Ново издање књиге Горана Комара „Ћирилични натписи Старе Херцеговине“ Reviewed by Momizat on . Зборник Горана Комара "Ћирилични натписи Старе Херцеговине" (са прегледом крстова), Подгорица 2016, представља треће знатно допуњено и измењено издање у односу Зборник Горана Комара "Ћирилични натписи Старе Херцеговине" (са прегледом крстова), Подгорица 2016, представља треће знатно допуњено и измењено издање у односу Rating: 0
You Are Here: Home » Аутори » Горан Комар » Ново издање књиге Горана Комара „Ћирилични натписи Старе Херцеговине“

Ново издање књиге Горана Комара „Ћирилични натписи Старе Херцеговине“

Зборник Горана Комара „Ћирилични натписи Старе Херцеговине“ (са прегледом крстова), Подгорица 2016, представља треће знатно допуњено и измењено издање у односу на претходна два.

Goran-Komar-Cirilicni-natpisi-Stare-Hercegovine

Књигу вредног сарадника портала Порекло објавила је Књижевна задруга Српског националног савјета у Подгорици. На 635 страница великог формата доноси факсимиле преко 350 ћириличких натписа на простору Старе Херцеговине и значајних делова источне и централне Босне. Такође, територије општина Неум, Столац, Чапљина, Читлук, Мостар, Коњиц. Велики број натписа је претрпео ревизије, а овом књигом објављују се на десетине новооткривених натписа.

Главни циљ аутора био је пружање тачних факсимила натписа. Бројни натписи налазе се на подручјима данашње Црне Горе: Боке, Бањана, Дробњака, Пиве, Никшића… Поред факсимила натписа овим зборником објављују се колор фотографије огромног броја споменика познатих под именом стећци на којима су натписи усечени, а посебни прилог зборнику представља колекција фотографија више стотина надгробних крстова Старе Херцеговине, као и крстова који представљају међусеоске граничне биљеге.

Књига је настајала током интензивних теренских истраживања простора Старе Херцеговине и ширих подручја, започетих 2004. године. Аутор се кретао од села до села и од гробља до гробља. У последњих неколико месеци отворена је нова фаза истраживања средњовјековних споменка у Херцеговини током које се не једну имејл адресу сливају информације житеља тог простора који обавештавају о споменицима и некрополама које аутор није евидентирао, а које се такође не налазе у прегледима Шефика Бешлагића и Археолошком лексикону Босне и Херцеговине. Током истраживања, аутор је формирао мрежу сарадника у низу херцеговачких села који су указивали и указиваће на споменике који могу бити интересантни.

Овим зборником показује се континуитет ћириличке писмености на простору средишњих делова Балкана који представљају уједно и централне делове земљишног простора који су од давнина насељавали Срби. У опширном преговору који је опремљен бројним илустративним прилозима, аутор истиче тезу о аутохтоној заснованости крупних средњовековних гробника Старе Херцеговине и њиховом происхођењу из древних гробних гомила за које се физички везују.

Казује се, такође, да су и римокатолички житељи Балкана подизали стећке, као и да су то чинили преци припадника Ислама, али се, исто тако, истиче да стећци типа високог сандука означавају јасну тачку дивергенције у којој се припадници Ислама „одвајају“ од ових традиција и прилазе градњи карактеристичних гробних обиљежја.

Посебни одјељак представља текст посвећен изгубљеним споменицима са натписима, а сви споменици који су сачувани у регијама су фотографисани. Придодат је често и опис некропола које су се аутору учиниле значајним. На пример, указује се на црквишта са споменицима (са натписима) која леже у традиционално муслиманским насељима.

У хронолошким омеђењима овај зборник се креће од краја 12. до краја 19. вијека. Књига садржи и неколико посебних чланака посвећених одређеним споменичким комплексима или појединим споменицима који су изазивали пажњу истраживача (на пр. натпис монахије Марте у селу Ошанићи). Једна од значајних функција књиге огледа се у њеној заштитарској функцији јер окупља претежни део споменика са естетско-куриозитетним својствима и доноси предлоге за њихову заштиту.


Коментари (5)

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top