Порекло презимена, варош Рача

9. маја 2015.

коментара: 0

Порекло становништва варошице Рача, општина Рача – Шумадијски округ. Према књигама Тодора Радивојевића „Лепеница“ и „Насеља у Лепеници“. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Rača,-Karađorđev-dom

Положај варошице.

Варошица Рача је сва у долинској равни истоимене реке у подножју косе Долова. Она је на левој страни реке и раскрсници Београдског и Тополског Друма, који кроз њу воде. Варошица нема сеоски део. Чаршија је на Београдском Друму до раскршћа а одатле је на Тополском Друму.

Воде.

Рача се снабдева чесменом и бунарском водом. У варошици постоји само једна чесма. Она је озидана и тече на две луле – у сушно доба на једну. Како је она далеко многим кућама, Рачани копају бунаре-ђермове, којих до сада има 35.
Река Рача је сиромашна водом. Она у десет година плави поља у равни своје долине.

Земље и шуме.

Поља и шуме су на оним местима, која су поменута у засеоку Адровцу:
Имања адровачка-рачанска су одмах иза кућа, до најдаљих нема више од пола сата хода. Места на којима се налазе њиве називају се: Адровачко Брдо, Адровачко Поље, Бара, Белосавац, Бошњачки Поток, Бреесник, Брдо, Брег, Ваљевка, Варошко Брдо, Велика Њива, Виногради, Гај, Главица, Долови, Дреново, Крагујевчић, Ливаде, Међаковац, Њива, Парлог, Поља, Поток, Рача, Рачанско Брдо, Река, Рибни, Салана, Селиште, Стари Друм, Стао Гробље и Старо Кућиште.
Ливаде су на местима званим: Ваљевка, Гагуљка, Маринковац, Сеоска Ливада и Станковица.
Варошица има у Краагујевчићу заједничку шуму, а у Реци на Вашаришту заједничку утрину са засеоком Адровцем и селом Бошњаном.
Цео атар заузима простор свега 100 хектара. По њивама је 60, под ливадама 10 и под шумом 30 хектара. Сва земља је у другом зиратном, односно шумском реду.
У рачанском атару својих имања имају мештани Вучића, Мирашевца и Поповића. И Рачани имају својих земаља у атарима поменутих села.

Тип насеља.

Рача је модерна варошица каквих је мало у Србији. Утисак је да она оставља на путнике много лепши и пријатнији утисак од Баточине и многих других наших варошица. Човек се у њој осећа као у правој вароши, како по њеном изгледу тако и по животу њених становника.

Име насељу.

Не постоји прича којом би се тумачио постанак имена овог места. Рачани кажу да је њихоа варошица добила име по селу Доња Рача, која јевиспод ње на реци Рачи, јер је ово село старијег постанка. Доња Рача је добила име тако што су досељеници, који су основали село пренели из Раче у Топлици, дошавши са Косова у Топлицу за време Прве сеобе оставши у топличкој Рачи до Друге сеобе, када су добегли у ово лепеничко насеље.

Старине у насељу.

По причању старијих људи код Раче су, при дну страна речне долине, нађене гомиле каменог оруђа. Уколико је ово тачно, значило би, да је у параисторијско време овде могло бити неко људско насеље.

Постанак насеља и порекло становништва.

Родови који су основали варошицу Рачу већином су изумрли, а они који су се одржали имају, изузев Станимировића, само по једну кућу. Ти оснивачки родови су: Јовановићи, Крстићи, Миливојевићи, Првуловићи и Станимировићи. Они у варошици имају свега 6 домова. Ови родови су у Рачи од времена Кочине Крајине.
Ово место помиње Лангер, под називом Racz, још 1729. године, затим Шметау је 1737. године забележио каоб Ratesia. У Уписнику 1818. године записано је правилно, у Назначениу 1819. као Рачча, у Пописнику 1822. године као Рачча горна, код Вука и код Пирха у српском преводу правилно, а у оригиналу Ratscha gornja, у Гавриловићевом Речнику 1846. године као Рача варош.
Рача је расла готово само досељавањем. О томе сведочи велики број родова и сразмерно мали број њихових домова. У доба Првог устанка дошла су само три рода после оснивачких а после 1815. године 136 родова.
Варошица је добила своје становништво из 28 разних области. Лепеница јој је дала 45 родова, Македонија -27, Јасеница -11, Тимок -11, Белица, Бугарска и Нишава по пет, Чемерница, Ресава и Љиг по 3, Врањска Пчиња, Јелава, Млава, Ибар, Стара Србија и леви слив Биначке Мораве по два рода а Лугомир, Раваница, десни слив Велике Мораве, Тамнава, Аустрија, Маџарска, Камучак (?), Подунавље, Херцеговина и Банат по један род.
У збегове је дошло само 8 родава, у службу 40, пресељавањем 18, на занат као шегрти 18, надничари 17, трговци 7, занатлије (калфе и мајстори) 6, кафеџија 4, печалбари 3, свирачи 2, корајџије 2 а по један род бозаџија, млинар, уљез, војни бегунац и апотекар. У ове родове нису урачунати државни чиновници – војни и цивилни – јер они чине привремене становнике варошице због њихове покретљивости у служби.
Варошица је за владе кнеза Милоша премештена ради сашоравања.

Порекло породица.

Редни број, презиме (огранци), одакле су досељени, Крсна слава:

Досељени у периоду од 1737. до 1787. године.

-113, Домановићи, Домановићи (Херцеговина), Св. Врачи.

Досељени у периоду од 1788. до 1803. године:

-337, Јовановићи, Књажевац, Јовањдан.
-358, Крстићи, Књажевац, Алимпиједвдан.
-398, Миливојевићи, Зајечар,Никољдан.
-466, Првуловићи, Видин, Раковица, Ђурђиц.+
-501, Станимировићи (Глишићи и Станимировићи), Тетово (Македонија), Аранђеловдан.

Досељени у периоду од 1804. до 1814. године:

-676, Ђорђевићи, Ниш, Аранђеловдан.
-715, Илићи (Дојићи), Адровац, десни слив Биначке Мораве, Аранђеловдан.
-883, Митровићи, Куманово (Македонија), Алимпијевдан.

Досељени у периоду од 1823. до 1903. године:

-1190, Марковићи, Књажевац, Никољдан.
-1285, Павловићи, Параћин, Никољдан.
-1288, Стојановићи (Мијаиловићи), Дебелица (Тимок), Јовањдан.
-1296, Здравковићи, Ниш, Аранђеловдан.
-1310, Милановићи, непознато (Лапово), Стевањдан.
-1341, Савићи, Ћуприја, Илиндан.
-1359, Митковићи, Битољ, Никољдан.
-1376, Постоловићи (Апостоловићи), Бачевица (тимочки Бољевци), Аранђеловдан.
-1384, Стевановићи, непознато (Бадњевац), Никољдан.
-1390. Филиповићи, непознато (Чумић), Митровдан.
-1395, Пантићи, Софија (Бугарска), Алимпијевдан.
-1398, Магдићи, Јагодина, Аранђеловдан.
-1414, Матићи, Сјеница, Ђурђиц.
-1429, Васиљевићи, Прахово (Дунав), Никољдан.
-1452, Симићи, непознато (Доња Рача), Никољдан.
-1468, Николићи, Куманово (Македонија), Алимпијевдан.
-1471, Поповићи, Орашац (Јасеница), Св. Петка.
-1481, Радовићи, непознато (Поповић), Ђурђевдан.
-1485, Јовановићи, непознато (Лапово), Јовањдан.
-1486, Крстићи, Јагодина, Лучиндан.
-1491, Симићи, Банат, Никољдан.
-1500, Петровићи, непознато (Вишевац), Ђурђиц.
-1504, Станковићи, Наталинци, Никољдан.
-1510, Ивошевићи, Сараново, Ђурђевдан.
-1515, Гавриловићи, Краљево, Ђурђевдан.
-1519, Јовановићи, непознато (Вишевац), Ђурђиц.
-1533, Никићи, Тимок, Јовањдан.
-1571, Костићи, Пирот, Никољдан.
-1577, Радовановићи, непознато (Вишевац), Ђурђиц.
-1580, Антонијевићи, Свилајнац, Андријевдан.
-1594, Миловановићи, Шабац, Јовањдан.
-1597, Милошевићи, Рача, непознато (Губеевац), Аранђеловдан.
-1605, Николићи, Орашац (Јасеница), Св. Петка.
-1617, Јовановићи, Видин (Бугарска), Никољдан.
-1618, Карићи, непознато (Губеревац), Аранђеловдан.
-1623, Митровићи, Куманово (Македонија), Аранђеловдан.
-1637, Лепојевићи, Куманово (Македонија), Аранђеловдан.
-1638, Марковићи, Криви Вир, Никољдан.
-1646, Степановићи, непознато (Крчмаре), Никољдан.
-1649, Живановићи, непознато (Вишевац), Стевањдан.
-1657, Николићи, непознато (Мале Пчелице), Јовањдан.
-1669, Петровићи, Башин (Македонија), Св. Петка.
-1674, Стојадиновићи, непознато (Баточина), Аранђеловдан.
-1686, Марковићи, непознато (Лукање), Никољдан.
-1689, Николићи, Јагодина, Аранђеловдан.
-1690, Пешићи, Велес (Македонија), Никољдан.
-1697, Давидовићи, Башин (Македонија), Св. Петка.
-1701, Јовановићи, Башин (Македонија), Никољдан.
-1703, Милановићи, непознато (Адровац), Алимпијевдан.
-1711, Гавриловићи, непознато (Вишевац), Ђурђиц.
-1713, Јовановићи, непознато (Мирашевац), Алимпијевдан.
-1717, Мирковићи, Рудник, Никољдан.
-1721, Поповићи, Башин (Македонија), Алимпијевдан.
-1724, Филиповићи, Врање, Аранђеловдан.
-1732, Илићи, Свилајнац, Никољдан.
-1736, Костићи, непознато (Горња Баточина), Никољдан.
-1741, Милошевићи, непознато (Доња Рача), Алимпијевдан.
-1744, Павловићи, Церовац (подунавско-јасенички округ), Никољдан.
-1748, Сребота*, Дебрецин, Аранђеловдан.
*Посрбљен Мађар.
-1758, Марковићи, непознато (Адровац), Ђурђиц.
-1760, Миловановићи, Печеноге (Гружа), Св. Петка.
-1763, Петровићи, непознато (Сипић), Јовањдан.
-1765, Ранђеловићи, Пирот, Јовањдан.
-1775, Ивановићи, Врање, Аранђеловдан.
-1777, Јовановићи, Нови Пазар, Св. Танасије.
-1781, Максимовићи, непознато (Крчмаре), Јовањдан.
-1784, Марковићи, Горович (Јасеница), Ђурђиц.
-1792, Радојковићи, Тимок, Никољдан.
-1799, Стевановићи, Беочић (Луугомир), Ђурђевдан.
-1815, Мијаиловићи, Тимок, Ђурђевдан.
-1830, Младеновићи, непознато (Бадњевац), Ђурђиц.
-1840, Стевановићи, Уб, Аранђеловдан.
-1851, Маринковићи, непознато (Вишевац), Ђурђиц.
-1864, Марковићи, непознато (Адровац), Јовањдан.
-1867, Петковићи (Стојановићи), Тимок, Никољдан.
-1868, Аранђеловићи, непознато (Мирашевац), Аранђеловдан.
-1881, Стевановићи, Краљево, Јовањдан.
-1889, Нешићи, непознато (Баточина), Аранђеловдан.
-1890, Обрадовићи, непознато (Сипић), Ђурђиц.
-1899, Цветковићи, непознато (Крагујевац), Јовањдан.
-1900, Вељковићи, Куманово (Македонија), Никољдан.
-1919, Величковићи, Куманово (Македонија), Аранђеловдан.
-1920, Деспотовићи, Екловац код Битоља (Македонија), Ђурђиц.
-1933, Петровићи, непознато (Губеревац), Никољдан.
-1935, Ранђеловићи, непознато (Доња Рача), Никољдан.
-1937, Бабићи, Азања, Аранђеловдан.
-1953, Творшак*, Грац (Аустрија), Јовањдан.
*Посрбљен Немац.
-1961, Митићи, Куманово (Македонија), Аранђеловдан.
-1965, Радојевићи, непознато (Крагујевац), Никољдан.
-1967, Симићи, Горњи Милановац, Никољдан.
-1968, Атанасковићи, Паланка (Јасеница), Аранђеловдан.
-1995, Савкићи, непознато (Вишевац), Стевањдан.
-2000, Вучковићи, непознато (Црни Као), Ђурђиц.
-2016, Јовановићи, Софија (Бугарска), Никољдан.
-2017, Маринковићи, непознато (Лукање), Никољдан.
-2038, Ранчићи, непознато (Поповић), Јовањдан.
-2042, Арнаутовићи, Сараново, Игњатијевдан.
-2045, Милисављевићи, непознато (Крчмаре), Никољдан.
-2047, Милошевићи, Горњи Милановац, Ђурђиц.
-2056, Дамјановићи, непознато (Крчмаре), Јовањдан.
-2061, Јанковићи, Трнава (Јасеница), Јовањдан.
-2064, Костићи, Куманово (Македонија), Аранђеловдан.
-2067, Милосављевићи, Свилајнац, Никољдан.
-2075, Соколовићи, Јагодина, Никољдан.
-2080, Димитријевићи, Башин (Македонија), Никољдан.
-2092, Илићи, непознато (Сипић), Никољдан.
-2094, Јовичићи, Рудник, Никољдан.
-2095, Лазаревићи, Рудник, Аранђеловдан.
-2105, Стојановићи, Башино Село (Македонија), Аранђеловдан.
-2106, Тутуновићи, Горњи Милановац, Аранђеловдан.
-2107, Ћирићи, Пирот, Никољдан.
-2115, Шајковићи, Лозовик (Белица), Аранђеловдан.
-2116, Булићи, Параћин, Никољдан.
-2132, Славковићи, Трн (Бугарска), Ђурђиц.
-2141, Милосављевићи, непознато (Баточина), Аранђеловдан.
-2148, Бошковићи, Прилеп, Аранђеловдан.
-2165, Стевићи, Топоница (Млава), Аранђеловдан.
-2170, Мијаиловићи, Пожаревац, Ђурђиц.
-2173, Павловићи, непознато (Мирашевац), Никољдан.
-2218, Симићи*, Церовац (Јасеница), 1843*, Никољдан.
-2240, Ђорђевићи*, Церовац (Јасеница), 1864*, Никољдан.
-2268, Петровићи*, непознато, 1891*, Никољдан.
*Роми и година досељавања.
-2280, Констатиновићи*, Беране (Македонија), 1843*, Никољдан.
-2281, Тодоровићи, Маловиште (Македонија), 1843*, Никољдан.
-2282, Мискијевићи, Маловиште (Македонија), 1853*, Никољдан.
-2284, Лалићи*, Маловиште (Македонија), 1858*, Никољдан.
-2287, Костадиновићи*, Голеш (Македонија), 1873*, не славе.
-2296, Мијаиловићи*, Маловиште (Македонија), 1885*, Никољдан.
-2297, Стојановићи*, Маловиште (Македонија), 1892*, Никољдан.
-2303, Нрте*, Маловиште (Македонија), 1902*, Никољдан.
*Цинцари и година досељавања.

Остали подаци о селу.

У Рачи су 1903. године била 144 рода у 179 домова са 1052 становника. Међу њима су 3 рода Рома и 8 родова Цинцара. Године 1910. варошица је имала 219 кућа са 1199 становника а 31. јануара 1921. године у Рачи је живело 1099 становника.
Рача има две цркве. Стара је на гробљу, она је саграђена 1827. године од брвана и са кровом од шиндре. Нова је у самој варошици; она је саграђена 1855. године и има висок торањ. Ова нова црква слави Петровдан, јер је посвећена апостолима Петру и Павлу.
Гробље је при крају варошице, лево од друма идући Доњој Рачи и заједничко је за околна насеља. Више њега је Ранђелово Гробље из доба оснивања варошице. И оно је раније било заједничко за Рачу, Доњу Рачу, Адровац, Вучић, Мирашевац и Поповић
Литија се носи на Тројички Бели Четвртак.

ИЗВОР: Према књигама Тодора Радивојевића „Лепеница“ и „Насеља у Лепеници“. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.