Срби у Бремену (Мађарска)

15. јануара 2015.

коментара: 0

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Бремен (мађ. Beremend) је барањско село, смештено југозападно од Шиклоша. У старијим документима среће се под називом Berenye или Berement, док га на српском језику срећемо као Бреме или Бремен. Није познато када је насељено Србима, али је сасвим извесно да их је било у турско доба, као и да се за време Велике сеобе у Бремену задржало неколико српских породица.

Према пописима становништва Угарске из 1715. и 1720. године, Бремен је спадао у села са многобројним српским становништвом. Око 1750. године, према Изводу из Описа Будимске епархије, у Бремену је било 56 српских домова и 40 домова „иноверних“, претежно Шокаца. Постојала је и неосвећена српска православна црква и католичка црква. Даља статистика доноси да је 1890. у селу било 409 српских житеља. У Првом шематизму православне српске епархије будимске за годину 1896. број Срба је смањен на 354 становника, који су живели у 71 дому.

После Првог светског рата већи број Срба из Бремена оптирао је у Југославију, а тада је почела и организована асимилација. Срби су у званичној комуникацији обавезно имали помађарена имена и презимена. Данас у Бремену нема више српског живља.

ИЗВОР: Динко Давидов, Горња земља, Београд, 2008, стр. 164-165

Домаћинства пописана 1711/1713. године

Bosnyak (3x), Dragoszavlevics, Gluhi, Hervat (2x), Ilics, Malesevics, Manilovics, Mato, Megyurovacz, Mikolics, Milosin, Mitrovics, Osztoics, Paprics, Popovis, Poznanovics, Radiovics, Radoicsics (2x), Radulovics (2x), Silyacz, Simonovics, Talianovics, Vujnovics, Vukomanovics.

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 255

Попис Систематске комисије из 1715. године

Resko Radvicsics, Nicola Novakovics, Stojics, Savics, Vuk Tilianovics, Jurilla Malcsovics, Janko Stovinacs, Milosan Mikoléics, Tarimir Szimonovics, Mihalylo Pravusko, Todor Vatral, Petar Csordas, Miklos Horvath, Matia Horvath, Grego Paragia, Nicola Kovacs, Gyurma Podmoracs, Gaspar Markovics, Petar Horvath, Miriak Dragasaulovics, Milovoj Gostimilvics, Subota Kuzmanovics, Vukman Bosnyak, Milia Popovics, Merkta Megovics, Nilko Ostovics, Ninko Poprics, Mitar Bosiovics, Radusan Ilics, Stanisa Bosnyak, Vucsem Bosnyak, Stanisán Bosnyak, Lutes Bosnyak, Vukobrad Vusics.

ИЗВОР: Az 1715. évi országos összeírás

Пописани у Бремену 1767. године

Gajo Radojsics, Andria Izbradics, Antun Taradan, Vityo Osztoics, Jacob Vuchics, Tomo Illics, Philip Illics, Misko Bosnyak, Misko Bogdanovics, Jovan Popovics, Lutivoj Vusics, Gligoria Gloakovics, Tomo Dragoszavlevics, Luka Sztaniszavlevics, Simo Vucsics, Mihajlo Vucsics, Gyragy Radanovics, Petko Vujanovics, Tripun Radanovics, Todor Szavics, Petar Szavics, Lazo Talian, Petar Malesovics, Theodor Malesevics, Andria Petkovics, Zsivko Radics, Szava Gacsin, Miat Gacsin, Sztojan Pacsin, Nyesko Sztojakovics, Petar Szimonovics, Todor Illics, Philip Bosnyak, Vaszil Sztaniszavlevics, Misko Sliepcsevics, Petar Kosztolanovics, Pavo Paragia, Mato Bisztrinacs, Ivo Skolnik, Zsivko Monoszlovacz, Mato Varga, Tomo Szlezak, Nicola Taradan, Nicola Vlasics, Mato Karlacs, Tomo Kovacs, Ivan Szavics, Tomo Primos, Pavo Szavics, Riszto Zsivkovics, Misko Szavics, Marko Radojcsics, Petko Dagoszavlyevics, Miat Dragoszavlevics, Jovan Dragoszavlyevics, Jovan Szivics, Todor Radojcsics, Vaszo Milefevics, Jacob Csonka, Jovan Babin, Dimitar Mitrovics, Gajo Osztoics, Sztevan Paprics, Todor Petkovics, Todor Izbradics, Jovan Korovacz, Jovan Sztanivukovics, Zsivko Radojsics, Petar Horvath, Antun Horvath.

ИЗВОР: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

Попис земље из 1828. године

Vidua Andr. Ördäy, Gregor. Sebe, Joseph Lendvai, Steph. Nagy, Andr. Szuts, Franc. Sebe, Franc. Toth, Joan. Banyo, Joan. Nagy, Petrus Takacs, Mich. Kiss, Joan. Horvath, Joan. Papp, Joan. Harn, Steph. Meszaros, Mich. Csizmazia, Georg Bentze, Steph. Boza, Georg. Szain, Steph. Meszleni, Mich. Szalok, Steph. Osvath, Steph. Racz, Nicol. Plum, Fran. Bencze, Lucas Zsivkovics, Procopius Osztoics, Paulus Paulovics, Paulus Radanovics, Timotheus Vutsics, Steph. Illics, Steph. Dragoszavlovics, Jos. Bodolatz, Mich. Popovics, Georg Petrovics, Jacobus Bogdanovics, Elias Gatsics, Joseph Ivanovics, Gregor. Radimirovics, Timotheus Irbradics, Isacus Novakovics, Procopius Osztoics, Franciscus Kainan, Petrus Orgyian, Joan. Alexics, Petrus Sztaniszavlevics, Alexius Vucsics, Sigismundus Vucsics, Petrus Barath, Cusmanus Vucsics, Alexius Radanovics, Cajetanus Radanovics, Athanasius Szavics, Joan. Vidovics, Theodorus Puzics, Athanasius Dragoszavlevics, Alexius Popovics, Joannes Tallian, Alexius Malesevics, Basilius Malesevics, Ladid. Drenovacz, Jovitha Radanovics, Joan. Valentin, Jacobus Trampus, Joan. Pukszar, Philippus Radovanovics, Coloman. Zagajlovics, Joan. Thaun, Andr. Kifer, Nicolaus Illics, Joan. Seksz, Carolus Krautzl, Joan. Lampl, Jacobus Veisz, Joan. Schmidt, Josephus Baumseok, Math. Feldvebl, Martinus Veber, Georg Primus, Andr. Scholnik, Jacobus Horvath, Joan. Vargics, Adamus Kosztobanovics, Simeon Hann, Joannes Felding, Antonius Feltenstein, Adamus Mendel, Steph. Untersteller, Mart. Eizenmann, Anton. Konrad, Ignatius Mayer, Vilhelm Kresz, Joan. Schlitter, Christoph Fogl, Henricus Fai, Henricus Klefter, Joan. Bikszagzki, Joan. Brufzt, Andr. Krenhard, Conradus Müller, Nicol. Rothard, Anton. Laiszter, Joan. Bruszt, Laurentius Horvath, Joan. Valentin, Josephus Gvozdanovics, Adamus Moszlavacz, Petrus Vorgics, Mathias Szovics, Cusmanus Taradan, Joan. Taradan, Benedictus Eidinger, Josephus Szanu, Antonius Kovacs, Cusmanus Kovacs, Michael Tanu, Adamus Tanszt, Mich. Toth, Emericus Horvath, Orphani Nyersiani, Ladisl. Samn, Anton Szailer, Matheus Kovacs, Ludovicus Papp, Georg Peil, Thomas Folk, Joan. Dragoszavlevics, Josephus, Dragoszavlevics, Lazarus Radanovics, Conradus Schudeisz, Joan. Schvartz, Petrus Bojanin, Athanius Dadics, Michael Szabo, Steph. Radojsics, Georg Mihajlovics, Vidua Nikolics, Basilius Puzics, Casparus Fencz, Simeon Tallian, Math. Radanovics, Nicol. Gabrielovics, Theodorus Staniszavlevics, Philippus Ullasics, Joan. Nagy, Joan. Döme, Joseph Kantor, Conradus Paprics, Elias Paprics, Thomas Szavics, Lazarus Izbradics, Petrus Kotoracsa, Joan. Gyurgyevics, Steph. Geresdi,  Basilius Dragoszavlevics, Mich. Balogh, Joan. Radojtsics, Josephus Sajtos, Joan. Szeisödi, Steph. Patkos, Petrus Kozma, Josephus Dekany, Christoph Paragia, Joan. Papai, Mich. Szabo, Josephus Szöllösi, Steph. Simony, Petrus Sebe, Georg Sereg, Joan. Szuts, Steph. Balogh, Andreas Szeisödi, Joan. Nagy, Andreas Mezei, Petrus Banyai, Joan. Csapo, Georg.Nagy, Joan. Varga, Steph. Lendvai.

ИЗВОР: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 30-31

Списак српских оптаната из Бремена (1920-1931)

Агић (2), Алексић (1), Анђелић (1), Аћимовић (1), Бабић (2), Барбировић (6), Бачван (1), Бертић (2), Богдановић (1), Богосављевић (1), Бојанин (3), Бошњак (1), Брезнић (1), Брињак (1), Брдарић (1), Воргић (4), Веменац (1), Вранић (1), Вуковић (4), Вучић (20), Гачић (2), Глуваковић (1), Грубаковић (2), Дадић (4), Десанчић (1), Драгомировић (1), Драгосављевић (12), Дреновац (9), Дучић (1), Ђелановић (3), Ђукић (1), Ђурковић (1), Живановић (4), Иванчевић (1), Избрадић (16), Илић (3), Јазбић (1), Јањић (2), Јелић (1), Јовановић (1), Јозовић (1), Катанић (3), Кашанин (1), Кнежевић (1), Ковачевић (3), Колесар (1), Которача (1), Максимовић (2), Манојловић (1), Марић (9), Милинковић (2), Милиновић (5), Милосављевић (1), Милошендић (1), Митровић (1), Мишковић (2), Новаковић (2), Павковић (1), Пандић (1), Папрић (8), Петровић (9), Пешић (5), Пољаковић (1), Поповић (2), Примуш (1), Радановић (18), Радић (1), Радовановић (4), Ратковић (2), Рафајловић (2), Рибић (1), Рогић (1), Салмадић (2), Симић (1), Слепчевић (1), Станивуковић (1), Станисављевић (9), Станковић (1), Стојковић (2), Стучић (1), Талијан (10), Тарадан (4), Терзић (1), Тешић (1), Товљанић (1), Ћосић (3), Хорват (1), Цицак (3), Чепинац (3), Швракић (1), Шарадан (1), Шимић (1), Шимуновић (5).

У заградама је наведен број оптиралих домаћинстава по презимену.

ИЗВОР: Гојко Маловић, Сеоба у матицу – списак српских оптаната у Мађарској 1920-1931., Нови Сад, 2010, стр. 265-282

Списак свештеника у Бремену од 1735. до данас

Симон (1735-1756), Антоније Петровић (1756-1760), Теодор Петровић (1760-1771), Михаил Коцкаревић (1771-1775), Михаил Петровић (1773-), Лазар Поповић (1775-), Христофор Михаиловић (1778-1817), Стојан Савић (1796-1834), Макарије Цвеић (1824-1834), Арон Барбировић (1834-1835), Павле Завишић (1835-1836), Сава Јанковић (1836-1841), Сава Гојковић (1841-1882), Стефан Гојковић (1882-1885), Стефан Михалџић (1885-1886), Милан Костовић (1887-1992), Урош Мађаревић (1922-), Симеон Пекранов (1923-), Светозар Ластић (1924-1925), Урош Мађаревић (1925-), Софроније Живковић (1925-1942), Илија Минчовић (1942-1993), Милан Дујмов (1993-2004), Радован Савић (2004-), Предраг Хајдуковић (2005-2008), Милан Ерић (2009-).

ИЗВОР: Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта, 2013, стр. 19-20

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.