Турцизми у српском језику

11. октобра 2013.

коментара: 46

 

А

Астал – сто

абер – глас који испуштају животиње или људи, вест

Аваз – глас

Ага – господар; заповедник, старешина агалук – звање, достојанство агалук- посед који припада аги

адет – обичај, навика

аздија – плашт (обично украшен скупоценим везом)

азна – види хазна

акшам– први мрак, сумрак; муслиманска молитва no заласку сунца.

алај – скупина, гомила, мноштво, мaca; вojнa јединица, пук.

алај-барјак – застава једног алаја

аламанка – врста немачке сабље алат – коњ риђожуте длаке

аманет – завештање, завет, светиња

антерија – врста горње хаљине

ар – в.axap

арамбаша – в.харамбаша

аратос – (у изразу) не било гa, нека га ђаво носи

аргат – Hajaмни радник, кулучар, надничар

аргатија – присилни рад, кулук аргатлук – кулук

аргатовати – кулучити, принудно радити без плате

аршин – стара мера за дужину

атлија – коњаник

аферим – узвик за одобравање: честитам, браво

ахар – коњушница

аџамјија – наивно, неискусно момче

ашлук – свакодневни трошак

ашчија – кувар, економ

авлија

Ајвар

 

Б

Бабо – отац

бабајко – хипокористик од бабо

бакрачлија – стремен, узенгија

бакшиш – напојница, поклон

балчак – држак од сабље, мача и сл.

баљемез – Ton великог калибра

баша – поглавар, старешина

башка – посебно, одвојено, засебно

бедевија – кобила добре пасмине

безистен – наткривени трг, чаршија; дућан

белило – место гдје се бели, пере платно

белћим – можда, ваљда, вероватно

бенђелук – опојна трава или напитак; мађије

берибет – благослов; срећа, напредак

бешкот – добро печен хлеб, двопек

биљега – обележје; мета

бињекташ – камен са кога се узјакује

бињиш – широки огртач, обично од црвене чохе

бошчалук – у нарочиту мараму, бошчу увијен дар

брешка – старинска, мала пушка, названа no италијанској вароши Бреши

бугар-кабаnица – чобанска кабаница

букагије – окови за ноге, негве

буљук – чета, одред војске; мноштво, гомила, група

бусија – заседа, заклон

бутун(бутум) – сав, цео, целокупан: заједно, скупа

буђелар

баксуз

бурек

 

B

Ваиз – познавалац верске литературе (код муслимана), проповедник вајда – корист, добит

везир – министар, управник вилајета

вересија – продаја или куповина на почек, на кредит

веђил – заступник, повереник

вилајет – покрајина, провинција; народ, становништво

вакат – време

 

Г

Гадара – врста сабље која је оштра с обе стране.

гаирет – nомоћ, потпора; веселост, весеље

градина – врт, башта

грозан – који обилује горжђем, гроздан

 

Д

Далбулана – турска војна музика,

деветак – деветогодишња домаћа животиња

дели – храбар, неустрашив

делибаша – заповедник војног одреда у турској царевини

деније – ноћна литургија, бденије

дервиш – члан неког исламског верског реда

дерт -јад, бол, чежња

дива, диба – скупоцена свилена тканина, брокат

диван – разговор; сабор, веће; дворана за примање

дивит – мастионица; прибор за писање

дизген, дизђен – каиш, кожни поводац од узде, дизгин

диздар – заповједник тврђаве

дилбер – драги, драган; леп, красан, мио

диљка – врста старинске дуге пушке

димишћија – врста сабље из дамаска

дирек – дрвени стуб

дишер – напоље! ван!

долама – врста горњег капута у народној ношњи

дорат – коњ црвеносмеђе длаке

дохакати – доћи коме главе, савладати – некога

дувар-зид

душманин – непријатељ, противник

дунђер – градитељ

 

Ђ

Ђаконија – бирано јело, посластица

ђем – део узде

ђемија – лађа

ђердан – огрлица

ђечерма -јелек, прслук

ђувегија, ђувеглија – младожења; муж

ђугум – бакрени суд за воду

ђумишли – од сребра, сребрн

ђорда – врста сабље

ђутуре

 

Е

Елчибаша – главни изласланик

ефендија – господин; господар

ећим – в.хећим

ексер

 

Ж

Ждрака – зрака

жура – мали, ситан човек; особа слабог карактера

 

3

Зазор – стид, срамота

замандалити – затворити мандалом (полугом)

засобице – узастопце

затомити – уништити; сакрити

зачамати – дуго остати негде, задржати се

звекир – метални колут на вратима којим се куца

земан – време, рок

зијамет – беговски посјед

зламеније – знамење, знак; предсказање

зулум – насиље, безакоње, терор, тиранија

зулумћар – насилник, тиранин

заман

 

И

Ибришим – свилени конац; тканица од таквог конца

измет – служба, дворење, услуга

измећарка – слушкиња, служавка

изубаха – изненада, неочекивано

интов – кола, кочије

инцијел, инцил – евета књига

 

Ј

Јабана – туђина, туђа земља

јабанција – странац, туђинац, досељеник, придошлица

јаглук – марамица, рубац

јагма – грабеж

јазија – писани текст; писмо

јазиција – писар

јалакнути – узвикнути “Алах”, помениту бога при јуришу, халакнути

јако – истом, тек

јали – или

јалија – обала (реке или мора)

јанкеса – торба која се носи са стране, о боку

јапунце – огртач, кабаница; покровац

јасак – наредба којом се нешто забрањује, забрана

јатаган – дуги криви нож, ханџар

јатак – онај који скрива хајдуке; скровиште хајдука

јеглен – разговор; говор, беседа

јегленисати – разговарати

једек – парадни коњ

једнак – одмах, смјеста

језан – муслиманска молитва

јеменија – марама, шамија

јолдаш – друг, пријатељ

јутрење – јутарња служба у цркви

 

K

Кава – кафана, просторија у којој се пије кафа

кавга – свађа; бој

кавгаџија – свађалица; убојица

кавеџија – онај који држи кафану, гостионичар

кадифа, кадива – фина тканина, сомот

кадуна, када – госпођа; угледна жена

кадунџика – деминутив од кадуна

каил – вољан, рад

калдрма – пут или двориште поплочани каменом

калиак – капа од крзна или само опточена крзном

кардаш – друг, пријатељ

катана – припаднк коњице, коњаник

каук – врста муслиманске капе

каур, каурин – неверник

кашкета – врста капе

комшија – сусед

кашика

катанац

касаба

 

Л

Лав – посед, спахилук

лавра – велики манастир

лагум – мина; прокоп,

лала – султанов дворјан

ласно – лако

левер – плаћени војник

леђен – посуда за умивање

летурђија – црквена служба

литар – огрлица на врату

лобуд – буздован

лонџа – скупштина, већ;место за разговор у кући или пред кућом

 

М

Магаза – магазин; дућан

малвасија – врста вина

мановеки – непознат језик

маха – врста зобнице

мегдан – бој, битка; место окршаја

међер – збиља, заиста, стварно

мезил – курир који на коњу преноси пошту

мезилеки – који се односи на мезил

мејдан – в.мегдан

мејданџија – онај који се бори на мегдану

меневиш – љубичаст, модрољубичаст

меште – уместо, место

мешћема – суд, судница

мљезимица – мезимица; најмлађа кћи

мрамор – камен

мраморјe – стење

мујезин – џамијски службеник који са минарета кујише

мукадем – врста свилене тканине; мушки појас од те тканине

мунара – високи торањ џамије, минарет

муштулук – радосна вест; награда за јављену вест

мезе

 

H

Набрекивати – викати “бре”, натресати се на некога

навалија – врста сабље

намах – одједном, одмах, сместа

назорице – поиздаље, из даљине

накрпати – слабо говорити, натуцати

налбантин – покривач коња

напокоњи – посљедњи

нацак – бојна сјекира

пеимар – зидар, грађевинар

 

О

Обезнанити (cе) – онесвестити(се)

облучје – предњи део седла, јабука

оберкнез – кнез једне области, вилајетски кнез

обрштер – пуковник

ограшје – разбојиште,бојиште; бој, битка

одврћи (се)- одметнути (сe)

опаднути – оклеветати

оптећи – опколити

ордија – војска; хорда

орјатка – проста жена; простакуша;

ортак – друг

отока – рукавац, залив

оцак – кућа, дом; угледна породица

 

П

Паша – титула високих грађанских и војних достојанственика у Турској

пашалук – област којом управља паша; звање паше

пенџер – прозор

пешкеш – дар, поклон

пињал – врста ножа, кама, бодеж

пирлитан – накићен, навезен

подушје – црквена служба за покој душе умрлог

појагмити – разграбити

потекар – поново, изнова

потрошак – трошење; употреб

похарати – опљачкати; опустошити

похарчити – потрошити; унинтити

првобратучед – брат од стрица

придрнути(се) – помамити(се)

прохесапити – прорачунати, промислити

прстеновати – дати прстен, заручити, верити

пуљат – шарен, пегаст коњ

пусник – ђаволски човјек, проклетник

путаљ – путаст, путоног коњ

пуце -дугме

подрум

 

Р

Рабаџија – онај који се бави превозом робе запрежним колима

Ражденути – растерати, разагнати

раздертити (се) – растужити(се)

разма – осим, изузев

раскарати (се) – забринути (се)

раф – полица

р’ат – украшена коњска опрема

рахат – задовољан, спокојан

рудина – пашњак, утрина

руменџе – бакрени суд за воду

руса – црвенкаста, стални епиет за главу

рушпа – млетачки дукат

 

C

Сајалија – врста чохе

сакагија – заразна болест у коња, слинавка

саклет – налог, заповест

сактисати – скршити, сломит

самур – куна; кожа од те куне

самуркалпак – капа од самур

сараор – војник који чува тврђаву или неко место; титула за посебно задужење у војсци

сару – в. чалма

сеиз – слуга, коњушар

сеир – наслађивање у гледању лепог, радост

селам – турски поздрав

сератлија – граничар, крајишник

сербез – слободно, без етраха

серџада, сеџада – простирка на којој муслимани клањају

силембет – каиш преко прса

синија – округла трпеза, софра

синџилат – потврда

синџилатити – потврдити

синџир – ланац; оков

скерлет – тканина црвене боје

собет – договор, скуп; посело

совра, софра – низак сто, трпеза

ермајли – сребрн, украшеен сребром

ерчали – стаклен

стамболија – израђена у Стамболу, стамболска

староставан, старославан – од давнине, стародреван

столак – столица; престо

струка – огртач

субаша – помоћник или заменик банше, поглавара

 

Т

Табор – логор; одред војске

таинција – економ, интендант

татар, татарин – коњаник писмоноша

татаранка – врста стријеле

таманити – уништавати

тевабија – свита, пратња; следбеници, истомишљеници

тева – хоће, ваља да

тевенели – напразно, бесциљно

телал – јавни објављивач, огласивач, добошар

тенеф – конопац, уже

терзија – кројач

тестир – одобрење, допуштење

теферич – провод у природи

тефтер – рачунска књига; списак

тефтиш – преглед, инспекција; истрага

тимар – феудални посед, спахилук; пољско добро

токе – украсни и заштитни оклоп од металних плочица нагрудима

толковати – тумачити

туфекџија – пушкар

тулумина – мех, меешина

тумбак – туч, бронза

тараба

 

Ћ

Ћаба – свето мјесто; ходочашне до ћабе

ћар – зарада

ћарџија – онај који иде за ћаром, добитком,

ћеиф, неив – распложење, задовољство, уживање

ћемер – појас у коме се носи новац; женски сребром украшен појас

ћенталамбас даинцкиња – врста старинског пиштоља

ћесар – цар

ћурак – огртач постављен крзном, кожух

ћуфте

ћевап

ћошак

 

У

Убав – леп, диван

увјеџбати – проценити

улева – војничка плата

ункаш – предњи уздигнути део седла

уострит (се) – наоштрити се, наљутити се

урокљив – који је уречен, који је зле коби

утва – дивља патка

утувити – запамтити

ухитити – ухватити

учкур – узица којом се везују гаће, свитњак

угурсуз

 

Ф

Ферман – султанов указ, наредба, заповест

френђија – кула сазидана на француски начин

 

Х

Хабер – вест, глас

хазна – благајна, ризница

хазур – спреман, готов

ханин – издајица, одметник, неверник

хајван – животиња, стока

хак – право, правда; заслуга

халалити – опростити; благословити; поклонити

хан – гостионица

ханџар – кратки криви мач, јатаган; велики нож

харамбаша – вођа хајдука

харамија – разбојник, зликовац

харач – трошак, издатак

харчити – трошити

хатар – наклоност, љубав, воља

хаџија – онај који је ишао на хаџилук Христовом или Мухамедовом гробу, ходочасник

хесап – рачун

хећим – лекар

харач

 

Ч

Чаир – ливада

чалма – планто омотано око феса или које друге капе

чардак – већа просторија на спрату источњачке куће са тремом према улици; доксат, бaлкон; лепа вишеспратна кућа, дворац

чатити – читати молитву

чауш – поднаредник у турској војсци; гласник; сват који забавља и оглашава наредбе сватовима

чекркчеленка, чекркли-челепка – перјаница на капи која се окреће на ветру

ченгел – гвоздена кука за вешање и мучење

чилаш, чиле – коњ сивобеле длаке, белац

чултан – коњски покривач, покровац

чорба

чакшире

чарапа

чибук

 

Џ

Џас – страх, страва

џабе – бесплатно

џеба – бојни оклоп направљен од металних плочица

џебана – муниција

џевап – договор; разлог

џевердан – нарочито украшена пушка цида – копље

џилитати – бацати копље

џезва

 

Ш

Шејтан – ђаво

Шенлук – весеље, славље уз пуцњаву пушака

шер, шехер – велики град, варош

шестопер, шестоперац – буздован са шест пера

шићар – плијен, корист, добит

шићарџија – човјек који је лаком на добитак, пљачкаш

шуркулија – шaпа

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

Претходни чланак:

Коментари (46)

Одговорите

46 коментара

 1. Бранибор

  90% ovih reči ne mogu biti Turcizmi ama baš nikako. Te reči postoje u Sanskrtu! Ljudi šta radite vi??? Gde ste vi škole učili?

 2. Milan

  Poruka autoru. U vašem rečniku obiluju izrazi koji nemaju veze sa turcizmima. Dosta ima naših riječi i izraza koji su očigledni. Također ima i iz drugih indoevropskog jezika.
  Usput krevet je francuska reče.

 3. vojislav ananić

  2500 број турцизама у Вуковом речнику
  Бy
  Драгана Амарилис

  Број турцизама у Вуковим рјечницима креће се око једне деветине укупног фонда датих ријечи у тим рјечницима. Наиме, ако у првом издању Рјечника има 26.270 ријечи, према нашим подацима,…, око 2500 турцизама, јасно је какав је ту ријечнички однос…
  У другом издању Рјечника, у којем према Енциклопедији Југославије има “око 40.000” ријечи,…, обрађено је око 3700 турцизама.
  извор -Турцизми у Вуковим Рјечницима, Асим Пецо
  Напомена: Вук је у својим Рјечницима обележавао турцизме звездицом. Међутим, постоје речи које је обележио као турцизме а оне то нису, затим речи које су из других језика ушле у српски језик као турске – арапски, персијски, грчки, неки европски језици а и старих српских и прасловенских речи. (пример – сапун, кика, вишња, друм, пиштољ)
  Процена аутора наведеног дела је да у данашњем језику имамо око 10.000 турцизама!?
  За велики број речи постојале су старе српске речи и изрази, које је Вук избацио из свог речника, зато што су њему биле непознате, као и зато што се нису користиле у његовом крају и дијалекту. То је довело до наведене ситуције и заборављања старих српских речи и прихватања турцизама у свакодневном говору.

 4. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово А, а

  Бy
  Драгана Амарилис

  ахар – штала, коњушница
  аба – домаће сукно, платно
  абаџија – сукнар, врста занатлије
  аваз – глас
  авлија – кућно двориште ограђено зидом
  ага – добростојећи господин
  агадара – врста сабље
  агиница – агина жена
  ада – речно острво
  адет – обичај, навика
  аждаха – неман
  ајгир – коњ, пастув
  ајдамак – батина
  ајлук – плата
  акшам – први мрак
  ал – ружичаст
  ала – чудовиште, аждаја
  алај – скупина, мноштво
  алај-барјак – свечана застава
  алајбег – заповедник спахија у санџаку
  аламанка – сабља немачке производње
  аласт – ружичаст
  алат – прибор за рад
  алат – врста коња црвенкасте боје
  алатаст – црвенкаст
  ал-башча – врт са много црвеног цвећа
  алем – драги камен
  ама – али, само
  аман – милост
  аманет – препорука, завет
  амбер, амбра – мирисна смола, јантар, ћилибар
  аргат – пушкарница
  аргат, аргатин – надничар
  арка – леђа
  армаган – поклон
  Арнаут – Албанац
  арпа – јечам
  арпаџик – ситни семенски лук
  арслан – лав
  аршин – мера за дужину
  ашлама – врста трешње
  асли – сигурно
  астар – постава
  ат – коњ племените врсте
  атлија – коњаник
  аферим – одлично, браво
  афион – опијум
  ахар – штала, коњушница
  аџаип – чудновата ствар
  аџамија – неискусан
  аџо – старац, деда
  аџуван – младић
  ашик , ашикџија – љубавник
  ашчија – кувар
  ашчиница – народна кухиња
  ашчилук – куварско умеће, занат
  Напомена – извори:
  Вук Стефановић Караџић – Српски ријечник, 1818, 1852
  А. Шкаљић – Турцизми у српскохрватском језику
  Број турцизма код Вука је увек много већи за одређено слово, пошто је Вук у турцизме убрајао и многе речи, чије порекло му није било познато као и многе старосрпске речи.
  Пример: друм – реч, грчког порекла, дромос
  кика – прасл. и стсл. кyка, старосрпски кыка, рус. кика
  Вук је у предговору првог издања Рјечника написао следеће: “Турске ријечи (које сам од прилике знао да су јамачно Турске) назначио сам звијездицом (*), и ђе ми је одма могло пасти на ум, замјењивао сам и Српским ријечима. Највише од ови Турскије речи могу се без све муке ишћерати из нашег језика, зашто имамо Српске мјесто њи; а ђекоје се може бити ни у години дана не спомињу; али сам и ја опет писао, зашто сам се чуо ђе се у народу говоре, или пјевају; а има и неколико и такови ријечи Турски, које ћемо морати задржати и посвојити н.п.боја, аманет, тепсија, ђерђеф, топ, барјак, барјактар, брк, бурмут, чакшире (ђекоји наши списатељи пишу ногавице умјесто чакшире, али то није исто.”

 5. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Б, б

  Бy
  Драгана Амарилис

  бадава – бесплатно; види бадава, забадава
  бадаваџија – нерадник
  бадем – врста воћа
  баждар – цариник, особа која наплаћује трошарину
  баждарина – трошарина
  бајат – устајао, који није свеж
  бајати – врачати, чарати
  бакал – трговац на мало
  бакалница – радња, продавница прехрамбене и друге робе
  бакар – метал
  баклава – врста слаткиша
  бакрач – бакрени котао
  балабан – крупан, велики
  балван – трупац посеченог дрвета
  балта – секира
  балчак – држак од сабље, мача
  бамбадава – бесплатно
  барабар – упоредо
  бар, барем – макар, иоле
  барабарити – изједначавати
  барјак – застава
  барјактар – заставник
  барут – пушчани прах
  барутана – складиште барута
  басамак – степеница
  батал – покварен
  баталити – (по)кварити
  батли – срећан
  батлија -срећник
  бахнути – изненада се појавити
  баџа – отвор на кући за дим
  баџак – нога, крак
  баџаклија – дугонога особа
  баш – предњи први
  баша – старешина, првак
  башка – посебно
  баш-кнез – главни кнез
  башча, башта – воћњак, врт
  башчован, баштован – вртлар
  бег – племић
  бегенисати – допадати се, свиђати се
  бедевија – кобила арапске пасмине
  бедем – зид
  безистан – покривен трг
  белај – несрећа, зло
  бена – луда
  бенавити (се) – говорити глупости
  бенаст – будаласт
  берат – царски указ
  бербер, берберин – брица
  берићет – обиље
  бећар – нежења
  бехар – воћни цвет
  бешика – колевка
  бибер
  биљур – кристал
  бимбаша – мајстор
  битисати – нестати
  богаз – грло, гркљан
  боја – маст, премаз
  бајаги – тобоже
  бојаџија – врста занатлије
  бојити
  боранија
  бостан – лубеница, диња
  бошча – прекривач за главу
  бубрег
  будак – алат за копање
  будала
  боза – врста пића
  бозаџија – произвођач бозе
  буздован – врста оружја
  букагије – окови
  була – жена, стрина
  буљубаша – старешина
  буљук – чета војске
  бумбул – славуј
  бунар
  буразер
  бургија – сврдло
  бурмут – врста дувана
  бурмутица – кутија за бурмут
  бусија – заседа
  бут – бедро
  буџа – рупа, јама
  буџак – угао

 6. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово В, в

  Бy
  Драгана Амарилис

  вада – рок
  ваиз – проповедник
  вајда – корист
  вакуф – верска задужбина
  вала – богами
  варак – позлата
  варакли – позлаћен
  везир – високи државни службеник у Турској
  вересија – одложено плаћање
  вилајет – покрајина
  вилдиш – слонова кост

 7. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Г, г

  Бy
  Драгана Амарилис

  гадара – врста сабље
  гази – победник
  газија – јунак
  гаиб – нестати
  гајде – врста музичког инструмента
  гајтан – врста траке, врпце
  галама – вриска, дрека, плач
  гариб – сиромашак
  грош – ситан новац
  губа – кожна болест
  гунгула – метеж, гужва
  гурабија – врста колача

 8. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Д, д

  Бy
  Драгана Амарилис

  дава – тужба
  дада, дадиља
  дахија – силник
  даире – музички инструмнет
  даиџа – ујак
  дармар – неред
  дева – камила
  дегенек – батина
  дежмекаст – омањи и дебељушкаст
  дели – луд, силан
  делибаша – вођа делија
  делија – јунак
  делилук – лудост, младост
  дембел – ленштина
  деме, демет – бреме, терет
  демир – гвожђе
  дењак -свежањ
  дервент – кланац, утврђење
  дервиш – припадник верске секте
  дернек – вашар
  дерт – брига, јад
  диван – врста софе, двор
  диванхана – предсобље
  диванија – сулуд, лакоуман
  диванити – разговарати
  диван-кабаница – дуга, црвена кабаница
  дизгин – кожни подводац
  диздар – заповедник тврђаве
  дилбер – момак, љубавник
  димије – доњи део женске одеће
  димискија – врста сабље
  дин – вера
  дирек – стуб, греда
  диринџити – радити тежак посао
  докусурити – окончати
  долама – врста ношње, кабанице
  долма – врста јела од меса и пиринча
  домазлук – домаће животиње
  дорат – врста коња тамно смеђе боје
  доратаст – смеђ, загаситоцрвен
  доруша – кобила тамно смеђе боје
  достлук – пријатељство
  дост – пријатељ
  драм – мера за тежину
  драмлија – крупна сачма, види драмосер
  дувак – невестински вео
  дуван
  дуванити
  дуванкеса
  дуванџија
  дувар – зид
  дугме – пуце
  дуд – врста воћа
  думен – кормило
  дулек – тиква, диња, лубеница
  дунђер – врста занатлије, грађевинара
  дур, дура – стани, стој
  дурати – трпети
  дурбин – двоглед
  дурмадан – непрекидно
  дућан – радња
  дућанџија – трговац
  душек
  душеклук – платно за душеке и остава за душеке
  душман – непријатељ
  душманлук – непријатељство

 9. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Ђ, ђ

  Бy
  Драгана Амарилис

  ђаврк, ђеврек – комад хлеба
  ђаур – који није муслиманске вере
  ђевђир – посуда за цеђење
  ђем – метални део узде
  ђемија – лађа
  ђене – поново, опет, још
  ђердан – врста накита, огрлица
  ђерђеф – део прибора за вежење
  ђерз – момак, младић
  ђидија – весељак, шаљивџија
  ђогат – врста сивкастог коња
  ђон
  ђубре
  ђувегија – младожења
  ђувез – ружичаст
  ђувезлија – врста свиле
  ђувендија – врста раскалашне жене
  ђувеч – врста јела
  ђузел – леп
  ђул -ружа
  ђулабија – врста јабуке
  ђуле – топовско зрно
  ђумишли – сребрн
  ђумрук – царина
  ђутуре – све заједно

 10. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Е, е

  Бy
  Драгана Амарилис

  евенак, евенка – лозова гранчица са грожђем
  евлад – потомство
  еј – усклик дозивања
  ејвалах, ејвала – довиђења
  ексер – клин
  елчија – амбасадор, посланик
  ем – и поред тога
  ереза – реза
  еренде – врста алатке за стругање
  есер – траг, знак
  еспап – опрема, роба
  ефендија – господин
  ешак – узбуђење
  ешек – магарац