколико стотина година касније наилазимо у источној Мађарској на каснонеолитски узорак који је тестиран као I2a2a1b-CTS10057 (xL701), што у преводу значи да је скоро сигурно припадао грани Z161, јер осим L701 и Z161 нема других грана испод CTS10057. Можемо замислити ситуацију где је део становништва последњих фаза културе Лепенског Вира из неког разлога напустио своја станишта, и кретао се узводно уз Дунав и Тису до равница источне Мађарске. Још један CTS10057 (xL701) узорак је пронађен на истој територији, у наредној енеолитској Тисаполгарској култури (4500-4000 п.н.е.). Следеће појављивање гране Z161 је међу узорцима Културе кугластих амфора (Globular Amphora Culture, 3200-2600 п.н.е.), која се простирала на територији данашње западне УкрајинеПољске и североисточне Немачке. Опет можемо замислити ситуацију где се део носилаца ове гране кретао из источне Мађарске на север уз Тису, и учествовао у формирању Културе кугластих амфора. Овде треба напоменути да су лингвистички стручњаци одавно утврдили да у германским језицима постоји неиндоевропски супстрат, за који се сматра да је последица мешања дела индоевропских племена из црноморских степа (носилаца данас најкарактеристичније германске хаплогрупе R1b-U106) са каснонеолитским становништвом централне Европе, на које су наишли у својим сеобама на запад. Каснонеолитско становништво Културе кугластих амфора (које је по свој прилици имало значајан, ако не и доминантан удео хаплогрупе Z161) би се савршено уклопило у ту причу, тим пре што и U106 и Z161 имају пангермански карактер, и показују недвосмислену корелацију са данашњим германским народима. Ова пре-прото-германско становништво се касније кретало на запад и север, и највероватније у јужној Скандинавији помешало са становништвом Културе бојних секира (2900-2200 п.н.е.), које је и само било мешавина друге две данас пангерманске хаплогрупе (I1-M253 и R1a-Z284), што је представљало први ступањ у формирању прото-германских племена.

Када су у питању узорци који су тестирани као R1b1a-L754 (xP297), постоје две основне могућности. Прва је да су припадали некој реткој грани (L754* или L389*), која се временом угасила, а друга, вероватнија варијанта је да су припадали грани R1b1a2-V88, која се данас може наћи широм Европе у изузетно малом проценту, с тим да је нешто значајније заступљена у јужној Европи, пре свега на Апенинском и Иберијском полуострву. Нешто значајнији проценат (до 4%) ова грана бележи у региону Леванта, међу ЛибанцимаДрузима и Јеврејима, а највеће фреквенције достиже међу појединим народима северне Африке, суданским Коптима (15%)Берберима из граничне регије Египта и Либије (23%)Хауса народом из Судана (40%)Фулани народима Нигера и Камеруна (54%), док код неких чадских племенасеверног Камеруна и Нигерије достиже и невероватних 95%. Готово сви припадници гране V88 у Африци и Блиском Истоку припадају подграни Y7771, и високи проценти међу наведеним афрчким народима последица су наглог демографског ширења ове подгране у последњих 6000-7000 година. Грана V88 је међу древним узорцима до сада пронађена код једног мезолитског ловца-сакупљача из Украјине, и код једног неолитског земљорадника из Шпаније, па се као најлогичније извориште ове гране намеће управо подручје Балкана и култура Лепенског Вира, одакле су се касније носиоци ове гране расељавали у разним правцима.

Винчанска култура (око 5400-4500 п.н.е.) је била најзначајнија и технолошки најнапреднија култура средњег и касног неолита на Балкану. Обухватала је скоро целокупну територију данашње Србије, као и делове према Србији граничних подручја свих околних земаља. На том подручју је наследила старију Старчевачку културу (6000-5400 п.н.е.), али по свој прилици није представљала њеног „природног“ наследника, јер је новијим истраживањима установљено да је винчанска популација највероватније представљала нови талас земљорадничког становништва, који је дошао из правца југа и југоистока, долинама Вардара, Јужне и Велике Мораве. На Винчанском налазишту Беловоде код Петровца на Млави пронађени су најранији докази металургије бакра из око 5400 п.н.е, а симболи урезани на грнчарији и фигуринама винчанске културе раније су по појединим археолозима сматрани за трагове најстаријег писма на свету, међутим та теорија је данас напуштена. Најзначајнији локалитети ове културе су Винча-Бело БрдоГомолаваПлочникГрадацБеловоде и Рудна Глава.

Табела са узорцима из Старчевачке (Сараорци) и Винчанске културе (Гомолава)

Табела са основним подацима за узорке из Старчевачке (Сараорци) и Винчанске културе (Гомолава)

Становници Винчанске културе били су у генетском смислу класични неолитски земљорадници, носили су и ипсилон (G2a2a-PF3147), и митохондријалне хаплогрупе (K1a, HV, H) карактеристичне за неолитско становништво Анадолије и Европе. И по аутозомалној генетици били су готово идентични најранијим анадолским, и нешто каснијим европским земљорадницима Старчевачке и Културе линеарнотракасте керамике. Конкретно, грана G2a2a-PF3147, којој припадају сва три узорка са Гомолаве, је уз своју сестринску грану G2a2b-L30 била најбројнија међу неолитским земљорадницима, пронађена је у скоро свим неолитским културама, између осталих и међу раније објављеним резултатима Винчанске културе из јужне Мађарске. Овој грани припадао је и чувени „ледени човек“ Оци. Данас је заступљена скоро искључиво у Европи, а највеће проценте бележи међу становништвом Корзике (11%) и Сардиније (6%), док у остатку Европе ретко где прелази 1%.

Да закључимо, ова студија је дефинитивно доказала да није било хиљада година континуитета становништва на овом простору, од Лепенског Вира, Старчева и Винче до данас. Ово је пре свега уочљиво код мушких линија, јер хаплогрупе пронађене у праисторијским становницима Лепенског Вира и Винче не прелазе ни 1% код савременог српског становништва, а и тај мали проценат без сумње потиче од становништва досељеног у каснијим периодима. Наравно, овакав закључак не треба да чуди, јер је то било јасно и пре ове студије, али дужан сам нагласити, јер и данас често чујемо приче да су Срби непосредни наследници и потомци становништва Лепенског Вира и Винче, и да су на овим просторима хиљадама година, што једноставно није тачно. Знамо сви колико је „прометан“ био овај део Балкана током забележене историје, и какве турбулентне промене су се дешавале само у последњих 2000 година, па би било крајње сулудо очекивати да је становништво остало непромењено током целог тог периода. Одређени континуитет неолитског становништва можда би се могао очекивати у планинским областима западног Балкана (Динаридима), где је неприступачнији рељеф често представљао препреку многим освајачима кроз историју, и пружао колику-толику заштиту старом становништву, али за потврду тога мораћемо да сачекамо неку нову студију.

Неки ће се можда запитати, како то нисмо директни потомци становништва Лепенског Вира и Винче, када Срби и данас имају приближно једнак удео предсловенске и словенске аутозомалне генетике, а митохондријалне хаплогрупе присутне код праисторијског становништва Лепенског Вира и Винче заступљене су и данас међу Србима? То јесу чињенице, али оне и даље нису доказ хиљада година континуитета становништва на истом простору. Да појасним на једном практичном примеру. Код Срба је и данас у малом проценту заступљена хаплогрупа I2a2a-M223>Z161, пронађена код становника културе Лепенског Вира, али сви њени носиоци припадају још дубљој подграни L801, и сви они потичу од једног јединог претка, који је живео пре око 4000 година. Као што смо раније поменули, ова грана се сасвим јасно може повезати са германским народима, што значи да је њено присуство код Срба последица досељавања германских народа током касне антике (Гота) и/или током средњег века (Нормани, Саси), а не њеног континуираног развоја на овим просторима од Лепенског Вира до данас.

Аутор: Уредник Српског ДНК пројекта Милан Рајевац

Avatar photo

Аутор чланка:
Милан Рајевац

Коментари (18)

Одговорите

18 коментара

 1. Jovica Vucelja

  Da li je utvrđeno koji su razlozi zbog čega postoji jako malo pronađenih skeletnih ostataka koji pripadaju stanovnicima “Starčevačke” “Vinčanske” i kulture “Lelenskog Vira”. Ukoliko se uspe odgovoriti na to pitanje na koji način su pomenute kulture naroda sahranjivali svoje pretke mogu se utvrditi da mnoge važne činjenice.

 2. Рада

  Поштовани чланови удружења Порекло, изузетно ценим ваш труд али мислим да не улазите у суштину на прави начин. Опростите, то је само моје мишљење, никако не значи да је тачно.
  Рецимо, по вама Срби који имају хаплогрупу И2а2а–М223 су дошли са севера, и, малтене су Германи по пореклу, а бојите се да зачепркате у дубину а тамо бисте нашли врло интересантне ствари. Као прво, видели бисте да и данас у Немачкој живе Срби ( Лужички) који су тамо од памтивека и који су истребљени северним крсташким ратом у великој мери, а значајан број преживелих је асимилиран. Није ли ту кључ присуства значајног % те хаплогрупе међу Немцима данас? И још пуно тога има али да коментар не буде сувише дугачак.
  Наравно да је сваки реалан човек свестан да није могуће да су сви наши преци живели овде у континуитету, али је исто тако реално да неки јесу 100% и то је могуће доказати чак данас уз мултидисциплинарни приступ, али је предуслов за тако нешто да човек не буде кукавица, већ прво да правилно доноси закључке, а потом да има храбрости и да их презентује и заступа.
  Поздрав и свако добро.

  • Михаило

   Радо,
   наши професори у школама и САНУ ако је то уопште Српска Академија,они никада неће прихватити да су Срби аутохтони народ јер германи су то наметнули у задњих 200 година.Ја живим у Немачкој и мени је познато за Лужичке Србе али они себе не зову Лужички јер то је као кад би рекао Краишници.. Нежелим да се расправљам с било ким нити да делим савете али свако нека само мало логички размисли шта је истина.И даље нам протурају причу како су Срби дошли на Балкан и како је била Византија итд. Није срамота не знати али је срамота знати а прећутати! Ко неће Брата за Брата тај хоће туђина за господара! Туђини господаре нама за оне који неразумеју. Поздрав свима Мир Божји Христос Воскресе!

   • Denis

    Како вас само није стид ! Патите од неког комплекса мање вредности и стидите се српске историје која је једна од најбогатијих на свету. Ко да ће ти неко дати паре ако ти је деда био Агамемнон Богиновић Карановић. Исти сте као Македонци и Албанци који ће и Наполеона, Ханибала и Ацтеке да прогласе својима, да наравно само вас Немци лажу, вероватно вас лажу и сада, и Вучић је у ствари владар Србије од Атлантика до Јапанског мора.

 3. Sava

  Jasno je u potpunosti da ne postoji kontinuitet u genetičkom smislu nekadašnjeg stanovništva iz gore navedenih kultura sa današnjim stanovništvom na srpskim prostorima i da sva genetička podudarnost sa pojedinim nalazima sa lokaliteta potiče iz mnogo kasnijih migracija. Pomenuli ste da u planinskim teško prohodnim oblastima Dinarida postoji mogućnost određenog genetskog kontinuiteta stanovništva od neolita do danas, ali da nije bilo genetičkih studija o tome. Mene interesuje da li je bilo antropometrijskih studija zemnih ostataka starih populacija iz Dinarskih krajeva, ako je bilo do kakvih podataka se došlo i koliko su pouzdana ta istraživanja? Konkretno mislim na takozvane “kamene gomile” u dinarskim krajevima, ali i ostale nalaze uopšte. Odnosno da li takva vrsta studije može dati određene dokaze ili naznake o kontinuitetu do danas?
  Veliki pozdrav.

 4. Феђа

  Зашто се семитска група Е2 (Е-В13) приказује као “илирска”? Албанци немају ама баш ништа са Илирима. Добро је познато како су се и када доселили на Балкан – у 11. веку где су их допремили Римљани. Дакле прича о њиховом “аутохтоном” балканском пореклу једноставно не стоји. То се може видети не само по генима, већ и по њиховом језику, ношњи, култури, географским тачкама где је ова група пронађена и по историјским списима, где њих једноставно нема на Балкану све до 11. века.

  • Слободан Зрнић

   Семитска Е-В13? Римљани у 11. веку? Види се по генима да нису аутохтони?

   • Pa sad...

    Rimljani (Romeji) postoje do 1453, tj pada Rimskog (Romejskog) Carstva u vlast otomanskih varvara.

    • Denis

     Слободно кажи Византија, тако се назива у српском језику, зар нема психијатара на Балкану да вам лече те комплексе мање вредности ? Сви ви аутохтони Срби, антички Македонци, илирски Албанци сте јад и беда.

 5. Dragan Ristanović

  Poštovani,

  1. Molim vas za komentar na nalaze Eupedije:
  https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I2_Y-DNA.shtml
  Citat:
  “…The high concentration of I2a1b-L621 in north-east Romania, Moldova and central Ukraine reminds of the maximum spread of the Cucuteni-Trypillian culture (4800-3000 BCE).
  No Y-DNA sample from this culture has been tested to date, but as it evolved as an offshoot from the Starčevo–Kőrös–Criş culture, it is likely that I2a was one of its main paternal lineages, and a founder effect could have increased considerably its frequency.
  The Cucuteni-Trypillian culture was the most advanced Neolithic culture in Europe before the Indo-European invasions in the Bronze Age and seems to have had intensive contacts with the Steppe culture before the expansion of Yamna to the Balkans and Central Europe (see histories of R1a and R1b).” kraj citata.
  Molim vas za komentar na nalaze Eupedije da je starčevačka kultura nosilac I2a halpogrupe čiji smo mi Balkanci potomci 35% (Srbi 34%, Hrvati 37%, Hrvati iz Bosne 71%, Muslimani iz Bosne 53% – izvor Eupedia). Gde su naši preci nestali? otišli u pravcu Ukrajine, Indije… pa se u 5. i 6. veku vratilii na Balkan…?

  2. Ko je vršio odabir uzoraka, na osnovu kog kriterijuma i između koliko dostupnih uzoraka,
  3. Ko je vršio genetsku analizu uzoraka čije rezultate testiranja ste predstavili?

  Unapred zahvalan,
  Dragan Ristanović

 6. Goran Bras

  Nesto nije jasno ,zasto se koriste rezultati Eupedije ?ako imamo srpski DNK projekat ,hvala !

 7. Dinarske haplogrupe postaju karpatske, bavite se egzaktnom naukom, a pozivate se na propagndne materijale iz 16. vijeka (“De Administrando Imperio”), pozivate se na “većinu arheologa i istoričara” i izvodite zaključke koristeći iste i nesumnjajući u njihovu vjerodostojnost.
  Kada zaključak ide nesumnjivo u našu korist tada se ne bavite nagađanjima, a kada postoji i zrno sumnje, tada pričate bajke o Kelto-Germano-Ezop-Andersen-Grim-Šćipetar glupostima.
  Pametnom dosta.
  Jedina korisna stvar su egzaktni podaci koje prikazujete, pa čak i kada ih preuzimate sa Eupedije.

  • Denis

   Коју нашу корист ? Јел то имате неко такмичење са “античким северно Македонцима” и “илирским Албанцима”, да установите ко је први укротио тираносауруса рекса и претворио га у шарпланинца ?

 8. Nikola Čarović

  Imam par pitanja:
  1. Od 17 uzoraka 10 pripadaju haplogrupi I, vi analizirate samo jedan uzorak I2a1-P37, za koji kažete da “nije utvrđena dublja podgrana” i 3 uzorka I2a2a1b2-Z161 (odnosno jedan uzorak I2a2a1b-CTS10057), zašto niste analizirali ostaih 5 uzoraka haplogrupe I (dva I-M170, jedan I2-M438, jedan I2a2-M436 i jedan I2a2a-M223) jer mislim da bi se tako dobila šira slika na analizu?
  2. Ako se analiziraju svi uzorci haplogrupe I, dobije se sledeći redosled nastanka haplogrupa:
  I-M170 je najstarija i nastala je iz drevne haplogrupe IJ (2 uzorka nađena)
  iz I-M170 kasnije nastaje I2-M438 (1 uzorak nađen)
  iz I2-M438 nastaju I2a1-P37 – Predačka za Srbe (1 uzorak) i I2a2-M436 (1 uzorak)
  iz I2a2-M436 nastaje I2a2a-M223 (1 uzorak)
  iz I2a2a-M223 nastaje I2a2a1b-CTS10057 (1 uzorak)
  iz I2a2a1b-CTS10057 nastaje I2a2a1b2-Z161 (3 uzorka)
  Mislim da kada se ovako sagledaju podaci, da su 4 uzorka povezana sa Srbima, a ne 1, iako je velika razlika u godinama.
  3. Grana R1b1a-L754 nije retka i nije se ugasila, od nje vode poreklo grane R1b1a2-V88 i  R1b1a1-L388, a od R1b1a1-L388 nastala je grana R1b1a1a – P297 koja je predačka za Italo-Kelte i Germane. Zar to nije logičniji zaključak?

  • Милан Рајевац

   Никола,

   није логичнији закључак, јер хаплогрупе и мутације не функционишу на начин како ви замишљате. Ниједан узорак из Лепенског Вира није повезан ни са Србима, ни са Германима, ни са Итало-Келтима, то су популације које су формиране хиљадама година касније. У међувремену (од времена писања овог текста) сви R1b узорци су детаљно анализирани, и сви припадају грани V2219, али ниједан низводној грани V88, тако да се по свему судећи о изумрлој популацији. Ниједан не припада грани L389, чија једна много млађа подграна (L51) је данас најзаступљенија у Западној Европи.

   https://www.yfull.com/tree/R-V2219/

   Такође, анализиран је детаљно и једини I2a1 скелет, и очекивано не припада грани која је предачка за Србе и остале словенске народе, већ јако реткој грани M838, која је забележена код свега неколико појединаца из Француске и Немачке.

   https://www.yfull.com/tree/I-M838/

   • Bungi

    U ovoj DNK analizi nije ništa sporno osim onog najbitnijeg-veličine uzorka.Od nekih 400 skeleta koji pripadaju kulturi Lepenskog Vira i Vinčke za uzorak je uzeto 39 skeleta, dakle jedva 10%.Znam da je na skeletima starim više hiljada godina jako teško uzeti upotrebljiv DNK uzorak, znam da je na nekima nepovratno propao ali samo 10%???Da karikiram, u dalekoj budućnosti genetičar želi da istraži YDNK bivših stanovnika Novog Zelanda.Od 400 nađenih skeleta od uzme 40 skeleta i na njegovu nesreću svi budu roda R1b, potomci doseljenih Engleza.Istraživač zaključi da su najstariji stanovnici Novog Zelanda bili engleski doseljenici a Maore prekrije istorijski zaborav statističke greške.

 9. Aleksandra Rancic

  Da li biste Milane Rajevac bili ljubazni da nam ilustrujete ovaj naučni rad uz pomoć mape na kojoj bi bili prikazani uzorci poimence uz tabelu sa šest kolana sa strane. Tabela bi uz svaki istorijski obrđeni uzorak, a verujem da ih je do sad barem pedesetak, navela tip kulture, vrednost obe haplogrupe, i numeričku i opisnu vrednost vremenskog perioda . Vrednost Ipsilon haplogrupe bi naravno bila izostavljena kod ženskog sveta. Zgodan softver za prikaz ovakve mape i tabele je GIS. Koristim ga već dugo kao hidraš. Ako mi pošaljete tabelarno podatke uz koordinate i shapefile geografskih jedinica rado bih uložila sopstveni trud. U Australiji sam, pa nemam GIS podatke o lokalitetima i geografiji Srbije. Dušan Prodanović koji vodi katedru Hidrotehnike na Građevinskom fakultetu ih sigurno ima. Takav poster bi došao uz ovaj rad ko šlag na tortu.
  Pozdrav od Sanje

 10. Marina

  I2 halogena grupa je zapravo NAJZASTUPLJENIJA kod Srba. Po svakom stranom istrazivackom radu je utvrdjeno da ljudi iz Bosne, Hrvatske i Srbije od 50 % do 30 % imaju i2 halogenu grupu i da je to najpre prva grupa, jer r1a sledi kao druga grupa kod Srba do nekih 20 % najvise.
  Takodje vase ispitivanje obaraju drugi strani naucnici ali iz ljudi iz Bosne, Hrvatske koji navode da Srpsko stanovnisto , musko stanovnisto na njihovim prostorima imaju i2 halogen grupu , a ovde izgleda samo u Beogradu ljudi imaju potpuno drugu grupu.
  Kako je to moguce, ukoliko vi ljude iz Republike Srpske nazivate Srbima, posto po vasem radu oni nisu onda Srbi, verovatno su Hrvobosanac kao nova etnicka grupa.
  Nazalost ljudi imaju logiku da uporede da procene da analiziraju sami.
  Steta je sto vi nas arhitekte ali i arheologe na ovakav nacin vredjate.