Poreklo prezimena, selo Gornje Jabukovo (Vladičin Han)

26. novembra 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornje Jabukovo, opština Vladičin Han – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Gornje Jabukovo je izrazito planinsko selo. Leži na temenima kosa i na njihovim padinama duž granice između Vranjske Kotline na jugu i Grdeličke Klisure na severu.

Vode.

Meštani koriste vodu za piće iz kladenaca i devet bunara. Kladenci se zovu: Topola, Kruškar, Ruška Padina, Selište, Granika i dr.

Zemlje i šume.

Topografski nazivi za potese su: Selište, Zajednica, Virovce, Golema Glava, Oskoruša, Stare Kuće, Golema Njiva, Grnčarki, Marino Konopište, Staro Guvno, Krajište, Stajkovac, Bačevvina, Glog, Kruškar, Kupusinica, Jakov Laz, Gradašnica, Ravnište, Žarbino, Široka Padina, Košarište (sada njive), Garina, Viljo Kolo, Bačkalo, Rudina Ornica, Šuplji Kamen, Bajin Preslap, Svinjiška Reka, Dedin Svinjarnik, Jančilo, Bazje, Stara Bačevina, Jarčište, Misirova Čuka i Gnojište.

Tip sela.

Gornje Jabukovo je selo jako razbijenog tipa i podeljeno je na mahale koje se zovu po rodovima. Kuće jednog roda nalaze se u više mahala.

Gornje Jabukovo je 1952. godine imalo ukupno 111 domaćinstava.

Postanak sela, starine i prošlost.

U sevrnom delu Gornjeg Jabukova postoji mesto Staro Selo. Tamo se nalaze ostaci od cigala i „po neki gvožđurak“. Veruje se da je tu živeo „neki prednji narod“. Na ovom selištu sada postoji jedna kuća. Nedaleko os Starog Sela je mesto Ploče. Tamo se nalaze i „zidine stara gumna“. Ploče su sada obrasle papratom; tu ima nekoliko izvora. Navodi se da je i tamo „bio neki stari život“ pre današnjeg stanovništva.

Sela Gornje i Donje Jabukovo nekada se činili jedno naselje. U svakoj mahali postojale su po četiri starinačke kuće. Kada su ti stanovnici narasli, onda se Jabukovo podelilo u dva posebna sela. Gornje Jabukovo je u početku bilo selo zbijenog tipa i ležalo je na mestu Selište. Kasnije su se odeljeni zadrugari nastanili na mestima gde su imali trla i tako je naselje postalo razbijenog tipa. Na Selištu danas žive samo četiri porodice.

Gornje Jabukovo ima crkvu posvećenu Sv. Petki. Sagrađena je blizu Selišta „kada su Turci propudeni“ – 1878. godine.

Seosko groblje je oko crkve. Tu se sahranjuju  umrli iz Donjeg Jabukovca i Balinovca.

Mesto Stare Kuće se nalazi u sredini sela. Tu su ranije imali kuće neki stanovnici od roda Brzaci; koji su se iselili u niže selo Prekodolce.

Poreklo stanovništva.

Starinački rodovi su:

-Simončinci, Ivkovci, Čukarci, Čergarci, Petkovci, Bogdanovci, Milenkovci i Virovci ili Tasini. Svi slave Aranđelovdan. Svi ovi rodovi su se razvili od nekadašnje četiri kuće koje su postojale uovom naselju.

Doseljeni srpski rodovi:

-Klinčari, Sv. Petka i Jovanjdan, su se doselili iz susednog Donjeg Jabukova. Tamo su pripadali istoimenom velikom rodu.

-Brzaci, Aranđelovdan i Jovanjdan, potiču od pretka doseljenog iz Srnećeg Dola. Predak je posinjen u ovdašnjem rodu Simončinci. Od njih su primili slavu Jovanjdan, dok im je slava Aranđelovdan iz Srnećeg Dola. U Srnećem Dolu imaju istoimenih rođaka. Dalje poreklo im je iz Lalinaca u Poljanici.

Pravoslavni Cigani-Romi:

-Giminci, Aranđelovdan i Nikoljdan. Ovde žive od turskog doba. Imaju svoje kuće ali zemlje nemaju. Obrađuju tuđe njive a i bave se sviračinom i kovačkim zanatom.

Iseljenici.

-Brzaci imaju iseljenike u nižem selu Prekodloce – zovu se Jabukovčani.

-Krstinci žive u Gradnji – Poljanica.

-Simonovci žive u selu Timbi – Poljanica.

IZVOR: Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.