Novi Sad i okolna mesta

11. juna 2012.

komentara: 36

Grad Novi Sad:

Begeč, Budisava, Veternik, Kać, Kisač (obuhvata i Tankosićevo koje je do 1978. bilo samostalno naselje), Kovilj, Novi Sad (u periodu od 1980 do 1989. godine današnje jedinstveno naselje Novi Sad je bilo podeljeno na Novi Sad-Stari Grad, Novi Sad-Liman, Novi Sad-Detelinara, Novi Sad-Podunavlje i Novi Sad-Slavija), Rumenka, Stepanovićevo, Futog i Čenej.

Gradska opština Petrovaradin:

Bukovac, Ledinci, Petrovaradin, Sremska Kamenica i Stari Ledinci (do 1999. godine deo Ledinaca).

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (36)

Odgovorite

36 komentara

 1. Vojislav Ananić

  Dobrovoljci pod sumnjom (22)

  Aškrabić Rade Risto Dramešina, Gacko Gudelj Nikole Jovo Šurić, Nevesinje kafedžija
  Drobac Stevana Rade, borac Mala Glišova Gračac zemljoradnik Đaković Toše Pera Novi Sad Đonović Milan Inđić Stevana Nikola Kijani, Gračac Karanović Lazara Sava, borac Sr. Kamenica, Novi Sad zemljoradnik Kosovac Nikole Bude Škalić, Otočac činovnik Mandarić Vase Nikola, borac Vrebac, Gospić Mirković Jovan Ledinci, Novi Sad Nedeljković Platon Ledinci, Novi Sad Nikolić Svetozara Stevan Ledinci, Novi Sad fabrički radnik Ognjanović Petra Milan Novi Sad Radulović Mališe Mitar Žanjevica, Gacko zemljoradnik Tepavčević Petra Andrija Kazanci, Gacko Todorović Mite Milorad 1.895, Rakovac, Beočin zemljoradnik Tankosić Vase Paja Ledinci, Novi Sad zemljoradnik Tankosić Jovan Ledinci, Novi Sad zemljoradnik Čepelica, Šnljegović Đure Ilija Koleško, Nevesinje Šupić Đure Ilija Izgori, Gacko. Za administraciju, osobe sa ovog poslednjeg spiska bile su poznate isključivo kao „nepriznati dobrovoljci”, iako se radilo o ratnicima kojima je dobrovoljački status, neposredno posle Svetskog rata, jednom već bio priznat rešenjem Ministarstva vojnog. Bez novih dobrovoljačkih uverenja, koja su petnaest godina posle rata morali ponovo “vaditi” iz istog onog Ministarstva vojnog, dobrovoljci više nisu smatrani dobrovoljcima. Jednake sudbine bili su i oni dobrovoljci koji svoja dobrovoljačka uverenja nisu „na vreme” dostavili administraciji na uvid, radi provere. Pored ove dvadeset trojice „nepriznatih”, našlo se još četrnaest dobrovoljaca koji nisu blagovremeno „potvrdili” svoje učešće u Svetskom ratu. Od ukupno 37 „grešnika”, dvanaest njih bili su naslednici poginulih ili umrlih dobrovoljaca; uglavnom, bili su to nepismeni ljudi, nevični administrativnim zamkama postavljanim njihovim pokojnim precima. Nije im bilo lako: „dobrovoljcima bez dobrovoljačkih uverenja”, ili sa uverenjima koje nisu blagovremeno dostavili na „proveru”, ostavljen je rok od svega dva meseca da svoj propust opravdaju. U suprotnom, „u smislu naređenja Ministarstva poljoprivrede br. 7482/VIa/33. god. zemlja se
  oduzima ako u roku od dana saopštenja ove odluke ne dokažu svoja dobrovoljačka svojstva i ne doprinese ostale potrebne podatke za utvrđivanje Istom odlukom, pod brojem 15726/34 od 25. januara 1935. godine, oduzeta je agrarna zemlja naslednicima jednog dobrovoljca koji nisu uspeli da prvobitno dobrovoljačko uverenje zamene novim. Naslednici su bili snaha i unuci, a po Zakonu o dobrovoljcima njima nije pripadalo pravo na nasleđivanje dobrovoljačkog imanja. Njihov zlosrećni predak zvao se Nosović Joksima Milutin, Korita, Bileća.

  Izvor: Vaso S. Kolak • Ilija Petrović DOBROVOLJAČKA KOLONIJA STEPANOVIĆEVO
  »CVETNIK« • NOVI SAD, 1999.

 2. Vojislav Ananić

  Naseljavanje kolonista i autokolonista

  Širi se krug naseljenika. Zajedno sa dobrovoljcima, na pustaru Marijin majur, a docnije u dobrovoljačku koloniju Stepanovićevo, po rođačkim i komšijskim vezama pristizali su i brojni kolonisti i autokolonisti, lica koja su želela da pogodnosti agrarne reforme i kolonizacije iskoriste za rešavanje egzistencijalnih životnih pitanja svojih i svojih porodica. Najveći broj njih potiče iz istih krajeva iz kojih su poticali i dobrovoljci, a jedan manji deo, nazivan mesnim kolonistima ili mesnim agrarnim interesentima, pristigao je iz obližnjih mesta ili sa sremske strane; uvek se radilo o seoskoj sirotinji, ljudima bez zemlje ili sa malim zemljišnim posedima. Tokom svih predratnih godina u Stepanovićevu su se naselila i sledeća lica, najmanje njih 230: Agbaba Mila Bogdan Doljani, Otonac zemljoradnik Agbaba Jovice Ilija Gračac zemljoradnik Agbaba Ilije Mile Doljani, Otočac zemljoradnik Ajduk Pavla Milan, Anđelić Jovana Dragoljub 1902. Arsić Ćire Sava Ćirovac, Požarevac zemljoradnik Bajilo Petra Dušan Gornje Tijarice, Sinj zemljoradnik Bajić Mitar Kulpin, Bački Petrovac zemljoradnik Barać Jove Milan 1880, Miljenac, Slunj zemljoradnik Batinić Miloša Jovan Divin, Gacko zsmljoradnik Batinić Mitra Janko Ploče, Gračac zemljoradnik Batinić Mitra Petar 1914, Ploče, Gračac zemljoradnik Belančić Milana Dušan 1910. Belikoi, Jovan-Joca Kirilovič 1914, Šuljagovsk, Moskva mesar Bjelica Đure Vaso Bjelica Krste Risto Korita, Bileća zemljoradnik Bjelica Milutina Krsto 1899, Meča, Stolac zemljoradnik Bjelica Minje Nikola Meča, Stolac zemljoradnik Bjelica Krste Todor 1902, Korita, Bileća zemljoradnik Bogdanović Nikole Bogdan Ljubinje zemljoradnik Bogdanović Nikole udova Sava Ljubinje Bojer Sofronija Milan Stepojevac, Lazarevac zemljoradnik Božić Dušan Svileuva, Koceljeva slepi invalid Bratić Miloša Luka Crgovo, Nevesinje zemljoradnik Brkić Šćepana Aleksa Dol, Stolac zemljoradnik Brkić Vaso Brkić Alekse Danilo 1900, Dol, Stolac zemljoradnik Brkić Radislav Brkić Jovana Risto 1898, Hrgud, Stolac zemljoradnik Brmbota Nikole Mane Štikada, Gračac zemljoradnik Brčin Nikole Dane Gračac zemljoradnik Budisavljević Dimitrija udova Katarina 1873, Jakovo, Zemun Bursać Ilije Jovan Kamišević, Bihać zemljoradnik Bursać Stevana Mihajlo Kamišević, Bihać zemljoradnik Važić Jovana udova Bojana 1890, Ržana Imotski Važić Ilije Nikodim Ržana, Imotski zemljoradnik Važić Nikole Ilija 1906, Ržana, Imotski zemljoradnik Važić Bože Marko Ržana, Imotski zemljoradnik Važić Ilije Nikola Ržana, Imotski zemljoradnik Važić Bože Rade Ržana, Imotski zemljoradnja Vržić Ilije Špiro Ržana, Imotski zemljoradnik Vasić Miloja Vasilije Vojvodić Nikole Jovo Donji Lapac zemljoradnik Vranješ Mile Vujinović udova Josipa Smilja Cetingrad, Slunj Vujović Save Nikola Trebinje zemljoradnik Vukašinović Lazar Vukašinović Milan
  Vukašinović Ostoje Miloš Grmuša, Bihać zemljoradnik Vuković Rade Branko Jugovići, Nevesinje zemljoradnik Vukosav Sime Đorđe 1897, Dabrica, Stolac zemljoradnik Vukosav Sime Marko 1907, Dabrica, Stolac zemljoradnik Vukosav Trifka Simo Dabrica, Stolac zemljoradnik Vukčević Toma Spasoje Mikulići, Cetinje zemljoradnik Vuletić Nikole Mile 1911, Kukavica, Gospić zemljoradnik Vučinić Anta Ćetko Panik, Bileća zemljoradnik Vučković Bogdan Vučković Dane Vučković Luke IlijaTomingaj Gračac zemljoradnik Gavrilov Alsksandra Miloš Gegić Laze Milan Sarovo(?), Slunj zemljoradnik Govorčin Save Pera Kulpin, Bački Petrovac kovač Gojković Bogdan Gojković Radovana Jovan Saraorci, Smederevo zemljoradnik Gomirac Rade Milan 1907, Duboki Do, Otočac pekar Gordić Lazara Pero Hrgud, Stolac zemljoradnik Gordić Lazara Marko 1898, Hrgud, Stolac, zemljoradnik Gužvica Stevana Kojo 1907, Lušci Palanka, Sanski Most zemljoradnik Gužvica Petra Mitar Lušci Palanka, Sanski Most zemljoradnik Gužvica Petra Dušan 1908. Dabić Stojana Gojko Donji Poplat, Stolac zemljoradnik Dabić Stojana Ilija 1901, Donji Poplat, Stolac zemljoradnik Dobrić Obrada Đuro Tomingaj, Gračac zemljoradnik Dobrić Tome Mile Tomingaj, Gračac zemljoradnik Dobrić Ilije Obrad Tomingaj, Gračac zemljoradnik Dobrić Obrada Nikola Dragojević Ilije Jovo 1910, Podlapac, Udbina zemljoradnik Drobac Đure Stevan 1872, Gračac zemljora nik Dukić Tome Đuro 1904, Gračac zemljora nik Dukić Tome Jovo 1901, Gračac zemljoradnik Dukić Vase Tomo 1876, Gračac zemljoradnik Dupor Nikole Dane Štikada, Gračac zemljoradnik Duraković D. Proke Smiljana Gračac Dušić Ilije Đuro Gračac zemljoradnik Đekić Dušan Đorđević Đorđa Nikola Stepojevac, Lazarevac zemljoradnik Zečević Radivoja Života Lipovac, Topola zemljoradnik Ivković Tripo Ilić Živote Živadin Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Ilić Živote Petar Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Ilić Rade Ilija Mazin, Gračac zemljoradnik Ilić Stevana Milan 1908, Mazin, Gračac zemljoradnik Ilić Milana Jovo Mazin, Gračac zemljoradnik Inđić Nikole Božo Kijani, Gračac Inđić Milica Jakšić Gavre Smilja Štikada, Gračac
  Jelača Davida Todor Kijani, Gračac zemljoradnik Jelačić Đure Risto Dabrica, Stolac zemljoradnik Jelačić Miloja Ćetko Donja Trusina, Stolac zemljoradnik Jovanović Dimitrija Ljubomir Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Jovičić Jovana Savo Niškovac, Lijevno zemljoradnik Jonović Milana Ilija Saraorci, Smederevo zemljoradnik
  Josimović Stevan Sremska Kamenica Novi Sad Karić Mitra Risto Donji Poplat, Stolac zemljoradnik Katić Ilije Mile Blato, Ogulin zemljoradnik Katić Mila Božo Plaški, Ogulin zemljoradnik Katić Mila Đuro Blato, Ogulin zemljoradnik Kesić Đure Mile Kijani, Gračac zemljoradnik Kesić Stevana Petar-Periša Grab, Gračac zemljoradnik
  Kovač Mihajla Uroš Batkovići, Nevesinje zemljoradnik Kovačević Dušan Kovačević Đoke Gajo Koleško, Nevesinje zemljoradnik Kovačević Stevana Ilija Kijani, Gračac zemljoradnik Kovačević Luke Savo Ribaljteg, Nevesinje zemljoradnik Kovačević Todora Risto Ribaljteg, Nevesinje Kovačević Spasoje Kolak Tripe Simo 1882, Klečak, Stolac zemljoradnik Kolarić Laze udova Angelina (907, Novi Slankamen, Inđija Komnenović Nikola Kordić Milka Kordić Petra Todor Rudopolje, Otočac zemljoradnik Kosovac Manojla Drago Škalić, Otočac zemljoradnik Kosovac Stevana Danilo Škalić, Otočac zemljoradnik Kosovac Stevana Ilija Škalić, Otočac zemljoradnik Kosovac Petra Mane Škalić, Otočac zemljoradnik, Kričković Mila Dušan Kijani, Gračac zemljoradnik
  Kuprešanin Đorđa Danilo 1909, Medak, Gospić zemljoradnik Lazić Nikole Petar Tijarica, Sinj zemljoradnik Lalić Petra Milan Gračac šofer Latas Đure Mane Plaški, Ogulin zemljoradnik Lončar Bože Bogdan 1911. Lončar Marka Božo 1899, Škalić, Otočac zemljoradnik Lončar Marka Mile 1913, Škalić, Otočac Lončar Manojla Mihajlo 1908, Škalić, Otočac zemljoradnik Lončar Mitra Rade Škalić, Gračac zemljoradnik Lugonja Spasoja Đuro Ravno, Bugojno zemljoradnik Lučić I. Đuro Ljubojević Đure Ilija Nebljusi, Donji Lapac zemljoradnik Majstorović Nikola Marčetić Jovana Marko Zrmanja, Gračac zemljoradnik Mioković Marka Mile Gračac zemljoradnik Milenković Petra Stanoje Saraorci, Smederevo zemljoradnik Milenković Petra Stevan Saraorci, Smederevo zemljoradnik Milidrag Đure ud. Stoja Milić Branka Milorad Stenojevac, Lazarevac Milić Lesije Todor Milić Svetozara Branko Samoš, Alibunar zemljoradnik Milojević Stevana Danilo Milojević Ljubomira Stevan Saraorci, Smederevo zemljoradnik Milošević Marka Miloš Brinje, Otočac zemljoradnik Milošenić Milan Mirović-Savić Nikole Slavka 1901. Mirković Alekse Sreten Stolac zemljoradnik Mitić Mite Kosta Vranje zemljoradnik Mladić Ilije Vaso Božinovići, Foča zemljoradnik Mračajac Ilije Krsto 1890, Ravno, Kupres zemljoradnik Mrdić Spasoja Đoka Orahovac, Trebinje zemljoradnik Mrdić Spasoja Ilija Orahovac, Trebinje zemljoradnik Munižaba Dane Božo 1904. pekar Musulin Stojana Dušan Kinjačka, Petrinja zemljoradnik Orlović Stevana Kojo Orlovići, Gračac zemljoradnik Ostojić I. Svetozar Ostojić Maksima Milka Gračac Pantić Kuzmana Živojin Saraorci, Smererevo zemljoradnik Pantić Milan Petrović Petra Janko Glinica, Cazin zemljoradnik Petrović Petra Todor Glinica, Cazin zemljoradnik Popović Gligora Obren Gacko zemljoradnik Popović Milana Isa Novi Sad slepi invalid Popović Nikole Aćim Dražljevo, Gacko zemljoradnik Popović Nikole Todor Dražljevo, Gacko zemljoradnik Popović Trifka Damjan Dražljevo, Gacko zemljoradnik Pribić Paje Danilo-Dane Željava, Korenica zemljoradnik Pribić Ilije Pavle Željava, Korenica zemljoradnik Prodanović Stojana Jovan Zagon, Nevesinje zemljoradnik Pudar Nikola Radišić Jovana Stevan Dabrica, Stolac zemljoradnik Radišić Lazar Radišić Jovana Stevan Dabrica, Stolac zemljoradnik Radmanić Jozo kovač Radulović D. Todor Osjek, Bosansko Grahovo zemljoradnik Radusin Ilije Jovan Grab, Gračac zemljoradnik Radusin Laze Milan Grab, Gračac zemljoradnik Rajčević Ilije Đuro Čitluk, Gospić zemljoradnik Rastolić Vukašina Lazar Gračac zemljoradnik Rastović Vuje Mile Gračac zemljoradnik
  Rastović Tome Nikola Gračac zemljoradnik Rendić Pavla Sima Supetar, Brač zemljoradnik Rončević Petra Jefto Žanjevica, Gacko zemljoradnik Ružić Ilije Vukan Donji Poplat, Stolac služitelj Ružić Spasoja Radoslav 1905, Donji Poplat, Stolac zemljoradnik Ružić Steve Risto Savić Radenka Slavko Koprivnica, Raška zemljoradnnk Savić Stevan Samardžić Riste Todor Donja Trusina, Stolac zemljoradnik Sedljan Dane Ilija 1921, Gornji Lapac, Donji Lapac Skakić Pere Lazar Lijevno zemljoradnik Smiljanić Ilije Gojko Dabrica, Stolac zemljoradnik Sonilj Gliše Pavle Kijani Gračac zemljoradnik Sovilj Stanka Mile Kijani, Gračac zemljoradnik Sovilj Rade Sovilj Pavla Savo Kijani, Gračac zemljoradnik Sovilj Petra Stevan Kijani, Gračac Sovilj Stevana Tomo Kijani, Gračac zemljoradnik Stanisavljević Jovana Dane Gračac zemljoradnik Stojković Dimitrija Milovan Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Stojković Dimitrija Stanoje Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Stojković Stojana Bogomir Vrbovac, Smederevo zemljoradnik Tadić Lake Jovan Lušci Palanka, Sanski Most zemljoradnik Tomić Jovana Ljubomir Stepojevac, Lazarevac zsmljoradnik Tomić Tome Jovan Stepojevac, Lazarevac zemljoradnik Topalović Spasoje Trbojević Bože Nikola 1912, Gračac zemljoradnik Turanski Katice Danilo Ćirić Dušana Miodrag 1916. nodbeležnik ĆukTome Rade Ćulibrk Luka Ćulibrk Mihajla Jeka Mazin, Gračac Ćulibrk Petar Ćulibrk Stojana Anđelko 1906, Vođenica, Bosanski Petrovac zemljoradnik Cvetković Steve udova Stana Bosanski Petrovac.

  Izvor: Vaso S. Kolak • Ilija Petrović DOBROVOLJAČKA KOLONIJA STEPANOVIĆEVO
  »CVETNIK« • NOVI SAD, 1999.

 3. Vojislav Ananić

  H o v i C a d

  Današnji Novi Sad je nastao nekako na granici nekadašnje bačke i titelske nahije. Na teritoriji današnjeg Novog Sada nalazila su se tada naselja: Varadin, Bakšić, Kamendin, Mrtvaljoš, Rivica, Sajlovo, Čenej. 0d svih su se Varadinci, Kamendin, Mrtvaljoš, Ričica i Sajlovo nalazili u bačkoj, a Vakšić i Čenej u titelskoj nahiji. Glavno naselje među njima bili su Varadinci, koji su se nalazili prema Varadinu. Po oslobođenju od Turaka, Varadinci postaju deo utvrđenja Varanina, kao neki mostobran — „Varadinski šanac.“ Još 1097. Varadinski šanac je sasvim neznatno ali srpsko naselje ,,Ratzenstadtl”, kako je označen na jednoj slici iz toga doba, sa tridesetak domova. Ali, kako u Varadinu nisu trpljepi Orbi, Grci, protestanti, Jevreji i muslimani, to su se postepeno ovamo naselili naročito mnogi Srbi te je ubrzo Vapradinski Šanac prozvan Srpska varoš –– ,,Raitzenstadt” 1720. nalazilo se ovde 112 srpskih, 14 nemačkih, i 5 mađarskih domova. „Mesto je — piše Karabinski naročšto dobilo na važnosti otkada je Beograd pao u turske ruke, jer su tada prešli ovamo najimućniji trgovci, a, to je učinilo da je ovo mesto. tolerancijom, stanovništvom i ratnošću postalo jedno od prvih i najboljih tržišta kraljevine Ugarske. Zbog svoje privredne snage i trgovine postao je 1748. Kraljevski slobodni nrad i dobio ime Novi Sad. 1769. imao je 944 srpskih domova, i 1786. oko 2.000 domova sa. 10.000 stanovnika, „a svi ovi uživaju podjednako versku toleranciju”. Iste godine bilo je u Novom Sadu 1144 srpskix domova. Korabinski „je računao da, je pravosnaviih te godine bilo dve trećine, katolika jedna trećina, a Jevreja oko 50 domova. Pravoslavni su imali pet crkava i jednu dobro opremljenu školu.
  „Ovde se, pisao je Korabinski, zadržavaju trgovci iz svih orijentalnih krajeva koji svojom trgovinom vezuju Nemačku i Ularsku sa Turskom. Novi Sad prehranjuje i Varadin, kamo šalje sve vrste životnih namirnica, pa šta više i mleko, sir, maslo, jaja, salatu
  zelje, jer se građani iz tvrđave brinu samo za sebe i ne donose mnogo životnih namirnica za prodaju na trg. Između oba grada traje stalno saobraćaj i trgovina, a, pontonijeri prevoze ljude skelama i spavovima s jedne obale na drugu”.
  Potesi: Gornja bara, Donja bara, Kamendin, Kasapska ada, Kurjakovac, Mrtvaljoš, Podbara, Bele njive, Prator, Ratno ostrvo, Rivica, Beliki rit, Mali rit, Gornje Sajlovo, Donje Sajlovo, Salašine, Slana bara, Čenej, Šanac, Gornja i Donja šuma.
  Delovi grada: Almaški kraj, Zlatna greda, Liman, Rotkvarski kraj, Salajka, Čenej.
  U Novom Sadu su se rodili: Avram Putnik, general (1732 – Arad, 1795); Mojsije Putnik, mitropolit (1728 –– Beč, 1790); Emanuel Janković, književiiki knjižar (1758492); Josif Putnik, episkop pakrački i pisac (1777 — Temišvar, 1830); Kosta Marinković, crkveni pisac (1784—1844); Konstantin Popović Komoraš, glumac i upravnik diletantskog pozorišta. (1795—1871 Stefan Radičević, pravni pisac (+ Beograd, 1871); Vuk Marinković, fizičar (1867—39); Jovan Klajić, slikar (1815 — Turija, 1888): Jovan Stanisavević, slikar (1816 – Rim, 1842); Pavle Simić, slikar (1818—–76); Đorđe Stratimirović, general i pisac (1822 — Beč, 1908); Teodor Mandić, javni radnik i pisac
  (1824–1903); Đura (Popović) Daničić, veliki filolog (1825 –– Zgreb, 1882); Đorđe Rajković, književnik i publicista (1825—86); dr Stevan Pavlović, javni radnik i publicista (1829—1908); Stevan Todorović, slikar (1832 — Beograd, 1926); dr Jovan Jovanović Zmaj, veliki pesnik. (1833 — Kamenica, 1904); dr Mihailo Polit–Desančić, ponitičar i publicista (1833 — Temišvar, 1920); Savka Subotić, pisac (1834 -1918); Arsa Pajević, izdavač i knjižar (1841–1905); dr Miša Dimitrijević, političar (1846—811); dr Kosta Trifković, dramski pisac; (1846 89); Stevan Jeftić, pisac (1849—1904); dr Đorđe Dera, pisac (1844—1917); dr Ilija Ognjanović Abukazem, humoristički pisac ( 1845—1900); dr Ilija Vučetić, političar (1844 — Budimpešta, 1904); Dimitrije (Mita) Katić, pisac (1847—1909); Gavra Savić, glumac (1854 — Zagreb, 1919): Lenka Hadžić, glumica (18611—97): dr Bogdan Gavrilović, profesor fizike na univerzitetu (1862 – Beograd, 1947); dr Banisalav Stanojević, publicista (1870 —Vršac, 1932); dr Stanoje Stanojević, istorik (1874 — Beograd, 1937).

  Izvor: dr DUŠAN J. POPOVIĆ – SRBI U BAČKOJ DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA – (ISTORIJA NASELJA I STANOVNIŠTVA),
  ŽIVAN SEČANSKI – POPISI STANOVNIŠTVA BAČKE TOKOM OSAMNAESTOG VEKA, (GRAĐA ZA ISTORIJU NASELJA I STANOVNIŠTVA)
  BEOGRAD, 1952.

 4. Vojislav Ananić

  Ledinci

  1702. nalazilo se u Ledincima 35 srpskih domova y kojima se nalazila, pored kućnih starešina, tri slobodna brata, 24 sinova i 5 kćeri. 1733. imali su 60 „glava“, a 1734. 65 domova. 1736. imao je 35 porodičnih starešina sa devet oženjenih, i dva neoženjena odrasla brata ili sina, i jednom udovicom sa posedom. 1756. imali su 50 domova, a isti broj i 1766. 1774. imali su 99 domova. 1791. imali su 132 doma sa 564 duše. 1810. imali su 165 domova, a 1808. 888 duša.

  Potesi: Klisa, Čukale, Madžerča, Krkljuš, Salovača, Provalija, Guvna, Oranice, Delovi, Zbeg, Kišanj, Šandrovac, Ševinjak, Sentić, Liparje, Torine, Dužnice, Kalonica, Divljakovac, Livade u ritu: Kišanjski potok, Lipova voda, Mali rit, Bukovača, Sočivište, Livadice, Kudeljište, Dabrovina, Stojin grob, Bubanja, Selište, Topole, Deonice, Ugljara, Čerišnjeva glava, Mesečki.

  Izvor: Srbi u Sremu 1736/7 – Dušan J. Popović, Beograd

 5. Vojislav Ananić

  STARI KOVILJ

  1. Mihael Prodanović
  2. Arsen Stanojević
  3. Vasil Prodanović
  —————————————–
  NOVI KOVILJ

  1. Ladislaus Fehervari
  2. Peter Raičković

  Izvor: Slavko Gavrilović – Prilozi za biografije oficira Potiske i Pomoriške vojne granice, Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 61