Poreklo prezimena, selo Samaila (Kraljevo)

18. novembra 2017.

komentara: 2

Poreklo prezimena sela Samaila, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Naselje se nalazi na blago talasastom zemljištu sa obe strane glavnog puta Kraljevo Čačak. Granična sela su Bukovica, Lazac, Kačulica, Bapsko Polje, Mrsać, Musina Reka, Drakčići i Vrdila.

Zemlje i šume.

Ukupna površina naselja iznosi 2.341 hektar od čega su njive 35.3%, voćnjaci 10.9%,  livade 29%,  pašnjaci 7.9%, šume 11% i neplodno zemljište 5,7%.

Ime i iistorijat sela.

Naselje pod ovim imenom se pominje prvi put u jednom zapisu iz 1540. godine gde se kaže da su pod Mijo i đak Vuk prepisali četvorojevanđelje iz sela Samaile. Iz ovog zapisa se vidi da su Samaila postojala kao naselje još u XVI veku, ali su kao i druga iz svog okruženja bila u sastavu velikog turskog spahiluka, pa se u turskim katastarskim popisima kao samostalno selo ne pominje. Kao naselje pod imenom Samaii pominje se i u starim austrijskim kartama iz 1718. godine, kada je posle Požarevačkog mira uspostavljena granica između turske i austrijske carevine Zapadnom Moravom.

Pored ovog naselja naznačeno je i selo Karula (na nekim kartama Karaula). koje je danas zaselak Samaila. O stanovništvu Samaila nešto više podataka nalazimo u protokolu prihoda čibučkih iz 1822. godine.

Podatak zapisan na kraju ovog protokola da je “na Lukavcu suma 133 brava” pruža mogućnost da se uspostavi kontinuitet naselja za duži vremenski period. U turskom tefteru 156/ 179 iz oko 1540. godine nalazimo da je popisano selo Lukovac, koje kao i sva okolna sela pripada Požegi. Dakle. današnji zaselak Lukavac je u to vreme bio samostalno selo sa 8 hrišćanskih kuća u kojima je bilo još tri neoženjena muškarca i 7 muslimanskih domaćinstava sa dva neoženjena. U popisu su sve muške glave poimenično navedene. U tefteru 84/337 iz 1572. godine popisano je selo Grabovac  Potok te da pripada Požegi. Knez sela bio je Vuk, sin Radonje. Selo je imalo 14 kuća sa 7 neoženjenih muškaraca, sva imena muškaraca su poimenično navedena. Iz prethodnog teftera se vidi izvorni oblik imena

današnjeg zaselka Lukavac, što znači da je taj prostor bio u vlasništvu nama nepoznatog Luke. Očigledno je da je današnji naziv Lukavac nastao pogrešnim zapisivanjem ili izgovorom, i na taj način je promenjen smisao izraza ali je veza ipak očigledna. Da li su grešku napravili turski popisivači ili je devijacija nastala docnije ne može se reći, ali je i jedno i drugo moguće. Što se Grabovca tiče, njegovo značenje je jasno i od davnina očuvano u prvobitnom obliku nastalom od potoka koji protiče kroz grabovu šumu, a ime potoka je naseljavanjem tog prostora preneto na naselje. Grabovac je danas zaselak Samaila u predelu oko istoimenog potoka. Kad je u pitanju današnje ime naselja stvar je složenija, pa je moguće više rešenja:

prvo – lično muško ime SAMOUILO*, drugo –  blatnjav teren (sama ila). tj. raskvašena ilovača i treće biljka samovila (cuscuta). Budući da je ovaj naziv nastao pre 1540. godine logično je zaključiti da naselje potiče još iz srednjeg veka. Kako je izvorni oblik SAMAILE,  SAMAILI pa i SAMAIL* u dokumentima zapisivan sve do 1839. godine moglo bi se predpostaviti da je ime naselja nastalo po nekom od vlaških bratstava od kojih je ostalo tragova i u toponimiji šireg prostora (Vlaška glava, Krnule, Ociklje).

Godine 1828. deo sela Musine Reke je pridodat ovom naselju od kada su Samaila izrasla u jedno od najvećih sela u Nadibru, pa su jedno vreme bila i sresko sedište.

Iz pregleda rodova koji danas žive u Samailima vidi se da je veći broj starosedelaca održao svoj kontinuitet do današnjih dana, a to su:

-Todorići, Stanići, Radojevići, Pešići (potomci Peše pandura), Dmitrovići, Boškovići, Đerekarci, Novakovići, Miloševići, Lukovići, Predovići, Bisenići, Kneževići (potomci Mihaila Radojevića koji je 1822. godine bio knez ovog sela Samaila) itd.

*Pisano na staroslovenskom

Vode.

Stanovništvo Samaila se snabdeva vodom sa bunara i sa vodovoda koji su izgradila 266 domaćinstva kaptažom izvora na Jastrebaru.

Toponimija.

Donja Mala, Gornja Mapa, Lukavac, Grabovac, Vlaška Glava, Ratni Položaj, Umka, Ulice, Lukovačko Groblje, Karaula i Bobača.

Poreklo stanovništva

Redni broj-naziv roda-broj kuća 1990-Krsna slava-poreklo

1 Andrići – 2 Nikoljdan, Kačulice (miraz)

2 Anđušići – 2 Aranđelovdan,  Starosedeoci

Z Anisijevići – 1 ne slave, Vračevo–Leposavić

4 Antuševići  – 4 Jovanjdan

5 Babovići – 1 Vasiljevdan,  Budimlja–Berane

6 Bakovići – 3 Aranđelovdan

7 Baltići – 1 Andrijevdan, Zasad–Studenica

8 Belopavlovići –  1 Nikoljdan, Lazac (miraz)

9 Bisenići – 3 Nikoljdan, Starosedeoci

10 Blagojevići – 3 Nikoljdan

11 Bogavci – 3 Lučindan, Ponore

12 Bogdanovići – 1 Vasiljevdan

13 Božovići – 7 Aranđelovdan, Lazac

14 Boškovići – 6 Aranđelovdan, Starosedeoci

15 Bukumire – 1 Nikoljdan, Osaonica

16 Bunardžići – 1 Stevanjdan, Bukovica

17 Vasiljevići  – 1 Nikoljdan, Petnjica

18 Vojinovići – 1 Nikoljdan, Od Sjenice

19 Vujašani – 1 Đurđic, Jarčujak (miraz)

20 Vujovići – 7 Đurđevdan, Kačulice

21 Vujovići – 10 Đurđic, Kačulice

22 Vukićevići – 2

23 Vukovići –  3 Nikoljdan, Vrdila

24 Vulićevići – 2 Đurđic, Od sluge Muzikravića

25 Gajovići – 1 Aranđelovdan

26 Glođovići  – 1 ne slave,  Od Novog Pazara

27 Dačići – 2 Aranđelovdan

28 Dimitrijevići – 3 Jovanjdan, Bukovica

29 Drmanići – 1 Aranđelovdan

30 Drobnjaci – 1 ne slave,  Vračevo–Leposavić

31 Dukanci – 2 Nikoljdan, Osaonica

32 Dukići – 2 Aranđelovdan, Drakčići

33 Đekići – 5 Nikoljdan

34 Đekovići -1 Vrači

35 Đelkapići -2 Nikoljdan, Žaočani(miraz)

36 Đerekarci – 1 Aranđelovdan, Đerekare – Bihor

37 Đokići – 2 Aranđelovdan, Mokra Gora (miraz)

38 Đokovići – 1 Stevanjdan, Od Novog Pazara

40 Zdravković – 4 Jovanjdan, Lazac

41 Zečevići – 2 Nikoljdan, Milatovići–Dragačevo

42 Ivaniševići – 1 Jovanjdan, Bogo Do – Mostar

43 Jablanovići – 1 Aranđelovdan

44 Jevtovići – 3 Nikoljdan, Bukovica

45 Jelesići – 2 Jovanjdan, Od Novog Pazara

46 Jerotijevići – 2 Nikoljdan, Osaonica

47 Jovanovići – 3 Nikoljdan, Od Požarevca

48 Joksimovići – 8 Nikoljdan

49 Jujići – 1 Bosna

50 Kaplarevići – 1 Jovanjdan, Petnjica – Kaona

51 Kneževići – 5 Aranđelovdan,  Starosedeoci

52 Kneževići – 5 Aranđelovdan, Potomci seoskog kneza

53 Kovačevići – 1 Jovanjdan, Mlanča

54 Kolovići – 14 Nikoljdan, Kolašin–Crna Gora

55 Lazarevići  – 2 Aranđelovdan,  Roćevići

56 Leševići – 27 Stevanjdan, Starosedeoci

57 Lukovići – 6 Aranđelovdan, Starinci

58 Lukovići – 1 Đurđic

59 Lulevići – 2 Alesandrovo,  Sjenica

60 Majstorovići – 1 ne slave,  Petnjica

61 Markovići – 4

62 Markovići – 6 Aranđelovdan

63 Matovići – 2 Mitrovdan, Kraljevo

64 Madžarevići – 1 Aranđelovdan,  Slatina

65 Mijatovići – 1 Jovanjdan, Miraz

67 Milanovići – 4 Stevanjdan, Musina Reka

68 Milenkovići – 2 Đurđevdan

69 Miletići – 4 Vasiljevdan, Viča–Dragačevo

70 Milijanovići – 6 Aranđelovdan,  Petnica

71 Milićevići – 5 Aranđelovdan,  Starosedeoci

72 Milovanovići –1 Vasiljevdan

73 Miloševići – 3 Aranđelovdan,  grana Lukovića

74 Miloševići – 7 Aranđelovdan,  Starosedeoci

75 Milutinovići – 2 Aranđelovdan

76 Miljkovići  – 1 Aranđelovdan, usvojen iz Bukovice

77 Minići – 5 Aranđelovdan

78 Minići – 3 Đurđic

79 Mirkovići – 6 Jovanjdan

80 Mišovići – 2 Vrači, Pevac

81 Mojsilovići – 3 Aćim i Ana, Starinci

82 Nestorovići – 8 Nikoljdan, grana Terzića

83 Nešići – 1 Nikoljdan, Od Tutina

84 Nikolići – 1 Nikoljdan

85 Nikolijići – 2 Aranđelovdan, Bukovica

86 Nidžovići – 3 Vasiljevdan

87 Novakovići – 5 Nikoljdan, Starosedeoci

88 Obradovići – 2 Nikoljdan

89 Pajići – 1 Aranđelovdan,  Vrdila

90 Pantovići  – 13 Aranđelovdan, grana Kneževića

91 Pantovići  –  5 Aranđelovdan

92 Petrići – 1 Nikoljdan

93 Petrovići – 1 Alesandrovo, Mlanča

94 Petrovići – 1 Nikoljdan, Jezdnna (miraz)

95 Petrovići – 1 Osaonipa

96 Pešići – 18 Nikoljdan,  Pešter, Danilovgrad

97 Plavšići – 6 Nikoljdan

98 Planići  – 2 Petrovdan, Lazac

99 Popovići – 7 Nikoljdan

100 Predovići – 7 Đurđic, Starosedeoci

101 Radići – 3 Nikoljdan, grana Pešića

102 Radomirovići – 1 Nikoljdan, Vrdila

103 Radovići – 1 Nikoljdan

104 Radonjići – 1 Nikoljdan, Od N.Pazara (miraz)

105 Radonjići – 4 Nikoljdan

106 Ramovići – 7 Nikoljdan, grana Terzića

107 Ratkovići – 1 Od Novog Pazara

108 Risimovići – 1 Vrači

109 Rogonjići – 1 Nikoljdan, Od Ivanjice  (miraz)

110 Rosići – 1 Nikoljdan

111 Sarići – 3 Nikoljdan, Tolišnica

112 Sekulići – 4 Sv. Aćim i Ana

113 Simovići  – 1 Đurđic , Lađevci – grana Levaj….

114 Sićevići – 2 Jovanjdan

115 Stanimirovići – 10 Nikoljdan, Grana Pešića

116 Stanići – 5 Nikoljdan, Starosedeoci

117 Stanići – 4 Lučindan, Osaonica

118 Stevanovići – 1 ne slave, Goričani

119 Stevanovići – 4 Nikoljdan

120 Stojanići  – 3 Nikoljdan

121 Stojanići – 2 Nikoljdan, grana Milutinovića

122 Tanasijevići – 1 Mršinci

123 Terzići – 3 Nikoljdan, Plavlje–N. Pazar

124 Todorići – 3 Nikoljdan, grana Pešića

125 Točilovci – 1 Nikoljdan, Točilovo–Tutin

126 Trifunovići – 1

127 Trifunovići – 1 Alempijevdan, Bukovica

128 Ćubovići – 2 ne slave, Viljuša–Dragačevo

Dodatna objašnjenja:

10) Blagojevići, drugo prezime Bugarinci

40) Zdravkovići, drugo prezime Vesovići

67) Milanovići, drugo prezime Kulize

Napomena:

Na platou Vojnog muzeja u Beogradu stoji spomenik vojniku Vladimiru Đekoviću iz Samaila. Spomenik je ovde verovatno donešen da bi bio sačuvan. Međutim, o njemu niko ne brine , pa je jedna strana u potpunom raspadanju. Tekst na spomeniku glasi:

“Ovai Spomenik pokazuje ime Vladimir Đeković iz Samajla bivši vojnik 1 klase 111 čete karanovačkog bataljona koj poživi 22 g. a pogibe u Kuršumli 26. dekembra 1877 god. boreći se s Turcima za veru jočestvo srbsko a pod vla vitvškog knjaza M–Obrenovića !  Ovaj spomenik podiže mu ucveljena majka njegova Jajnka (Janika)” .

IZVOR: Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar-1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (2)

Odgovorite

2 komentara

  1. Žikica

    Ima greski za starosrdeoce. Neki i nisu upisani da su staro sedeoci. A neki koji nisu starosrdeoci su upisani. Terzici su se selili tacno je da su dosli iz novog pazara ali 1862 godine a poreklo je iz Hecegovine

  2. Detaljnije o krajputašu na Kalemegdanu, Vladimira Đekovića iz Samaila http://www.ultrahome.in.rs/muska/djekovic.html