Порекло презимена, села Лубнице, Курикуће, Главаца, Бастахе и Праћевац (Беране)

4. августа 2013.

коментара: 7

Порекло становништва из Горњих Села – Лубнице, Курикуће, Главаца, Бастахе и Праћевац, општина Беране. Стање из 1903. године. Према истраживању попа Богдана Лалевића и Ивана Протића „Васојевићи у турској граници”. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Као н Полица, и Горња Села су скуп од неколико села, која чине једну географску целину. Ова се села находе на 1—2 сахата на запад од Црног Врха. Горња Села су уопште један планински крај, као и Врањаштица у црногорским Васојевићима, сем јединог села Лубница, које се у свему равна са селима поред Лима. Земља је скоро сва откупљена. Остала се села мање више баве сточарством и врло су ретко насељена, сем Лубница и у неколико Курикућа.

Село Лубнице се налази у једној равничици, кроз коју протичу три речице: Јеловица, која извире испод Јеловице, Суводо, који навире из Шишке, и Гуњара, која извире из Главаца. Мало ниже села увире Гуњара у Суводо, а овај у Јеловицу, те се одатле називају Бистрица. Лубнице се натапају од ових речица, те је земља врло плодна, што је опет проузроковало велику пренасељеност у селу. Извора нема доста, те се вода пије с реке.

Планина је Лубничанима Јеловица и Сиљевица, далеко од села за 1 сахат.

Село је, што је реткост у Васојевићима, подељено у две мале: Обрадску Малу и Мерић Малу, назване овако по именима племена која их насељавају. А село је ово име добило по лубу, који се дере ту са смрча, за покривање станова, за трнке и т. д.

На југозападу од села, између Јеловице и Лубница на средини пута, налази се Џупанова Пећина, за коју је везано предање, наведено у општем делу.

Порекло фамилија

У Лубницама има 108 кућа, и ако село није дуже ни шире од 10 минута. Предање казује да су ово село пре насељавале Клименте Латини. Прича се како у то време није никако падао снег, но неки пут с јесени, док су се они бавили у планини Бјеласици, падне снег, што њих јако уплаши да није каква казна божија, те се одмах некуда иселе, а на њихово место дођу Обрадовићи, који, по казивању, као да су још пре 300—350 година доселили из Његуша, а старином су из Херцеговине. Прича се да их је на Његушима било седам брата, па се посвађају с осталим племенима, те четворица погину, а тројица дођу у Јеловицу, а после се населе у напуштеним Лубницама. Да би се боље сакрили и славу су променили, те сад славе Нову Годину, а стара им је слава била Ђурђевдан.

За Обрадовићима долазе Ојданићи из Шаранаца у Херцеговини, који су пребегли такође због племенских зађевица. Овако су, веле, назвати по некој невести Ојдани, којој је, кажу, „четврта мањкала.“ Ојданићи славе Св. Петку.

За овима долазе Раковићи из Безиова у Кучима, натерани глађу, славе Никољдан.

Затим Пешићи из Планинице у Бјелопавлићима, пре 100—150 година, потиснути насилно, славе Св. Петку и најзад једна кућа Славковића, која се скоро доселила из Главаца. Славковићи славе Св. Николу.

Има још неколико кућа испод Јеловице, подалеко од Лубница, пресељених ту из села. Становници су: Обрадовићи, Ојданићи, Раковићи, Пешићи и Славковићи.

У селу има четвороразредна основна школа, близу сеоског гробља, на коме је развалина неке цркве, за коју причају да је још из жупанскога времена, а има и неких старих гробова, у којима су се, како се прича, жупани копали.

*   *   *

За пола сата на северозапад од Лубница налази се село Курикуће, кроз које протиче Суводо. Куће су растурене с обе стране ове речице, на прилично благом нагибу брда Стрменице и Асанова Дола. Доста велики део села се води из ове речице, а вода се пије с извора.

Курикућани имају велике испаше до саме планине Шишке.

У селу има 45 кућа, а становници су му:

Шћекићи који славе Св. Петку, Шекуларци, који славе Св. Ђорђа, Божовићи чија је слава Св. Никола, и Раковићи, који славе Св. Николу.

У селу има једно гробље.

*   *   *

Северно од Лубница на 15 минути, а на доста оштрим нагибима Вуче, с обе стране речице Гуњаре налази се село Главаца, прозвано овако, како се прича, због тога што су му становници били глава целе околине, па су их Колашинци, приликом доласка Аци-Проданова, одатле протерали, пре него што им је овај могао стићи у помоћ. Земљу малим делом натапају, а пију с извора.

Планине немају, али имају около и поврх села добре испаше.

У селу има око 50 кућа. Становници су му:

Божовићи који славе Св. Николу, Шекуларци, чија је слава Ђурђевдан, и Кораћи, досељеници из Братоножића, који славе Св. Николу.

Ово село има засебно гробље.

*   *   *

Источно од Лубница за 15 минути, на доста стрмом нагибу Братоњина Врха, дела оног планинског ланца што иде од Бјеласице, налази се село Бастахе, назваво тако по речици Басташици која крај њега тече и утиче у Бистрицу.

Планина је овом селу Пешића Рупа, сахат од села далеко. У тој планини има и једно језеро.

У селу има 35 кућа. Становници су му:

Пешићи, који славе Св. Петку, Обрадовићи, који славе Нову Годину, и једна кућа Божовића, чија је слава Св. Никола.

Гробље имају засебно.

*   *   *

Југоисточно од Лубница, с десне стране реке Бистрице, на оштрим нагибима планинског ланца који од Турије иде преко Коњска, налази се село Праћевац, названо овако, по причању, што се ту неки коњ праћио (утекао) из Кржуља. Тада је, веле, ово место било обрасло крстатом гором.

Испаше, чиме су богати, исте су им које и Курикућанима.

Кућа у Праћевцу има 13, самих Шћекића, који славе Св. Петку.

 

ИЗВОР: “Васојевићи у турској граници“, поп Богдан Лалевић и Иван Протић, СКА, Београд, 1903. (стр. 722-724). Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

Коментари (7)

Одговорите

7 коментара

 1. Nebojša Babić

  Da li ima neko od bratstva Šekularac iz Gornjh Sela, da ima rodoslov bratstva?
  Znam da je prof. Božidar Šekularac nešto radio na tome, ali nikako da ga nadjem…
  Ako neko može da pomogne, molim da me kontaktira na mejl:
  [email protected]
  Pozdrav svima!

 2. Emilija Obradovic

  Molila bih ako neko zna da postoji rodoslov Obradovica i gde se moze naci da me kontaktira na mail: [email protected]. Unapred veliko hvala.

 3. Joksim

  Postoji rodoslov obradavica iz lubnica.

 4. Joksim

  Poštovana na digitalnoj biblioteci poreklo rs imate knjigu marka d. Obradovic a porijeklo i rodoslov obradavica iz lubnica. Pišem na mobilnom. Izvinio bih se za greške i latinicu.

 5. Јоксим

  Поштована Емилија нема потребе за захваљивање. Ту смо да подијелимо сазнања.