Kanjiža i okolna sela

11. juna 2012.

komentara: 14

Opština Kanjiža:

Adorjan (do 1978. godine Nadrljan), Velebit, Doline, Zimonjić, Kanjiža, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo (do 1978. godine deo Oroma), Orom, Totovo Selo (do 1955. godine Bački Gaj), Trešnjevac (1948-1978. godine Senćanski Trešnjevac; do 1946. godine Uzunovićevo ) i Horgoš.

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (14)

Odgovorite

14 komentara

 1. Vojislav Ananić

  Martonoš

  Zabeležen je u Čongradokoj nahiji 1367. Za turske vladavine zabeležen je u segedinsnoj nahiji. 1554. imao je 3 doma, oko 1570. 20, 1580—2. 17, 1590—1. 31. 1687. naselio se u Martonoš veći broj Srba iz Banata. 1692. zabeležen je Martonoš kao srpsko naselje. 1702. pripao je Potiskoj vojnoj granici. Te godine imao je 300 poreskih glava, a imao obavezu da drži 75 graničara. Za vreme Rakocijeva ustanka 1705—6. Martonoš je spaljen i porobljen. 1720. imao je 100 srpskih domova. Po razvojačenju Potiske vojne granice mnogi su se iz Martonoša preselili u Karlovo a Martonoš je (1751) ušao u sastav klrunskog Potiskog distrikta. 1769. imao je 181 dom, 1771. 206 domova sa 216 porodica i 5 srpskih sveštenika, 1773. 173 doma. 1774 počinju se u Martošu naseljavati u znatnoj meri Mađari. 1784. naseljeno je ono 500 Mađara. 1786. imao je 215, a 1792. 210 domova sa 1.699 srpskih duša.

  Izvor: dr DUŠAN J. POPOVIĆ – SRBI U BAČKOJ DO KRAJA OSAMNAESTOG VEKA – (ISTORIJA NASELJA I STANOVNIŠTVA),
  ŽIVAN SEČANSKI – POPISI STANOVNIŠTVA BAČKE TOKOM OSAMNAESTOG VEKA, (GRAĐA ZA ISTORIJU NASELJA I STANOVNIŠTVA)
  BEOGRAD, 1952.

 2. Vojislav Ananić

  1. Petar Vuić
  2. Jovan Jegarac
  3. Maksim Vuić
  4. Jovan Đuričić

  Izvor: Slavko Gavrilović – Prilozi za biografije oficira Potiske i Pomoriške vojne granice, Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 61

 3. Vojislav Ananić

  Prethodna imena se odnose na selo Martonoš.

 4. Vojislav Ananić

  KANJIŽA

  1. Maksim Nincitev
  2. Sava Karapančić
  3. Nikola Karapančić
  4. Stefan Zarić
  5. Petar Ba?a?

  Izvor: Slavko Gavrilović – Prilozi za biografije oficira Potiske i Pomoriške vojne granice, Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 61