Tefter spahijskog prihoda (arački tefter) 1829/1830. godine za selo Knić u knežini Gruži, Kragujevačka nahija

2. januara 2016.

komentara: 3

Zahvaljujući saradniku portala Poreklo Saši Zariću u prilici smo da objavimo dosad neobjavljen popis odnosno tefter spahijskog prihoda za selo Knić iz 1829/1830.  godine.

Izvor: Zbirka teftera 626. Original se čuva u Arhivu Srbije u Beogradu

 1. Milan Babić    6 godina
 2. Gavrilo Babić 40 godina

sin  Jovan  19 godina
sin  Dimitrije  6 godina

 1. Petar Babić  29  godina
 2. Marko Babić   34 godine

sin Radovan 7 godina

 1. Jovan Babić 29 godina
 2. Arsenije Jovanović 35 godina

sin Pantelija  11 godina
sin  Đurđe  1 godina

 1. Jovan Raković  40 godina

sin Đurđije 5 godina

 1. Jovan Pavićević  45 godina

sin Pavle 21 godina
sin  Milan  15 godina

 1. Radisavljević Lazar  30 godina

brat Jovan  20 godina
brat Vasilije 17 godina
brat Dimitrije 8 godina

 1. Arsenije Stevanović 25 godina

sin Vuk  2 godine

 1. Vasilije Stevanović  31 godina

sin  Spasoje 8 godina
sin Radoje  7 godina

 1. Jovan Stevanović  35 godina

sin Trifun 11 godina
sin Radovan  3 godine

 1. Milovan Radosavljević 37 godina

sin Vuica 10 godina
sin Jovan 5 godina

 1. Jovan Pantović 10 godina  – siročad

brat  Dimitrije

 1. Stevan Marković  30 godina

sin Vukašin 5 godina

 1. Arsenije Antonijević 40 godina

sin Dmitar 18  godina

sin   Petar 15  godina

 1. Miloš Nikolić    10  godina  –  siročad

brat  Blagoje  9  godina

 1. Jovan Pantović   35 godina

sin Stevan 13 godina
sin  Lazar  5 godina

 1. Đorđe Pantović  35  godina

brat  Petar 20 godina

sin  Nikit (nečitko napisano)  12 godina
sin  Mihailo 4 godine

 1. Radoje Pantović  19  godina

brat  Blagoje  15  godina
brat  Ilija  20 godina  –  u Grabovcu  kod  S …?  (nečitko)

 1. Hristo Marijanović  55 godina

sin  Stanoje 25  godina
sin  Radoje  22  godine
sin   Jovan  20  godina
sin  Petar  17  godina

 1. Pavle Milutinović  40 godina

sin  Đorđe  17  godina
sin   Dmitar  8  godina

 1. Maksim  Đokić   51  godina  – Kmet

sin  Lazar  18  godina
sin  Stevan  16  godina
sin  Uroš  9  godina
sin  Miloš  4  godine

 1. Pavle Gligorijević  35 godina

sin  Mihailo  15  godina

 1. Jovan Gligorijević  32  godine

sin  Marko  6 godina

 1. Vukosav Čolaković  17  godina

brat  Milosav   9  godina

 1. Hristo Paunović   41  godina

sin  Petar  17  godina
sin  Nikola  15  godina

 1. Vaso Paunović  17  godina
 2. Nika Milutinović  45  godina

sin Vuica  10 godina

 1. Vuica Sretić   45  godina – umro

sin Nikola  15  godina

 1. Miladin Sretić  55  godina

sin  Simo  20  godina
sin  Vaso  18 godina

 1. Milenko Mihailović   35  godina

sin  Milutin  17  godina
sin  Miloje  15  godina
sin  Milan  4 godine

 1. Radovan Jogurdžija  35  godina

sin  Mito  15  godina
sin  Stevan  10  godina
sin  Dimitrije  6 godina

 1. Radisav Jogurdžija  30 godina
 2. Simo Petrović  25  godina
 3. Pavle Petrović   33  godine

sin  Ilija  10  godina
sin  Pantelija  8 godina

 1. Joksim Petrović   40  godina
 2. Antonije Avramović  30  godina

sin Pavle  6  godina

 1. Nestor Avramović  25  godina

brat  Petar  20  godina

 1. Vasil Miloradović   45  godina

sin Stevan  13 godina
sin Jovan  10  godina

 1. Pavle Miloradović  35 godina

brat Petar 33 godine  -sakat

sin Blagoje  9  godina

 1. Stevan Jogurdžija   50  godina

sin  Nikola  17  godina

 1. Miloš Lazović   45  godina

sin  Tanasije 15  godina
sin  Arsenije  8  godina

 1. Glišo Milivojević    17  godina  -siročad

brat  Luka  15  godina
brat  Milan   8 godina

 1. Miloje Lazović   30  godina
 2. Obrad  Jogurdžija   45  godina

sin Dimitrije  13  godina

 1. Antonije  Nedić  25  godina

brat  Blagoje  17  godina

brat  Luka  10 godina

 1. Miloje Busarac  25  godina

brat  Milan  18  godina
brat  Vuleta  15  godina

 1. Timotije  Tešanović  70  godina   -umro

brat Aksentije  50  godina

 1. Panto  Tešanović  25  godina

i  Mihailo  17 godina

 1. Radonja Tešanović  31 godina –umro

brat  Petar 25 godina

 1. Marko   (nečitko napisano, možda Kransvik)  55 godina

sin  Milovan  20 godina

 1. Mihailo Tomić  31  godina
 2. Milovan Tomić  40 godina

sin  Milan  11 godina
sin  Milutin  6 godina

 1. Jovan Basara  45  godina

sin  Niketa  15  godia

 1. Blagoje Tomić  50 godina

sin Glišo  25 godina
sin  Antonije  17  godina
sin  Radoje  15   godina
sin Đurđije  8  godina

 1. Vasilije Lazarev  10  godina  -siročad

brat  Arsenije  5  godina

 1. Hristo Gavrilović  31 godina

sin Todor  4 godine

 1. Filotije  Novaković   70  godina

sin  Pavle  31 godina
sin Jovan  25 godina
sin  Obrad  20  godina
sin Gavrilo  19  godina
unuk  Ilija  13  godina
unuk  Dimitrije  6 godina

 1. Petar Poskurica  55  godina

sin Milovan  30  godina
sin Radoje 20  godina
sin  Aleksandar 15  godina

 1. Radovan Poskurica 25  godina
 2. Panto Đorđević  20  godina
 3. Ilija Đorđević  17  godina

brat  Uroš   15  godina

 1. Hristo Đurđević  30  godina

brat  Dmitar  25  godina
brat  Pavle  20 godina
brat  Marko  10  godina
brat  Mato  6  godina

 1. Panto Pitić  30  godina

brat  Novak  23  godine
brat  Stevan  20  godina

 1. Mladen Pitić  25  godina
 2. Janaćije Maksimović  25 godina

brat  Milovan  20 godina

 1. Simo Stanojević  30  godina

sin  Marko  10  godina
sin Vasilije  3  godine

 1. Bogić  Babić  50  godina

sin  Hristo   31  godina
sin Jovan  21  godina
sin  Petar  17  godina
sin Radoje  4 godine

 1. Jovan Dilber   65 godina

sin Obrad  20  godina
sin  Pantelija  8  godia

 1. Jovica Munja  45  godina

sin  Marko 15  godina
sin   Tanasije  9  godina

 1. Jovan Jerosimić  21  godina
 2. Obrad Delić  30  godina –umro

sin  Milan  9  godina

 1. Desivoje Munja  30  godina

sin  Milisav  10  godina

 1. Antonije  (nečitko,možda se može čitati kao Drešev)  23  godine
 2. Jovan Obradović  55 godina

sin  Toma  17 godina

 1. Miko  Merkulja   84  godine – prestario  (za plaćanje poreza)

(sasvim sigurno se odnosi  na Mrkuljiće od kojih su Jerosimići, Vemići, Lukovići, Mikovići i Nestorovići)

sin  Marko  30  godina
sin  Petar  18  godina
sin  Vasilije  15   godina
unuk  Paun

 1. Mijat  Miković  23  godine
 2. Mito Vučićević  30  godina

brat  Dimitrije  23  godine

sin  Sava  3 godine

 1. Đorđije Merkulja    20  godina

brat  Ilija  19  godina
brat  Panto  7 godina

 1. Petar Nidžović    31  godina

sin  Vasilije  8  godina

 1. Aco  Merkulja  30  godina
 2. Nestor Merkulja   23  godine
 3. Damljan Đoković  65  godina

sin  Krsto  25 godina
sin  Jaćim  20  godina
sin  Pavle 15  godina
sin  Milutin  6  godina

 1. Marinko  Nikolić  55  godina

sin  Maksim (nečitko) 20  godina
sin  Sreten  17  godina
sin  Uroš  9  godina

 1. Simo  Zaharić  35  godina

brat  Dmitar  25  godina
brat  Đoko  23  godine
brat  Raica  21  godina
brat  Mito  17  godina
brat  Petar  7  godina

 1. Petar Mijatović  25  godina

brat  Dmitar  17 godina
brat Pavle 11  godina
brat  Radoje  6 godina
brat  Blagoje  4  godine

 1. Jovan  Poskurica 65  godina

sin  Radosav  30  godina
sin Milosav  24  godine
unuk  Sreten  10 godina

 1. Janaćije Savić   32 godine – ima g pismo pod broje 2523  iz 1824
 2. Andrija Došljak  44 godine

sin Tanasije  19  godina
sin Teodor  18 godina

 1. Stevan Burmaz  20 godina

Pavle  8 godina

 1. Nikola Milutinović  23 godine
 2. Milivoje Ivanović  35   godina

sin Miloš  15  godina

 1. Simo Milutinović  19  godina

brat Janićije  18   godina
brat Panto  13  godina
brat  Ilija  10  godina
brat  Mladen  8  godina

 1. Arsenije Trifunović   20  godina

brat Radoje  9  godina

 1. Petronije Filotić  65  godina

sin  Maksim  30  godina
sin Mato  20  godina
unuk  Milan  2  godine

 1. Gliša Petronijević  35  godina

sin  Aleksije  15  godina
sin  Tanasije  8  godina

 1. Rako  Anđelković   17 godina  -siročad kod strica

brat Marko  11 godina
brat Milija  6 godina

 1. Mirko Nešović  30  godina

sin Stevan  8 godina

 1. Stevan Jaćimović  10  godina
 2. Simo Matović  45  godina  – bolestan i lud

sin  Ilija  11  godina
sin  Panto  4  godine
sin  Đurđe  3  godine

 1. Pavle Milić  35  godina

sin Petar  15  godina
sin  Mihailo  5  godina

 1. Paun Milić  28  godina  -sakat
 2. Panto Milić  31  godina

sin  Jovan   9  godina
sin  Dmitar  3  godine

 1. Petar Matović 55 godina

brat  Mihailo  40  godina
brat  Teodosije  31  godina
brat Stevan  23  godine
brat  Sreten 15  godina

 1. Jovan Vučetić  65 godina
 2. Mihailo Babić  55 godina –lud

sin  Ilija  15  godina

 1. Veselin Perović  35  godina

sin  Pavle  9  godina
sin Paun  6  godina

 1. Pavle Milovanović  20 godina

brat Sreten  15  godina

 1. Mihailo Milisavić 35  godina

sin  Tanasije  15  godina
sin Vaso  12  godina
sin  Aleksije  5  godina

 1. Radovan Filotić  35  godina

sin  Uroš  14  godina
sin  Milan  12  godina

 1. Milosav Babić  55 godina
 2. Radoje Jevtović  21  godina
 3. Pavle Delić  35  godina

sin  Milovan  11 godina
sin Radovan  9  godina
sin Radoje  6  godina

 1. Luka Delić  30  godina

brat Marko  30 godina
brat Miloš  30  godina

sin  Miloš

 1. Arsenije Gavrilović  55 godina

sin  Jovan  17  godina

sin Petar  10  godina

 1. Radivoje Đuslaković  35  godina

sin Mladen  13  godina

 1. Mileta Đuslaković  25  godina
 2. Pavle Bojanić  33  godine

brat  Panto  23  godine
brat  Radoje  9  godina
brat  Marko  7  godina

 1. Stevan Pen?  (nečitko)  25  godina

=  Stevan Ristić  20  godina

Mehana u Kniću

Ilija Mehandžija  25 godina iz Kragojevca

PORESKIH GLAVA 122, HARAČA  280

 

PRIREDIO: Saša Zarić, 01.01.2016.

Komentari (3)

Odgovorite

3 komentara

 1. Nemanja

  Pozdrav iz Nemacke i velike pohvale za Poreklo. Moje pitanje glasi zasto na spisku nema Busarcevica?

 2. Saša Zarić

  Busarčevića u Kniću nikada nije bilo, bar ja ne znam da ih je bilo, niti ih ima popisanih u tefterima niti ih ima u matičnim knjigama. Niti je iko ko se bavio istraživanjem porekla stanovništva Gruže naveo da je u Kniću nekad bilo Busarčevića niti sam ja u svojim istraživanjima našao bilo kakav trag o Busarčevićima. U Kniću je bilo i i sada ima Busaraca ali ne Busarčevića. U ovom popisu iz 1829. godine naveden je Miloje Busarac sa braćom Milanom i Vuletom. Busarci su se inače iz Korita u Knić doselili oko 1809. godine. Familija su sa Čamparevićima ( staro prezime Dragićević ) u Kniću i Milosavljevićima u Grabovcu. Slave svetog Agatija. Zanimljivo je da su se Čamparevići doselili u Knić 1809. godine zajedno sa Busarcima, ali im se tu nije svidelo pa su se ubrzo vratili u Korita. Potom su Čamparevići iz Korita ponovo došli u Knić oko 1880. godine i tu su i do danas ostali.

 3. Janacko8

  Jedno pitanje jel postoji nekakva mogucnost da je od Janaćija Savica i Janaćija Maksimovica nastalo prezime Janaćković u Knicu ,jel znate nesto o tome,svako dobro ,moj email je [email protected]