Најстарији записи из матичне књиге крштених (рођених) цркве у Борчу за 1837. годину

4. јануара 2016.

коментара: 3

knjiga-krštenih-BoračПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Саша Зарић

Поред  пописа, црквене књиге су најдрагоценији и најпоузданији извор података о становништву. Матичне књиге су уведене 1837. године, тако да не постоје старији записи о крштеним, венчаним и умрлим. Сваки парох цркве је био у обавези да у својој парохији уписује у матичне књиге податке о рођеној деци, склопљеним браковима и умрлим  лицима.

У борачкој цркви су се, све док касније нису пропевале цркве у оближњим местима, крштавали, венчавали и упокојавали становници Борча, Претока, Радмиловића, Топонице, Кусовца, Драгушице, Бечевице, Дубраве, Кнића, Бумбаревог Брда. Постоје и спорадични уписи у матичне књиге из борачке цркве и о становницима Опланића, Брњице, Рашковића, Коњуше и Брестовца.

Попис крштених у цркви у Борчу (општина Кнић)

3. јануар 1837. крштен Георгије Делић из Кнића, од оца Тадије и мајке Стане, кума на крштењу Марија Илијина из Кнића.

3.јануара 1837. крштена Милица Сарић из Кнића,од оца Јанићија  и мајке Анђелије,кум на крштењу  Арсеније Миличић из Кнића.

1.јануара 1837. рођена Станица Вукићевић из Гунцата, од оца Милована и мајке Љубице, крштена у борачкој цркви 3. јануара 1837, кума Стаменка Миковић из Кнића.

9.јануара 1837. крштен Михаило Вукићевић из Гунцата,од оца Сретена и мајке Анђелије, кум на крштењу Арсеније Вукићевић из Гунцата.

11.јануара 1837. рођен Танасије Мурузовић из Претока, од оца Милована и мајке Станке, крштен  у борачкој цркви 12 јануара, кум Петар из Претока.

13.јануара 1837. крштен Јован Гавриловић из Радмиловића, од оца Вука и мајке Цмиљане, кум на крштењу Јован Петровић из Претока.

13.јануара 1837. крштен Сретен Вучићевић из Радмиловића, од оца Вујице и мајке Ружице, кум на крштењу Лазар Стефановић из Придворице.

13.јануара 1837. крштена Јована Стојановић из Радмиловића, од оца Антонија и мајке Анђелије, кум на крштењу Јован Петровић из Претока.

6.јануара 1837. рођен Богосав Спасовић из Кусовца,од оца Милована и мајке Веселе,крштен 17. јануара,кум Никола Вулетић из Драгушице.

17.јануара 1837. крштена Љубица Алексић из Радмиловића, од оца Ђорђа и мајке Јоване, кум  Радомир Ђокић из Бреснице.

18.јануара 1837. крштена Настасија Степановић из Претока,од оца Вучка и мајке Станице, крштена  20.јануара,кум  Миросава Вескова из Претока.

19. јануара 1837. рођена Станојка Николић из Борча, од оца Арсенија  и мајке Велике, крштена у борачкој цркви  21. јануара, кум Василије Поповић из Белог Поља.

24.јануара 1837. крштена Вида Лазовић из Жуња,од оца Радоја и мајке Станије, кум  Петар Јовановић,житељ Јабучки.

24.јануара 1837. крштена Станојка Николић из Жуња, од оца Спасоја и мајке Марије,кум Радомир (нечитко,вероватно Ђуровић или Ћурчић) из Жуња.

26.јануара 1837. рођена Јерина Миловановић из Борча, од оца Ђорђа и мајке Милице, крштена 29.јануара, кум Аница Милованова из Борча.

27.јануара 1837. рођена Обренија Божовић из Борча, од оца Обрада и мајке Јаглике, крштена 30.јануара, кум Петар Колаковић из Борча.

31.јанура 1837. рођена Јеленка Ристовић из Кнића, од оца Станоја и мајке Мирјане, крштена у борачкој цркви 10. фебруара, кум Јован Карановић из Забојнице.

1.фебруара 1837. рођен Василије Влајовић из Претока, од оца Григорија и мајке Василије, крштен 10. фебруара,кум Љубица Вуканова из Претока.

14.фебруара 1837. крштен Милош Томић из Кнића, од оца Михаила и мајке Невене, кум Анђелија Пантова из Кнића.

-упис без датума,1837. крштена Стана Миловановић из Претока, од оца Радосава и мајке Љубице, кум Марко Петровић из Претока.

16. фебруара 1837. крштен Јанићије Марковић из Претока,од оцаАрсенија  мајке Цмиљане, кум Василије Поповић из Белог Поља.

-упис без датума, 1837. крштена Аранђија Марковић из Претока, од оца Аксентија и мајке Тодоре,кум Василије Поповић из Белог Поља.

24.јануара 1837. рођен Алекса Петровић из Кнића, од оца Веселина и мајке Јоване, крштен у Борчу 18.фебруара,кум Тодосије Радовановић из Кнића.

18.фебруара 1837.рођена Стаменка Петровић из Кнића, од оца Сретена и мајке Станке, крштена 18.фебруара од кума Василија Петровић из Кнића.

14.фебруара 1837. рођен Петар Павловић из Кнића, од оца Ђока и мајке Перунике. Крштен 18. фебруара. Кум на крштењу Сретен Петровић из Кнића.

9. фебруара 1837. рођен Вељко Жиропађа из Кнића, од оца Павла и мајке Анђелије, крштен 18. фебруара у Борчу,кум Милан Туцаковић из Честина.

10. фебруара 1837. рођен Стефан Михаиловић из Кнића од оца Танасија и мајке Вукосаве, крштен у борачкој цркви  21. фебруара.кум на крштењу Урош Раковић из Кнића.

21.фебруара 1837. рођена Вукосава Гавриловић из Кнића од оца Јована и мајке Станојке, крштена 21. фебруара, кум на крштењу Ника Милутиновић из Кнића.

10.фебруара 1837. рођен Милан Ковачевић из Жуња, од оца Нешка и мајке Стамене, крштен  21. фебруара.Кум Вукман из Драгушице.

15.јануара 1837. рођен Петроније Ђоковић из Жуња,од оца Јована и мајке Миленије,крштен  у борачкој цркви 21. фебруара,кума Цмиљана из Жуња.

20.фебруара 1837. рођена Јелица Павловић из Борча,од оца Милоша и мајке Миросаве,крштена 21. фебруара,кум Сретен Обрадовић из Бечња.

21.фебруара 1837. рођен Алексије Лукић из Борча, од оца Василија и мајке Станојке, кум на крштењу Сретен Обрадовић из Бечња.

21.фебруара 1837. крштен Танасије Лукић из Борча, од оца Георгија и мајке Пауне, кум Сретен Обрадовић из Бечња.

21.фебруара 1837. крштен Милан Ивковић из Борча, од оца Јанка и мајке Цмиљане, кум Петар Андрић из Рамаће.

21. фебруара 1837. крштен Димитрије (презиме није уписано) из Борча, од оца Алексија и мајке Јоване, кум Драгутин Тодоровић из Драгушице.

21.фебруара 1837. крштен Обрен Божовић из Борча, од оца Сретка и мајке Манде, кум Петар Колаковић из Борча.

– фебруара 1837. крштена Загорка Поповић из Борча, од оца Павла и мајке Стоје, кум Алекса Поповић из Борча.

28.фебруара 1837. крштен Вукоман Ивановић из Борча, од оца Милића и мајке Насте, кум Марко Симовић.

15.фебруара 1837 рођена Миленија Стевановић из Жуња, од оца Радоице и мајке Живане, крштена 24.априла,кум Радован Стефановић из Брестовца.

4.марта 1837.рођена Марија Тишовић из Гунцата,од оца Вукосава и мајке Јане,крштена у борачкој цркви 24. априла, кума Иконија Тошкова из Грабовца.

15.марта 1837. рођена Перуника Јогурџија из Кнића, од оца Радисава и мајке Стане, крштена у Борчу 26. априла,кум  Димитрије Радовановић из Кнића.

3.априла 1837. рођен Георгије (може се читати и као Ђорђе) из Гунцата од оца По…? (нечитко) и мајке Круне, крштен  27.априла, кум Стефан Новаковић из Грабовца.

26. марта 1837. рођена Јелица Стоковић из Гунцата, од оца Марка и мајке Радојке, крштена 27. априла, кум Јанићије Бечановић из Гунцата.

7.маја 1837. рођена Миленија Пауновић из Бечевице, од оца Стефана и мајке Анђелије, крштена 6. јуна, кум Коста Максимовић из Гунцата.

30.априла 1837. рођен Јеврем (изворно написано Јефрем) Станојевић из Кнића, од оца Сима и мајке Анђелије, крштен 6.јуна,кум  Василије Поповић из Белог Поља.

23.маја 1837. рођен Тодор Ђокић из Кнића, од оца Илије и мајке Стане, крштен 6. јуна, кум Василије Поповић из Белог Поља.

28.маја 1837. рођена Миленија Вучићевић из Kнића, од оца Димитрија и мајке Стане, крштена 6.јуна, кум  Дмитар Мијатовић из Кнића

25.маја 1837. рођена Миленија Ристић из Кнића од оца Стефана и мајке Стамене, крштена 6. јуна, кум Спасоје Василијевић из Кнића.

20.маја 1837. рођена Невена Вилотијевић из Кнића, од оца Јована и мајке Станице, крштена 6. јуна, кум Јоксим Ђокић из Кнића.

28.маја 1837. рођена Јеленка Богићевић из Кнића, од оца Петра и мајке Станице, крштена 1. јуна, кум Милош Николић из Кнића.

14.марта 1837. рођен Јован Николић из Кнића, од оца Петра и мајке Милице, крштен јуна, кум Јован Илић житељ Јабланички.

15.априла 1837. рођена (није уписано име детета) Гавриловић из Кнића, од оца Алексе и мајке Петрије, крштена 6. јуна (нису уписани подаци о куму).

10.априла 1837. рођен Вељко Василијевић из Радмиловића, од оца Вукомана  и мајке Цмиљане, крштен 6.јуна, кум Вукоман Луковић из Претока.

8.јуна 1837. рођен Милорад Божовић из Борча, од оца Драгоја и мајке Јане, крштен 15. јуна, кум Сретко Божовић из Борча.

20.априла 1837. рођена Станојка Чолаковић из Борча, од оца Никше и мајке Стојане,крштена  7. јуна, кум Ђорђе Петровић из Претока.

25. априла 1837. рођена Сара Филиповић из Радмиловића, од оца Јована и мајке Јане,крштена 7. јуна, кум Ружица Дмитрова из Радмиловића.

25.маја 1837. рођена Петрија Биорац из Борча, од оца Сретка и мајке Јелице,крштена 7.јуна,кум  Гвозден Пачариз из Борча.

6. априла 1837. рођен Танасије (може се читати и као Атанасије) Вукићевић из Борча,од оца Нике и мајке Марије,крштен  7.јуна,кум Алекса Поповић из Борча.

7.јуна 1837. крштен Милутин Павловић из Борча, од оца Радоја и мајке Станице, кум на крштењу Петар Вукићевић из Гунцата.

7.јуна 1837. крштена Цмиљана Проковић из Гунцата, од оца Николе и мајке Анице, кум Андрија из Загорице.

28.јуна 1837. рођен Милош Тодоровић из Топонице, од оца Петра и мајке Стане, крштен 20. јуна,кум Љубинко Јанковић из Љуљака.

18.јуна 1837. рођен Стеван Милосављевић из Топонице, од оца Мијаила и мајке Совијане, крштен 20 јуна,кум Вучко Богићевић из Опланића.

18.јуна 1837. рођена Стана Глишовић из Радмиловића, од оца Павла и мајке Јелице, крштена 25. јуна, кум Парезановић.

20.јуна 1837. рођен Стеван Радовановић из Радмиловића, од оца Милоја и мајке Станојке, крштен 26. јуна, кум Александар Пачариз из Борча.

24.јуна 1837. рођена Цмиљана Николић из Дубраве, од оца Васа и мајке Јелице, крштена 28 јуна, кум Вуле Милошковић из Коњевића.

27.јуна 1837. рођен Добрица Видовић из Дубраве, од оца Мирка и мајке Тодоре, крштен 30. јуна, кум Перо Сретковић из Поповића Рудничка нахија.

27.јуна 1837. рођена Стојана Јоксимовић из Дубраве, од оца Танаска и мајке Милице, крштена 29.јуна, кум  Радоје Пауновић из Брњице.

2.јула 1837. рођен Добрица Миливојевић из Дубраве, од оца Милана и мајке Станице, крштен 15. јула, кум Радоје Пауновић из Брњице.

5.јула 1837. рођен Радисав Маријановић из Кусовца, од оца Јована и мајке Милице, крштен 13. јула, кум Ђоко Тодоровић из Драгушице.

14.јула 1837. рођена Цмиљана Јовановић из Кусовца,од оца Јанаћија и мајке Борике, крштена 20 јула, кум  Глишо Биорчевић (дословно пише Биорчевић,вероватно Биорац) из Кусовца.

14.јула.1837. рођена Јеленка Борисављевић из Борча, од оца Симе и мајке Стојане,крштена 20. јула, кум Младен  јереј  Поповић из Борча.

9.јула 1837. рођен  Алексије Вукићевић из Гунцата, од оца Петра и мајке Јелице,крштен  –  јула, кум Симеон јереј Поповћ из Борча.

– . јула  1837. рођена Миленија Антонијевић из Гунцата, од оца Максима и мајке Анђелије, крштена 7.јула, кум Спасоје Андрић из Гунцата.

17.јула 1837. рођена Ружица Димитријевић из Борча, од оца Саве и мајке Станице,крштена јула,кум  Павле из Бечња.

4.маја 1837.рођена Анђелија Милошевић из Кнића, од оца Петра и мајке Селене,крштена 19.јула,кум Јула Василијева из Кнића.

4.маја 1837.рођена Марија Милошевић из Кнића од оца Петра и мајке Селене, крштена 19.јула, кум Јана Василијева из Кнића.

13.маја  1837. рођена Илинка Маријановић из Радмиловића, од оца Обрада и мајке Дуње, крштена 20.јула, кум Милош Вучићевић из Цветака.

21.јула 1837. рођен Јован Вучићевић из Кнића од оца Антонија и мајке Станице, крштен 30. јула, кум Ђоко Пантовић из Кнића.

8.јуна 1837. рођена Миленија Антонијевић из Кнића, од оца Благоја и мајке Јеросиме, крштена 31.јула, кум Ђпрђе Пантовић из Кнића.

16.јула 1837. рођена Анђелија Стефановић из Кнића, од оца Никите и мајке Станке. Крштена 31.јула, кум Панто Бошковић из Кнића.

20.јуна 1837. рођена Љубица Јокићевић из Жуња, од оца Андрије и мајке Ружице, крштена 15.августа, кум Василије Поповић из Белог Поља.

2.августа 1837. рођена Роса Радуловић из Радмиловића, од оца Глиша и мајке Вукане, крштена 21. августа, кума Ружица из Радмиловића.

5. августа 1837. рођен Лазар Тодоровић из Драгушице, од оца Обрада и мајке Стоје, крштен 31. августа, кум Матије Јевремовић из Борча.

13.јула 1837. рођена Василија Илић из Драгушице, од оца Милоја и мајке Станојке, крштена 5. септембра, кум Стефан Петровић из Котраже.

23.јуна 1837. рођен Радоје Питић из Кнића, од оца Новака и мајке Инђије, крштен 20.августа, кум Ристо Гавриловић из Кнића.

30.августа 1837. рођена Савка Пантовић из Кнића, од оца Георгија (може се читати и као Ђорђе) и мајке Стане, крштена 5. септембра, кум Ристо Богићевић из Кнића.

30.августа 1837. рођен Милан Вилотић из Кнића, од оца Гаврила и мајке Анице, крштен 5. септембра, кум Симо Ђокић из Кнића.

5.августа 1837. рођен Младен Јанковић из Борча, од оца Марка и мајке Стамене, крштен 8. септембра, кум Благоје Бриковић из Претока.

16. августа 1837. рођена Цмиљана Миловановић из Борча, од оца Вучића и мајке Саре, крштена 10.септембра, кум Урош Бриковић из Претока.

17.августа 1837. рођена Симона Милошевић из Топонице, од оца Милана и мајке Ружице, крштена 10.септембра, кум Вујадин (или Вукадин) Богићевић из Опланића.

5.септембра 1837. рођена Станица Маријановић из Радмиловића, од оца Ђока и мајке Плике, крштена 10.септембра,кум Павле Обрадовић из Радмиловића.

5.септембра 1837. рођена Радојка Богићевић из Топонице од оца Милана и мајке Станице, крштена 10.септембра, кум Милан Парезановић из Суморовца.

16.августа 1837.рођен Димитрије Максовић из Кнића, од оца Милоја и мајке Стане, крштен 13.септембра, кум Тодор Петровић из Сирче.

2.августа 1837. рођен Милисав Катић из Топонице,од оца Миљка и мајке Стане, крштен 13. септембра, кум Петар Милићевић житељ Јабуковачки.

24.јуна 1837. рођена Ивана Дмитровић из Кнића, од оца Радована и мајке Анђелије, крштена 19.септембра, кум Милован Шуковић из Дивостина.

5.августа 1837. рођен Алексије Пантовић из Претока,од оца Јована и мајке Стоје,крштен 20. септембра,кум Марко Томић из Претока.

8.октобра 1837. рођен Јестатије Обрадовић из Бечевице,од оца Јована и мајке Невене, крштен 20. октобра, кум Милован Весовић из Борча.

24.јуна 1837. рођена Савка Ристић из Кнића, од оца Ћира и мајке Јеле, крштена 29.септембра, кум (нечитко,највероватније Вуица) Миловановић из Кнића.

13.септембра 1837. рођена Анка Ђокић из Кнића, од оца Павела и мајке Перунике, крштена 29.септембра, кум Стефан Ристић из Кнића.

5.октобра 1837. рођена Босиљка Јоксимовић из Дубраве, од оца Саве и мајке Јоване, крштена 10.октобра, кум Павле Драгојловић из Брњице.

5.октобра 1837. рођен Тома Тодоровић из Драгушице, од оца Гаврила и мајке Марице, крштен 10. октобра, кум Митар Чекеревац из Бреснице.

12.октобра 1837. рођен Антоније Тодоровић из Драгушице, од оца Новице и  мајке Босиљке, крштен 16.октобра, кум Дмитар Чекеревац из Бреснице.

12.октобра 1837. рођена Јелена Пчаризовић? (дословно пише Пчаризовић, али како мени није познато да је таква фамилија икад постојала у Борчу  вероватно је реч о презимену Пачариз),од оца Гвоздена и мајке Јаглике, крштена 16.октобра, кум Максим Поповић из Коњуше.

-.октобра 1837. рођена Стамена Жарковић из Радмиловића, од оца Луке и мајке Стојане, крштена 16.октобра,кум Живан Вуковић из Вучковице.

17.октобра 1837. рођена Сиђелија Ћурчић (или Ђурчић) из Дубраве, од оца Бошка и мајке Стоје, кршена 20. октобра, кум Драгоје Зечевић из Брњицњ.

17.октобра 1837. рођен Сретен Ивановић из Дубраве, од оца Милоша и мајке Анице, крштен 20.октобра, кум Марко Видојевић из Дубраве.

20.октобра 1837. рођен Мијаило Спасојевић из Дубраве, од оца Петка и мајке Цмињане, крштен 28. октобра, кум Илија Лазовић из Топонице.

20.октобра 1837. рођен Милорад Луковић из Радмиловића, од оца Видоја и мајке Милане, крштен 25. октобра,кум Неда Пантовић из Радмиловића.

11.септембра 1837. рођена Босиљка Цветић из Гунцата, од оца Радоја и мајке Саре,крштена 10.новембра,кум Василије Петровић из Гунцата.

7.новембра 1837. рођена Роса Цветић из Гунцата, од оца Алексија и мајке Јерине,крштена 10.новембра,кум Василије Петровић из Гунцата.

8.новембра 1837. рођена Јелисавка Бранковић из Гунцата, од оца Николе и мајке Виде, крштена 11. новембра, кум Радован Банковић житељ Бајковачки.

9.новембра 1837. рођена Стана Марковић из Гунцата, од оца Михаила и мајке Станице, крштена  11. новембра, кум Јовица Зарић из Гунцата.

11.августа 1837. рођен Стефан Зарић из Кнића,од оца Сима и мајке Марије,крштен 11. новембра,кум Обрен Теодоровић из Црнуће.

12.августа 1837. рођен Милан Маринковић из Кнића, од оца Мојсила и мајке Милице, крштен 11. новембра,кум Танаско Стефановић из Кнића.

6.октобра 1837. рођена Сара Ђуровић из Жуња, од оца Радомира и мајке Милосаве, крштена 11. новембра, кум Миро Бојовић из Претока.

5.новембра 1837. рођен Јован Марковић из Жуња, од оца Стефана и мајке Јане, крштен 21 новембра, кум Милић из Гунцата.

13.новембра 1837. рођена Цмиљана Ивковић (може се читати и  као Јоковић) из Жуња, од оца Радована и мајке Стане, крштена 13. новембра, кум Радоје Цветић из Гунцата.

13.новембра 1837. рођена Миросава Костић из Гунцата, од оца Сима и мајке Јане, крштена 16.новембра, кум Радоје Јеремић из Гунцата.

13.октобра 1837. рођена Аранђија Арсенијевић из Гунцата, од оца Стефана и мајке Јане (могуће читати и као Ана), крштена 13. новембра, кум Обрад Михаиловић из Витановца.

3.новембра1837. рођен Димитрије Арсенијевић из Гунцата, од оца Лазара и мајке Стефане, крштен 13. новембра, кум Обрад Михаиловић из Витановца.

25.октобра 1837. рођена Иконија Милић из Кнића, од оца Павла и мајке Дмитре, крштена 14. новембра, кум Роса Петрова из Кнића.

13.октобра 1837. рођен Стеван Милутиновић из Кнића, од оца Сима и мајке Марице, крштен 1. јануара 1838. Кум Роса Ристова из Кнића.

4.новембра 1837. рођена Стана Матовић из Жуња, од оца Раденка и мајке Ане, крштена 1.јануара 1838. кум  Стеван Ивановић из Вучковице.

20.новембра 1837. рођен Василије Зарић из Кнића од оца Ђока и мајке Јелене,крштен 2.јануара 1838. Кум Јеврем Теодоровић из Црнуће.

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Саша Зарић, 3. јануара 2016.

 

 

Коментари (3)

Одговорите

3 коментара

 1. Милорад Богдановић

  Средином 19 вијека презиме Пачариз се јавља и у Тимару, тј Поткозарју, у селима Јелићи и Славићи, сада Јелићка и Славићка. То је стара породица која је славила Никољдан, и временом се раселила из ових села. Ово презиме још се јавља, крајем 19 вијека у оближњем селу Ракелићи и Трнинића Бријег код Петровца, славе Јовањдан а код Прњавора и оближњег мјеста Смтрић славе Ђурђевдан.
  Презиме Пачариз спомиње се 1787 у Сетандреји

  -Књига умрлих парохије Јелићи
  -Шематизам д/б за 1882
  -Из сјећања сетандрејских породица, Александар Бачко

 2. Vladan Jovanović

  Poštovani g. Zariću,
  svaka Vam čast za uloženi trud u predstavljanju predaka – rođenih i ubeleženih u Boračkoj crkvi onoga vremena.
  Imam jednu malu zamerku pošto se i ja bavim istraživanjem porekla i stanovništva i porodica i pojedinaca.
  Ovde ste gospodine Zariću ODMAH upisali prezime krštene (rođene) osobe a to , u velikoj većini slučajeva , u ono vreme NIJE posle bilo prezime te osobe. Sve do oko 1870. godine potomci su za osnovu prezimena uzimali očevo (eventualno dedovo) IME.
  Na primer : kod prve osobe na ovom spisku krštenih siguran sam da se kasnije ne preziva Delić (kao njegov otac) već Tadić – prema imenu oca.
  Sveštenik je lepo upisao: Ime oca i prezime , ime majke – pa ime rođenog deteta (krštenog) ali ne i njegovo prezime.
  Ta situacija nažalost mnogo otežava istraživanje porekla svakoga od nas jer se dešava da tražimo naše sadašnje prezime a na kraju utvrdimo da su naši preci u poslednje 200 godine promenili 3-4 pa i više prezimena .
  Izvinjavam se zbog ovog komentara a siguran sam da i Vi znate za ovo dešavanje .
  Sa pozdravom – Markovčanin.

 3. Милош

  Господине Јовановићу, свакако да сте у праву са се касније мељало презиме, али поштовани господине, како је другачије могло да се презива дете на крштењу него управо онако како му се у том тренутку отац презивао?
  Касније када и дете порасло, а најчешће после очеве смрти узимало је презиме најобичније изведено од имена свог оца.
  Дакле,
  Делићи се и сада после скоро двеста година презивају Делићи. Но као што ви кажете могли су теоретски и они као многи други неколико пута променити презиме, као што је то већина чинила. Но, свакако да се тек рођено дете од оца Тадије Делића није могло у тренутку рођења односно крштења презивати другачије него како и његов отац и то Делић. Касније кад је дете порасло, а нарочито после смрти свог оца Тадије, могло је узети презиме изведено од очевог имена и презивати се Тадић. Али није. Но није поента у томе да ли су Делићи постали Тадићи или како год другачије, поента је да се дете на крштењу презива исто као његов отац јер не може другачије, јер није дете старо неколико дана способно да промени презиме. Можда је ваш коментар добронамерен, јер уистину има истинитих навода у њему. Но, можда је ваш коментар само критички јер видех да има много људи који свакога ко нешто уради и свакога ко нешто постигне покушавају да демантују и да му пронађу грешке.
  Уважени господине Јовановићу, најтоплије вам препоручујем да уместо да покушавате да пронађете нечије грешке, покушајте да и сами нешто напишете и дате допринос изучавању историје.