Poreklo Nikole Tesle

10. jula 2012.

komentara: 31

ROĐEN: U Smiljanu (Lika), 10. jula 1856. – umro u Njujorku 7. januara 1943.

RODITELJI: Otac Milutin Tesla, sveštenik, majka Georgina Đuka, devojački Mandić, domaćica.

KRSNA SLAVA: Đurđevdan (Tesle), Lazareva subota (Mandići)

O PRECIMA:  Preci slavnog naučnika Nikole Tesle bez sumnje potiču iz zaseoka Drenovac kod Raduča u Lici. Oni su se u taj kraj doselili posle 1690. i odlaska Turaka iz Like. U Popisu Like i Krbave iz 1712. u zaseoku Drenovac su upisane porodice Stanka i Milašina Teslića, a na Radučkom polju, nedaleko od Bukove glavice, i porodica Stanka Teslića. Teslići su se kasnije, po svemu sudeći, transformisali u Tesle, a od koje dve pomenute porodice potiče Nikola Tesla nije moguće pouzdano utvrditi.

POREKLO PREZIMENA: U literaturi (O` Nil) se navodi da je prezime Tesla ogranak prezimena Draganić. Ova pretpostavka, međutim, nije dovoljno realna, jer se u popisu iz 1712. godine Draganići ne pominju u Raduču, ali se pominju porodice Vukadina, Staniše i Radoša Draganića u Metku. Neki smatraju da prezime Tesla potiče od zanata. Tesla, osim prezimena, predstavlja drvodelsku alatku. Radi se o nekoj vrsti sekire sa širokim sečivom nasađenim na držalju.

Prema predanju, koje je prepričavao i sam naučnik, ime Tesla dali su Draganići članovima jedne svoje pobočne grupe i to zbog jedne nasleđene osobine. Naime, bezmalo svi su imali vrlo široke, krupne i napred isturene gornje zube, koji su ličili na teslu. Nije se, međutim, pokazalo da je ovo predanje počivalo na iole valjanim dokazima, pa bi se sa više sigurnosti moglo prihvatiti da se prezime Radučkih Teslića pre 300 godina transformisalo u Tesle. Ovo tim pre što i danas ima Radučana koji današnjim Teslama kažu Teslići. Takođe, i Tesle i Teslići slave istu slavu – Đurđevdan.

DEDA I PRADEDA: Nikola Tesla dobio je ime po svom dedi Nikoli, koji potiče iz graničarske porodice. Mogao bi biti rođen oko 1780. godine u Raduču, u zaselku Drenovac ispod glavice Okić, gde je živeo i služio kao graničar u činu podoficira. U Napoleonovoj vojsci imao je čin narednika. Za hrabrost ispoljenu u borbama između 1808. i 1814. godine Francuzi su mu dodelili odlikovanje. Nikola se oženio Radučankom Anom Kalinić i sa njom je imao četvoro dece: sinove Milutina i Josifa i dve kćeri. Želeći da mu sinovi postanu krajiški oficiri dao ih je na školovanje u vojni oficirski zavod, ali ga oni nisu sa ljubavlju prihvatili. Pradeda Nikole Tesle zvao se Toma, ali o njemu nema bližih podataka.

OTAC MILUTIN: Otac Nikole Tesle Milutin rođen je 3. februara 1819. u Raduču, a umro je u Gospiću 1879. godine. Nemačku trivijalnu školu završio je u Gospiću, a zatim po želji oca počeo da pohađa krajišku oficirsku školu. Međutim, nije mu ležala kruta vojnička disciplina i ograničavanje slobode, pa je odlučio da napusti vojnu školu. Povod za napuštanje bio je prekor starešine da nije dobro očistio mesinganu dugmad na uniformi. Milutin tada ostavlja vojnu školu i odlazi u Plaški, gde 1845. završava bogosloviju sa najboljim uspehom u svojoj generaciji. Inače, Milutin je više bio pesnik i filozof. Pisao je pesme i članke o tekućim aktuelnim pitanjima svoga kraja, a potpisivao ih je pseudonimom “Srbin Pravičić”. Čitao je i govorio na nemačkom i italijanskom jeziku. U svom svešteničkom pozivu počeo je da radi kao kapelan u Štikadi kod Gračaca. Nešto kasnije je postavljen za sveštenika u Senju, zatim u Simljanu, pa u Gospiću. Poživeo je 60 godina.

MAJKA ĐUKA: Georgina Đuka Tesla (dev. Mandić), rođena je u Tomingaju kod Gračaca kao najstarija ćerka čuvenog gračačkog prote Nikole Mandića. Iako nepismena, Đuka je bila veoma umna i u odsustvu knjige primereno obrazovana. Njen otac je vodio poreklo iz ugledne porodice koja je dala crkvi i vojsci podjednak broj sinova (Đukin brat Petar se zamonašio i dobio ime Nikolaj Mandić, i bio mitropolit zvorničko-tuzlanski). To je bila porodica, čiji su sinovi, generacijama, sa malo izuzetaka, bili sveštenici, a kćeri se udavale za sveštenike. Đuka je bila Nikolina najstarija kćerka i kao takva bila je pozvana da se posle smrti majke brine o celoj porodici. To je bio i razlog što se nije mogla posvetiti školovanju, ali taj fakat nije ostavio presudne tragove na njeno obrazovanje. Blagodareći visokom stepenu inteligencije znala je napamet najveći deo pesama iz kosovskog i uskočkog ciklusa i ceo Gorski vijenac.

PORODICA: Milutin i Đuka doneli su na svet Milku, Danu i Angelinu – rođene u Senju, i Nikolu i mlađu mu sestru Milicu – rođene u Smiljanu.

BIGORAFIJA:  Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. u Smiljanu, a osnovnu školu i gimnaziju je završio u Gospiću i Karlovcu. Kad je 1873. završio gimnaziju u Lici je izbila epidemija kolere koja ga nije zaobišla, pa je pao u postelju čitavih devet meseci. Studije tehnike u Gracu je upisao 1877. i tamo ostao do 1879. kad je studije nastavio u Pragu. Iz Praga odlazi u Budimpeštu gde se zapošljava kod Telefonskog društva. Odatle odlazi u Pariz gde prihvata posao u Edisonovoj centrali, a ubrzo odlazi i u Njujork gde njegov pronalazački duh pronalazi plodno tle.

Izumeo je polifazni sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio-signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa, Tesla.

Nikola Tesla je autor više od 700 patenata, registrovanih u 25 zemalja, od čega u oblasti elektrotehnike 112. Posthumno mu je priznato da je izumitelj radija.

IZVOR: Dušan Uzelac, “Lika i Srbi medačke opštine”; Vikipedija

 

Komentari (31)

Odgovorite

31 komentara

 1. KORAK UNAZAD...

  NAŽALOST…primjetim da ni ovaj portal nije odolio Iskušenju upadanja u prepucavanja o Etnogenezama naroda Balkana na nametnutoj matrici Prosuđivanja. Ponukan sam da zamolim suzdržavanje emotivnih komentara barem kada je u pitanju lik i djelo NIKOLE TESLE. Pozdravljam sve napore entuzijasta da se rasvijetli Porodično stablo Nikole Tesle, ali na temelju dokumenata, ili, u nedostatku građe, na osnovu realnih pretpostavki, naravno, oslobođenih od današnjih percepcija i navijačih težnji da “prisvojimo Teslu”.
  Nikola Tesla kao čovjek svima je bacio rukavicu u lice sa pozivom: ima li ikoga da me nadmaši ??? Zato, moje je mišljenje, da kad se govori o Nikoli Tesli treba zadržati i poticati osjećaj senzibiliteta da govorimo o Velikanu, te da se oslobodimo ličnih frustracija u susretu sa novim činjenicama oko Teslinog porijekla. Kada bih imao financijske mogućnosti lično bi sudjelovao u Projektu DNK-analize svih živućih krvnih srodnika Tesle, a uz njihovu suglasnost i analize upokojenih radi naučne podloge za donošenje nekog ozbiljnijeg zaključka. Hoću pitati: Ima li volje da se pristupi jednom takvom projektu. Pitanje Teslinog porijekla i pripadništva ovom ili onom Etnosu u javnosti našeg Regiona nije postavljeno radi Istine nego radi nečeg trećeg….a to treće…kome je to važno…to ne spada za ovaj portal…ili..iz pijeteta prema NIKOLI TESLI u članak koji o Njemu govori. Gospodo ! Skoro 1,5 miliona je gostovalo na POREKLU. To je i čast i obaveza da iznosimo činjenice i prezentiramo izvore dokumenata i istorijske građe. Nedozvolimo si da posrnemo u “žutu štampu” iznoseći ekskluzivitete a la Breaking News. Imajmo strpljenja, razuma i tolerancije za upadice sa strane koji će svaki naš napor da proglase Mitomanijom. Mi, koji naslućujemo o čemu je riječ, znamo da smo zato i podržali ovaj sajt sa namjerom da razobličimo Mitove a ne da u njima živimo. Usmena predanja naših baka i istorijski etno-romantizam samo su, barem meni, bili podsticaj da sa Istraživačima sa ovog portala sagledam Istinu koliko god je to moguće dokumentima u dubinu istorije. Dodatni impuls ovoj ideji daje upravo negiranje, poništavanje i ponižavanje naših predaka ozvaničenih kao suludi, polupijani i abnormalni Mitomani. Ja znam da mene nikad ne bi lagala baka govoreći o svojoj baki…nije imala razloga…ali je mene zavjetovala….kud god da kreneš moraš da znaš ko si, šta si, čiji si i odakle si !…..i savjetovala: i najvećem poniženju postoji najniži prag dostojanstva…Nadam se da ćemo svi skupa željni istine zadržati se makar na posljednjoj stepenici u ponižavanju do najnižeg praga ličnog i kolektivnog dostojanstva – aksios !

 2. vojislav ananić

  Iako je poznato da je Tesla pisao poeziju, kažu da je sačuvana samo jedna njegova pesma. Naime, tridesetih godina Tesla se sprijateljio sa danas zaboravljenim nemačko-američkim pesnikom Georgom Silvesterom Virekom. Dopisivali su se i razmenjivali pesme. Tesla je mladog Vireka izuzetno cenio i 31. decembra 1934. posvetio mu je jednu od svojih pesama pod nazivom Delovi božanskog ogovaranja, što je i jedina sačuvana Teslina pesma. Kasnije je Virek uhapšen i osuđen kao nemački špijun.

  Kroz svemirsku slušalicu
  slušam zvezde šta kazuju.
  Nekog novog su doveli
  pa mu Olimp pokazuju.
  “Eno tamo Arhimeda,
  sa polugom vazda šeta,
  kaže da je materija
  isto što i energija,
  a zakoni tvoji kruti
  da su pusta ludorija.”
  “Al’ na Zemlji ti zakoni
  jošte važe i te kako,
  a kad čujem sveže vesti,
  uopšte mi nije lako.
  Top svemirski, kažu, prave
  one usijane glave.”
  “E moj Njutne, ružno su se
  s tvojom slavom našalili,
  a nauku tvoju divnu,
  naglavice su postavili.
  I još neki Ajnštajn, luda,
  s tobom hoće da se sprda.
  Kaže da je materija
  isto što i energija,
  a zakoni tvoji kruti
  da su pusta ludorija.”
  “Ja, Kelvine, ne uspevam
  te finese da razumem,
  makar sam se prevario,
  bar sam sve od sebe dao.
  Nego, popili smo kafu
  i vreme je da se pođe,
  a ti reci, tvoj drug Tesla,
  hoće l’ skoro da nam dođe?”
  “Ma taj Tesla uvek kasni,
  nema smisla da se čeka,
  na tog zaludnog čoveka.”
  Tad svemirska veza puče
  i iz moje slušalice,
  više nisam čuo ništa
  osim buke sa ulice.

 3. Milan

  Zanimljivo je da u patentima pohranjenim u SAD nigde ne pominje Hrvatska, tj. piše da je Tesla podanik Austougarske i da je iz Like, očigledno je da je Tesla bio svestan činjenice da je Lika srpska zemlja okupirana od strane Beča.

  Kada je dobio američko državljanstvo u patentima je navođeno da je iz grada Njujorka, država Njujork.