Турцизми у српском језику

11. октобра 2013.

коментара: 46

 

А

Астал – сто

абер – глас који испуштају животиње или људи, вест

Аваз – глас

Ага – господар; заповедник, старешина агалук – звање, достојанство агалук- посед који припада аги

адет – обичај, навика

аздија – плашт (обично украшен скупоценим везом)

азна – види хазна

акшам– први мрак, сумрак; муслиманска молитва no заласку сунца.

алај – скупина, гомила, мноштво, мaca; вojнa јединица, пук.

алај-барјак – застава једног алаја

аламанка – врста немачке сабље алат – коњ риђожуте длаке

аманет – завештање, завет, светиња

антерија – врста горње хаљине

ар – в.axap

арамбаша – в.харамбаша

аратос – (у изразу) не било гa, нека га ђаво носи

аргат – Hajaмни радник, кулучар, надничар

аргатија – присилни рад, кулук аргатлук – кулук

аргатовати – кулучити, принудно радити без плате

аршин – стара мера за дужину

атлија – коњаник

аферим – узвик за одобравање: честитам, браво

ахар – коњушница

аџамјија – наивно, неискусно момче

ашлук – свакодневни трошак

ашчија – кувар, економ

авлија

Ајвар

 

Б

Бабо – отац

бабајко – хипокористик од бабо

бакрачлија – стремен, узенгија

бакшиш – напојница, поклон

балчак – држак од сабље, мача и сл.

баљемез – Ton великог калибра

баша – поглавар, старешина

башка – посебно, одвојено, засебно

бедевија – кобила добре пасмине

безистен – наткривени трг, чаршија; дућан

белило – место гдје се бели, пере платно

белћим – можда, ваљда, вероватно

бенђелук – опојна трава или напитак; мађије

берибет – благослов; срећа, напредак

бешкот – добро печен хлеб, двопек

биљега – обележје; мета

бињекташ – камен са кога се узјакује

бињиш – широки огртач, обично од црвене чохе

бошчалук – у нарочиту мараму, бошчу увијен дар

брешка – старинска, мала пушка, названа no италијанској вароши Бреши

бугар-кабаnица – чобанска кабаница

букагије – окови за ноге, негве

буљук – чета, одред војске; мноштво, гомила, група

бусија – заседа, заклон

бутун(бутум) – сав, цео, целокупан: заједно, скупа

буђелар

баксуз

бурек

 

B

Ваиз – познавалац верске литературе (код муслимана), проповедник вајда – корист, добит

везир – министар, управник вилајета

вересија – продаја или куповина на почек, на кредит

веђил – заступник, повереник

вилајет – покрајина, провинција; народ, становништво

вакат – време

 

Г

Гадара – врста сабље која је оштра с обе стране.

гаирет – nомоћ, потпора; веселост, весеље

градина – врт, башта

грозан – који обилује горжђем, гроздан

 

Д

Далбулана – турска војна музика,

деветак – деветогодишња домаћа животиња

дели – храбар, неустрашив

делибаша – заповедник војног одреда у турској царевини

деније – ноћна литургија, бденије

дервиш – члан неког исламског верског реда

дерт -јад, бол, чежња

дива, диба – скупоцена свилена тканина, брокат

диван – разговор; сабор, веће; дворана за примање

дивит – мастионица; прибор за писање

дизген, дизђен – каиш, кожни поводац од узде, дизгин

диздар – заповједник тврђаве

дилбер – драги, драган; леп, красан, мио

диљка – врста старинске дуге пушке

димишћија – врста сабље из дамаска

дирек – дрвени стуб

дишер – напоље! ван!

долама – врста горњег капута у народној ношњи

дорат – коњ црвеносмеђе длаке

дохакати – доћи коме главе, савладати – некога

дувар-зид

душманин – непријатељ, противник

дунђер – градитељ

 

Ђ

Ђаконија – бирано јело, посластица

ђем – део узде

ђемија – лађа

ђердан – огрлица

ђечерма -јелек, прслук

ђувегија, ђувеглија – младожења; муж

ђугум – бакрени суд за воду

ђумишли – од сребра, сребрн

ђорда – врста сабље

ђутуре

 

Е

Елчибаша – главни изласланик

ефендија – господин; господар

ећим – в.хећим

ексер

 

Ж

Ждрака – зрака

жура – мали, ситан човек; особа слабог карактера

 

3

Зазор – стид, срамота

замандалити – затворити мандалом (полугом)

засобице – узастопце

затомити – уништити; сакрити

зачамати – дуго остати негде, задржати се

звекир – метални колут на вратима којим се куца

земан – време, рок

зијамет – беговски посјед

зламеније – знамење, знак; предсказање

зулум – насиље, безакоње, терор, тиранија

зулумћар – насилник, тиранин

заман

 

И

Ибришим – свилени конац; тканица од таквог конца

измет – служба, дворење, услуга

измећарка – слушкиња, служавка

изубаха – изненада, неочекивано

интов – кола, кочије

инцијел, инцил – евета књига

 

Ј

Јабана – туђина, туђа земља

јабанција – странац, туђинац, досељеник, придошлица

јаглук – марамица, рубац

јагма – грабеж

јазија – писани текст; писмо

јазиција – писар

јалакнути – узвикнути “Алах”, помениту бога при јуришу, халакнути

јако – истом, тек

јали – или

јалија – обала (реке или мора)

јанкеса – торба која се носи са стране, о боку

јапунце – огртач, кабаница; покровац

јасак – наредба којом се нешто забрањује, забрана

јатаган – дуги криви нож, ханџар

јатак – онај који скрива хајдуке; скровиште хајдука

јеглен – разговор; говор, беседа

јегленисати – разговарати

једек – парадни коњ

једнак – одмах, смјеста

језан – муслиманска молитва

јеменија – марама, шамија

јолдаш – друг, пријатељ

јутрење – јутарња служба у цркви

 

K

Кава – кафана, просторија у којој се пије кафа

кавга – свађа; бој

кавгаџија – свађалица; убојица

кавеџија – онај који држи кафану, гостионичар

кадифа, кадива – фина тканина, сомот

кадуна, када – госпођа; угледна жена

кадунџика – деминутив од кадуна

каил – вољан, рад

калдрма – пут или двориште поплочани каменом

калиак – капа од крзна или само опточена крзном

кардаш – друг, пријатељ

катана – припаднк коњице, коњаник

каук – врста муслиманске капе

каур, каурин – неверник

кашкета – врста капе

комшија – сусед

кашика

катанац

касаба

 

Л

Лав – посед, спахилук

лавра – велики манастир

лагум – мина; прокоп,

лала – султанов дворјан

ласно – лако

левер – плаћени војник

леђен – посуда за умивање

летурђија – црквена служба

литар – огрлица на врату

лобуд – буздован

лонџа – скупштина, већ;место за разговор у кући или пред кућом

 

М

Магаза – магазин; дућан

малвасија – врста вина

мановеки – непознат језик

маха – врста зобнице

мегдан – бој, битка; место окршаја

међер – збиља, заиста, стварно

мезил – курир који на коњу преноси пошту

мезилеки – који се односи на мезил

мејдан – в.мегдан

мејданџија – онај који се бори на мегдану

меневиш – љубичаст, модрољубичаст

меште – уместо, место

мешћема – суд, судница

мљезимица – мезимица; најмлађа кћи

мрамор – камен

мраморјe – стење

мујезин – џамијски службеник који са минарета кујише

мукадем – врста свилене тканине; мушки појас од те тканине

мунара – високи торањ џамије, минарет

муштулук – радосна вест; награда за јављену вест

мезе

 

H

Набрекивати – викати “бре”, натресати се на некога

навалија – врста сабље

намах – одједном, одмах, сместа

назорице – поиздаље, из даљине

накрпати – слабо говорити, натуцати

налбантин – покривач коња

напокоњи – посљедњи

нацак – бојна сјекира

пеимар – зидар, грађевинар

 

О

Обезнанити (cе) – онесвестити(се)

облучје – предњи део седла, јабука

оберкнез – кнез једне области, вилајетски кнез

обрштер – пуковник

ограшје – разбојиште,бојиште; бој, битка

одврћи (се)- одметнути (сe)

опаднути – оклеветати

оптећи – опколити

ордија – војска; хорда

орјатка – проста жена; простакуша;

ортак – друг

отока – рукавац, залив

оцак – кућа, дом; угледна породица

 

П

Паша – титула високих грађанских и војних достојанственика у Турској

пашалук – област којом управља паша; звање паше

пенџер – прозор

пешкеш – дар, поклон

пињал – врста ножа, кама, бодеж

пирлитан – накићен, навезен

подушје – црквена служба за покој душе умрлог

појагмити – разграбити

потекар – поново, изнова

потрошак – трошење; употреб

похарати – опљачкати; опустошити

похарчити – потрошити; унинтити

првобратучед – брат од стрица

придрнути(се) – помамити(се)

прохесапити – прорачунати, промислити

прстеновати – дати прстен, заручити, верити

пуљат – шарен, пегаст коњ

пусник – ђаволски човјек, проклетник

путаљ – путаст, путоног коњ

пуце -дугме

подрум

 

Р

Рабаџија – онај који се бави превозом робе запрежним колима

Ражденути – растерати, разагнати

раздертити (се) – растужити(се)

разма – осим, изузев

раскарати (се) – забринути (се)

раф – полица

р’ат – украшена коњска опрема

рахат – задовољан, спокојан

рудина – пашњак, утрина

руменџе – бакрени суд за воду

руса – црвенкаста, стални епиет за главу

рушпа – млетачки дукат

 

C

Сајалија – врста чохе

сакагија – заразна болест у коња, слинавка

саклет – налог, заповест

сактисати – скршити, сломит

самур – куна; кожа од те куне

самуркалпак – капа од самур

сараор – војник који чува тврђаву или неко место; титула за посебно задужење у војсци

сару – в. чалма

сеиз – слуга, коњушар

сеир – наслађивање у гледању лепог, радост

селам – турски поздрав

сератлија – граничар, крајишник

сербез – слободно, без етраха

серџада, сеџада – простирка на којој муслимани клањају

силембет – каиш преко прса

синија – округла трпеза, софра

синџилат – потврда

синџилатити – потврдити

синџир – ланац; оков

скерлет – тканина црвене боје

собет – договор, скуп; посело

совра, софра – низак сто, трпеза

ермајли – сребрн, украшеен сребром

ерчали – стаклен

стамболија – израђена у Стамболу, стамболска

староставан, старославан – од давнине, стародреван

столак – столица; престо

струка – огртач

субаша – помоћник или заменик банше, поглавара

 

Т

Табор – логор; одред војске

таинција – економ, интендант

татар, татарин – коњаник писмоноша

татаранка – врста стријеле

таманити – уништавати

тевабија – свита, пратња; следбеници, истомишљеници

тева – хоће, ваља да

тевенели – напразно, бесциљно

телал – јавни објављивач, огласивач, добошар

тенеф – конопац, уже

терзија – кројач

тестир – одобрење, допуштење

теферич – провод у природи

тефтер – рачунска књига; списак

тефтиш – преглед, инспекција; истрага

тимар – феудални посед, спахилук; пољско добро

токе – украсни и заштитни оклоп од металних плочица нагрудима

толковати – тумачити

туфекџија – пушкар

тулумина – мех, меешина

тумбак – туч, бронза

тараба

 

Ћ

Ћаба – свето мјесто; ходочашне до ћабе

ћар – зарада

ћарџија – онај који иде за ћаром, добитком,

ћеиф, неив – распложење, задовољство, уживање

ћемер – појас у коме се носи новац; женски сребром украшен појас

ћенталамбас даинцкиња – врста старинског пиштоља

ћесар – цар

ћурак – огртач постављен крзном, кожух

ћуфте

ћевап

ћошак

 

У

Убав – леп, диван

увјеџбати – проценити

улева – војничка плата

ункаш – предњи уздигнути део седла

уострит (се) – наоштрити се, наљутити се

урокљив – који је уречен, који је зле коби

утва – дивља патка

утувити – запамтити

ухитити – ухватити

учкур – узица којом се везују гаће, свитњак

угурсуз

 

Ф

Ферман – султанов указ, наредба, заповест

френђија – кула сазидана на француски начин

 

Х

Хабер – вест, глас

хазна – благајна, ризница

хазур – спреман, готов

ханин – издајица, одметник, неверник

хајван – животиња, стока

хак – право, правда; заслуга

халалити – опростити; благословити; поклонити

хан – гостионица

ханџар – кратки криви мач, јатаган; велики нож

харамбаша – вођа хајдука

харамија – разбојник, зликовац

харач – трошак, издатак

харчити – трошити

хатар – наклоност, љубав, воља

хаџија – онај који је ишао на хаџилук Христовом или Мухамедовом гробу, ходочасник

хесап – рачун

хећим – лекар

харач

 

Ч

Чаир – ливада

чалма – планто омотано око феса или које друге капе

чардак – већа просторија на спрату источњачке куће са тремом према улици; доксат, бaлкон; лепа вишеспратна кућа, дворац

чатити – читати молитву

чауш – поднаредник у турској војсци; гласник; сват који забавља и оглашава наредбе сватовима

чекркчеленка, чекркли-челепка – перјаница на капи која се окреће на ветру

ченгел – гвоздена кука за вешање и мучење

чилаш, чиле – коњ сивобеле длаке, белац

чултан – коњски покривач, покровац

чорба

чакшире

чарапа

чибук

 

Џ

Џас – страх, страва

џабе – бесплатно

џеба – бојни оклоп направљен од металних плочица

џебана – муниција

џевап – договор; разлог

џевердан – нарочито украшена пушка цида – копље

џилитати – бацати копље

џезва

 

Ш

Шејтан – ђаво

Шенлук – весеље, славље уз пуцњаву пушака

шер, шехер – велики град, варош

шестопер, шестоперац – буздован са шест пера

шићар – плијен, корист, добит

шићарџија – човјек који је лаком на добитак, пљачкаш

шуркулија – шaпа

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

Претходни чланак:

Коментари (46)

Одговорите

46 коментара

 1. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово З, з

  Бy
  Драгана Амарилис

  забадава – узалуд, види бадава, забадава
  забаталити – запустити
  забун – болан, немоћан
  заинтачити – навалити са питањима
  захира – храна
  заман – узалуд
  замандалити – затворити врата мандалом (затварач, запор)
  захмет – тешко
  занат – занимање, професија, струка
  занатлија – неко ко се бави одређеном струком
  запт – стега
  заптити – спречавати, зачепити
  зарар -штета
  зарурет – невоља, нужда
  збаглати – свезати
  зевак – уживање
  зевкарити – уживати
  зејтин
  зејтин-тане – плод од маслине
  зејтини – маслинасте боје
  зеленкада – врста цвећа, види шта је зеленкада
  земан – време
  зембиљ – врста корпе за ношење
  зенђил – богат
  зерде -врста посластице, пудинг од пиринча са додатком шафрана, жуте боје
  зерделија – врста шљиве жуте боје
  зећир прстен – прстен са драгим каменом
  зијамет – велико имање
  зијан – штета, квар
  зијанити – изгубити
  зијафет – гозба
  зифт – врста смоле
  зор – сила, снага
  зорли – силан
  зубун – врста одеће, капута, често богато украшена везом
  зуђурт – без новца
  зулуф – зализак
  зулум – насиље
  зулумћар – насилник
  зумба – бушилица
  зумбул – врста цвећа

 2. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово И, и

  Бy
  Драгана Амарилис

  ибрет – поука, чудо
  ибрик – суд за воду од бакра
  ибришим – врста свиленог конца
  изун – дозвола
  илиџа – бања
  ибрете – украсне игле
  инат
  индат – помоћ
  инћар – порицање
  инџил – јеванђеље
  искусурити – исплатити
  ислам – вера
  истекар – поново
  истифан– невестински венац
  ихтијар – старац
  ичага – дворски службеник
  ишарет – знак
  ишћил – слутња

 3. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Ј, ј

  Бy
  Драгана Амарилис

  јабана – странац
  јагла – врста јела, цицвара
  јаглак – врста мараме
  јагма – грабљење, пљачка
  јагмити – грабити
  јагрз, јагаз – врста коња
  јазија – писмо
  јазиџија – писар
  јазук – штета
  јаија – пешак
  јака – крагна
  јалах, јала – о боже
  јалија – пуст простор
  јалман – део пушке
  јанија – врста јела, паприкаша
  јанкеса – врста торбе
  јањичар – род војске
  јапија – дрвена грађа
  јапунџе – кишна кабаница
  јарак
  јаран – пријатељ
  јарачење – припремање коња
  јаруга – рупа, бразготина
  јасакчија – стража
  јастук
  јатаган – врста дугог, кривог ножа
  јатак – постеља, онај који скрива преступнике
  јауклија – девојка, вереница
  једек – поводац од улара
  јелек – прслук
  јеменија – повезача
  јеменлије – врста обуће
  јемин – заклетва
  јенђа – деверуша
  јерибасма – врста крушке
  јеџек – храна, јело
  јогун, јогунаст – својеглав
  јок – не, није
  јоктур – нема
  јолдаш – друг
  јолтава – врста посуђа
  јорган
  јорганлук – врста платна
  јоргован
  јордам – охолост
  јумак – клупче
  јуриш – напад
  јуфка – тесто за питу

 4. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово К, к

  Бy
  Драгана Амарилис

  кабадахија – насилник
  кабила – племе, род
  кабаст – крупан, велик
  кахва, кафа, кава
  каваз – стражар
  кавал – свирала
  кафана
  кавга – свађа
  кавез – крлетка
  кавжити се – свађати се
  када, кадуна – госпођа
  кадар – способан
  кадифа – врста тканине
  кадифица – врста цвета жуте, наранџасте боје
  кадија – шеријатски судуја
  казан – бакрени котао
  казанџија – врста заната
  казук – колац
  каик – чамац
  каил – вољан
  каиш – кожни опасач
  каишлије – врста опанка
  кајарити – поткивати коња
  кајгана – јаја припремљена тако што су умешана пре пржења
  кајмак
  кајсија
  калај – коситар
  калем – оловка, цевчица за конац
  калемити – навртати воће
  калауз – путовођа, водич
  калаш – расипник, варалица
  калаштура – жена која не пази на своје понашање
  калдрма
  калпак – врста капе
  калуп – облик, образац
  калфа – помоћник мајстора
  калчине – доколенице
  камара – гомила
  камџија – бич
  канап, канапа – узица
  кантар – вага
  канџа – нокат код птица, гвоздена кука, чакља
  капак – поклопац
  капија – врата
  кара – црн
  Карабогданска – Молдавија
  Каравлах – човек из Влашке (јужна Румунија)
  караманка – врста крушке
  каранфил
  караула – стражарница
  караван
  карли, кахарли – жалостан
  касаба – варошица
  касапин – месар
  касапити – ножем сећи месо
  катил – крвник
  катран – грађевински материјал
  каурин – неверник
  каурити – покрштавати
  каурма, каваурма – врста јела од меса
  кафазли – шарен
  кафана
  кафеџија
  кафтан – врста одеће
  качамак – врста јела
  кашика – жлица
  кеса – врећа
  кесер – врста алатке
  кесеџија – који сече кесе
  кесим – најам
  кесимача – овца
  кестен
  кидисати
  кијамет – судњи дан
  кирајџија – закупац стана
  кирија – закупнина
  кичма – леђа
  кна – црвена боја за косу
  кова, кофа
  кованлук – пчелињак
  коврџаст – кудрав, куштрав, локнаст
  колан – врста појаса
  коморџија – коњоводац
  комшија – сусед
  комшилук
  кона – сусетка
  конакџија – онај који преспава
  конак – преноћиште
  копиле – ванбрачно дете
  копча – метална кукица
  копчати – везати, спајати дугмад
  корбач – кожни бич
  крба – суд за воду
  креч
  крклама – врста вуне
  крсмет, кисмет – судбина, удес
  крџалије – одметници
  кубе – свод, купола
  кубура – мала пушка
  кубурити – патити се
  кујунџија – врста занатлије
  кула – утврђење у тврђави
  кулатаст, кулаш – коњ сивкасте боје, пепела
  кулук – тежак посао без награде
  кумбара – врста оружја
  кумрија – гугутка
  кундак – део пушке
  курбан – говече које се коље на Бајрам
  кујрук – реп
  куртала, куртара – спас
  курталисати се – спасити се
  кусур – новац који се враћа приликом куповине
  кутија – врста посуде

 5. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Л, л

  Бy
  Драгана Амарилис

  лагум – мина
  лагумџија – минер
  лакрдија – реч, говор
  лал – ружичаст
  лала – цвет, тулипан
  лаф – разговор
  лелек, лејлек – рода
  лем, лехем – калај
  лемити, лехмити – лепити
  ленгер – сидро
  лепеза – махалица
  леш, лешина – мртво људско или животињско тело
  лиман – залив
  лимун
  локум –слаткиш
  лула – прибор за пушење

 6. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово М, м

  Бy
  Драгана Амарилис

  мафиш – врста колача
  магаза – остава
  магазал– пушкарница
  мазија – челик
  маја – квасац
  мајдан – рудник
  мајмун
  маказе
  мангуп– враголан
  мамуза
  мамуран – бунован
  мамурлук – буновност
  мана, махана – недостатак
  мандал – запор
  мани – завидан, противан
  марама
  маскара – шала
  махала – део насеља
  махнит – будаласт
  мезе – закуска
  мезетити – јести уз пиће
  мејдан, мегдан – поље, трг
  мектер – музикант
  мелез – мешанац
  мелем – врста лека
  мемла – врста влаге
  менгеле – врста алатке
  мердевине – стубе
  мермер
  мерџан – корал
  механа – крчма
  механџија – крчмар
  мизрак – врста копља
  минђуше – наушнице
  милет – народ
  мираз – наследство
  миражџија – наследник
  мисир – Египат
  мисирача – врста тикве, бундева
  мисирка – морка, бисерка
  мистрија – зидарска алатка
  мор – љубичаст
  мујезин – верски службеник
  мукте, муфте – бадава, бесплатно
  мула – учен човек
  мунара, минара, минарет – торањ на џамији
  мурдер – нечист
  мурћеф, мурћеп – мастило
  муртат – издајица
  муселим – чиновничко звање
  муслиман – припадник ислама
  мутапџија – врста заната, прерада коже
  мутап – покров
  муфтаџија – који живи на туђ рачун
  муфтија – свештеник
  муханет – туга, бол
  мушема – врста платна
  мушмула – врста воћа
  муштерија – купац
  муштулукџија – који јавља добру вест
  муштулук – награда

 7. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Н, н

  Бy
  Драгана Амарилис

  набасати – нагазити, наићи
  налуне, нануле – врста папуча
  намаз – молитва код муслимана
  наранџа
  натенане – полако
  нафака – храна
  нахерити – накривити
  нахија – жупа, област
  наџак-баба – жена која воли да се свађа
  неимар – градитељ
  нишадор – амонијум хлорид
  нишан – циљ, мета
  нур -светло

 8. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово О, о

  Бy
  Драгана Амарилис

  обашка – посебно
  обенђијати – опчинити
  оварисати – погодити
  ограисати – настрадати
  одаја – соба
  одаџија – собар
  ока – мера за тежину
  оклагија
  олук
  ортак – сарадник
  ортаклук – сарадња
  ортачити се – удруживати се
  осакатити – озледити
  осамарити – поставити самар
  оћелавити – изгубити косу
  оћоравити – ослепети
  оџак – димњак
  оџаклија – посебна соба
  оџачар – димничар

 9. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово П, п

  Бy
  Драгана Амарилис

  пазар – пијаца
  пазаривати, пазарити – трговати
  палавра – причалица, подвала
  паламар – уже
  памук
  памуклија – део одеће, врста прслука
  панта, пајанта – веза, спона, греда, жаока
  папуча
  папуџија – занатлија који прави папуче
  пара – новац
  парче – комад
  пастрма – суво месо
  патлиџан – поврће
  пафте, павте – копче
  пачариз – штета, штеточина
  пачавра – крпетина
  паче, пача – пихтије
  паша – турски достојанственик
  пашалија – службеник код паше
  пашалук – област под управом паше
  пашеног – женине сестре муж
  пашмага – врста ципеле или папуче
  пекмез
  пексијан – прљав, нечист
  пеливан – уметник, акробата на жици
  пембе, пенбе – ружичаст
  пенџета – потплата за ципеле
  пенђевиш – врста јела од изнутрице
  пенџер – прозор
  перваз – ограда
  перде – завеса
  пердашити – глачати
  перчин – кика, коса
  песин – прљав
  пеш – горњи део одеће
  пешкеш – поклон
  пешкир – убрус
  пилав – јело са пиринчем, светковина
  пиљар – продавац поврћа
  пиринч, пиринач
  пирјан – јело од џигерице са пиринчом
  пирјанити – кувати
  пирлитање – гиздање
  пита
  пихтије, пиктије
  пишман – покајати се
  пишманити се – кајати се
  пишманлук – кајање
  побашка – посебно
  покладрмисати – поплочати, поставити калдрму
  покаурити се – покрстити се
  похапсити – позатварати
  похарчити – потрошити
  пресапити – премерити
  пула – дугме
  пушт – нитков

 10. vojislav ananić

  Турцизми у српском језику – слово Р, р

  Бy
  Драгана Амарилис

  рабаџија – колар, кочијаш
  резакије – врста грожђа
  разгалити, разгаљивати се – обезбрижити се
  раја – турски поданици неисламске вере
  ракам – бројка, рачун
  ракија – врста алкохолног пића
  раки-сапун – врста мирисавог сапуна
  ракиџија – пијаница
  рамазан – муслимански пост
  раскалашен – разуздан
  раскалашити се – разуздати се
  раф – врста оставе
  реза – запор
  резил – понижен, срамотан
  рз – поштење, образ
  рсузин, хрсуз –лопов
  руфет – занат
  Румелија – европски део Турске
  русвај – лом, чудо
  руфетлија – занатлија
  ршум – љутња, вика на некога