Poreklo prezimena, selo Kovačevo (Novi Pazar)

30. decembra 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Kovačevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 Položaj sela.

Kovačevo je u Donjoj dolini Dmitrove Reke, desne sastavnice Deževke. Seoski potes prema selu Dmitrovoj Reci dopire do Miletina Potoka.

Tip sela.

Veći broj kuća je na levoj strani reke, jer je tamo povoljniji položaj za naseljavanje.

Vode.

Upotrebljava se izvorska i bunarska voda. Kroz selo teku pet potoka, koji presušuju: Mali Potok je između Gladnog Brda i Ravnog Gaja, utiče u Duboki Potok, zatim Rakov Potok i Vrški Potok. Kod ušća Đuričkog Potoka u Dramićsku Reku je stara zidana česma s kamenim koritom, na kome se pere rublje.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane na mestima: Velike Livade, Lazovi, Ornica, Carina, Vodeničište sa voćkama, Solila, Konopljište, Studenište, Piskavac, Stanovište, Veliki Lug, Kovačko Brdo, Dvorište s voćkama, Dolovi, Kotar, Prudina, Kelak, Duvarina, Kruševlje, Donja Reka, Bazve, Papratica i Brod; šume i ispaše su na Blizancu, Pustovlahu ogranku Boškovika, Pratnjici, Ravnom Gaju, Gračici, Kuzmanovu Brdu, Zvekari, Trnovitom Lazu, Paljevini, Baskiji, Osretku, ćirovom Dolu, Aleksinoj Žežnici, Brdnjaku, Belom Kamenu, Madžovoj Livadi, Šiljatoj Glavici, Cijovači i Javorju.

Ime i starine u selu.

Kuće starog sela bile su na Selištu. To staro selo imalo je tri crkve,  od kojih su se samo jednoj održali temelji. Kod Carine bili su, kazuje se, samokovi i kovačnice, otuda ime selu. U dolini Malog Potoka ima napuštenih rudarskih okana. Ime sela spomenuto je 1711.  godine. Godine 1948. imalo je 439 stanovnika.

Poreklo staništva.

-Kulundžići, 7 kuća, Lazareva subota, su starinci.

-Prgomelje, Petrovići, 2 kuće, Nikić, Miković, 1 kuća, Bučukari,  Đerkovići, 7 kuća, Sv. Arhanđeo, njihovi preci bili su rudari.

-Paunovići, 2 kuća, Sv. Luka, su Rovčani, predak Paun došao iz Kolašina na Tari, sada je deseto koleno.

-Markovići, 2 kuća, Sv. Nikola, stari rod nepoznatog porekla.

-Jovanovići, Mojsilovići, 3 kuće, Đurđic, otac Drobnjak, doseljen iz podgorskog Ljuljca.

-Kneževići, 4 kuće, Sv. Jovan, su doseljeni iz podgorskih Štitara, starinom Moračani.

-Čekovići, 3 kuće, Sv. Nikola, su doseljeni iz okoline Ivangrada, oko 1860. godine.

-Puzović, 1 kuća, Sv. Nikola, je Kuč, doseljen iz Štitara.

-Veljović, Ristović, 1 kuća, je od Pipera Makojevića u podgorskom Guberovu.

-Vuković, 1 kuća, je od Vukomanovića u Ljuljcu.

-Milošević, 1 kuća, Sv. Jovan, je doseljen iz Studenice, 1916. godine.

-Tenjević, 1 kuća, Sv. Jovan, je starinom iz Tenjkova, ovamo došao iz starovlaške Ostatije.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.