Порекло презимена, село Рашковиће (Сјеница)

Порекло становништва села Рашковиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Рашковиће се налази на Горњем Пештеру. Село је удаљено 35 км југоисточно од Сјенице. Налази се у висинском појасу 1.140-1.180 м и сврстава се у сеоска насеља разбијеног типа. Смештено је у планинском простору између Хомара (1.462 м), највећег огранка планине Велика Нинаја, и Врањевице (1.271 м). Лоцирано је јужно од макадамског пута Дуга Пољана – Расно – Карајукића Бунари. У селу се издвајају засеоци (махале): Муратовска и Сејдовска. Површина сеоског атара износи 818 ха, а Катастарске општине Рашковиће 1.636 ха, која обухвата и атар села Међугор, површине 818 ха. Према попису 2002. године село је имало 164 становника. Рашковиће је 1921. било у саставу општине Расно и имало је 7 домова и 53 становника, а 1979. године стиче статус самосталног насеља, до тада му је припадао и заселак Међугор, који је данас посебно насеље.

Од природних реткости истиче се пећина звана Бездан (неки је називају и Рашковска пећина), која се налази на Хомару. У атару села нема значајнијих извора, река и потока, док велике површине заузимају природне и вештачке ливаде. Повремено долази до појављивања и формирања водотока у виду реке, као што је било 1952. и 1999. године. Изнад села се налазе значајне пашњачке површине и сточарски станови, који се у новије време не користе.

О пореклу назива и постанку села постоји неколико тумачења. Миле Недељковић наводи да је „по свему судећи назив села у вези са старом српском властеоском породицом Рашковића, која је из ових крајева. Вековни наследни кнезови из ове угледне средњевековне породице се помињу све до првих деценија XIX века (кнезови Максим и Јован Рашковић).” [Недељковић, 1999, 108] Мештани тврде да је село добило назив по личном имену – Рашо, коме је село припало као тимар и да се први пут помиње у XVII веку.

Насеље је добило струју 1975, макадамски пут 1985. и телефон 2007. године. Водовод је саграђен 1983. године и заједнички је за села Међугор и Рашковиће, а вода је каптирана са извора у селу Буча на територији новопазарске општине. У селу нема школе, па ђаци иду у Расно. Мештани су 2004. године изградили мектеб.

Најважније занимање становништва је сточарство.

У периоду 1948-1991. број становника у овом селу је порастао 42% а затим се смањио до 2002. године 12%. Код бројног кретања домаћинстава није било значајнијих промена, па је просечан број чланова у домаћинству веома висок, тако да су 1991. евидентирана 23 домаћинства са 5 и више чланова (88,46%), а 2002. године у ову категорију спада 21 домаћинство (91,30%). Висок је удео и домаћинстава са 6 и више чланова.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година        Број становника       Број домаћинстава        Средњи број чланова у домаћинству

1948.                    148                                   22                                           6,72

1953.                     163                                   22                                           7,40

1961.                      163                                   22                                          7,40

1971.                      164                                   20                                          8,20

1981.                      184                                   25                                          7,36

1991.                       210                                  26                                          8,07

2002.                      164                                  23                                          9,39

Домаћинства у селу Рашковиће:

1. Муратовић Фехо

Домаћииство има 16 чланова. Удаљеност од Сјенице износи 35 км, од основне школе 6 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године. Три члана домаћинства раде у иностранству, а 6 чланова тражи посао. Основну школу похађа 6 лица, а средњу једно лице. Домаћинство гаји овце и говеда.

Порекло: Фамилија потиче од Хота, затим од Раша, по коме и село добија име Рашковиће, а по старом Мурату су названи Муратовићи.

Род: Фамилија Сејдовићи.

2. Сејдовић Мехо

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјенице 35 км, од основне школе 6 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1975. године. У домаћинству нема запослених лица. Три члана домаћинства траже посао, а 2 су ученици основне школе. Домаћинство гаји говеда.

Порекло: Фамилија потиче од старог Сејда, по коме су добили презиме.

Род: Муратовићи.

3. Зуковић Бејан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљеност од Сјенице износи 35 км, од основне школе 6 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године. Један члан домаћинства ради у иностранству, а 2 члана тражи посао. Основну школу похађају 2 лица, а средњу једно лице.

Порекло: Фамилија потиче од Хота из Албаније.

Род: Муратовићи, Сејдовићи.

4. Фетаховић Назиф

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 35 км, од основне школе 6 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа није зидана од тврдог материјала, али је опремљена санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године. Једно лице ради у иностранству, 3 траже посао, а једно је средњошколац. Домаћинство гаји овце и говеда.

Порекло: Фамилија потиче од Хота из Албаније.

Род: Муратовићи, Сејдовићи.

5. Муратовић Смаил

Домаћинство има 5 чланова. Удаљеност од Сјенице износи 35 км, од основне школе 6 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1975. године. Једно лице је запослено у иностранству. Два члана домаћинства траже посао, а једно је ученик основне школе. Баве се узгојем говеда.

Порекло: Фамилија потиче од Хота из Албаније.

Род: Сејдовићи, Фетаховићи.

6. Муратовић Халил

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 3,5 км. Кућа је грађена од чврстог материјала и има санитарне уређаје и воду. Три лица траже посао, а 2 су ученици основне школе.

Порекло: Фамилија потиче од Хота из Албаније. Становници Рашковића потичу од Раша, а Аливеровића од Аља.

Род: По очевој страни – Муратовићи, Сејдовићи, Зуковићи и Аливерци.

 

Исељеници из села Рашковиће:

1. Муратовић Хидо

Домаћинство има 11 чланова. Иселили су се 1992. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

2. Фетаховић Хајриз

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1983. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

3. Муратовић Фаик

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се 1997. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

4. Фетаховић Халит

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1989. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

5. Муратовић Јусуф

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се 1996. године у Нови Пазар ради запослења и осталих разлога. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

6. Фетаховић Махит

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су се 1964. године у Сарајево ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме.

7. Муратовић Абит

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1966. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

8. Зуковић Хасан

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1974. године у Аустралију ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

9. Муратовић Сабит

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су се 1979. године у Сарајево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

10. Ферхатовић Шахин

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1965. године у Житоше – Скопље (Македонија) ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

11. Ферхатовић Ћамил

Домаћинство има 11 чланова. Иселили су се 1969. године у Скопље из осталих разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме.

У потрази за запослењем, становници Рашковића су се исељавали у Нови Пазар, Сарајево, Македонију и Аустралију, што показују и подаци са терена.

Рашковиће има повољну старосну структуру становништва јер је 1991. у селу било 48,57% становништва до 19 година старости, а 2002. године 43,29%. Индекси старења су 1991. били 0,11, а 2002. године 0,29 индексних поена.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     208      99,05

остали             2          0,95

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               –           –

Бошњаци        164      100,00

Муслимани    –           –

Остали            –           –

По вероисповести, у овом селу је 1991. године било 99,05% муслимана и 0,95% осталих. По националној припадности, 2002. године било је 100% Бошњака. Мештани сматрају да су се њихови преци доселили у XVIII веку из северне Албаније и Ругове.

У селу је 1981. било 106 становника са преко 15 година старости, 1991. године 129 и 2002. године 111. Број лица без школске спреме се смањио у периоду 1981-2002. године 50%, и са 4 разреда основне школе 54% а повећао са основном школом 239%. Према подацима из 1981. евидентирана су 3 лица са средњом школом, а 2002. године само једно, док је 1991. било 11 (8,52%) а 2002. године 6 неписмених становника (5,40%).

Домаћинства у овом селу изворе прихода остварују углавном из пољопривреде (1991. године 80,76%, а 2002. године 69,56%). Као и у свим сјеничким селима, и овде замире чувено овчарство, па је село 1981. имало 1.104 овце, а2002. године 645.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.