Poreklo prezimena, grad Bačka Topola

29. marta 2014.

komentara: 0

BAČKA TOPOLA

Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković

U početnom periodu osnivanja srednjevekovne Ugarske, na severnom delu Bačke Topole, postojalo je naselje kojem se malo zna, ali je činjenica da se južno od Bačke Topole, na drugoj strani od sarmatskog lokaliteta ”Bankert – Vagohida”, južno od velike krivine gde Krivaja kreće ka Bajši (Dolina pčelara), na jednom uzvišenju nalaze ostaci srednjevekovne crkve, a oko nje veliko groblje, odnosno prostrano naselje. Ovo mesto Topolčani zovu ”Pusztatemplum” (crkva u pustari). Iskopavanjem 1976. godine otkriveno je 110 grobova i deo dubokog šanca koji je okruživao crkvu. Šanac je dokaz da je crkva sagrađena ili obnovljena posle 1241/42. godine odnosno mongolskih napada. Veliki broj grobnih mesta ukazuje na postojanje i većeg naselja. Ugarski kralj Matija Korvin je u Povelji od 17.02.1462. godine pomenuo mesto Fibajš (Fybayth) koje bi se moglo poistovetiti sa ovim naseljem.

Postoji nedokazana pretpostavka da se u pomenutom dokumentu 1462. godine, naziv Nađbajš (Naghbayth – Velika Bajša) odnosi na Bajšu, a Fybayth (Mala Bajša) na današnju Bačku Topolu. Ipak, ova teorija preovladava. U svakom slučaju, o srednjevekovnoj istoriji Bačke Topole i naselja iz kojih je nastala, ne zna se mnogo. Koja je od ponuđenih teorija tačna, odgovor bi mogli dati turski arhivi.

Mala Bajša se pominje u poreskoj listi iz 1485. godine, darovnici iz 1493. godine te kaločkoj poreskoj listi 1520/22. godine. Takođe, pretpostavlja se da je prostor Male Bajše opusteo u vreme građanskog rata i delovanja jedinica Cara Jovana Nenada Crnog te da nije ni postojalo u vreme turskog osvajanja ovih prostora (1529. – 1541. godine).

Za vreme Turaka, mnoga naselja su opustela o čemu 1553. godine svedoči i Antal Verančić, kanonik iz Ostrogona. On prenosi svedočenje jednog Srbina koji mu je rekao da je nekada, pre Turaka, u jednoj opštini bilo više stanovnika nego danas u 30.

Ipak, u poreskoj listi Kaločke nadbiskupije iz 1543. godine nalazimo na pomen Bajše (Baysa) koja plaća porez od 24 forinte.

Turci su 1570. godine izvršili popis celokupnog Segedinskog sandžaka koji je na mađarski jezik preveo istoričar turkolog Eled Vaš iz Budimpešte. U navedenom popisu, Mala Bajša (Kis – Bajsa) je na sedmom mestu. U njoj je bilo ukupno 14 porodica koje su plaćale 2.100 akči poreza. Već u sledećem popisu iz 1578. godine, zabelena je 22 porodica Male Bajše koja godišnje plaća 7.000 akči poreza.

Lista poreskih obveznika iz turskih deftera, sandžak segedinski, nahija subotička, 1570. godine:

1

Vukoye VucsrinVukoje Vučrinoženjen i brat mu Nikola, neoženjen

2

Jovan ProdanJovan Prodanoženjen i sinovi mu Vujič i Vukodrag, neoženjeni

3

Ranko PalisRanko Pališoženjen i brat mu Dobrovi, neoženjen

4

Dragoye VuszinDragoje Vusinoženjen

5

Radoszav PetreRadosav Petreoženjen

6

Milovan RankoMilovan Rankooženjen i sin mu Vusin, neoženjen

7

Vukodrag VujicsityVukodrag Vujičićoženjen

8

Damyan DuvanDamjan Duvanoženjen

9

Lucsa popLuča, popoženjen

10

Vucsa VuszinVuča Vusinoženjen

11

Radoszáv LászkoRadosav Laskooženjen

12

Yovan ZsarkóJovan Žarkooženjen

13

Vuyics BogdánBogdan Vujićoženjen

14

Milos RadkoMiloš Radkooženjen

Lista poreskih obveznika iz turskih deftera, sandžak segedinski, nahija subotička, 1578. godine:

1

Vukoye VucsrisVukoje Vučrišknez, oženjen i brat mu Lazar, neoženjen

2

Radoye VladoyeRadoje Vladojeoženjen i sin mu Gundič, neoženjen

3

 Radosav Petreoženjen  i sin mu Đurać, neoženjen

4

Damyan YovanDamjan Jovanoženjen i sin mu Gredič

5

 Milovan Radkooženjen i sin mu Dubin

6

 Miloš Radinkooženjen i sin mu Rado, neoženjen

7

Vuycsa BogdanVujča Bogdan oženjen

8

 Jovan Gredanoženjen i sin mu Kozma

9

Ranko PalisRanko Pališoženjen i sin mu Ačonko

10

László RadoszávLaslo Radosavoženjen i sin mu Vukoje

11

 Niko Radojeoženjen i sin mu Nikola

12

 Niko Milošoženjen

13

Vuycsa RadicsVujča Radićoženjen i sin mu Radiboj

14

Vukodrag VuycsaVukodrag Vujčaoženjen i sin mu Guzlan

15

Yovan RaskoJovan Raškooženjen  i sin mu Đurać, neoženjen

16

Uras DragisaUraš Dragišaoženjen i sin mu Stanoje

17

 Vuk Dobrovioženjen i sin mu Damjan

18

Acsonko PopovityAčonko Popovićoženjen i sin mu Đura

19

Ognan DraguyloOgnan Dragujlooženjen

20

 Bogun Mihailoženjen

21

 Dragoje Dubinoženjen i sin mu Geldura

22

Nikola BabitzNikola Babićoženjen

Primetno je da su se neke porodice zadržale i povećale čak i unapredile (Vukoje Vučrin / Vučriš postaje knezom, Radosav Petre dobija sina kao i Ranko Pališ, a brat mu Dobrovi se ženi i takođe dobija sina). Pomenuti Ačonko Popović bi mogao biti sin popa Luče iz prvog popisa. Zbog načina pisanja, lično ime Uras (Uraš) moglo bi se čitati i kao Uroš.

U kasnijim poreskim popisima (1580/82. i 1590/91.), stanovništvo Male Bajše se kreće u stabilnom obimu od 21 do 23 porodice.

Vredi pomenuti zapis biskupa Benliha, sačinjena u Baču 28.08.1653. godine koji opisuje stanje u oblasti između Tise i Dunava. On veli sledeće: ”… Šuma i planina nema. Zemlja je plodna, ali zbog ratova retko nastanjena. Među stanovništvom je mnogo grkokatolika. Njih je više nego rimokatolika. Turci žive u nekoliko propalih utvrđenja (Bač, Sombor, Martonoš, Petrovaradin, Subotica, Titel, Senta, Segedin, Baja, Futog, Janošhalma). Ova utvrđenja okupatori retko napuštaju jer se plaše hajduka iz gornje Mađarske, koji krstare ovim prostorima, pljačkaju i čine razbojništva, često odvodeći sa sobom i hrišćane. Ako ipak dođe do pojedinačnih ispada Turaka, to se završava borbama sa vitezovima mađarskih pograničnih gradova….”

Tokom 17. veka, nestaje ime Male Bajše iz turskih i ugarskih dokumenata, ali je grof Adam Vešelenji (Wesselényi Ádám) između ostalih naselja Bačke županije, dobio i Topolay.  Takođe, 1655. godine u garantnom pismu cara Leopolda I (1658. – 1705.) među 300 naselja Bodroške, Bačke i Šoltske županje pominje i naselje Topola (Toroly). Ime je nesumnjivo slavenskog porekla i prema verovanju dobilo je ime po topolama koje su rasle u močvarnoj okolini. Dakle, može se smatrati da je Topola dobila sadašnji naziv u periodu između 1650. i 1655. Godine i da je prihvaćen ne samo od Austrije već i Turaka.

 

Prvi kolonisti komorskog sela Topola 1750. godine:

  

Stanovnici

komorskog sela

Topola

Broj lica 

 

Primedbe

1

ČIZOVSKI FERENC slobodnnjak

2

MAJOR JANOŠ, birov seoski knez

3

MESAROŠ MARTON, pom. birov pomoćni knez

4

MIHALČIK MIHALJ, pom. birov pomoćni knez

5

FEHER ĐERĐ crkvenjak

6

KOVAČ MIHALJ seoski poručnik

7

KANAS JANOŠ2 

8

BALAŽ IŠTVAN2 

9

KATONA FERENC1 

10

UGRO MAĆAŠ1 

11

ŠAFRAN MIHALJ1 

12

RAC PETER1 

13

MAJOR JANOŠ, birov1 
14KOČIŠ JOŽEF seoski čikoš
15KOVAČ ANDRAŠ1 
16BALINT PETER1 

1751. godina:

  

Stanovnici

komorskog sela

Topola

Broj lica 

 

Primedbe

1

SABO IŠTVAN1 

2

SIMONJ ĐERĐ1 

3

KUPČO ĐERĐ1 

4

PETER MIHALJ1 

5

KIŠ ĐERĐ1 

6

KIŠ MIHALJ1 

7

SABO ĐERĐ1 

8

TALPAI ŠANDOR1 

9

NAĐ JANOŠ1 

10

MOLNAR JANOŠ1 

11

ŠIAČKI JANOŠ Exucillator pagi

1752. godina:

  

Stanovnici

komorskog sela

Topola

Broj lica 

 

Primedbe

1

KIŠ JANOŠ  

 

 

 

 

 

Kolonisti koji su došli  1752. godine, nema podataka

 

 

 

 

 

2

NEMETI ĐERĐ 

3

ŠERFEZE IŠTVAN 

4

RAKONCAI MAĆAŠ 

5

MERNJAK MAĆAŠ 

6

HEGEDIŠ ANDRAŠ 

7

HEGEDIŠ JANOŠ 

8

TOT JANOŠ 

9

TOT IŠTVAN 

10

MAJOROŠ ĐERĐ 

11

KOVAČ ĐERĐ 

12

NEMET ĐERĐ 

13

TAKAČ IŠTVAN 
14EČEKI, JANOŠ 
15HIDEG JANOŠ 
16ŠURA JANOŠ 
17MESAROŠ MARTON 
18KURUC IŠTVAN 

19

TOT JANOŠ 

20

CENI JANOŠ 

21

ČIZOVSKI ĐERĐ 

22

KOVAČ JANOŠ 
23VARGA IŠTVAN 
24NAĐ JOŽEF 

25

RACKEVI PAL 

26

TRABULKO MARTON 

27

BENČIK MIHALJ 

28

MIHALEC JANOŠ 
29MAJOR JANOŠ 
30PINTER JANOŠ 
31TAKAČ PAL 
32SOLDAŠ JANOŠ 

33

BUČAR JANOŠ 

34

MAK ANDRAŠ 

35

SABO JANOŠ 

36

FONTANJI MARTON 
37HATVANJI TAMAŠ 
38SANTO FERENC 

39

KOVAČ MIHALJ 

40

HATVANJI ĐERĐ 

41

KIŠ VINCE 

42

TOT ANDRAŠ 
43GULJAŠ MIHALJ 
44KALMAN ĐERĐ 

45

GAŠPAR JAKAB 

46

KUŠANJ IŠTVAN 

47

CONTRA MIHALJ 

48

TOT IŠTVAN 

49

BOCOR MIHALJ 

50

ČER IŠTVAN 

51

NEMET JANOŠ 

52

PUCOVSKI ANDRAŠ 

53

SABO MARTON 

54

BODA MIHALJ 

55

LINDER JANOŠ 

56

BRINDZA JANOŠ 

57

PAPEŠ MARTON 

58

PETER JANOŠ 

59

KIRALJ MAĆAŠ 

60

FERI ĐERĐ 

61

KOVAČ ĐERĐ 
62FAZEKAŠ JAKAB 
63FEHER MIHALJ 
64PELE ANDRAŠ 
65FRINĐEI TAMAŠ 
66KIŠ JANOŠ 

67

KOVAČ ANDRAŠ 

68

KURUC ĐERĐ 

69

KIŠ MAĆAŠ 

70

PELE ĐERĐ 

Stanovnici komorskog sela Topola 1756. godine:

  

Stanovnici

komorskog sela

Topola

Broj lica 

 

Primedbe

1

PETER JANOŠ seoski knez

2

BRINDZA JANOŠ pomoćni seoski knez

3

FARKAŠ JANOŠ pomoćni seoski knez

4

TOT IŠTVAN crkvenjak

5

PALINKAŠ ĐURKA zvonar

6

NAMESTOVSKI JOŽEF učitelj

7

NAMESTOVSKI ĐERĐ beležnik

8

ČIZOVSKI FERENC slobodnjak

9

KERĆ ANDRAŠ1 

10

SIMONJ ĐERĐ2 

11

UGRO MAĆAŠ1 

12

ŠAFRANJ MIHALJ,  1/21 

13

KOVAČ JANOŠ1kovač

14

BERGEŠ FILEP,  1/21 

15

BERGEŠ LERINC1 

16

KOČIŠ JOŠKA1 

17

TALPAI ŠANDOR1 

18

BODA MIHALJ1 

19

DUDAŠ JANOŠ1 

20

SABO IŠTVAN1krojač

21

FARAGO FERENC1 

22

PETER ĐERĐ, drugačije MARTONJ1 

23

KIŠ TAMAŠ1 

24

SEP ADAM1 

25

KIŠ VINCE1 

26

SIRAKI MIHALJ2 

27

SOMBAT JANOŠ defektno lice

28

DIDAI IŠTVAN1 

29

BABUŠA MAĆAŠ1 

30

BIČKEI JAKAB1 

31

RAKONCAI MAĆAŠ1 

32

MERNEK MAĆAŠ1 

33

HEGEDIŠ ANDRAŠ1 

34

ŠINKOVIČ ANDRAŠ1 

35

GREGUŠ IŠTVAN1 

36

SABO JANOŠ1 

37

FONTANJI MARTON1 

38

KOVAČ ĐERĐ1 

39

LINDER JANOŠ1 

40

ORAVEC ĐURA1 

41

PINCEL MAĆAŠ1 

42

FEHER ĐURKA1 

43

MIHALJ IGNAC1 

44

HATVANJI TAMAŠ1 

45

HATVANJI ĐURKA1 

46

SANTO FERENC1 

47

SABOCKI MARTON,  1/21 

48

KOKAI ĐERĐ2 

49

SLUKA JANOŠ1 

50

NJAREĐHAZI ĐURKA1 

51

NEMET ĐERĐ1 

52

KURČA ANDRAŠ2 

53

VINCE MAĆAŠ1 

54

ĐULAŠA PAL1 

55

GEREG IŠTVAN, drugačije SABO1 

56

BALINT PETER1 

57

TAKAČ ĐERĐ1 

58

JUHAS MAĆAŠ sluga

59

BOCOR MARTON1 

60

TOT ANDRAŠ1 

61

GEREG IŠTVAN, drugačije NAĐ jadnik

62

HORVAT ĐERĐ1 

63

KOVAČ PIŠTA1 

64

HIDEG JANOŠ1 

65

NAĐ JANOŠ1 

66

HOMONJI MIHALJ1 

67

KEVAGO JANOŠ1želir (plemić bezemljaš)

68

ROŠMAN GERGELJ1 

69

NEMET FERENC1 

70

KIŠ IMRE1tkač

71

PERLE ĐERĐ2 

72

MAGO JANOŠ1 

73

KADAK ANDRAŠ2 

74

KRIŽANJ IŠTVAN1 

75

KAŠIK JAKAB želir (plemić bezemljaš)

76

VAK JANO bogalj, crkveni sluga

77

GECI JANOŠ1 

78

BERCELI ĐERĐ vlastelinski pudar

79

HAJBOK ANDRAŠ1 

80

SABO JANOŠ1želir (plemić bezemljaš)

81

SER (CER) IŠTVAN1 

82

CIN GERGELJ,  1/21 

83

NEMET JANOŠ1 

84

RACKEVEI JANOŠ,  1/21 

85

BENEDEK JANOŠ1 

86

VIRAG JANOŠ,  14/23 

87

BARTA JAKAB1 

88

SALMA TAMAŠ1 

89

TOT JANOŠ seoski starešina

90

CIFERSKI ĐERĐ1 

91

KOVAČ JANOŠ2 

92

PETRAŠ JANOŠ želir (plemić bezemljaš)

93

BUDAI MAĆAŠ1 

94

NAĐ JOŠKA1 

95

TRABAJKO MAĆAŠ1 

96

BENČIK MIHALJ2 

97

PETUŠ MIHALJ1 

98

DEMETER ATANACKO  

99

JUHAS JANKO1 

100

CERNJAI MAĆAŠ1 

101

KIŠ ĐURKA1 

102

MAJOR JANOŠ1 

103

KARL NODRGROH1mesar

104

KIŠ MIHALJ1 

105

KOVAČ IŠTVAN1kovač

106

KOVAČ MIŠKA1 

107

PALUŠIK JANOŠ1 

108

RAC PETER1 

109

MIHAČIK MIHALJ1 

110

KARAS JANOŠ,  1/21 

111

BALAŽ IŠTVAN2 

112

ŠINDLER MATIAS1 

113

HEGEDIŠ JANOŠ1 

114

ŠOLTIŠ TAMAŠ1 

115

PUCOVSKI ANDRAŠ1 

116

GULJAŠ MARCI1 

117

KURUC ĐERĐ1 

118

ŠINKOVIČ MARTON1 

119

ČIZOVSKI JANOŠ1vlastelinski poljar

120

ČERNEI FARKAŠ1želir (plemić bezemljaš)

121

PINTER ĐERĐ1vlastelinski poljar

122

MARKAI MIHALJ1 

123

mlađi SABO IŠTVAN1čikoš

 U K U P N O120 

 

Nemaju podataka:

1. MAJOROŠ ĐERĐ

2. KOVAČ ĐERĐ

3. TAKAČ IŠTVAN

4. EČEKI JANOŠ

5. HIDEG JANOŠ

6. ŠURA JANOŠ

7. MESAROŠ MARTON

8. KURUC IŠTVAN

9. TOT JANOŠ

10. CENI ĐERĐ

11. CIFERSKI ĐERĐ

12. KOVAČ JANOŠ

13. VARGA IŠTVAN

14. NAĐ JOŽEF

15. RACKEVI PAL

16. TRABULKO MARTON

17. BENČIK MIHALJ

18. MIHALEC JANOŠ

19. MAJOR JANOŠ

20. PINTER ĐERĐ

21. TAKAČ PAL

22. SOLDAŠ JANOŠ

23. BUČAR JANOŠ

24. MAK ANDRAŠ

25. SABO JANOŠ

26. FONTANJI MARTON

27. HATVANJI TAMAŠ

28. SANTO FERENC

Za obimnije podatke o svim gore navedenm popisima žitelja, kliknuti ovde.

 

            Intezivno naseljavanje Bačke pa i bačkotopolskog kraja, započela je Marija Terezija. Grof Grašalkovič obaveštava bečki dvor da je na bačkim i aradskim komorskim pustarama osnovano 17 naselja. Tačnije, cit: ”… komorske pustare sse nalaze daleko od Dunava gde ni bunara nema, pa su kao takve nepodobne za nemačku kolonizaciju. Mađari i Iliri (Srbi) su pogodni za to jer su naviknuti na pustoš i poznaju tamošnji način privređivanja….”. Tako su, pored Bačke Topole, nastali i: Bezdan (1742.), Bukin (1749.), Apatin (1750.), Stapar (1750.), Kupusina (1752.), Novo Karavukovo (1755.), Novi Kolut (1756.) i Doroslovo (1757.). Grof Antal Grašalkovič je slobodnjaku Ferencu Čizovskom izdao tapiju (pismo o naseljavanju), dana 15.09.1750. godine. Tom priliko je pustaru Topolu naselilo najmanje 200 mađarskih i slovačkih katoličkih porodica.

 

Prvi doseljenici su poticali iz prenaseljenih krajeva Gornje Mađarske odnosno iz županija: Heveš, Feher, Estergom i Đer. Slovaci su došli iz županija: Požun (Bratislava), Njitra i Trenčin. Crkvena vlast poverena je franjevačkom redu Sveta Marija iz Subotice koji je upravljao još i Suboticom, Sentom i Kanjižom.

            Komorsko selo Bačka Topola 1800. Godine prelazi, kao kraljevska donacija, u ruke Pala Kraija (Kray Pál), generala koji je pobedio Napoleonove trupe. On odmah izgrađuje svoju rezidenciju, baronski dvorac, sa ukupno 14 soba, salom i malim kabinetom. Crkveni inventar iz 1915. godine, nabraja da je ova prva spratna zgrada u naselju imala u prizemlju 7 soba, 1 kuhinju, 1 podrum i 1 nužnik, a na spratu 8 soba, 1 predsoblje i 1 nužnik. Sobe su bile grejane kaljavim pećima. Nakon Drugog sv. rata, zgrada je postala državno vlasništvo i služila je kao banka, Narodni univerzitet i izložbeni prostor. Od devedesetih godina prošlog veka, zaštićena je kao spomenik kulture.

 

Poslednji predstavnik kuće Krajevih bio je Janoš Nepomuk Kraj koji je sa suprugom Marijom Venkhajm (Wenkheim) imao sina Pavla i ćerku Irmu. Propast je usledila kada su nakon smrti sina Pavla, 1846. godine, Marija i Irma odselile u Bratislavu (Požun), a Janoš ostao u Topoli. U toku Revolucije 1848., kada se srpska vojska pojavila pred Topolom, Janoš Krai je apelovao susedima Vojnićima da prijateljski dočekaju Srbe. Međutim, spletom okolnosti, pojavljuju se mađarski dobrovoljci i husari te se borbeni moral Mađara podiže i organizuju zasedu. Kako zaseda nije uspela, mađarske snage beže ka Subotici, a nesrećni Janoš Krai biva okrivljen za izdaju. Pomoćne zgrade su popaljene, novac i konji oduzeti kao ratni plen. Po nalogu kapetana Dimitrija Stejina, sam Janoš završava u zarobljeništvu u Karlovcima, čitavih 5 meseci sve dok nije platio otkupninu. U to vreme ga materijalno pomaže i gospodar Bajše, plemić Đorđe Zako, obezbedivši mu pri tom i povraćaj dela garderobe koja je Janošu konfiskovana. Po oslobađanju, Janoš se nije više vraćao u Topolu. Umro je u Pešti 21.12.1852. godine, u 49. godini života, a posmrtni ostaci su kasnije preneti u Bačku Topolu i sahranjeni u porodičnu grobnicu Kraijevih. Zanimljivo je da je srce pokojnog Janoša Kraija uzidano u zid crkve, levo od oltara.

Prilikom revolucionarnih događaja 1848/49. godine, stradale su 43 osobe kojima je Marija Venkhajm Krai podigla spomenik. Prva žrtva među sveštenstvom bio je pravoslavni sveštenik iz Bajše, Miloš Panin, ubijen 28.12.1848. godine i to u stanu poljskog komesara Tome Strilića, na nacionalnoj osnovi. Kasnije su stradali i katolički sveštenik Janoš Vlojnič (Wlojnich János) i paroh Janoš Takač.

Valja dodati da su u periodu kolonizacije dvadesetih godina prošlog veka, na zemljištu Ujpusta (Nova pustara – Újpuszta), naseljeni solunski dobrovoljci. Novoosnovano selo dobilo je ime Mićunovo i danas ima 474 stanovnika. Danas je selo spojeno sa gradom Bačkom Topolom i smatra se njegovim predgrađem.

 

Demografska slika Bačke Topole

1806. – oko 4.000 stanovnika u 650 kuća

1859. – 7.785 stanovnika u 1.294 kuće

1890. – 10.816 stanovnika

1900. – 12.029 stanovnika

1948. – 14.051 stanovnik

1961. – 15.184 stanovnika

1981. – 17.027 stanovnika

1991. – 16.704 stanovnika

2011. – 14.991 žitelj

 

IZVORI:

Grupa autora – ”Monografija Bačke Topole 1750. – 1945.”, Novi Sad 2001.

http://www.btopola.org.rs/sr/opstina_grad

http://www.rts.rs/upload/storyBoxImageData/2013/10/31/14529492/3.jpg

Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.