Тефтер спахијског прихода (арачки тефтер) 1829/1830. године за село Кнић у кнежини Гружи, Крагујевачка нахија

2. јануара 2016.

коментара: 3

Захваљујући сараднику портала Порекло Саши Зарићу у прилици смо да објавимо досад необјављен попис односно тефтер спахијског прихода за село Кнић из 1829/1830.  године.

Извор: Збирка тефтера 626. Оригинал се чува у Архиву Србије у Београду

 1. Милан Бабић    6 година
 2. Гаврило Бабић 40 година

син  Јован  19 година
син  Димитрије  6 година

 1. Петар Бабић  29  година
 2. Марко Бабић   34 године

син Радован 7 година

 1. Јован Бабић 29 година
 2. Арсеније Јовановић 35 година

син Пантелија  11 година
син  Ђурђе  1 година

 1. Јован Раковић  40 година

син Ђурђије 5 година

 1. Јован Павићевић  45 година

син Павле 21 година
син  Милан  15 година

 1. Радисављевић Лазар  30 година

брат Јован  20 година
брат Василије 17 година
брат Димитрије 8 година

 1. Арсеније Стевановић 25 година

син Вук  2 године

 1. Василије Стевановић  31 година

син  Спасоје 8 година
син Радоје  7 година

 1. Јован Стевановић  35 година

син Трифун 11 година
син Радован  3 године

 1. Милован Радосављевић 37 година

син Вуица 10 година
син Јован 5 година

 1. Јован Пантовић 10 година  – сирочад

брат  Димитрије

 1. Стеван Марковић  30 година

син Вукашин 5 година

 1. Арсеније Антонијевић 40 година

син Дмитар 18  година

син   Петар 15  година

 1. Милош Николић    10  година  –  сирочад

брат  Благоје  9  година

 1. Јован Пантовић   35 година

син Стеван 13 година
син  Лазар  5 година

 1. Ђорђе Пантовић  35  година

брат  Петар 20 година

син  Никит (нечитко написано)  12 година
син  Михаило 4 године

 1. Радоје Пантовић  19  година

брат  Благоје  15  година
брат  Илија  20 година  –  у Грабовцу  код  С …?  (нечитко)

 1. Христо Маријановић  55 година

син  Станоје 25  година
син  Радоје  22  године
син   Јован  20  година
син  Петар  17  година

 1. Павле Милутиновић  40 година

син  Ђорђе  17  година
син   Дмитар  8  година

 1. Максим  Ђокић   51  година  – Кмет

син  Лазар  18  година
син  Стеван  16  година
син  Урош  9  година
син  Милош  4  године

 1. Павле Глигоријевић  35 година

син  Михаило  15  година

 1. Јован Глигоријевић  32  године

син  Марко  6 година

 1. Вукосав Чолаковић  17  година

брат  Милосав   9  година

 1. Христо Пауновић   41  година

син  Петар  17  година
син  Никола  15  година

 1. Васо Пауновић  17  година
 2. Ника Милутиновић  45  година

син Вуица  10 година

 1. Вуица Сретић   45  година – умро

син Никола  15  година

 1. Миладин Сретић  55  година

син  Симо  20  година
син  Васо  18 година

 1. Миленко Михаиловић   35  година

син  Милутин  17  година
син  Милоје  15  година
син  Милан  4 године

 1. Радован Јогурџија  35  година

син  Мито  15  година
син  Стеван  10  година
син  Димитрије  6 година

 1. Радисав Јогурџија  30 година
 2. Симо Петровић  25  година
 3. Павле Петровић   33  године

син  Илија  10  година
син  Пантелија  8 година

 1. Јоксим Петровић   40  година
 2. Антоније Аврамовић  30  година

син Павле  6  година

 1. Нестор Аврамовић  25  година

брат  Петар  20  година

 1. Васил Милорадовић   45  година

син Стеван  13 година
син Јован  10  година

 1. Павле Милорадовић  35 година

брат Петар 33 године  -сакат

син Благоје  9  година

 1. Стеван Јогурџија   50  година

син  Никола  17  година

 1. Милош Лазовић   45  година

син  Танасије 15  година
син  Арсеније  8  година

 1. Глишо Миливојевић    17  година  -сирочад

брат  Лука  15  година
брат  Милан   8 година

 1. Милоје Лазовић   30  година
 2. Обрад  Јогурџија   45  година

син Димитрије  13  година

 1. Антоније  Недић  25  година

брат  Благоје  17  година

брат  Лука  10 година

 1. Милоје Бусарац  25  година

брат  Милан  18  година
брат  Вулета  15  година

 1. Тимотије  Тешановић  70  година   -умро

брат Аксентије  50  година

 1. Панто  Тешановић  25  година

и  Михаило  17 година

 1. Радоња Тешановић  31 година –умро

брат  Петар 25 година

 1. Марко   (нечитко написано, можда Крансвик)  55 година

син  Милован  20 година

 1. Михаило Томић  31  година
 2. Милован Томић  40 година

син  Милан  11 година
син  Милутин  6 година

 1. Јован Басара  45  година

син  Никета  15  годиа

 1. Благоје Томић  50 година

син Глишо  25 година
син  Антоније  17  година
син  Радоје  15   година
син Ђурђије  8  година

 1. Василије Лазарев  10  година  -сирочад

брат  Арсеније  5  година

 1. Христо Гавриловић  31 година

син Тодор  4 године

 1. Филотије  Новаковић   70  година

син  Павле  31 година
син Јован  25 година
син  Обрад  20  година
син Гаврило  19  година
унук  Илија  13  година
унук  Димитрије  6 година

 1. Петар Поскурица  55  година

син Милован  30  година
син Радоје 20  година
син  Александар 15  година

 1. Радован Поскурица 25  година
 2. Панто Ђорђевић  20  година
 3. Илија Ђорђевић  17  година

брат  Урош   15  година

 1. Христо Ђурђевић  30  година

брат  Дмитар  25  година
брат  Павле  20 година
брат  Марко  10  година
брат  Мато  6  година

 1. Панто Питић  30  година

брат  Новак  23  године
брат  Стеван  20  година

 1. Младен Питић  25  година
 2. Јанаћије Максимовић  25 година

брат  Милован  20 година

 1. Симо Станојевић  30  година

син  Марко  10  година
син Василије  3  године

 1. Богић  Бабић  50  година

син  Христо   31  година
син Јован  21  година
син  Петар  17  година
син Радоје  4 године

 1. Јован Дилбер   65 година

син Обрад  20  година
син  Пантелија  8  годиа

 1. Јовица Муња  45  година

син  Марко 15  година
син   Танасије  9  година

 1. Јован Јеросимић  21  година
 2. Обрад Делић  30  година –умро

син  Милан  9  година

 1. Десивоје Муња  30  година

син  Милисав  10  година

 1. Антоније  (нечитко,можда се може читати као Дрешев)  23  године
 2. Јован Обрадовић  55 година

син  Тома  17 година

 1. Мико  Меркуља   84  године – престарио  (за плаћање пореза)

(сасвим сигурно се односи  на Мркуљиће од којих су Јеросимићи, Вемићи, Луковићи, Миковићи и Несторовићи)

син  Марко  30  година
син  Петар  18  година
син  Василије  15   година
унук  Паун

 1. Мијат  Миковић  23  године
 2. Мито Вучићевић  30  година

брат  Димитрије  23  године

син  Сава  3 године

 1. Ђорђије Меркуља    20  година

брат  Илија  19  година
брат  Панто  7 година

 1. Петар Ниџовић    31  година

син  Василије  8  година

 1. Ацо  Меркуља  30  година
 2. Нестор Меркуља   23  године
 3. Дамљан Ђоковић  65  година

син  Крсто  25 година
син  Јаћим  20  година
син  Павле 15  година
син  Милутин  6  година

 1. Маринко  Николић  55  година

син  Максим (нечитко) 20  година
син  Сретен  17  година
син  Урош  9  година

 1. Симо  Захарић  35  година

брат  Дмитар  25  година
брат  Ђоко  23  године
брат  Раица  21  година
брат  Мито  17  година
брат  Петар  7  година

 1. Петар Мијатовић  25  година

брат  Дмитар  17 година
брат Павле 11  година
брат  Радоје  6 година
брат  Благоје  4  године

 1. Јован  Поскурица 65  година

син  Радосав  30  година
син Милосав  24  године
унук  Сретен  10 година

 1. Јанаћије Савић   32 године – има г писмо под броје 2523  из 1824
 2. Андрија Дошљак  44 године

син Танасије  19  година
син Теодор  18 година

 1. Стеван Бурмаз  20 година

Павле  8 година

 1. Никола Милутиновић  23 године
 2. Миливоје Ивановић  35   година

син Милош  15  година

 1. Симо Милутиновић  19  година

брат Јанићије  18   година
брат Панто  13  година
брат  Илија  10  година
брат  Младен  8  година

 1. Арсеније Трифуновић   20  година

брат Радоје  9  година

 1. Петроније Филотић  65  година

син  Максим  30  година
син Мато  20  година
унук  Милан  2  године

 1. Глиша Петронијевић  35  година

син  Алексије  15  година
син  Танасије  8  година

 1. Рако  Анђелковић   17 година  -сирочад код стрица

брат Марко  11 година
брат Милија  6 година

 1. Мирко Нешовић  30  година

син Стеван  8 година

 1. Стеван Јаћимовић  10  година
 2. Симо Матовић  45  година  – болестан и луд

син  Илија  11  година
син  Панто  4  године
син  Ђурђе  3  године

 1. Павле Милић  35  година

син Петар  15  година
син  Михаило  5  година

 1. Паун Милић  28  година  -сакат
 2. Панто Милић  31  година

син  Јован   9  година
син  Дмитар  3  године

 1. Петар Матовић 55 година

брат  Михаило  40  година
брат  Теодосије  31  година
брат Стеван  23  године
брат  Сретен  15  година

 1. Јован Вучетић  65 година
 2. Михаило Бабић  55 година –луд

син  Илија  15  година

 1. Веселин Перовић  35  година

син  Павле  9  година
син Паун  6  година

 1. Павле Миловановић  20 година

брат Сретен  15  година

 1. Михаило Милисавић 35  година

син  Танасије  15  година
син Васо  12  година
син  Алексије  5  година

 1. Радован Филотић  35  година

син  Урош  14  година
син  Милан  12  година

 1. Милосав Бабић  55 година
 2. Радоје Јевтовић  21  година
 3. Павле Делић  35  година

син  Милован  11 година
син Радован  9  година
син Радоје  6  година

 1. Лука Делић  30  година

брат Марко  30 година
брат Милош  30  година

син  Милош

 1. Арсеније Гавриловић  55 година

син  Јован  17  година

син Петар  10  година

 1. Радивоје Ђуслаковић  35  година

син Младен  13  година

 1. Милета Ђуслаковић  25  година
 2. Павле Бојанић  33  године

брат  Панто  23  године
брат  Радоје  9  година
брат  Марко  7  година

 1. Стеван Пен?  (нечитко)  25  година

=  Стеван Ристић  20  година

Механа у Книћу

Илија Механџија  25 година из Крагојевца

ПОРЕСКИХ ГЛАВА 122, ХАРАЧА  280

 

ПРИРЕДИО: Саша Зарић, 01.01.2016.

Коментари (3)

Одговорите

3 коментара

 1. Nemanja

  Pozdrav iz Nemacke i velike pohvale za Poreklo. Moje pitanje glasi zasto na spisku nema Busarcevica?

 2. Саша Зарић

  Бусарчевића у Книћу никада није било, бар ја не знам да их је било, нити их има пописаних у тефтерима нити их има у матичним књигама. Нити је ико ко се бавио истраживањем порекла становништва Груже навео да је у Книћу некад било Бусарчевића нити сам ја у својим истраживањима нашао било какав траг о Бусарчевићима. У Книћу је било и и сада има Бусараца али не Бусарчевића. У овом попису из 1829. године наведен је Милоје Бусарац са браћом Миланом и Вулетом. Бусарци су се иначе из Корита у Кнић доселили око 1809. године. Фамилија су са Чампаревићима ( старо презиме Драгићевић ) у Книћу и Милосављевићима у Грабовцу. Славе светог Агатија. Занимљиво је да су се Чампаревићи доселили у Кнић 1809. године заједно са Бусарцима, али им се ту није свидело па су се убрзо вратили у Корита. Потом су Чампаревићи из Корита поново дошли у Кнић око 1880. године и ту су и до данас остали.

 3. Janacko8

  Jedno pitanje jel postoji nekakva mogucnost da je od Janaćija Savica i Janaćija Maksimovica nastalo prezime Janaćković u Knicu ,jel znate nesto o tome,svako dobro ,moj email je [email protected]