Poreklo prezimena, selo Gornji Kozji Dol (Trgovište)

21. januara 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornji Kozji Dol, opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Najveći deo sela nalazi se na levoj padini dolini Kozjedolske Reke, na plećatim kosama raščlanjenim suvim dolovima. Samo nekoliko kuća ima na desnoj ima na desnoj strani.

Vode.

Meštani se služe vodom sa izvora i iz bunara. Glavni izvori su: Stanišljeva Voda, Pešin Kladenac i dr.

Zemlje i šume.

Oko seoskih kuća leže potesi sa njivama, šumom i pašom. Njihovi nazivi su: Vilinio Kolo, Ramno Cerje, Reka, Dodinski Rid, Paljevine, Kitka, Bačevište, Čukar, Božanice i Ogrev Slance.

Tip sela.

Selo je podeljeno na mahale, koje su jedna od druge udaljene od 500 do 1500 metara. Mahale su; Čukarska, Dodinska, Ilijinska, Leskov Dol i Grgulica. Neke mahale su postale su nastanjivanjem onih meštana koji su do tada na mestu kuća imali privremene stočarske stanove.

Gornji Kozji Dol ima 7 rodova i 64 domaćinstava – podatak iz 1949. godine. Broj domova po mahalama ovako je raspoređen: Čukarska – 17, Dodinska – 12, Ilijinska – 11, Lesov Dol – 15 i Grgulica – 9. U mahalama ima kuća koje nisu grupisane.

Postanak sela, starine i prošlost.

Na zemljištu mahale Leskov Dol meštani su iskopavali ćupove, starinski novac i stare grobove. Za to nekadašnje naselje ništa se ne zna.

Sadašnji Gornji Kozji Dol osnovali su doseljenici. Kako je ranije istaknuto (videti selo Donji Kozji Dol), „dva brata“ su pre oko 170 do 180 godina, bežeći od Arbanasa iz kumanovskog ili preševskog kraja, najpre su osnovali susedni Donji Kozji Dol. Kasnije se jedan od braće preselio i osnovao Gornji Kozji Dol. Prvi doseljenik osnovao je mahalu Leskov Dol. Njegovi sinovi i drugi doseljenici kasnije su osnovali i ostale mahale.

Poreklo stanovništva.

Stanovnici vode  poreklo od doseljenika. Rodovi su:

-Garejci potiču od braće koji su osnovali Donji i Gornji Kozji Dol. Starina im je iz kumanovskog ili preševskog kraja. U Gornju Pčinju dobegli su pre 170 do 180 godina. Imaju iseljenika u Ljubodragu kod Kumanova, Karavukovu i Pančevu.

-Stojanovci potiču od osnivača roda kao i garejci. Imajuiseljenika u Ljubodragu kod Kumanova.

-Božaninci imaju isto poreklo kao i prethodni rodovi. Ime su dobili po babi Božanci. Imaju iseljenih porodica u Lopatu kod Kumanova i Pančevu.

-Dodinci inmaju isto poreklo kao i prednji rodovi. Imaju iseljenika u Tromeđi kod Kumanova.

-Ilijinici su poreklom kao i prednji rodovi. Jedan ogranak se zove:

-Vukadinci. Imaju iseljenih rodova porodica u Tromeđi kod Kumanova i Karavukovu.

-Gurgulci ili Porečani ne znaju za svoje poreklo. Imaju iseljenika u kumanovskom kraju i Pančevu.

-Kovačevci su doseljeni iz Jelašnice kod Leskovca. Preci ovog roda u Gornjem Kozjem Dolu ubili su seoskog vodeničara. Zbog toga su im Turci, osim jednog dečaka, oterali „na robija“ odakle se nisu vratili. Današnje porodice potiču od pomenutog dečaka, koji je ostao u selu: Mladen 56 godina – Trajko – Spaso – Velko, otac Velkov bio je pomenuti dečak osnivač porodice. Rodovsko ime dobili su po doseljenom pretku koji je bio kovač. Imaju skorašnjih isljenika u Karavukovu.

Slava svih stanavnika je Aranđelovdan.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.