Vozdviženje časnog krsta – Krstovdan Reviewed by Momizat on . Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. septembra (14. septembra po julijanskom kalendaru) slave Krstovdan ili Vozdviženje (podizanje) časnog krsta. To je crkveni Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. septembra (14. septembra po julijanskom kalendaru) slave Krstovdan ili Vozdviženje (podizanje) časnog krsta. To je crkveni Rating: 0
You Are Here: Home » Krsne Slave » Vozdviženje časnog krsta – Krstovdan

Vozdviženje časnog krsta – Krstovdan

Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. septembra (14. septembra po julijanskom kalendaru) slave Krstovdan ili Vozdviženje (podizanje) časnog krsta. To je crkveni i narodni praznik kojim se proslavlja događaj kada je car Konstantin postavio krst u Rimu u čast pobede nad carom Maksencijem

Rimski car Maksencije činio je mnoga zla narodu, goneći i mučeći hrišćane, te Rimljani poslaše pismo caru Konstantinu, da ih izbavi i spase od toga. Car Konstantin, poče prijateljski ubeđivati Maksencija da prestane sa zlodelima, ali on ne posluša, te Konstantin bi prinuđen da krene u pohod na Rim, i tu bi pobeđen Maksencije, silom i dejstvom Časnog Krst. Veliki car Konstantin, pobedonosno uđe u Rim, gde ga narod dočeka sa velikom radošću i počastima. A sam car uznosaše veliku blagodarnost Bogu, koji mu silom Časnog i Životvornog Krsta darova pobedu. U tu čast on postavi usred Rima na visokom stubu Krst i napisa na njemu: „Ovim spasonosnim znamenjem oslobođen je ovaj grad od nasilničkog jarma“.

Carica Jelena (majka cara Konstantina) u Jerusalimu, saznavši gde je zakopan Časni Krst, poruši Venerin hram i ispod njega nađe 3 krsta. Tada joj patrijarh Makarije reče da stavi jedan po jedan na mrtvaca kojeg su pronosili. Kada su stavili treći krst, mrtvac ožive. Carica napravi srebrni kovčeg i u njega položi Časni Krst i od tada se praznuje VOZDVIŽENJE (Podizanje) Časnog Krsta. Ona sa sobom ponese samo deo ovog Časnog Krsta Gospodnjeg i svete klince, kojima je Isus Hristos bio prikovan za taj Krst, a sam Krst položi u srebrni kovčeg i predade ga patrijarhu Makariju. Blaženi car Konstantin položi životvorno drvo u zlatan kovčeg, a svete klince, carica Jelena baci u Jadransko more, a jedan car ukova u svoj šlem, jedan u đemove na uzdi svog konja. Po povratku svete carice Jelene iz Jerusalima u Vizantiju, hristoljubivi car Konstantin načini tri velika krsta, prema broju javljenih mu u ratovima: prvi u Rimu, drugi u Vizantiji, a treći, nakon pobede nad Skitima na Dunavu. On načini tri krsta i napisa na njima: IS HS NIKA – Hristos pobeđuje. Neka je i od nas Njemu čast, slava i poklonjenje sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

Kada je car Hozroje osvojio Jerusalim, odneo je sa sobom i Časni Krst. Posle 14 godina, car Iraklije ga je vratio u Jerusalim. Nosio ga je na leđima. Ali, najednom stade, ne mogavši ni korak dalje. Patrijarh Zaharija vide angela koji sprečava cara da u raskošnom odelu ide pod Krstom, i to putem kojim ga je Gospod nosio bos i ponižen. I car u bednom odelu i bos unese Časni Krst u hram Vaskrsenja.

IZVOR: Svetigora


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top