Poreklo prezimena, selo Dramiće (Novi Pazar)

30. decembra 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Dramiće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 Položaj i tip sela.

Dramiće je o gornjoj dolini Dramićskog Potoka, leve pritoke Dmitrove Reke. Prema Polokcu su brda Metaljka i Glavica, prema Todorici je Debeljak (1122 m), prema Brezovici su Trubićsko Brdo (1337 m), Marina Glavica; poviše sela su Ostra Glavica, Krst, Paljik i visoravan Odvraćeničko Polje.

Vode.

Selo ima izvorsku vodu Turska Voda i Popova Voda i drugi manji izvori. Usled brdskog položaja kuće su grupisane na mestu na kome se stiču doline Zavojice i Cvetotine, oko Bijele Vode i Viljca. Potoci su pritoke Dramićske Reke. Gornji kraj sela naziva se Godač pod brdom Jaričištem.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane na brdu Babincu, u dolini Zavojnice, kod Zapisne Bukve, Krušanjka, Ledinjaka s voćkama, Rupi, Molitvi, Ilincu, Kleču, Strmcu i brda Paljike; ispaše su po brdima, a stočarski stanovi u Rašću, Babincu, Đurđevu Dolu, Ivoviku, Rosuljama, Šancu, Ozimici, Straniku, Jaričištu, sva poviše sela na Goliji; šuma je u dolini potoka, po Osoju, Prlinama, Lešću, Kršu i Šibu.

Postanak, ime sela i istorijat.

Dramiće kao selo spomenuto je oko 1316. i 1455. Po J. Erdeljanoviću ime sela je romanskog porekla, kojim se označava neplodno zemljište, poznato svim Južnim Slovenima. Današnje selo osnovali su Drobnjaci u prvoj polovini 19. veka. Godine 1948. imalo je 233 stanovnika:

Poreklo stanovništva.

-Ćorovići, 7 kuća, Đurđic,  su odeljaci Maksimovića u Zabrđu kod Sopoćana.

-Biorac, Novaković, 1 kuća, je od Bioraca u Vitošu.

-Petrovići, 4 kuće, Sv. Nikola, su doseljeni iz Brusnika u Moravicama.

-Kolašinci, 4 kuće, su Gašani, doseljeni iz ibarskog Kolašina 1879. godine.

-Glođović,  1 kuća, Lazareva subota, je doseljen iz Bijelih Voda kod Pljevalja.

-Mrlješ, 1 kuća, Sv. Jovan, je od Kuča Mrlješa u podgorskim Trošticama,  doseljen 1896. godine.

Posle 1878. odselili su se:

-Kolarević (Sv. Luka) u Radošiće u Ibru;

-Kolarevići drugi (Sv. Nikola) u Donju Brvenicu i Hrvate u kopaoničkom Ibru;

-Zvrndalovići (Sv. Nikola) u Rvate;

-Jaćovići u Ribnicu;

-Petrovići (Sv. Đorđe) u Mataruge i Vraneše y Podibru i:

-Dramićani i:

-Spasenići u Ivanjicu.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.