Оптирање и исељавање Срба у Мађарској 1920-1931. Reviewed by Momizat on . У Уговору о миру с Мађарском, закљученим у Тријанову 4. Јуна 1920. године, чланови 61-66, садрже одредбе о праву или могућности мањина, које се, по некој од одр У Уговору о миру с Мађарском, закљученим у Тријанову 4. Јуна 1920. године, чланови 61-66, садрже одредбе о праву или могућности мањина, које се, по некој од одр Rating: 0
You Are Here: Home » Аутори » Војислав Ананић » Оптирање и исељавање Срба у Мађарској 1920-1931.

Оптирање и исељавање Срба у Мађарској 1920-1931.

У Уговору о миру с Мађарском, закљученим у Тријанову 4. Јуна 1920. године, чланови 61-66, садрже одредбе о праву или могућности мањина, које се, по некој од одредница: националној, верској и језичкој разликују од већинског становништва у некој од појединих држава сукцесора некада Аустроугарске, у којој су оне живеле, да се определе, односно оптирају за држављанство оне државе сукцесора Аустроугарске, коју већински настањује оно становништво коме мањине припадају.

У време закључења Тријанонског мировног уговора, у границама Мађарске, по различитим статистичким подацима, било је између 18.000 и 22.000 Срба. На територију Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца избегао је део Срба, око 2.500 људи, из мађарских делова Барање, Сегединског и Бајског трокута, у току и непосредно после повлачења војних трупа и администрације КСХС из тих области, које су привремено биле запослене, од успостављања примирја 13. новембра 1918. до 21. августа 1921. године.

Почетак рока за опцију био је 26. јул 1921, а до његовог завршетка 26. јануара 1922. године, Срби у Мађарској су масовно оптирали за држављанство КСХС, након чега су се вршиле припреме за њихово пресељење.

Пошто су Срби оптанти у Мађарској махом били земљорадници, главни услов за њихово пресељење у КСХС (КЈ) био је да им се у њој обезбеде и доделе земљишне површине на које би се населили и обрађивали их. Управо неблаговремено додељивање земљишних површина условило је споро пресељавање Срба оптаната из Мађарске.

Пресељење Срба оптаната из Мађарске започело је већ 1922. године, али како се по одредбама Тријанонског мировног уговора, у предвиђеном року (од 26. јула 1923) није могао извршити пренос домицила и пресељење свих оптаната, по чак четири споразума између влада КСХС (КЈ) и Мађарске, то је продужавано све до 1. новембра 1930. Чак и након тога, власти КЈ дозволиле су да Срби оптанти могу, и морају, пренети домицил, односно преселити се из Мађарске у КЈ до 15. фебруара 1931, док су им власти Мађарске тај рок продужиле до 1. априла 1931. године.

У времену 1921–1931. година из Мађарске се у КСХС (КЈ) преселило око 12.000 Срба оптаната, а ако се уз њих рачуна и око 2.500 Срба избеглица из Мађарске (који су избегли у току 1921. године, а који су у КСХС третирани као лица са правима оптаната), тада је укупан број пресељених Срба из Мађарске био око 14.500. Срби оптанти из Мађарске махом су насељавани у Војводини, а мањи део, са неуспешним исходом, у Македонији (у селу Нова Батања код Штипа).

У прилогу су у целости цитирана три карактеристична документа из процеса опције Срба у Мађарској 1920–1931. године, са неопходним коментарима.

Прилози:

(Грб Краљевства СХС)

МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА Београд 19. јула 1920 год.

Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Пов. II М Бр. 1952

Господине Министре,

Како је Уговор о миру са Мађарском потписан и како ћемо, врoвероватно, евакуисати један део Барање, Бачке, који је додељен од стране евакуације:

1/. Да се још од сада саветује наш елемент да и даље остане на своме огњишту како би сачувао своја имања. Доцније кад се прилике среде и буду продали повољно своја имања могу се иселити. Сада одмах имају се иселити она лица и породице која су се истакла у националном раду или ма чим компромитовали према Маџарима.

а) да се још сада прибаве подаци о броју лица, која желе доћи у Краљевство, њихове намере и професију како би се могло утврдити можемо ли и на који начин примити их и издржавати их;

б) представници војних и цивилних власти, да на лицу места припреме планове евакуације и утврде правац кретања избеглица;

в) образовати нарочит Одбор од представника Министарства просвете, Вера, Унутрашњих послова, Социјалне политике, Аграрне Реформе и Војног, који ће се старати како за извршење онога под а) и б) тако и за пријем, смештај и налажење рада тих избеглица;

г) места учитеља и свештеника, који се имају евакуисати, треба још сада попунити тако да би по доласку мађарске војске они већ тамо били;

2/. Што се тиче питања о реквизицији ствари не смемо је вршити нити односити ствари иако мађарска влада није испунила услове армистиса од 13. новембра 1918.2 Наша делегација у Паризу под утицајем дејства Конференције мира противна је изношењу ствари из тих крајева из тих разлога што би то рђаво утицало на наше савезнике, као што је био случај са Румунијом, а најглавнији разлог што би наш елемент који тамо буде остао имао бити упропашћен. Данас смо опет примили ноту Конференције мира која тражи да се нипошто не врши реквизиција. Међусавезничка војна мисија генерала у Пешти протестирала је другог јуна о.г. што смо на пругама Печуј–Барч и осталим однели железнички материјал скретнице телеграфски и телефонски материјал.

3/. Пошто се евакуишу свештеници, учитељи и наши људи онда извршити смену политичких и полицијских власти. Како ће се извршити замена наших власти другим властима, одредиће мешовита комисија у којој су представници Међусавезничке комисије генерала у Пешти и наши, која се комисија већ од пре десетину дана налази у Печују, где се у споразуму са нашим представницима проучавају мере за ову смену кад се буде наредила евакуација. Та Комисија ће остати у крајевима који се евакуишу док буде потреба изискивала и старати се о сигурности нашег живља.

4/. Приликом евакуације никако не узимати таоце. Молим Вас господине Министре, да би сте имали доброту издати наређење подручним Вам властима у смислу овога писма. О самом дану евакуације известићу Вас накнадно јер он још није одређен.

Наређења треба издати поверљивим тоном да се не би становништво узнемиравало.

Што се тиче реквизиције стављам Вам на знање да сам известио Конференцију мира да сам издао наређење нашим властима у смислу њенога захтева изложеног §2 овога писма

 

Изволите, Господине Министре, примити уверење мог одличног поштовања

Председник Министарског Савета,

Господину Министру вера. Миленко Веснић (с.р.)

Господине Министре,

I.

Српски православни живаљ у данашњој Мађарској живи у главном у три области: области поред Дунава, северно и јужно од Пеште; област Барање Мађарске; област леве обале Дунава, почев од Баје на исток до око Сегедина.

Укупан број места, домова и душа варира према статистици најнадлежнијих власти.

Мађарска државна статистика бележи број душа са 22.000.

Статистика будимске епархије од децембра 1920. г. бележи број места са 60 до 64, а број душа од 18.813 до 19.216, број пак домова ова друга, повољнија, бележи са 3.376. У ту статистику ушла су, у прву са 60 места, 15 места где је испод 50 душа православних Срба, а у другу, у ону са 64 места, 19 таквих места. У оба ушла су 4 места са преко 50, а мање од 100 душа.

Може с е, дакле, с а сигурношћу узети да има око 40 мест а где живи око 17.000 право славних Срба, у т ри хиљаде домова, према чему на дом долази 5, 6 душа.

Од тих група највећа је барањска област по простору. Тамо има 21 место са око 6.000 душа. Најкомпактнија је област око Сегедина, где у 5 села живи око 7.000 душа.

Чим је уједињење извршено отпочела је акција у овога становништва за оптирање. До краја 1923. г. пријавило се овом Посланству за наше држављанство 3.205 породица са 8.176 душа (и то из Барање 1.707 породица са 3.724 душе, из остале Мађарске 1.488 породица са 4.452 душе).

Од овога броја иселили су се у нашу, у истој периоди 816 породица са око 1.900 душа (и то, из Барање 75 породица са 197 душа, а из остале Мађарске 741 породица са око 1.700 душа).

Из ових последњих цифара Посланства, које су несумњиво тачне, види се двоје: да у „дом“ епископијске статистике треба рачунати 2 ½ „породице“, да у породицу треба рачунати 2 ½ душе.

Према споразуму од 19. јула 1923,5 како ми тако и Мађари имамо допуштати изгнанима и избеглицама, да дођу и пренесу што имају од покретности. Наше стране се јавило око 900 шефова породица. Ако се узме, да је ту у истини 700 породица, и ако се узме да се око 300 породица повукло с нашом војском из Барањске и Бајско-сегединске области, онда значи да се у исељене има рачунати још 1.000 породица са око 2.500 душа.

Према томе укупан број ис ељених Срба у нашу земљуби био до краја 1923. год. 1816 породица с а 4.400 душа.

То ће рећи 759 домова са 4.400 душа, а то значи ¼ нашег православног становништва из Мађарске.

II.

Што се тиче Срба католичке вере из Барањске и Бајске области (Буњеваца и Шокаца) оптирало је до сад 250 породица са 625 душа из неких 40 села, на укупан број душа око 30.000 у тим областима.

Од њих се иселило до краја 1923. г. 24 породице са 76 душа.

III.

У већим групама преселило се од напред наведених 816 породица из Батање (готово на тромеђи српско-мађарско-румунској) на Овче Поље и сада се налазе код Футога, где раде највећим делом као наполичари. Поред тога отишло је у већим групама на државно имање „Беље“ око 100 породица и то најсиромашнији свет из околине Пеште и Барање. Ови су људи добили на „Бељу“ место „сталних радника и депутата“. Најзад, 17 породица из Бате (Сасхаломбата, Фехерски округ) у близини Пеште, одселио се, крајем 1923. г. у Уздин, Банат где су од Министарства за Аграрну Реформу добили бесплатно земљу. Остали су се иселили у малим групама или појединачно и мањи део њих је тражио земљу непосредно од Министарства за Аграрну Реформу, коју је добио (највећим делом у Срему, близу Вуковара), а неки су запослени и као железничари од стране железничке Дирекције у Суботици. Највећи део ових, који су се појединачно иселили, отишао је у Краљевину за свој рачун, где су купили или разменили земљу.

IV.

Трошкове око пресељавања ових 470 породица у групама плаћало је Посланство из кредита добивеног од Министарства за Аграрну Реформу. Почетком 1923. г. Посланство је добило за тај циљ 20.000 француских франака, затим, нешто доцније, 250.000 динара и крајем 1923. г. 100.000 динара. Овај је новац приман у мађарским крунама. Прва два кредита су већ утрошена, о чему је већ и извештено Министарство Спољних Послова, а трећи кредит од 100.000 динара = 20.833.333,33 мађарских круна добрим делом такође је утрошен, тако да је остало још 7.000.000 круна.

Транспортовање оптаната из Батање вршено је железницом и трошкове учињене том приликом на мађарској територији платило је Посланство из кредита добивеног од Министарства за Аграрну реформу, а за транспортовање преко наше територије Посланство је издавало упутнице добивене од Министарства за Аграрну реформу.

Оптанти из околине Пеште селили су се шлеповима Посланство је плаћало транспортне трошкове нашем Бродарском Синдикату,6 такође из кредита добивеног од Министарства за Аграрну Реформу.

V.

Крајем 1923. г. наставља се акција око исељавања.

Својим писмом Пов. Бр. 1931. од 8. децембра 1923. г. посланик г. Милојевић7 писмено потврђује г. Министру за Аграрну реформу, да му је његов подсекретар г. Станковић ставио на расположење 10.418 катастр. јутара“ за Србе оптанте из Мађарске“.

Г. Министар за Аграрну реформу извештава посланика писмом Пов. бр. 168 од 13. децембра 1923. г., да он има земље само за 350 породица.

Писмом Пов. Бр. 2066 од 28. децембра 1923. г. посланик г. Милојевић извештава г. Министра за Аграрну Реформу, да је извршио распоред 1470 породица са 4.811 душа на 10.418 катастарских јутара „која је стављена на расположење Србима оптантима из Мађарске“. У тај распоред ушле су групе дунавска и бајско-сегединска, без барањске.

Писмом од 10. јануара Пов. Бр. 127 Министарство за Аграрну Реформу одговара, да оно има на расположењу за ту сврху 7.356 катастарских јутара, назначујући, што се тиче броја породица, само за великобечкеречки жупанијски уред да се ту може сместити око 170 породица.

Писмом Пов. Бр. 33 од 22. јануара 1924. г. посланик г. Милојевић извештава Министарство за Аграрну реформу: да је, у договору са свештеницима православним, поделио тих 7.356 кат. јутара за 1.051 породицу са 3.528 душа; да је поименично делио земљу по принципу: породица без деце 5 јутара, на свако дете још по два јутра, највише 10 јутара; да је о томе и дао написмено општинама под својим потписом, с обећањем да ће им се завести земља у грунтовнице; да је наредио да се у „одређеном року“ селе. Сутрадан, 24. јануара, отпутовао је г. посланик на своју нову дужност у Беч.

На питања моја као новога посланика од 3 и 8. марта 1924. г.: да ли је г. Министар за Аграрну Реформу усвојио ту деобу земље, пошто ме оптанти извештавају, да је аграрне власти локалне не признају, и кад је тај „одређени рок“ за заузеће земље, г. Министар за Аграрну Реформу одговорио је писмом Пов. Бр. 96 од 11. марта 1924. г.: да не одобрава распоред, који (је) учинио бивши посланик, да има око 7.000 катастарских јутара за око 800 породица, да ће дотични аграрни уреди одредити, где ће који и колико добити земље када се преселе и истом јаве, да се испошљу исељеници најдаље до 1. априла т. г., иначе после тога рока земља ће се дати на обраду за ову економску годину аграрним заједницама и земљорадничким задругама.

Упознавши конзуле у Пешти и Печују са овим одговором Министарства за Аграрну Реформу, потписани им је ставио у задатак да изврше ово пресељење (други је требао да пошаље 46 породица неунетих у распоред од 22. јануара о. г.), ставивши им на расположење ради помоћи своје особље, преосталу суму од 7,151.158,33 мађарских круна од напред поменутог у јануару посланику г. Милојевићу одобреног кредита, и потребне возне карте и железничке упутнице.

Изаслани чиновници у Народ, међу оптанте ради правне помоћи, известили су, да ће до 1. априла преселити се 224 породица са 678 душа.

Што се тиче осталих оптаната који би се после тога рока преселили, г. Министар за Аграрну Реформу им је писмом Пов. Бр. 56 од 31. марта о. г., на захтев потписанога, обезбедио земљу с тим да ће моћи само половину прихода узети с ње, а другу половину аграрне заједнице које буду извршиле сетву. Од почетка економске године, т.ј. од јесени и пролећа ствар ће се за недошавше поново уређивати.

VI.

Техничке тешкоће, у опште, на овом пољу су следеће:

Питање о опцији: како се она има вршити у опште и како, пак, у међународном саобраћају српско-мађарском.

И ми и Мађари имамо о томе аутономне прописе, т.ј. обе владе декретовале уредбе (наше од 25. новембра 1920. г.10 и од 30. августа 1921. г.11, мађарске од 20. септембра 1921. г., од 7 и 14. октобра 1921. г.12). Оне су сличне: обе владе задржавају себи право решавати отпуст оптаната и пријем оптаната; опције се чине у оба случаја код власти на чијој се територији налази, без обзира на то шта ће оптирана држава рећи.

Ако једна влада не поштује своју сопствену уредбу, т.ј. не даје решења по пријављеним опцијама сукоб је неизбежан.

Истина обе уредбе су предвиделе, да ће се држави, која се напушта, саопштити списак примљених опција, али усваја ли та друга те опције? Она је по својој аутономној уредби дужна издати решење, али ако га не изда сукоб је опет ту.

Решење свих тих сукоба мора се, дакле, предходно осигурати, иначе ће недовољно дејствовати на исељавање.

Рок за опцију трајао је 6 месеци, рачунајући од 26. јула 1921. год. Очигледно је, да није могућно било извршити тражену процедуру за опцију ни по свима утономним уредбама. Отуда Посланство и данас прима молбе за опцију, па их под ранијим датумима, ако се оптант исели, пријављује мађарским властима. На тај начин оптант остаје мађарски поданик све до момента исељења и тиме је заклоњен од могућих гоњења, тако је то рађено и ради момента исељења и тиме је заклоњен од могућих гоњења. Тако је то рађено и ради се за исељенике из Дунавске и Бајско-сегединске области. Међутим, једним незгодним поступком, а конзул печујски изјављује писмено, да је добио усмено одобрење за то од посланика г. Милојевића, за оптанте у барањској области створена је врло опасна и незгодна ситуација. Наш конзул је, на име, пријавио мађарским властима као наше поданике по опцији свих 1.967 породица са 4.349 душа. Од њих је исељено, како је напред речено 99 породица са 273 душе (у ову цифру улазе и Срби католичке вере), а остатак је наш грађанин, сељак, који живи у Мађарској. Како мађарске власти још нису поступиле по својим уредбама у том питању и нису дале решења, то се сада управо не зна, чији су они поданици. Чак те пријаве не морају имати сада какву правну вредност, пошто су чињене после рокова предвиђених као аутономним уредбама тако и Тријанонским Уговором. Мађарске власти те наше људе третирају некад као и наше поданике, а некад као своје.

Те ствари такође одузимају вољу нашим сународницима за опцију и исељавање те и њих ваља решити повољно по наше интересе.

Питање о изношењу покретности оптаната у моменту исељавања.

Мађарске наредбе по том питању ово су: за покућство потребно је уверење и виза општинске власти и то важи као документ за царинске и граничне власти, за храну потребна дозвола Министарства Исхране, за стоку дозвола Министарства Пољопривреде, за машине и алате дозвола Министарства Финансија. Сваки од ових аката има бити на мађарском језику и оверен од наших конзуларно-дипломатских власти.

Очигледно је, да овакво поступање отежава исељавање, ако га не чини и немогућим.

Наше овдашње власти су се старале доскочити овој незгоди што су изашиљале своје чиновнике из Конзулата и Посланства у та места где су оптанти. То је опет било повод другим незгодама са Мађарском и, што је сасвим појмљиво, мађарска влада је гледала с неповерењем на такве емисаре, а становништво још више.

Према томе и ова се ствар има споразумно регулисати са Мађарима.

Питање о изношењу новца за продату имовину.

У ово доба сваковрсних забрана по овом питању ова је ствар врло озбиљна. Она постаје још озбиљнијом од фебруара ове године кад се страховитом брзином мађарска круна упутила своме уништењу.

Наше Посланство је обилазило строгости прописа о забрани извоза новца простом пријавом примљених оптантских сума код нас као приход од такса.

Очевидно је, да се та практика не може продужити, како без уштрба нашег државног угледа, тако и без штете оптаната ако се жели одиста да се помогне исељавање нашега света.Какве су суме овде у питању најбоље се види из ових цифара:

а) од почетка акције за исељење од 31-XII-1923. г. м. кр. 790.840,300 и динара 185.439,79.

б) од 7. марта 1924. г. до 1. априла 1924. г. м. кр. 1633.083.000 или у динарима изражено од 1. јануара до 1. априла тек. год. преко 3 милиона динара.

Потписани је стога добио пристанак мађарске владе 5. марта т. г. да се као оптантски новац може послати из Мађарске сума од 5 милиона круна од чега 1 милијарда у готовом, а 4 за плаћање у Мађарској посредством наше Народне Банке.

Како је, наравно, ово само једнострани акт мађарске владе и према томе је могуће да буде увек опозван, може бити баш у моменту кад је за нас најнезгодније, и ова се ствар мора уредити једним међународним актом.

Питања о отуђењу непокретности оптаната.

Ово је питање увек од велике важности за наше оптанте који су сви пољопривредници, и то у главном мале газде, а нарочито је од важности ако се већи број породица сели из једнога места или краја.

Према Тријанонском Уговору исељавање оптаната имало се извршити у року од године дана, рачунајући од 26. јула 1921. г. Како то није било могуће учинити, споразумом од 17. марта 1923. год. између две владе то је продужено до 26. јула 1926. г. И ма да оптант може и после тога рока и за увек задржати својину непокретности у држави коју је напустио, према Тријанонском Уговору, то је право без практичне вредности за нашег оптанта из напред наведених разлога. Наш оптант, дакле, хоће да прода или да размени своју земљу. Кад тако стоји ствар и кад он у одређеном року мора да напусти дотадашњу земљу, природно је, да му имање може отићи у бесцење. Та несигурност је међутим оно што га спречава да се одлучи на опцију и сеобу.

Врло је важно међутим згодним путем осигурати му праву вредност његову имању за случај да се оптант сели.

То се мора што пре учинити у интересу наше народне ствари.

Питање о путним исправама наших оптаната који желе претходно да оду било да нађу или да виде земљу где ће се сместити, било да подигну потребне зграде за свој смештај кад дођу.

Ово је такође од најважнијих ствари. Јер у ово доба где се државе Средње Европе узајамно сумњиче, с разлогом или без разлога, и где се гледа да сведе на минимум међународни саобраћај људи, под изговором репресалија, наше две државе тешко одобравају давање путних исправа.

Како наши оптанти до свог коначног исељења треба да остану као мађарски поданици, они онда ради ових путовања морају имати мађарске пасоше. А они, очевидно то не могу добити и онда се отвара ћутање које постављено.

Истина до сад је о томе доскакано што су наше власти давале тзв. пасаване. Ако је носилац пасавана за одлазак прошао неопажен те му није наплаћивана законска виза од мађарских власти, онда је он имао тешкоће по повратку, јер пасаван је био издаван од наших власти. Онда су настајале разне могућности: или се наплати пасошка такса која је велика нарочито за сељака, или му се одбије повратак, или се пусти али га власти и грађани Мађари као страног агента прогоне итд. Главно је, да таква ситуација у овом питању свакако не појачава вољу за оптирањем и сељењем, цела ова радња око опције и сељења добија недостојни изглед кријумчарења.

Ово се стање такође мора што пре лечити.

Долазе за тим тешкоће чисто наше унутрашње у раду на питању

опције и пресељавања.

Мислим прво на питање којим каналом спроводити општење с

народом по питању опције и исељавања.

Наш је народ у Мађарској остао обезглављен у томе смислу да нема великих независних својих вођа. Православним Србима је остала црквена организација и епископат, то је истина. Али за покрете ове врсте за опцију и пресељење та организација никако није згодна из пуно разлога. Најглавнији је тај што се спровођењем овога посла та организација компромитује пред својим, мађарским властима. С друге стране, за неостварење жеља у позитивном правцу сумњичи се национална исправност ове у истину родољубиве организације. Она је онда, да би се од тога одбранила, склона претеривању. Ја држим, да је тако и дошло да је увек много више њих пријављивано за исељавање, него што је у истину мислило отићи и него што је у истину отишло.

Срби католици (Пештанска околина, Барања и Баја – 40 села са око 30.000 душа), Хрвати (у областима Бургенланда и басена Драве – 30 села са око 20.000 душа), Словенци (у мађарском Прекомурју око 10 места са око 4.000 душа) немају ни то организацију народну.

Прибећи другом средству и слати званична дипломатска и конзуларна лица из Пеште и Печуја у народ није згодно из разлога већ напред поменутих. Сем тога, ни њима успех није осигуран, јер баш због тога њиховог званичног положаја народу се више тешкоће могу учинити него олакшице.

Ово се питање, дакле има поставити сасвим на нову основицу.

Питање о експедицији оптаната, о смештају исељеника у нашој држави, о превозу, о додељивању земље и т.д. – све су то питања врло озбиљна за исељенике, која се не даду задовољити импровизираним решењима. Човек напушта своју кућу и кућиште, води собом своју породицу, жену и децу, и мал. Познато је какве тачне и детаљне организације постоје у свету за тај посао, да поменем само ону за Сједињене Северне Америчке Државе.

Искуство које је оптантски свет стекао приликом батањске експедиције непријатељи овога покрета су умели експлоатисати неповољно по нас.

Неспоразуми између посланика г. Милојевића и г. Министра за Аграрну Реформу односно тога ко од њих двојице треба да дели земљу у месецу јануару ове године не смеју се више поновити. Јер они нису остали у хијерархијском кругу, него су управо самим оптантима саопштавани колико неминовношћу толико и без тога.

То све рђаво дејствује на наш овдашњи свет и умањује вољу за исељавањем.

Све ове послове међутим до сад су обављалале наше дипломатске и конзуларне власти у Мађарској, а полицијске и друге власти у нашој земљи с помоћу свога особља, које је разуме се нестручно за такве радње према самој природи своје службе, и које је, мора се признати, чинило неизмерне напоре да савлада тешкоће.

У будуће и овај се посао мора поставити на разумну основицу која одговара циљу.

VII.

На основу свега овога ја имам част учинити следеће предлоге:

Да се једном конвенцијом са Мађарском отклоне тешкоће из тач. VI под 1, 2, 3, 4, 5 т. ј. у питању опције, изношења покретности, изношења новца, отуђење непокретности, путних исправа.

Предлог израђен о томе ући ће у конвенцију о држављанству.

Мере унете у пројекат удешене су и према потреби да мађарска влада не спречава опције и исељавање наших Мађара.

У своје време, а пре потписа те конвенције, имаћу част поднети Вам утврђени текст на претходно одобрење.

2. За отклањање тешкоћа из тач. VI под 6. и 7. т.ј. наше унутрашње тешкоће у радњи око опције и пресељавања (експедиција, превоз, смештај, додељивање и назначивање земље, обавештења по свима тим питањима и т.д.).

а) да се образује један одбор за насељавање оптаната из Мађарске при Министарству за Аграрну Реформу, под влашћу г. Министра за Аграрну реформу, који ће одбор стајати у брзој и директној вези са свима надлежним Министарствима у земљи (Министарством Унутрашњих дела, Финансија, Саобраћаја, за Социјалну Политику, Здравља) и свима властима у земљи, којима евентуално може и директне наредбе давати за ову сврху; г. Министар за Аграрну Реформу би преко њега као преко свога органа спроводио своје наредбе;

б) да тај одбор буде у Пешти представљен једним лицем или у време сеобе са два, који би одржавао везу са оптантима у свима питањима која се тичу обавештења, упута, пресељавања и т.д. Тај представник би дејствовао као делегат Министарства за Аграрну реформу под закриљем, контролом Посланства и у споразуму с њим. О канцеларији му би се старало Посланство и Конзулат. Исто тако о његовој плати.

Овај одбор и делегација би с е имали одмах уст ановити ради припреме по слова с а је с ен.

У саопштењу овога имам част још молити за дејство код г. Министра за Аграрну реформу да се прелог под 2) одмах проведе у дело.

VIII.

У прилогу под ./. шаљем статистику православних Срба од краја 1920. год., а под .//. статистику католичких Срба, Хрвата и Словенаца израђену према статистици мађарске владе од 1910. године.

Изволите примити, Господине Министре, уверење о мом особи-

том поштовању.

Господину Др М. Нинчићу,

Министру Спољних Послова, Београд

СТАТИСТИКА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА У МАЂАРСКОЈ

(бројно стање душа у појединим местима)

Пештанска Област

1. Булашађармат 6 12. Вац 1

2. Бата 410 13. Пешта 708

3. Будим 273 14. Помаз 650

4. Дунаадоњ 5 15. Српски Алмаш 31

5. Дунапантелија 100 16. Сентандреја 470

6. Дунафелдвар 1 17. Српски Ковин 69

7. Калаз 374 18. Столни Београд 81

8. Кечкемет 19 19. Чип 299

9. Ђур 14 20. Чобанац 183

10. Ловра 590 21. Чобанац 183

11. Острогон 3

Барањска област

1/22. Грабовац 44 15/36. Литоба 168

2/23. Салка 148 16/37. Ланчуг 198

3/24. Српски Хидош 40 17/38. Мађарбоја 271

4/25. Батосек 190 18/39. Вилањ 184

5/26. Доња Нана 133 19/40. Мајш 389

6/27. Борјад 205 20/41. Српски Козар 1

7/28. Поча 118 21/42. Мохач 789

8/29. Бреме 379 22/43. Печвар 3

9/30. Илочац 217 23/44. Печуј 10

10/31. Бел. Будимир 188 24/45. Српска Мечка 65

11/32. Вемен 207 25/46. Сигетвар 4

12/33. Дунасечуј 470 26/47. Српски Титош 305

13/34. Липово 316 27/48. Шарок 257

14/35. Безедек 78 28/49. Ивандарда 5

29/50. Шиклуш 128 31/52. Српски Гарчин 142

30/51. Шумберак 437

Бајско-сегединска област

1/53. Баја 165 6/58. Нови Сениван 520

2/54. Сантово 504 7/59. Сегедин 419

3/55. Батања 3.029 8/60. Сириг 1.308

4/56. Деска 1.600 Свега: 18.813

5/57. Мађар Чанад 635

СТАТИСТИКА СРБА КАТОЛИЧКЕ ВЕРЕ (БУЊЕВАЦА И ШОКАЦА), ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

I. Област

Срби католичке вере

а) Буњевци

1/ Бачка Жупанија

1. Баја 2.118 6. Бачбодрог 885

2. Метелелке 131 7. Бачбодрош 271

3. Борота 122 8. Чавољ 510

4. Бачалмаш 1.374 9. Гара 1.207

5. Каћмар 1.586 10. Сантово 1.300

2/ Пештенска Жупанија

1/11. Душнок 2.800 5/15. Алаг 111

2/12. Бајасентиштван 1.106 6/16. Сент Андреја 259

3/13. Пилишсентиван 186 Свега 15.288

4/14. Тукуља 472

б) Шокци

Барањска Жупанија

1/18. Мохач 3.417 7/24. Лотар 289

2/19. Вршенда 502 8/25. Мађаршарлош 346

3/20. Белвар 223 9/26. Велики Козар 500

4/21. Ата 222 10/27. Немети 350

5/22. Бирјан 267 11/28. Печварад 561

6/23. Кекињ 662 12/29. Погањ 586

13/30. Саланта 561 19/36. Пишпекмарок 129

14/31. Семељ 328 20/37. Алшосентмартон 854

15/32. Секед 285 21/38. Бреме 211

16/33. Катољ 407 22/39. Кашад 577

17/34. Моњород 136 22/40. Печуј 1.488

18/35. Олас 213 Свега 13.018

II. Област

Хрвати

Бургенланд и околне Жупаније

1/ Жупанија Шопрон

1/41. Хорват Жидањ 909 4/44. Копхаза 1.773

2/42. Тересње 579 5/45. Шопрон 852

3/43. Унд 541

2/ Мошонска Жупанија

1/46. Хорваткимле 812 3/48. Дуначуњ 460

2/47. Безење 954 4/49. Хорватјарфалу 520

Базен Драве

3/ Шомођска Жупанија

1/50. Бабоча 609 8/57. Тотујфалу 569

2/51. Барч 238 9/58. Белезна 150

3/52. Болхо 1.444 10/59. Хересње 628

4/53. Фелшесенмартон 1.815 11/60. Визвар 688

5/54. Лакоча 924 12/61. Дравакерестур 444

6/55. Потоњ 647 13/62. Драва Стара 801

7/56. Сентборбаш 304

4/ Жупанија Зала

1/63. Молнари 613 6/68. Бајча 464

2/64. Мураратка 156 7/69. Вичехаза 705

3/65. Петривенте 292 8/70. Септнек 303

4/66. Шемјенхаза 669 Свега 20.427

5/67. Тотсентмартон 894

Жупаније Шомођ и Зала налазе се на левој обали Драве уздуж наше границе.

III. Област

Словенци

Жупанија Ваш (Мађарско Прекомурје).

1/71. Темерд 360 5/75. Рабатотфалву 763

2/72. Апатиштванфалва 440 6/76. Саконфалву 506

3/73. Велшеселнек 1.343 Свега 4.223

4/74. Магашфок 811

Овде су назначена само она места у којима наш живаљ живи у већим групама, али увек у њиховој непосредној близини нашег живља има и у другим местима у мањим групама од по 10-20 душа.

(АЈ-334-14-/98-101/)

* * *

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ

Бр. 38130/Via

17. јуна 1931. год.

Београд.

Господине Председниче,

Према закључку Министарског савета и предлогу Интер ми ни стеријалне комисије за помирење земљом оптаната, који су из Ма ђарске прешли у нашу државу у времену од 15. октобра 1930. до 15. Фебруара 1931. године биле су одређене следеће земљишне површине:

Од државног добра у Плавни 1000 јутара,

Одвелепоседа града Суботице 700 јутара и

Од поседа општине Срп. Крстур 457 јутара.

Са овим површинама имали су бити надељени оптанти из Мађарске, који су привремено били размештени у срезовима Дарди и Батини у Барањи, а неки у северном Банату.

Како је земљиште града Суботице намењено за нарочито колони зирање било већ издато под закуп за ову годину, а питање о откупу салаша од Мађара салашара није још приведено крају и како је предрачуном нађено да ће имати довољно расположивог земљишта у Банату које је под ударом аграрне реформе за наделу ових оптаната и то у Чоки, Банат. Аранђелову и Хајдучици, то се ово земљиште града Суботице које је и иначе жути и црни песак, који није подесан за колонизацију оптаната, није ни узимао у комбинацију за наделу оптаната.

По извештајима Краљевске банске управе Дунавске бановине бр. 19196, 19197 и 25062/31 год.

Оптанти надељени земљом на по с еду државног добра у Плавни њих 217 породица примили су додељену земљу и уведени у посед. Остало је још 12 оптантских породица којима је земља додељена на овоме поседу, али који још нису дошли да је приме.

Оптанти којима је додељена земља у Банату у: Чоки, Банатском Аранђеловцу и Хајдучици, такође су сви примили земљу и уведени у посед породица свега 56.

Оптанти којима је додељена земља у Новом Бечеју њих 59 породица, нису хтели примити одређену земљу наводећи следеће разлоге:

а) Да им је обећана земља у Барањи и Бачкој и то у местима где су насељени а не у Банату. (Они су још у прошлој години били надељени земљом у Бачу, али је нису хтели примити наводећи, да није добра).

б) Да им је обећано, да ће сваки добити по 8 јут. и 1100 кв.хв. а не по онолико, колико им се даје (на самца 2 јут. на 2 члана 3 јут., а на 3-5 чланова 5 јут., и преко 5 чланова 8 јут. 1100 кв.хв.).

в) Што им се земља даје у невреме, удаљена од њихових домова по 100 и више километара.

г) Што је земља која им се даје већим делом засејана те ако би је и примили, они не би могли скинути усеве, јер им они који су земљиште засејали и говоре и прете? (Ово није никакав разлог, јер за такве случајеве предвиђено је законом о аграрној реформи како се има поступити).

д) Да у колико би је примили необрађену, не би могли да је лично обраде, нити у својој режији, пошто су сиротиња, не могу одмах да се населе и што земљу добивену не би могли издати у закуп или наполицу, јер би им у томе случају аграрне власти земљу одузеле и т.д.

4. Опт анти којима је додељена земља на по с еду Политичке општине Српски Крстур – њих 76 породица, такође нису хтели примити додељену им земљу наводећи следеће разлоге:

а) Да је земља која им се додељује много удаљена од њиховог ранијег места становања, тако да би им било немогуће одлазити натраг ради ликвидирања њихове имовине у Мађарској.

б) Да ове додељене површине као пашњаке не могу искористити, јер се не могу одмах населити а и земља је тако слабог квалитета да их не може исхранити а камо ли да могу платити јавне дажбине.

в) Моле и траже да им се по могућности додели земља на државном добру Беље, које је најближе садашњем месту њиховог становања а и бившим у Мађарској, коју земљу најбоље познају.

Извештавајући о свему овоме Господине Председниче Владе, част ми је изнети и своје мишљење о овоме:

Наводи оптаната да им је обећано од стране наших представника у Мађарској да ће земљом бити надељени у Барањи и Бачкој истинити су, о томе је било обавештено и ово Министарство, па је стога и у првом своме допису и предложило да се земљом наделе на државном добру Беље пошто других расположивих површина тамо није било, како се државно добро Беље није могло добити, то је Министарски савет донео одлуку да се оптанти наделе земљом на напред означеним земљишним површинама што је и учињено.

Како Министарство пољопривреде за сада и нема других расположивих површина у Бачкој и Барањи за њихову наделу, а земља се не може доделити на државном добру Беље, и како има велики број добровољаца, који још нису надељени земљом, а који по закону на ово имају првенствено право и велико је питање, да ли ће се и за њих у опште моћи наћи више земље, то сам мишљења, да је држава у овој прилици према оптантима својим обавезама у колико је била у могућности удовољила и да се ово питање има сматрати као свршено.

Министар пољопривреде

Др. Шибеник, с.р.16

(АЈ-74-241-150)

Гојко Маловић

Извор: Часопис Друштва “Свети Сава“ БРАТСТВО XVI, Београд, 2012, ЧИГОЈА штампа.

Одабрао и приредио: Сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 


Коментари (4)

 • Rubež Nenad i Rubež Nemanja Han Pijesak

  Krsna slava prezimena Rubež u Mrkaljima kod Han Pijeska je Sveti Nikola

  Одговори
 • Defendor

  Можда није од вишка погледати у вези ове теме и етничку карту коју је радио Јован Цвијић у време кад су се одређивале северне границе Краљевине Југославије.

  Frontière septentrionale des Yougoslaves (avec trois cartes en couleurs hors-texte.) / Jovan Cvijić

  На карти се виде обележена места где су Срби и други Јужни Словени били у већини пре њихове оптације у Краљевину Југославију. Већина тих простора који су били у додиру са остатком српског и јужнословенског етничког простора била су ушла у састав Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, али радом разних комисија које су одређивале будуће границе, многа од ових места су остала изван Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, што је на крају крајева и резултирало оптацијом, највише Срба са простора Јужне Мађарске. Тамо где су Срби остали у већем броју, то су били простори око Будима и Пеште, на северу Мађарске.

  Одговори
 • vojislav ananić

  ПРИЧА О НАРОДУ КОЈИ СЕ СЕЛИО ТРАЖЕЋИ СРЕЋУ….

  – ОДИСЕЈА БАТАЊСКИХ СРБА –

  „Батања лежи на обалама речице Суви Јер, притоке Мориша, у Мађарској, у Бекешкој жупанији, на мађарско-румунској граници, у Поморишју. Од Арада у Румунији варош је удаљена 26 km, од Ђуле 55 km, од Бекешчабе 62 km и Сегедина 80 km… Историја Батањских Срба уоквирена је прошлошћу Краљевине Угарске и историјским постојањем српског и мађарског народа. Срби у Батањи историјски су одрастали на месту прожимања и додира различитих вера, нација и култура, на простору на којем су се одувек отварала етичка питања идентитета, питања самопоштовања и поштовања вредности. Њихова прошлост има све белеге дубоког самосагледавања, чврсте самосвести, сретног споја српске традиције, вере, културе и историје, српских митова и предања са обичајима, навикама и вредносним системом Средње Европе…
  … Национално свесни, а европејски обликовани и ујажени, батањски Срби су се добрим делом 1923. одлучили на сеобу у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца тежећи ка етичкој матици… Батања се први пут помиње у историји 1340. године. Од те године насеље је почело своје историјско трајање, у оквиру Угарског краљевства, у време краља Карла Роберта, првог владара из династије Анжујаца… Средином петнаестог века на простору данашње Батање налазило се пет насеља. Њихов власник био је Јанош Хуњади, северински бан, који је од краља Алберта 1439, као награду за борбу против Турака, добио знатна феудална добра… Јанош Хуњади, чије је властелинско добро било и Батања, остао је у српском предању запамћен као Сибињанин Јанко…
  …После 1640. године чанадски санџак-бег Али населио је Батању Србима…Тако су немирна времена довела Србе у Батању… Године 1690, под патријархом Арсенијем Чарнојевићем, 37000 српских породица, у бекству од Турака, напустили су простор Косова, Македоније, Старе Рашке, Шумадије и доспели у равнице северно од Саве и Дунава. Међу тим живљем расејаним по мочварама и блатиштима Паноније, били су и будући житељи Батање… Још у току Бечког рата, између 1690-1699, Србима су насељена села у Поморишју… Попис из 1720. показује да је у то време Батања била насељена српским становништвом, уз могућност да је неколико кућа у насељу било румунских. Поменуте кућне старешине били су родоначелници бројних батањских фамилија: Подина, Бузаревих, Иванових, Будишиних, Надашких, Видицких, Палинкаша, Стојадинових, Враниша (Вранела Рац), породице Реш…
  … На свом сабору 1741, у време рата за аустријско наслеђе (1740-1748), угарско племство одлучило је да се развојаче Поморишка, Потиска и Подунавска граница и да се њихове територије прикључе суседним угарским жупанијама. Спровођењем те одлуке Срби граничари би изгубили свој војнички статус и постали би кметови на имањима мађарских племића… Године 1751-1752, под вођством пуковника Јована Хорвата и Јована Шевића, неколико хиљада поморишких Срба отишло је у Русију. Око реке Дњепра, ови исељеници основали су област Нова Србија… У Русији досељени Срби су представљали повлашћену војничку касту. Заједно са Србима у области Славјаносербија (око реке Бахмут), у другој половини осамнаестог века они су руској војсци дали 25 генерала, 17 пуковника, осам потпуковника и 27 мајора. Ова група Срба у Русији је током деветнаестог века изгубила свој идентитет и утопила се у Русе. Много већи талас исељавања из Поморишја кренуо је тада ка Банату. Становници Семлака, Надлака и Чанада населили су тада Велику Кикинду а Печке и Павлиша Меленце… У Kикинду су тада доспели Роцкови, Будишини, Видицки и други. У Кикинди је дуго постојала породица са презименом Батањски, од које је касније настала породица Ћирић…
  … Године 1839. Батања је постала средиште округа, а по попису из 1850. у њој су живела 8642 становника…Рат, нестанак вишевековне државе, приближавање српске војске, нове границе – пореметили су мир батањских Срба, изазвали унутрашњу пометњу и поново разбуктали инстинкт сеобе. Тријанонски мировни уговор, од 4. јуна 1920. године, којим је Мађарска регулисала своје мировне обавезе, садржао је члановима 61-66 одредбе о праву мањина да се определе, односно оптирају, за држављанство оне државе у којој већински живи народ којем мањине припадају. Одредбе о оптирању подразумевале су могућност пресељења мањине тј. њихово настањивање у државама у којима је њихова нациионалност већинска… Бесплатно добијање земље било је једно од кључних мотива за оптирање. Свакој породици оптаната обећано је 8 катастарских јутара и 1100 квадртних хвати земље, а уз то ослобођење од пореза на дужи низ година, повољни кредити за градњу кућа, куповину машина, семена, и приплодне стоке и друге олакшице… Почетак рока за опцију био је 26. јул 1921. године, а завршетак је био предвиђен за 26. јануар 1922. године.
  … Повлчењем границе између Краљевине СХС и Мађарске, у Мађарској је остало између 18 000 и 22 000 Срба. Званично мађарска статистика забележила је 22 000… Срби су у мањем или већем броју, пре оптирања, живели у 64 места у Мађарској, углавном у мађарском делу Барање, у крају око Будмпеште, и на сегединско-поморишком подручју… Нсеља са најбројнијим српским живљем налазила су се у Поморишју, а Батања је са својих 3029 српских становника, по попису из 1920. године била најзначајније место у Мађарској по броју Срба у то време, пред оптацију. Деска је имала 1600 Срба. Сириг 1308, Мохач 789, Пешта 708, Чанад 635, Помаз 650, Ловра 590, Сантово 504, Сент Андреја 470 Срба итд. Од 1921-1931. године, из Мађарске је у Краљевину СХС оптирало 14 500 Срба па је њихов број у Мађарској после 1931. године износио 4500-7500…
  … У време када је посланик Милојевић на папиру делио земљу, децембра 1923. године батањски оптанти били су у стању привремености, смештени на имању грофа Котека у Футогу (март 1923. године – лето 1924. године)… Као место са највише Срба у Мађарској Батања је представљала и за југословенске и за мађарске власти оглед оптације… Могуће место за насељавање, био је Жарковац код Инђије… Оптанске породице у Футогу очекивале су да ће убрзо кренути у околину Инђије, ка месту где им је обећано насељавање. То њихово чекање потрајало је више од годину дана… Тек у лето1924. године прве групе батањских исељеника кренуле су, али у сасвим другом правцу, ка Овчем пољу и Македонију… Међутим група је стигла само до Ниша: а на вести да ће бити колонизовани у Македонији вратила се на север. У лето 1924. године ова група стигла је на железничку станицу у Сарчи, у Банату, и колонизована је на Вида пустару, где је касније, заједно са колонистима и српским добровољцима из Првог светског рата из Босне и Лике, изградила колонију Банатско Вишњићево. У јесен исте 1924. 27. септембра, кренуло је из Батање, преко граничног прелаза Мако у Краљевину СХС још 15 породица, са 40 лица… Али, ових 15 батањских породица нису добиле земљу у Банату, већ су их надлежне власти населиле у Молу, у бачком Потисју. Током лета 1924. прва група батањских оптаната стигла је у Македонију. Друга група – крајем лета исте године, а остале у току јесени. Највећи део њих боравио је у Велесу… Насеље Нова Батања грађено је од маја до новембра 1924. године на Овчем пољу, 9 km северно од Штипа… Године 1925. у новом насељу живеле су 163 породице, са око 800 чланова. Углавном су то били оптанти из Батање, и нешто колониста из Босне и Херцеговине и оптанти из Румуније… Године 1926. из колоније су почела појединачна исељавања, а 1927. и 1928. исељавања су попримила облик масовног бекства из колоније. Крајем 1928. године насеље је опустело и у њему је било још само 18 кућа од некадашњих 163… Становништво Нове Батање, које је доспело у њу у другој колонизацији (1931 – 1935) никад се није вратило у Македонију, него је остало да живи у Срему и Бачкој (у Старој и Новој Пазови, Новим Бановцима, Војки, Црвенки)… Групе батањских оптаната су тако доспеле до околине Суботице, Бачке Тополе, Великог Бечкерека, Ковина или Вршца (Александров Гај)… Породица Младена Чанадана (Чанадановића) се тако после одласка из Нове Батање привремено задржала у банатском селу Ботошу, а после се колонизирала у колонији Војвода Степа, такође у Банату, на југословенско-румунској граници…
  … Исте године 28 батањских породица пресељено је из Александровог Гаја у село Плочицу, код Ковина… У рану јесен 1924. из Батање су населили у колонију Банатско Вишњићево, у околини Великог Бечкерека и у Мол (представници општине Мол су се успротивили томе да оптанти добију плацеве у близини села), а потом у колонију Његошево у околини Бачке Тополе… Септембра 1926. већина оптаната и добровољаца населила се на мајуру Велики Јарош, који је од 1933. године добио назив Његошево… Оптанти којима је додељена земља у Новом Бечеју у Банату, жалили су се да нису добили обећане површине… Колонију Горња Мужља од 70 салаша населили су батањски оптанти (35 породица)… Батањци су били мајстори за градњу кућа од набоја и черпића. Поред својих кућа градили су куће и другим досељеницима. Тако су Батањци градили куће у колонији Војвода Степа у Банату, али су групе батањских оптаната из овог места ишле и у суседна колонистичка насеља – Александово и Банатско Карађорђево да тамошњим насељеницима изграде куће од набијене земље… Неке батањске породице колонизоване у Војвода Степи имале су проблема зато што су припадали Другој аграрној заједници у Банатском Вишњићеву… Батањски оптанти су стизали у Војвода Степу постепено после одласка из колоније Нова Батања у Македонији… До новембра месеца 1928. године, 18 породица из Батање које су биле колонизоване у колонији Милетићево у Банату, у околини Вршца нису добиле грађу за куће… Многе батањске породице својим презименима додале су наставак –ић прилагођавајући се простору, који је по њиховом мишљењу био „српска држава“…
  …Године 1945. у Батањи је било 1650 Срба, а 1950. године 1895… Године 1975. српских кућа у Батањи било је 270 а укупан број српског живља 750… Крајем двадесетог и почетком двадесет првог века у Батањи живи незнатан број Срба, од укупно 3029 пописаних1920. године пре процеса оптације“.

  Извор: Изводи из књиге „ОДИСЕЈА БАТАЊСКИХ СРБА“, др Милана Мицића, проф. историје; Зрењанин, 2003.

  Приредио: Војислав Ананић

  Одговори
 • Војислав Ананић

  Конференција и едиција о прошлошти Срба у Барањи
  04. Децембар 2006.

  Конференција и едиција о прошлошти Срба у Барањи

  Осветљавање оптације и промоција 1. броја Барањских српских свесака у Печују

  Нема народа без дијаспоре, било политичке, економске, културне, или просто авантуристичке. Планске или стихијске, набоље или нагоре. Именују се таласима први, други, трећи… И сваки је по нечему особен, држи на окупу мноштво судбина и прича. Једну нам је испричао Милош Црњански, кад национ слепо следи свој, у многоме наметнути му имиџ. Славни милитари, који не пристају да потезом гушчијег пера буду суспендовани, одлазе под скут другог цара (тачније царице) и бивају подвргнути подсмеху. (….) Могућност слободног избора приликом емиграције веома је битна. Чини се да је тако у души још много страшније, јер има места и за савест, што код присилног протеривања није случај (тада се човек мири са судбином, и ту је обично други крив…). Оптација српског живља након Првог светског рата била је и више од избора, било је то жељно, жуђено стављање на страну вековечног националног сна и племенског мита. А где је мит, ту је и манипулација, ту је и сурово демитологизовање,“ биле су речи Драгиње Рамадански приликом представљања књиге Драгомира Дујмова „Воз савести“ у Сенти, 3. фебруара текуће године.
  О суровој стварности, која се збила а зове се оптација Срба у Барањи, данашњи нараштаји мало што знају. Прошло је осамдесет и нешто година од трагичних збивања по српском народу након којих је у бројчаности Срба у мађарском делу Барање остала пустош. И шачица Срба која се не да, бори се за свој опстанак, културу, језик, веру. За своје национално биће.
  Печујско-барањско српско удружење и Самоуправа Срба у Печују сматрали су и сматрају важним да се што боље осветле историјски тренуци, кључни за српски народ у Барањи ма како они били евентуално болни, непријатни… Баш зато, две организације, 25. новембра приредиле су мини конференцију која је носила наслов „О оптацији Срба у мађарском делу Барање“ а позив за одржавање предавања упутили су др Гојку Маловићу, научном сараднику Архива Србије и Црне Горе који је летос докторирао на тему оптације Срба у Мађарској, односно, др Арпаду Хорњаку, асистенту Печујског универзитета који такође перфектно говори српски будући да је родом из Бајмока, Војводине.
  Након поздравних речи домаћина, уводно излагање одржао је др Арпад Хорњак који је првенствено говорио о југословенско-мађарским односима од завршетка Првог светског рата до светске економске кризе а потом се аудиторијуму обратио др Гојко Маловић, научни сарадник Архива Србије и Црне Горе који је истакао своје задовољство што су се у последње време питањем оптације српског народа позабавили и сами Срби у Мађарској, првенствено, Предраг Степановић и Драгомир Дујмов који су у својим књижевним делима резервисали простор овој тематици. Он је затим подсетио и на неке нетачности које су објављене у „Возу савести“, међутим, критике су на рачун аутора упућене више из добре намере него ли да се Драгомиру Дујмову замери… У сваком случају, сјајни познавалац историјата оптације Срба у целој Мађарској – који је раније био и гост Ловрана те Батлија, упознавши присутне са појмом оптације, веома детаљно је говорио о исељавању Срба са територије Барање. Он је, између осталог, истакао и веома сурову чињеницу по питању бројки: Девет десетина Срба се иселило са територије барањске области, наиме, од 7.300 Срба остало је 717! Срби су остали српска народна духовна заједница,“ жељом за бољи живот, почетком прошлог века многи су Срби напустили Мађарску. Избегли Срби из Мађарске добијали су третман оптаната, ако су поднели молбе за пријем у југословенско поданство. Излагач је изнео низ примера из којих се јасно дало закључити да је југословенским властима представљао проблем смештај избеглих Срба из мађарских делова Барање, Бачке и Баната а навео је и бројна места где су се ти људи „настанили“ и допринели да одређена насеља попут Дарде, Батине, Чеминца, Каранца, Каменца, Штиљановићева и других места израсту у колонистичка насеља. Последња исељења оптаната регистрована су од новембра 1930. до априла 1931. године“ – нагласио је врсни познавалац оптације Срба у Барањи додавши да је свако исељавање представљало својеврсну, срцепарајућу причу. Документи, те записи оптаната све су рекли… Јер шта је избеглица? Избеглица је камен који пада. Где год пао, није добро дошао. А то универзално правило односило се и на ондашње прилике,“ рекао је са сетом у гласу Гојко Маловић који је присутне информисао да је саставио попис имена барањских оптаната који представљају делић оног дугачког именика који су чинили српски оптанти из Мађарске. Од 20.000 Срба, почетком прошлог века чак 14.000 је оптирало!!!
  Окончањем свог предавања, научни сарадник Архива Србије и Црне Горе веома услужно је одговорио на сва постављена питања а надовезујући се теми оптације, Ђуро Франковић, научни истраживач из Печуја подсетио је да су и 1956. године оптирали „наши“: њих 670 се иселило из Мађарске о којем догађају се још увек не зна, ништа није обелодањено.
  Наравно, током дискусије на тапет је доспела и мањинска политика Републике Мађарске, вођење бриге о народностима, односно, мађарској мањини у Војводини, асимилација итд. Учесници скупа су се сложили да је оптација негативно утицала на демографски па и друштвено-политички положај српске мањине у Барањи а на самом крају мини конференције, др Гојко Маловић је Печујцима поклонио свој рад од стодвадесет страница у нади да ће се он објавити како на српском тако и мађарском језику.
  Управо, објављивање једног двојезичног издања је доминирало у наставку програма, одржаном у Регионалном центру Срба у Печују. Наиме, Печујско-барањско српско удружење иницирало је да се покрену Барањске српске свеске, едиција која ће сваке године на српском и мађарском језику осветлити једну богату културу, један народ са својим истинским вредностима и истакнутим личностима. Међу њима се налази и патријарх Арсеније 3. Чарнојевић, вођа велике сеобе Срба, духовни отац српског народа који је тачно пре 300 година преминуо. Први број Барањских српских свесака посвећујемо Његовој успомени….“ стоји у уводном делу издања.
  Главни и одговорни уредник едиције др Предраг Мандић, председник Печујско-барањског српског удружења писање студије поверио је Цвети Вуковић, професору историје будимпештанске Српске основне школе и гимназије, родом из Сечуја, која се прихватила задатка и написала кратак рад који је добио наслов „Арсеније 3. у Сечују“. У свом делу, аутор је представила повезаност Сечуја и патријарха Арсенија 3. Чарнојевића, велики простор је посветила и осталим знаменитим Сечујцима, људима на гласу који су боравили у овој варошици и догађајима, важних за српски народ да би на крају закључила: (..) у писаним документима забележено је релативно мало о сечујским годинама српског патријарха Арсенија Трећег Чарнојевића. Зато сам покушала да његов лик приближим кроз „миље“, односно савремине, који су му помогли или отежавали посао. А његово „послушање“ на овим панонским просторима је било: очување српства. У чему је и успео „на многаја љета“.
  Након кратког осврта на настанак студије од стране Цвете Вуковић, главни и одговорни уредник едиције захвалио се и осталим учесницима пројекта: рад је лекторисао Стеван Поповић, лого издања урадио је Милан Ђурић, фотографије је уступио Марко Вујичић, док је компјутерска обрада била поверена Оскару Боли. Издање у 500 примерака штампала је Штампарија Принтапрес из Кукиња.
  У сваком случају, први примерци првог броја Барањских српских свесака, које Самоуправа Срба у Печују на челу са председником Радованом Горјанцем као издавач и Печујско-барањско српско удружење жели да достави малобројним Србима у Барањи, топло су поздрављени од стране присутне публике а пред сам крај главни и одговорни уредник едиције је наговестио да ће се следећи број, догодине, посветити Липовчанину Никанору Грујићу, владици пакрачком, у песништву названом Срб Милутин коме ће се 2007. навршити 120 година од смрти.
  Осветљавање богате културе српског народа на територији мађарског дела Барање, дакле, наставиће се и следеће године и то захваљујући српско-мађарској едицији која се зове „Барањске српске свеске“.

  Извор: МЗД

  Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top