Порекло презимена, село Грабовица (Сјеница)

Порекло становништва села Грабовица, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Грабовица је сточарско-ратарско село смештено у висинском појасу 1.260-1.300 м. Сврстава се у села разбијеног типа на ободу Сјеничке котлине. Налази се у ширем простору изворишта реке Грабовице, која протиче кроз Сјеницу и улива се у реку Вапу као њена лева притока. Од Сјенице је удаљено 6 км и повезано је макадамским путем изграђеним 1972. године. Сеоски атар, површине 302 ха, припада Катастарској општини Тријебине. Према попису 2002. године у Грабовици су живела 44 становника. Статус самосталног насеља добило је Статутом општине Сјеница 1964. године, и то издвајањем из насеља Тријебине.

У атару села налази се пећина Грабовица, а изнад села извире и река Грабовица, чије извориште чине два врела: Златија и Велико врело испод Јовичића крша. На реци Грабовици се налази једна воденица. У клисури Грабовице налази се Голубачка пећина. Од изворишта у Грабовици на 1.320 м надморске висине, па до свог ушћа, ова река тече на дужини од 15 км. Од села до изласка из клисуре река  тече у правцу истока, а затим скреће према северу до Сјенице, одакле има североисточни правац. У овом делу река меандрира, али меандри нису тако изражени као код Вапе. Ток Грабовице посебно појачава Сјеничко врело. Река Грабовица је на делу тока који пролази кроз Сјеницу загађена, и томе треба посветити посебну пажњу.

Мештани сматрају да је село добило име по реци Грабовици, а Миле Недељковић сматра да је име добило по дрвету граб.

Село је макадамским путем повезано са институцијама месне заједнице, која се налази у Тријебинама: месном канцеларијом, школом и здравственом амбулантом. Њихова удаљеност је око 5 км.

Село је струју добило 1969, а телефон 2006. године. У селу не постоји школа и деца школу похађају у Тријебинама. Становништво се водом снабдева са извора и преко локалног водовода.

У Грабовици је број становника у периоду од 1948. до 1953. увећан 18%, а до 2002. године смањен 52%. Максималан број домаћинстава село је имало 1953, а максималан просечан број чланова у домаћинству 1971. (7,30), док су 2002. године само 3 домаћинства (30,00%) имала више од 5 чланова.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година       Број становника       Број домаћинстава       Средњи број чланова у домаћинству

1948.                      78                                         12                                                 6,50

1953.                       92                                         13                                                 7,07

1961.                       80                                         12                                                 6,66

1971.                       73                                         10                                                 7,30

1981.                       64                                           9                                                  7,11

1991.                        53                                         10                                                5,30

2002.                       44                                         10                                                4,40

Домаћинства у селу Грабовица:

1. Аврамовић Велизар
Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од аутобуске станице 8 км, а од основне школе 5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена у Сјеници. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Фамилија потиче из Црне Горе. Доселили су се на Чипчије, на беговско имање.

Род: Аврамовићи.

2. Торић Мујо

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од аутобуске станице 7 км, а од основне школе 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у Сјеници, а једно тражи посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Фамилија се доселила у Грабовицу из Урсула 1967. године.

Род: Тотићи

3. Џигал Дестан

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од аутобуске станице 7 км, а од основне школе 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена санитарним уређајима и водом. У домаћинству нема запослених лица, а 2 члана траже посао. Баве се гајењем говеда.

Порекло: Фамилија потиче од породице Бабачић из села Туцање, између Бијелог Поља и Берана.

Род: Фазлићи, Рамовићи, Хадровићи, Зуковићи.

Исељеници из села Грабовица:

Бубања Јово
Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1967. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Младом становништву је 1991. припадало 39,62%, а 2002. године 11,36% популације. Према подацима из 1991. евидентирана су 4 лица са преко 60 година живота (7,55%) лица, а 2002. године 23 (52,28%). Индекс старењаје 1991. био 0,19, а 2002. године 4,60 индексних поена. Индекс старења указује на то да је ово село ушло у дубоку демографску старост и да нема демографску перспективу.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  6          11,32

муслимани     47        88,68

остали              –          –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               5          11,36

Бошњаци        39        88,64

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Из података се види да је 2002. године, по националној припадности, у селу било 88,64% Бошњака и 11,36% Срба. Сматрају да су им се преци доселили у XVIII веку из Црне Горе (Бихор). Српско становништво слави Св. Николу.

У селу је 1981. евидентиран 31 становник са преко 15 година живота, 1991. су евидентирана 44 становника, а 2002. године 39. Без школе је 1981. било 35,48%, а 2002. године 25,64%, са 4 разреда основне школе 38,72%, а 2002. године 23,07% и са основном школом 1981. године 22,58%, а 2002. године 33,33%. Према подацима из 1981. било је једно лице са средњом школом, 1991. су евидентирана 4 лица ове категорије, а 2002. године 7, али је 1991. било 13,63%, а 2002. године 5,14% неписмених становника.

Имајући у виду величину земљишног поседа, број домаћинстава и старосну структуру становништва, јасно је каква је привредна перспектива села.

Подаци указују на то да су домаћинства 1991. углавном живела од пољопривреде (70,00%), али је ситуација 2002. године другачија и однос између делатности из којих се остварују приходи је прилично уједначен.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.