Lička prezimena Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo objavljuje spisak ličkih prezimena, sa pripadajućim mestima. Reč je, uglavnom, o srpskim prezimenima. A Adžić - Frkašić, Klašnjica, Sv. Juraj, Vedaš Portal Poreklo objavljuje spisak ličkih prezimena, sa pripadajućim mestima. Reč je, uglavnom, o srpskim prezimenima. A Adžić - Frkašić, Klašnjica, Sv. Juraj, Vedaš Rating: 0
You Are Here: Home » prezimena » Lička prezimena

Lička prezimena

Portal Poreklo objavljuje spisak ličkih prezimena, sa pripadajućim mestima. Reč je, uglavnom, o srpskim prezimenima.

A

Adžić – Frkašić, Klašnjica, Sv. Juraj, Vedašić

Agbaba – Brlog, Doljane, Duboki Do (Gračac), Gračac, Turjanski, Zalužnica

Ajduković – Mutilić, Ondić, Oraovac (D. Lapac), Ploča, Raduč

Alagić – Štikada

Alar – Gospić, Podlapac

Aleksić – Gorići (Otočac), Kijani (Gračac), Melinovac, Ponori (Otočac), Ribnik, Orovac (Otočac), Otočac, Staro selo

Arambašić – Jošani, Vrhovine

 B

Bakić – Ostrvica

Bakrač – Mutilić

Balać – D.Lapac, Nebljusi, Ličko Petrovo Selo, Željava

Bandić – Rudopolje (Bruvno)

Banjac – Brezik (Medak), Dobroselo, Vaganac

Banjanin – Gorići (Otočac), Gospić, Gračac, Jošani, Mazin, Nebljusi, Ponori (Otočac), Škare, Tomingaj

Banjeglav – Bunić, Kik, Mogorić, Ploča, Prokike

Barać – Kozjan (Bunić), Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo selo

Basara – Ćojluk (Udbina)

Basarić – Barlete, Čitluk, Divoselo, Dnopolje, Gospić, Grab (Gračac), Mogorić, Pavlovac, Smiljan

Basić – Počitelj, Medak, Raduč (Gospić)

Basta – Bruvno, Divoselo, Kurjak, Lipovo Polje (Kosinj), Ribnik, Ličko Petrovo Selo, Srednja gora

Bešir – Jasikovac (Korenica), Kruge, Vrpile (Korenica)

Biga – Babin potok (Vrhovine)

Bjegović – Divoselo, Počitelj

Bjelajac – Škare

Bjelobaba – Brlog, Drenovac (Medak), Mutilić, Ondić (Udbina), Vlaško polje

Bjelobrk – Jošani, Podlapac

Blanuša – Dnopolje, Kijani, Kruge, Oraovac (D. Lapac), Tomingaj

Bobić – Dabar, Mlakva (Kosinj), Orovac (Otočac), Ličko Petrovo Selo, Počitelj, Staro selo (Otočac), Turjanski, Željava

Bogdan – Ostrvica

Bogdanović – Babin potok (Vrhovine), Brotnja, Gospić, Otočac, Srb, Vrebac, Vrhovine

Bogić – Smiljan

Bogunović – Dnopolje, D. Lapac, Kvarte (Perušić), Nebljusi, Prljevo (Zrmanja), Rešetar, Suvaja, Vrelo (Zrmanja)

Bokan – Dugopolje (Srb), Lički Osreci (Srb)

Bolta – Kijani (Gračac)

Božanić – Debelo brdo (Bunić), Kompolje (Korenica), Korenica, Ličko Petrovo Selo, Tužević (Brinje), Vodoteč, Vranovača (Korenica)

Brakus – Brakusa draga, Turjanski, Zalužnica

Brčin – Gračac

Breka – Vrelo (Zrmanja)

Brkić – Borićevac, Kom (Zrmanja), Kupirovo (Srb), Lovinac, Mekinjar, Palanka (Zrmanja), Smokrić, Sv. Rok Vranik (Lovinac), Vrelo (Zrmanja), Vrhovine

Brkljač – Velika Popina, Tomingaj, Bruvno, Vrelo (Zrmanja)

Brmbota – Štikada

Bubalo – Nebljusi, Rešetar, Vaganac

Bubanj – Bjelopolje, Frkašić, Tuk (Korenica)

Bucalo – Drenovac (Srb)

Budimir – Vrelo(Zrmanja), Zrmanja

Budisavljević – Brlog, Dubrava (Brlog), Korenica, Pećani, Pothum, Podlapac, Škipina

Bukvić – Vodoteč

Bulj – Bruvno

Bunjevčević – D. Kosinj, Prozor

Bursać – Lička Kaldrma, Kupirovo (Srb), Pavlovac (Vrebac), Tiškovac (Srb)

V

Valentić – Bilaj

Validžija – Kusac (Zrmanja), Palanka (Zrmanja)

Vanić – Korenica

Varat – Mazin, Vrhovine

Varda – Mihaljevac (Kor.)-1, Ličko Petrovo Selo, Vlaško Polje, Vranovača, Željava

Varićak – Jasikovac (Kor.), Kompolje, Korenica, D. Kosinj, G. Kosinj, Mlakva (Kosinj), Omoljac, Oravac, Visuć, Vranovača, Vrpile (Kor.), Željava

Veinović – Dabašnica (Srb), Debelo brdo (Bunić)

Vejnović – Tolić (Udbina)

Vekić – Suvaja (Srb),

Velić – Brlog, Melnice(Brlog)

Veljača – Zavalje

Vidak – Dugi do (Rudopolje-Vrhovine)

Vidmar – D. Kosinj, Krasno

Vignjević – Dnopolje (Lapac), Gospić, D. Lapac, G. Lapac, Mazin, Vaganac (L.P.S.)

Vitas – Gospić, D. Lapac, Počitelj

Vještica – Pribudić (Zrmanja), Prljevo (Zrmanja), Suvaja (Srb)

Vladetić – D. Lapac, Nebljusi

Vladušić – Vrelo (Zrmanja),

Vlahinić – Stajnice (Jez.)

Vlahović – Babin potok (Vrh.)

Vlaić – Oraovac (D. Lapac)

Vlainić – Kukljić (Medak), Podlapac (Udb.)

Vlaisavljević – Baljevac (Zavalje), Bunić, Dabar, Debelo brdo (Bunić), Gradina (Kor.), Krbavica, Medak, Mihaljevac, Rudopolje (Vrh.), Šeganovac (Kor.), Trnovac (Kor.), Željava

Vlajinić – Prvan selo (Per.)

Vlašić – Brlog

Vlatković – Jošani, D. Lapac, Nebljusi, D. Pazarište, Ličko Petrovo Selo, Vrelo (Kor.)

Vojnović – Bruvno, Dobroselo (Lapac), Mazin, Palanka (Zrmanja), Zaklopac (Srb)

Vojvodić – Dabar (Otočac), Grabušić (Kor.), Korenica, G. Lapac, Kruge (Lapac), Mazin, Neteke (Srb), Široka Kula, Vranovača (Kor.)

Vračar – Kruškovac (Medak), Mekinjar (Udb.), Zrmanja

Vraneš – Brinje, Gospić, Smiljan, Tužević (Brinje)

Vranić – Brinje, Jezerane, Jošani, Letinac (Brinje), Rešetar, Šalamunić

Vranješ – Brlog, Debelo brdo, Nebljusi, Visuć, Vrban, Cesarica, D. Pazarište, Karlobag, Lukovo šugarje, Volarice, Sveti Rok

Vrbanac – Mutilić, Udbina

Vrkić – Mogorić

Vrkljan – Cerje (Lov.), Klanac (Paz.), Lovinac, G. Pazarište, Ričice, Sveti Rok

Vrzić – Brlog, Lučani (Brinje), Melnice (Brlog)

Vučetić – Brinje, Lipice (Jez.), Stajnice, Vučetić selo (Brinje)

Vučković – Borićevac, Gračac, D. Lapac, Mogorić, D. Pazarište, Raduč, Tomingaj

Vuičić – Brlog, Poljice

Vuić – Kom (Zrmanja), Ramljane, Sinac, Tužević

Vujčić – Brlog, Gradina (Kor.), Jasikovac, Korenica, Oravac, Prijeboj, Rijeka (Kor.), Rudanovac, Šeganovac, Vranovača, Vrelo

Vujinović – Kasar (Zrmanja)

Vujnović – Brlog, Čitluk, Divoselo, Jablanac, Smiljan, Trnovac (Gospić), Široka Kula

Vukačević – Tolić (Udbina)

Vukadinović – Brlog, Gradina(Kor,), Kalebovac, Kompolje, Korenica, Mihaljevac, Ponor, Šeganovac, Vranovača, Vrelo (Kor.), Vrpile

Vukelić – Biljevine (S. Juraj), Brušani, Gospić, Kaniža, Klanac, D. Kosinj, Krasno, Kruščica, Kuterevo, Lipe, Melnice, Lički Novi, Novoselo (Bilaj), Otočac, Rakovica, Sv. Juraj, Široka Kula, Šumečica, Volarice, Žuta Lokva

Vukmanić – Bunić

Vukmanović – Doljani (Škare), Jošani (Udb.), Komić

Vukmirović – Babin potok, Bunić, Jošani, Ljubovo, Svračkovo selo, Udbina, Vrhovine

Vukobrad – Vrelo (Zrmanja),

Vukobratović – Debelo brdo (Bunić), Grabušić, Krbavica, Ploča, Vrhovine

Vukoder – Jezerane

Vuković – Brinje, Budak (Lički Osik), Debelo brdo (Bunić), Gospić, Holjevac selo (Brinje), Jezerane, Linar selo, Lipice (Jezerane), Mali kut (Jezerane), Mekinjar (Udb.), Mušaluk, Podlapac, Stajnice, Žuta Lokva

Vukovojac – Doljani (Skare), Zalužnice

Vuksan – Dabar, Glavace, Gospić, Medak, Otočac, Počitelj, Ponor, Staro selo, Turjanski

Vukša – Brotnja (Srb), Dobroselo (Lapac)

Vukšić – Karlobag, G. Pazarište

Vukušić – Brinje, Male Brisnice, Jezerane, Jurkuša, G. Klada, D. Stinica, D. Švica, Vlaka, Vranjak (Jablanac), Živi Bunari (Stinica)

Vuletić – Kukljić (Medak)

Vunjak – Debelo brdo (Bunić), Korenica, Kozjan (Bunić), Škare (Oto.)

Vurdelja – Bunić, D. Lapac, Mogorić, Svračkovo selo

 G

Gaćeša – Gračac, Štikada

Gaić – Ploča, Raduč, Smiljan

Galetić – Kamenica (Jezerane)

Galović – Dobrica (Brinje), Kamenica (Kor.), Mutilić, Rapain klanac (Brinje), Široka kula, Udbina, Vodoteč (Brinje)

Gavrilović – Baljevac, Korenica, Mihaljevac, Orovac, Rijeka (Kor.), Šeganovac (Kor.), Vranovača (Kor.), Vrelo (Kor.)

Gendić – Divoselo

Glavinić – Prozor, Rešetar (Korenica)

Gledić – Lipovo polje (Kosinj)

Gleđa – Štikada

Glumac – Brezik (Medak), Brlog, Drenovac (Raduč), Jasikovac (Kor.), Kompolje, Korenica, Lipovo polje (Kosinj), Mihaljevac (Kor.), Omoljac, Vlaško polje (Brlog), Vranovača (Kor.), Vrelo (Kor.), Željava

Glušica – Srednja gora

Gnjatović – D. Lapac, Lovinac, Rudopolje (Bruvno), Sveti Rok

Gostović – Brinje, Gostovo polje (Brinje), Ivakuša (Brinje), Vodoteč (Brinje)

Grahovac – Bunić, Dubrava (Otočac), Otočac, Ramljane, Sinac, Trnac (Korenica)

Graovac – Pavlovac, Vrebac, Zavođe (Pavlovac)

Grbić – Babin potok (Vrhovine), Debelo brdo (Bunić), Kom (Zrmanja), Kukljić (Medak), Medak, Lički Osreci (srb), Rešetar, Srb, Svračkovo selo, Vrhovine, Zalužnica

Grčević – Brlog, Dubrava (Otočac), Kompolje (Brlog), Sinac, D. Švica

Grgić – Ličko petrovo Selo, Prijeboj, Skočaj, Zavalje

Grozdanić – Dobroselo, Doljani (Škare), Gorići (Otočac), Komić, Ponori (Otočac), Turjanski, Zalužnica

Grubić – Brezik (Medak), Brlog, Jasikovac (Korenica), Korenica, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Rijeka (Korenica), Rudanovac (Kor.), Vaganac (L.p.selo), Vranovača (Kor.), Vrebac, Vrelo (Kor.)

Grubišić – Gračac, Jablanac, Kupirovo (Srb), Velika Popina, Raduč

Grubješić – Srb

Grubor – Dubrava (Brlog), Pothum (Otočac), Tiskovac (Srb)

Guteša – Bruvno, Gospić, Škare

Gvoić – Svračkovo selo

Gvoka – Štikada

 D

Daić – Kompolje (Korenica), Korenica, Omoljac (Korenica), Oravac (Korenica), Ponori (Korenica), Prijeboj, Š egan(Korenica)

Damjanović – Bjelopolje, Kupirovo (Srb), Srb

Danilović – Gračac

Dautović – Gračac, Komić, Rudopolje

Dejanović – Drenovac (Medak), Međudražje (Gračac), Raduč, Skočaj, Široka kula, Vaganac (Pazarište)

Dekić – Prljevo (Zrmanja), Suvaja

Delić – Babin potok, Bjelopolje, Dnopolje, Frkašić, Gospić, Grubišnica (Korenica), Klašnjica, Kompolje, Kruge, Ličko Petrovo Selo, Smiljan, Vedašić, Vranovača, Vrhovine

Derikrava – Jasikovac (Korenica), Korenica, Oravac (Korenica), Vrpile

Desnica – Kupirovo (Srb), Srb

Dešić – Brušani, Bruvno

Diklić – Brlog, Glavace (Otočac), Gorići (Otočac), Gospić, Jošani, Komić, Kompolje, Orovac (Otočac), Pothum, Podlapac, Ponori (Otočac), Staro selo (Otočac), Studenci, Škare

Dimić – Divoselo, Gospić, D. Lapac, Ostrvica, V. Popina, Prljevo (Zrmanja)

Divjak – Bruvno, Doljani, D. Lapac, G.Lapac, Mekinjar, Škare, Turjanski

Dmitrašinović – Bunić, Trnovac, Vrelo (Korenica)

Dobrić – Kijani, Lovinac, Raduč, Tomingaj

Dopuđa – Bunić, Ćojluk (Udbina), Skočaj, Udbina

Dotlić – Bjelopolje, Frkašić, Klašnjica (Korenica), Vedašić, Visuć, Nebljusi

Došen – Brušani, Bužim, Doljani (Lapac), Drenovac (Srb), Gospić, Gračac, Kaniža, Kućišta (Karlobag), G. Lapac, Lukovo Šugarje, Mušaluk, Lički Osik, D. Pazarište, Počitelj, Rešetar, Ribnik, Rizvanuša, Rudopolje (Bruvno), Smiljan, Tomingaj, Vaganac

Dozet – Krbavica, Pećani

Drača – Komić

Draganić – Medak, Ploča

Dragaš – Bunić, Divoselo, Mutilić, Šalamunić

Dragičević – Borićevac, Dnopolje, Gračac, Dragićevski podi (Jablanac), Jablanac, Duboki, Jezera (Jablanac), Rakovica, G. Klada, Lukovo, D. Pazarište, Raduč, Rudopolje

Dragišić – Pribudić (Zrmanja), Tiškovac

Dragosavac – Bruvno, Komić, Tomingaj,Vrebac, Zavođe (Pavlovac)

Drakula – Brlog

Drakulić – Gradina (Korenica), Jasikovac, Kalebovac (Kor.), Kompolje (Kor.), Mihaljevac, Korenica, Omoljac (Kor.), Oravac, Otočac, Ličko Petrovo Selo.selo, Prijeboj, Rijeka (Kor.), Rudanovac (Kor.), Vranovača, Vrelo (Kor.), Vrpile (Kor.)

Dražić – Bunić, Jošani, Krbavica, Oraovac (D. Lapac)

Drča – Brotnja, Dobroselo, Doljani (D. Lapac), Suvaja, Zaklopac, Drenovac, Barlete

Drezgić -Štikada

Drobac – Brotnja (Srb), Glogovo (Gračac), Grab (Gračac), Gračac, Kijani

Dronjak – Kom (Zrmanja), Vrelo (Zrmanja)

Dubaić – Brotnja (Srb), Neteke, Srb, Suvaja, Zaklopac (Srb)

Dugandžija – Divoselo, Gospić, Staro selo (Otočac), Škare

Dukić – Deringaj (Bruvno), Doljani (D. Lapac), Gračac, Neteke, Ploča, Suvaja, Tomingaj

Dupor – Štikada

Đ

Đaković – Doljani (D.Lapac), Mogorić, Oraovac (D. Lapac), Raduč

Đekić – Duboki do (Gračac), Gračac, Štikada

Đerić – Mihaljevac (Korenica), Omoljac (Kor.), Vranovača

Đukić – Dnopolje, Kurjak, D.Lapac, Oraovac, Ploča, Suvaja, Zavalje

Đurić – Gračac, Županjol (Brinje), Žuta lokva

 E

Egelja – Gračac

Eror – Babin potok (Vrhovine), Bunić, Debelo brdo (Bunić), Prozor (Otočac), Vrhovine

 Ž

Žagar – Barlete, Brlog, Bunić, Gospić, Kosinj, Lovinac, Otočac, Pišać (Udb.), Prozor

Žakula – Brlog, Bukovac (Udb.), Grabušić, Gradina (Kor.), Jasikovac (Kor.), Krst (Kor.), Korenica, Melinovac, Mihaljevac, Oravac, Ličko Petrovo Selo, Rijeka (Kor.), Rudopolje (Vrh.), Visuć, Vrelo (Kor.), Vrpile (Kor.)

Žegarac – Glavace (Oto.), Gospić, Kik (Lovinac), Korenica, Ličko Petrovo Selo, Raduč, Rijeka (Kor.), Vranovača

Žeželj – Srb, Tomingaj

Žigić – Baljevac (Zavalje), Bjelopolje, Dugi do (Vrhovine), Frkašić, Grabušić, Klašnjica, Korenica, Omoljac, Oravac, Ličko Petrovo Selo, Ponor (Kor.), Široka Kula, Tuk (Kor.), Vedašić, Vrelo (Kor.), Željava

Žunić – Dnopolje (Lapac), D. Lapac, Orovac, Staro selo (Oto.)

Župan – Barlete (Gospić), Klanac, Pazarište, Rebić (Udb.), Ribnik, Sveti Rok

Žutić – Bukovac (Per.), Gračac, Suvaja, Štikada, Tomingaj

Žužić – Široka Kula (Gospić)

 Z

Zagorac – Brezik (Medak), Medak, Počitelj, Rudopolje (Vrh.)

Zaklan – Bunić, Krbavica, Mogorić, Šalamunić

Zastavniković – Gospić, Lovinac, Široka Kula

Zavišić – Doljani (Lapac), Kupirovo (Srb), D. Lapac, Mazin

Zavođa – Visuć

Zdunić – Lovinac, Lički Novi, Otočac, Žabica

Zec – Debelo brdo (Bunić), Pribudić (Zrmanja), Rijeka (Kor.), Srb, Vrelo(Kor.)

Zečević – Široka Kula

Zeljković – Dugopolje (Srb)

Zeljuv – Raduč

Zjaca – Babin potok (Vrhovine)

Zjačić – Vrhovine

Zjajvuk – Brlog, Mekinjar (Udb.)

Zobenica – Oraovac (Lapac), Ostrvica (Gospić)

Zorica – Budak (L. Osik), Gospić, Mekinjar (Udb.), Smiljan, Svračkovo selo

Zorić – Bruvno, Lička Kaldrma, D. Lapac, Mazin, Lički Osreci, Rudopolje (Bruvno), Smiljan, Tomingaj, Vrhovine

Zoroe – Pavlovac (Vrebac)

Zubčić – Brlog, Cerje, Otočac, Poljice (Oto.), Trnovac (Gospić)

Zubović – Jasikovac (Kor.), Korenica, Oravac, Rijeka (Kor.), Štikada, Tomingaj, Vrelo (Kor.), Vrhovine

 I

Ilić – Bilaj, Čanak Čovići, Gospić, D. Lapac, Mazin, Mogorić, Otočac, Prijeboj, Sinac, Srednja gora, Suvaja

Inđić – Kijani (Gračac)

Ivančević – Gorići (Otočac), Gospić, Neteke, Otočac, Počitelj, Pothum, Ponori (Otočac), Turjanski, Zalužnica

Ivanić – Kijani (Gračac), Omsica

Ivaniš – Borićevac, Duboki do (Gračac), Kijani, Štikada

Ivanišević – Bjelo polje, Dugi do (Vrhovine), Frkaševac, Medak, Rešetar, Rudopolje (Vrhovine), Tuk (Korenica)

Ivanković – Tolić, Vaganac

Ivezić – Brotnja (Srb), Duboki do (Gračac), Grab, Gračac, Lovinac, Sveti Rok, Štikada

Ivković – Lipovo polje (Kosinj), Vrhovine

 J

Jakšić – Bruvno, Glogovo (Gračac), Grab (Gračac), Gračac, Lešće, Štikada, Tomingaj

Janjatović – Brlog, Doljani (Škare), Vlaško polje

Japundžić – Mazin, Rudopolje (Bruvno)

Jarić – Drenovac (Srb), Kom (Zrmanja), Vrelo (Zrmanja)

Jazić – Bruvno, Dobroselo, Rudopolje (Bruvno)

Jelača – Brotnja (Srb), Drenovac (Srb), Gospić, Grab (Gračac), Kaniža, Kijani (Gračac), Lički Novi, Raduč, Suvaja, Zaklopac (Srb)

Jeličić – Brotnja (Srb), Oraovac (D. Lapac)

Jelić – Bukovac, Bužim, Jelić selo (Brinje), Jelvica (Jezerane), Jezerane, Klanac, G. Pazarište, Razvala, Smiljan, Smokrić (Lovinac), Široka kula, Žuta lokva

Jelovac – Bunić, Gospić, Krbavica, Medak, Ponori (Brinje), Vrhovine

Jerković – Divoselo, Gospić, Grab (Gračac), Lički Novi, Omoljac (Kor.), Donja Švica

Jokić – Prljevo (Zrmanja), Vrelo (Zrmanja)

Jovanić – Dabašnica (Srb), Neteke, Velika Popina, Suvaja

Jovanović – Klanac, D. Pazarište, G. Pazarište, Smiljan

Jović – Divoselo, Doljani (Škare), Vodoteč

Jugović – D. Kosinj, G. Kosinj, Lipovo polje

Jurasović – Bunić, Medak

 K

Kalanj – Brinje, Ćojluk, Kalanj selo (Brinje), Kurjak, Letinac, D. Pazarište, Udbina

Kalember – Bjelopolje (Kor.), Frkasic (Kor.), Gradina (Kor.), Kalebovac (Kor.), Korenica, Omoljac (Kor.), Oračac (Kor.), Prijeboj (Kor.), Šeganovac (Kor.)

Kalinić – Divoselo, Gospić, Kik, Kruškovac (Medak), Raduč, Srb

Kaluđer – Jezerane, Rudopolje (Bruvno)

Kamenko – Jošani, Lički Osreci (Srb)-2, Škare

Kangrga – Gospić, Pothum (Otočac)

Kantar – Dobroselo, Doljane (Lapac), D. Lapac, Rešetar (L.P.Selo), Vrhovine, Zaklopac

Karan – Bunić, Gospić, G. Lapac, Lovinac, Smokrić

Karić – Kvarte, Perušić

Karleuša – Brlog, Srb

Karlić – Gospić, Srb

Katić – Divoselo, Pećani (Bunić), Smiljan

Keča – Kalebovac (Kor.), Neteke (Srb), Omoljac (Kor.), Ponor (Kor.), Rešetar (L.P.Selo), Suvaja, Vrelo(Kor.), Zavalje

Kekić – Gospić, Lipe

Kenjalo – Drenovac (Srb), Nebljusi, Lički Osreci (Srb)

Kesić – Brotnja (Srb), Grab (Gračac), Kijani (Gračac), D. Lapac, Štikada (Gračac), Vaganac (L.P.Selo)

Klašnja – Frkašić Grabušić (Kor), Gradina (Kor.), Jasikovac (Kor.), Kompolje (Kor.), Krst (Korenica), Melinovac (Zavalje), Ponor (Kor.), Šeganovac (Kor.), Vedašić (Bjelopolje kor.), Vranovača (Kor.)

Kleut – Medak

Kliska – Dabar, Mekinjar (Udbina), Rebić (Udbina), Vlaško polje (Brlog)

Kljaić – Dnopolje (Lapac), Kurjak (Udbina), Ploča

Kmezić – Dugi do (Rudopolje, Vrhovine), Rudopolje (Vrhovine)

Knežević – Borićevac, Brlog, Bunić, Dnopolje, Dugopolje (Srb), Glavace (Otocac), Gospić, Grab (Gračac), Jošani, D. Kosinj, Kozjak (Bunić), Kupirovo (Srb), Međudražje (Zavalje), Mutilić (Udbina), Oraovac (Lapac), Prokike (Brinje), Rapain klanac (Brinje), Rebic (Udbina), Ričice (Lovinac), Sinac, Šalamunić, Široka kula, Štikada, Udbina, Vaganac (L.P. Selo), Vodoteč (Brinje), Žuta lokva (Brinje)

Kokot – Kijani (Gračac), Tomingaj, Vrebac

Kokotović – Baljevac (Zavalje), Gospić, D. Kosinj, G.Kosinj, Kvarte (Perusic), Lipovo polje (Kosinj)

Kolundžić – Bruvno, Dabašnica (Srb), Deringaj (Bruvno), Kijani (Gračac), Suvaja

Kolundžija – Dobroselo, Medak

Komadina – Lokmer selo (Brinje), Mutilić, Mali kut (Jezerane), Perković selo, Vaganac

Končar – Babin potok (Vrhovine), Bjelopolje, Mazin, Štikada, Vrhovine

Kontić – Grab (Gračac), Gračac

Konjević – Drenovac (Medak), Medak, L.P.Selo, Prijeboj, Vaganac (L.P.S.)

Korać – Mogorić, Oraovac, Pavlovac (Vrebac), Raduč, Šalamunić (Bunić), Široka Kula, Udbina, Visuć (Udbina)

Korda – Željava (L.P.Selo)

Kordić – Frkašić, Karaula (Perušić), Klašnjica (Kor.), D.Kosinj, Rudopolje (Vrhovine), Vedašić (Kor.)

Korica – Gospić, Korenica, Mogorić, Svračkovo selo, Vrhovine

Koruga – Bjelopolje (Korenica), Frkašić (Kor.), Gradina (Kor.), Kompolje (Kor.), Oravac, Ponor, Šeganovac, Vrelo (Korenica)

Kosanović – D. Lapac, Široka kula, Svračkovo selo (Udbina), Visuć (Udbina), Vrelo (Korenica)

Kosić – Doljane (Škare), Pothum (Otočac), Suvaja, Zalužnica

Kosovac – Dobrica (Brinje), Lučani (Brinje), Mutilić, Rapajin klanac (Brinje), Vodoteč

Košutić – L.P.Selo, Rudopolje (Bruvno)

Kovač – Široka kula, Lički Osik

Kovačević – Babin potok (Vrhovine), Borićevac, Bužim, Cerje (Lovinac), Čovići (Otočac), Debelo brdo (Bunić), Dnopolje, Dubrava (Otočac), Gospić, Korenica, Kruge (Lapac), D. Lapac, Lešće (Otočac), Lovinac, Mazin, Rešetar (L.P.Selo), Smiljan, Šalamunić, Visuć (Udbina), Vranik (Lovinac)

Krainović – Turjanski, Vrebac, Zalužnica

Krajnović – Bruvno, Čitluk (Gospić), Krakar, Jezerane

Kraljić – Čovići (Otočac), Debelo brdo (Bunić), Karlobag, Lešće, Otočac, Prozor

Kravić – Mogorić

Kresović – Škare

Krga – Gradina (Korenica), Korenica, Krst (Kor.), Omoljac, Prijeboj, Rijeka (Kor.), Rudanovac (Kor.), Šeganovac, Vranovača, Vrelo (Kor.)

Kričković – Čitluk (Gospić), Kijani, Lipovo polje(Kosinj), Mogorić, Pavlovac (Vrebac)

Krivokuća – Grab (Gračac), Gračac, Štikada

Krivošija – Bruvno

Krmpotić – Bilaj, Gospić, D. Pazarište, Udbina, Vranovine (Pazarište), Zavalje

Krneta – Bruvno, Doljani (Lapac)

Krnjaić – Melinovac (Zavalje), Mogorić, Mutilić, L.P. Selo, Udbina, Željava

Krpan – Borićevac, Gospić, Klanac (Perušić), Lipe (Gospić), Lovinac, D. Pazarište, Ričice (Lovinac), Smokrić (Lovinac), Sveti Rok, Vranik (Lov.)

Krtinić – Bruvno, Komić, Kruge (Lapac), Mutilić, Rudopolje (Bruvno), Suvaja, Visuć

Kuduz – Mogorić

Kuga – D.Lapac, Ličko Petrovo Selo, Željava

Kulić – Glavace (Otočac), Mekinjar (Udb.), Otočac, Suvaja, Vrelo (Zrmanja)

Kuprešanin – Kruškovac (Medak), Medak, Raduč

Kusulja – Rudopolje (Bruvno), Vrelo (Kor.)

 L

Labus – Velika Popina,

Ladišić – Lešće (Otočac), Ramljane (Sinac), G. Švica

Lalić – Brlog, Kalebovac (Kor.), Kompolje (Kor.), Omoljac (Kor.), Oraovac (Lapac)

Lavrnić – Komić

Lavrnja – D.Lapac, Vlaško polje (Brlog)

Lazić – Barlete, Mogorić, Ploča

Lasković – Počitelj, Medak (Gospić)

Leka – Gradina (Korenica), Korenica, Omoljac, Ličko Petrovo Selo, Rijeka (Korenica), Vrelo (Kor.), Željava

Lekić – Dugi do (Rudopolje, Vrhovine)

Lemaić – Bužim, Debelo brdo (Bunić), Smiljan, Svračkovo selo (Udbina)

Ličina – Dabašnica (Srb), Kik, Raduč, Rudpolje (Bruvno)

Lisica – Palanka (Zrmanja)

Lolić – Dabar, Rudopolje (Vrhovine)

Lončar – Brlog, Dubrava (Brlog), Gospić, Jablanac, Jošani, Kijani, Kompolje (Brlog), Lučani (Brinje), Mutilić, Ondić (Udbina), Škalić (Brinje), Štikada (Gračac), Tužević (Brinje), Vodoteč (Brinje), Vrhovine

Lučić – Divoselo

Luić – Štikada (Gračac)

Lukić – Korenica, Krbavica, Kupirovo (Srb), Palanka (Zrmanja), Velika Popina, Štikada (Gračac), Trnavac (Kor.), Turjanski, Vrelo (Zrmanja)

Lužaić – Brlog, Dabar, Doljani (Škare)

 LJ

Ljeskovac – Medak

Ljevnaić – Raduč, Ljiljak, D. Lapac, Gospić

Ljubobratović – Brlog

Ljubojević – Medak, Počitelj

Ljubotina – Brlog, Vlaško polje (Brlog)

Ljubović – Kruge (Lapac), Nebljusi, Svračkovo selo (Udbina)

Ljuština – Dabar, Mazin, Medak, Počitelj

 M

Majetić – Čanak (Bunić), Čovići (Otočac), D. Kosinj, Kuterevo, Lešće (Otočac), Šumećica (Otočac), D. Švica, Vaganac (L.P.Selo), Vrhovine

Majstorović – Ćojluk (Udbina), Doljane (Lapac), Jošani, Mazin, Rešetar, Udbina, Zavalje

Malbaša – Pothum, Zaklopac (Srb)

Malčić – Kuterevo (Otočac)

Malinović – Ploča

Maljković – Lučani (Brinje), Mogorić, Pavlovac, Vodoteč (Brinje), Županjol (Brinje)

Mamuzić – Kijani (Gračac), Tomingaj

Mance – Gornji Kosinj

Mandarić – Gospić, Mogorić, Vrebac

Mandić – Dabašnica (Srb), Dobro selo, Doljane (Škare), Duboki do (Gračac), Gračac, D.Lapac, Jošani, Mazin, Mekinjar, Sinac, Srb, Staro selo (Otočac), Škare, Tomingaj, Turjanski, Vrebac, Vrelo (Zrmanja)

Manojlović – Kijani (Gračac), Omsica (Bruvno)

Maoduš – Brezik (Medak), Medak

Maras – Brlog, Brušani, Debelo brdo (Gospić), Jezerane, Lukovo šugarje (Karlobag), Oštra, Rizvanuša, Otočac, Smiljan, Vlaško polje (Brlog)

Maravić – Brinje, Maravića draga

Marčetić – Vrelo (Zrmanja)

Marelj – Šalamunić (Bunić)

Maričić – Frkasić, Gračac, Kijani (Gračac), Lučani (Brinje), Omsica (Bruvno), Škalić (Vodoteč-Brinje),Vrelo (Zrmanja)

Marić – Gospić, Lešće (Otočac), Medak, Otočac, Sinac, Široka kula, Šumećica (Otočac)

Marijanović -Visuć (Udbina)

Marinković – Bunić, Mekinjar, Trnavac (Kor.)

Marjanović – Gospić, Korenica, Vranovača (Kor.), Vrpile (Kor.)

Marković – Bunić, Čovići (Otočac), Debelo brdo (Bunić), Dubrava (Otočac), Gospić, Kaniža, Klanac, Kompolje (Brlog), Konjsko brdo (Perušić), Lešće (Otočac), Lučani (Brinje), Malo polje (Kaluđerovac), Oraovac (Otočac), L. Osik, Otočac, G. Pazarište, Poljice (Otočac), Prozor (Otočac), G. Švica

Markovinović – G. Lapac, Ričice

Martinović – Kom (Zrmanja)

Marunić – Bunić, Medak

Masnikosa – Pećani (Udbina)

Matić – Bužim, Debelo brdo (Bunić), Divoselo, Kurjak (Udbina), Nebljusi (Lapac), D. Pazarište, L.P.Selo, Pothum (Otočac), Ribnik, Srednja gora (Udbina), Željava

Matijević – Brina (Prizna), Bunić, Grab (Gračac), Gračac, Jablanac, Karaula (Prizna), Karlobag, Lovinac, Marama (Prizna), Pandžinac (Prizna), D. Pazarište, D. Prizna, G. Prizna, Srb, Štikada (Gračac), Tomingaj

Mažar – Gospić, Gradina (Korenica), Kaniža, Kompolje (Kor.), Korenica, Ličko Petrovo Selo, Podlapac, Prijeboj (Kor.), Rudanovac (Kor.), Trnovac (Gospić)

Mažuran – Brušani, Gospić, Karlobag, Kućista (Kar.), Lovinac, Oštarije, Senj, Smiljan

Medaković – Oraovac (Lapac), Rešetar (L.P.S.), Štikada (Gračac)

Medarić – Brinje, Veliki kut (Jezerane)

Medić – Dobro selo, Doljani (Lapac), G. Lapac, Mazin, Suvaja, Zaklopac

Mesić – Brinje, Draženović selo (Brinje), Gospić, Jezerane, Kamenica (Jezerane), Kamenica (Korenica), Letinac (brinje), Lipice (Jez.), Mušaluk, Ostrvica, Razvala (Jez.), Stajnice, Udbina

Meštrović – Bunić

Mihić – Doljani (Lapac), Gospić, Gračac, Kukljic (Medak), Medak, Vaganac (L.P.S.)

Mijaljević – Stolac

Mikić – Brlog, Glavace (Otocac)

Mikulić – Ličko Petrovo Selo, Željava

Milanković – Rudopolje (Bruvno)

Milanović – Drenovac (Srb), Jasikovac (Kor.), G. Lapac, Vranovača (Kor.), Vrelo (Zrmanja), Vrpile (Kor.)

Milekić – Raduč, Vrebac

Miletić – Cerje (Lov.), Karlobag, Klanac (Pazarište), D.Kosinj-Ledenik, Otočac, D. Pazarište, Sveti Rok, Vidovac (Karl.)

Mileusnić – Brlog, Dubrava (Brlog), Glavace (Otočac), G. Kosinj, D. Lapac, Lipovo polje (Brlog), Mlakva (Kosinj), Srb, Široka kula, Štikada

Milić – Visuć (Udbina), Vrhovine

Milijašević – Svračkovo selo (Udbina),

Milinčević – Brlog

Milinčić – Brlog

Milinković – Barlete, Gospić, Kaniža (Gospić), Klanac (Pazarište), Kusac (Zrmanja), Otočac, D. Pazarište, G. Pazarište

Milisavljević – Gospić, Široka Kula

Milobara – Mutilić, Tolić (Udbina), Visuć

Milojević – Krst (Kor.), Mogorić

Miloknoja – Jezerane

Milošević – Dnopolje, D. Lapac, Otočac, Sv. Juraj, Visuć (Udbina), Vojvoduša (Brinje)

Milovanović – Tomingaj

Miljanović – Bunić, Široka Kula

Miljković – Ploča

Miljuš – Bruvno, Deringaj, Doljani (Lapac), Omsica, Srb, Vrhovine

Mioković – Grab (Gračac), Gračac, Kijani(gračac)

Mirčeta – Gračac

Mirić – Babin potok (Vrhovine), Bunić, Korenica, Krbavica, Prijeboj (Kor.), Rebić (Udbina), Šalamunić, Trnavac (Kor.)

Mirković – Doljani (Škare), Komić, Poljice, Turjanski, Zalužnica, Misir, Ribnik,

Miščević – Dabar, Komić, Lipovo polje (Kosinj), Lovinac, Počitelj, Raduč, Vrebac

Mišković – Kupirovo (Srb)

Miškulin – Borićevac, Male Brisnice (Stinice), Bužim, Gospić, D.Kosinj, Krasno (Sv. Juraj), Smiljan11, D. Švica

Mlinarić – Poljice (Otočac), Skočaj (Zavalje), G. Švica

Modrić – Krasno, Križpolje, D. Švica

Momčilović – Komić, D. Kosinj, Rebić

(Udbina)

Mrdalj – Kom (Zrmanja), Palanka (Zrmanja), Tomingaj

Mrđa – Dnopolje (Lapac), Kom(Zrmanja), Visuć (Udbina)

Mrđenović – Kukljić

Mrkailo – Raduč, Vrebac

Mrkić – Kom (Zrmanja),Vrelo (Zrmanja)

Mrkobrada – Mekinjar (Udbina), Oraovac (D. Lapac)

Mrkšić – Počitelj

Mrla – Čanak (Bunić)

Mršić – Jablanac, D. Pazarište, Dolac (Stinica)

Mudrinić – Doljani (Lapac), Suvaja, Zaklopac (Srb)

Muhar – Ondić (Udbina), D.Pazarište, Rudopolje (Bruvno)

Munižaba – Gračac

Munjas – Mlakva (Kosinj)

 N

Nakarada – Ličko Petrovo Selo, Željava

Naprta – Pothum (Otočac), Škare

Narančić – Dabar, Doljani (Škare), Dubrava (Otočac), Glavace (Otočac), Gospić, Jošani (Udbina), Turjanski, Vrebac

Navala – Pothum(Otočac)

Nećak – Brlog, Glavace

Nenadić – Babin potok (Vrhovine), Kvarte (Perušić), Rudopolje (Vrhovine)

Nevajda – D. Lapac,

Nevajdić – Tuk (Korenica),

Nikolić – Vaganac (Ličko Petrovo Selo),

Nikšić – Barlete, Brlog, Čovići (Otočac), Gospić, Jezerane, Kompolje (Brlog), G. Kosinj, Lešće, Ljubovo, Lički Novi, Otočac, Prozor, Sinac, Široka kula, D. Švica, Vlaško polje

Niković – Bunić, Čanak (Bunić), Krbavica, Rijeka (Kor.), Trnavac (Kor.)

Novačić – Kamenica (Jez.), Kaniža (Gos.), G. Švica, Trnovac (Gospić), Udbina

Novaković – Gospić, Kupirovo (Srb), Lički Osreci (Srb), Velika Popina, Pribudić (Zrmanja), Prljevo (Zrmanja), Zalužnica

Novković – Brotnja (Srb), Dabašnica (Srb), Gospić, Gračac, Pavlovac (Vrebac), Široka Kula, Vrebac, Zavođe (Pavlovac)

 NJ

Njegomir – Zavođe (Pavlovac)

Njegovan – Čanak (Bunić), Čovići, Gospić, Medak, Lički Osik, Počitelj, Ribnik, Šalamunić (Bunić)

 O

Obradović – Bruvno, Dabašnica (Srb), Divoselo, Dnopolje, Doljani (Lapac), Gospić, Komić, Kupirovo (Srb), D. Lapac, Otočac, Rudopolje (Bruvno), Srb, Suvaja

Obućina – Bukovac (Perušić), Konjsko brdo (Perušić), Kupirovo (Srb), Kvarte (Per.)

Odanović – Brlog, Široka Kula

Odorčić – Kompolje (Brlog), Vlaško polje

Ognjenović – Bjelopolje (Kor.), Doljani (Škare), Frkašić, Gospić, Grabušić (Kor.)

Ogrizović – Brlog, Vlaško polje

Ojurović – Kvarte (Per.)

Oklopdžija – Kruškovac (Medak), D. Lapac, Medak, Mutilić, Raduč

Omčikus – Lovinac, Srb, Sveti Rok

Opačić – Dnopolje, Doljani (Lapac), Komić, Korenica, Kupirovo (Srb), Kvarte (Per.), Donji Lapac, Podlapac, Svračkovo selo (Udbina)

Opalić – Grubišić (Kor.), Komić, Tomingaj

Opsenica – Korenica, Šalamunić, Svračkovo selo (Udbina)

Orelj – Doljani (Lapac), Kom (Zrmanja), Štikada, Zavalje,

Orešković – Baljevac (Zavalje), Čovići, Dubrava (Otočac), Kompolje (Brlog), Kvarte (Per.), D. Lapac, Lešće (Otočac), Otočac, Podlapac, Poljice (Otočac), Prozor (Oto.), Sinac, Skočaj (Zavalje), Široka Kula, Šumećica (Oto.), G. Svica, Vrhovine, Perušić

Orlić – Bjelopolje, Brlog, Glavace (Oto.), Gospić, Gradina (Kor.), Kalebovac (Kor.), Kik, Kompolje, Korenica, Mihaljevac, Ličko Petrovo Selo, Ponor (kor.), Prijeboj (Kor.), Vaganac, Vedašić, Visuć, Vodoteč, Vojvoduša, Vranovača (Kor.), Vrelo (Kor.), Županjol

Orlović – Ploča, Rapajin klanac (Brinje), Srednja gora (Udb.)

Osmokrović – Kom (Zrmanja), Komić (Udb.), D. Pazarište

Ostoić -Tomingaj

Ostrman – Bunić, Gračac, Jezerane

Oštrić – Čanak (Bunić)

Ožegović – Neteke (Srb), Srb

 P

Paić – Divoselo, Doljani (Lapac), Ponore (Oto.)

Pantelić – Grab (Gračac), Štikada

Pantić – Gospić

Panžić – Ostrvica

Panjak – Raduč, Vaganac (Ličko Petrovo Selo)

Panjević – Pavlovac (Vrebac), Štikada

Panjković – Bunić, Dubrava (Brlog), Gospić, Korenica, Krbavica, Raduč, Trnavac (Korenica), Željava

Paripović – Bunić, D. Kosinj, Krbavica, Ljubovo (Bunić)

Paskaš – Oraovac (D. Lapac), Široka kula, Škare

Pastuović – Cerje (Lovinac), D. Pazarište, Rudopolje (Bruvno), Sveti Rok

Pavelić – Borićevac, Brušani, Debelo brdo (Gospić), Glavace (Oto.), Gospić, Kaniža (Gospić), Karlobag, Korenica, Kućišta (Karlobag), Lovinac, Otočac, Sinac, Smiljan, Smokrić, D. Švica, Trnovac (Gospić)

Pavičić – Borićevac, Brušani, Bužim, Gospić, Lovinac, Lukovo šugarje (Karlobag), Mušaluk, Lički Osik, Smiljan, Smokrić, Sveti Rok, Škare, Štikada, Vaganac, Vrebac

Pavković – Dugopolje (Srb), Jošani, Krbavica, Lički Osreci, Suvaja, Vrelo (Zrmanja)

Pavlak – Brinje, Kamenica (Jezerane)

Pavlica – Komić, Ploča, Počitelj

Pavlović – Brlog, Bunić, Dabar, Jezerane, Kompolje, Križpolje, Lipovo polje, Melinovac (Zavalje), Otočac, Prokike, Žuta lokva

Pećanac – Kupirovo (Srb)

Pećina – Gospić, Klanac, Vrhovine

Peić – Lički Osreci (Srb), Srb

Peinović – Klenovac (Perusic), Raduč

Pejnović – Brlog, Brušani, Bužim, Debelo brdo (Gospić), Klašnjica (Korenica), Krbavica, Lovinac, Lučani (Brinje), Smiljan, Škalić, Tuk (Korenica), Vodoteč, Vrhovine, Zavalje

Perčević – Mušaluk (Lički Osik),

Perić – Mekinjar, Rešetar, Tolić (Udbina)

Perišić – Dubrava (Brlog), Ličko Petrovo Selo, Skočaj (Zavalje), Zavalje

Perković – Brinje, Gospić, Jelvica (Jezerane), Kaniža (Gospić), Letinac (Brinje), Lipice (Jez.), Mali Kut (Jez.), Perković selo (Brinje), Podlapac, Stajnice (Jezerane), Veliki Kut (Jez.)

Perlić – Brinje, Jelvica (Jezerane)

Pernar – Lipica, Mali Kut

Perša – Čanak (Bunić)

Peršić – Donji Kosinj, G. Lapac, Ričice, Štikada, Perušić, Prijeboj

Pešun – Dubrava (Oto.), Prozor

Pešut – Lovinac, Smokrić

Petković – Kukljić (Medak), Kupirovo (Srb), Medak, Ostrvica, Ploča

Petrak – Radotić selo (Brinje)

Petranović – D. Kosinj

Petričić – Gospić, Kalebovac (Kor.), Kompolje (Kor.), Korenica, Mihaljevac (Kor.), Omoljac (Kor.), Oravac, Rijeka (Kor.), Šeganovac (Kor.), Vranovača (Kor.)

Petrić – Gradina (Kor.), Studenci

Petrlić – Brušani, Kaniža (Gos.), G. Kosinj, Ramljane (Sinac, Otočac)

Petrović – Bruvno, Dabašnica (Srb), Deringaj, Dobroselo (Lapac), Doljani (Lapac), Gračac, Jezerane, Kijani (Gračac), G. Kosinj, Krbavica, Kupirovo (Srb), Mali Kut (Jezerane), D. Lapac, Lukovo (Sv. Juraj), Omsica, Rešetar, Stajnice (Jezerane), Vaganac

Pezelj – Bužim, Gospić, Kaniža (Gos.), Lukovo šugarje (Karlobag), Smiljan

Pilipović – Borićevac, Doljani (Lapac), Klanac (Pazarište), G. Lapac, G. Pazarište

Pilja – Brotnja (Srb), Neteke

Pintar – D. Kosinj, G. Kosinj, Mutilić, Otočac, Sinac, Sv. Juraj

Piplica – Suvaja (Srb), Zaklopac (Srb)

Piščević – Brušani (Gospić), Mutilić, Udbina

Pjevac – Frkešić, Vrhovine

Pjevač – Čitluk (Gospić), Divoselo

Platiša – Kik (Lovinac), Vojvoduša (Brinje)

Plavac – Vaganac (L. P.S.)

Plećaš – Bruvno, Divoselo, Gospić, Mazin, Smiljan

Pleša – Bunić, Gospic, Kaluđerovac, G. Kosinj, Otočac, Ramljane, Skočaj (Zavalje) Pocrnić – Bukovac (Perušić), Konjsko brdo (Perušić), Prozor (Otocac), Prvan selo (Perušić)

Počuča – Čitluk, Divoselo, Dnopolje (Lapac), Gospić, D. Kosinj, Lipovo polje (Kosinj), Međudražje (Zavalje), Nebljusi (Lapac)

Podkonjak – Dabar, Gračac, Počitelj, Jošani, Mekinjar (Udbina)

Podnar – Kaludjerovac, G. Kosinj, Kuterevo

Podunavac – Jošani (Udbina),

Pokrajac – Bruvno, Drenovac (Raduč), Raduč

Polovina – Dobroselo (Lapac), Ostrvica (Gos.)

Popović – Brotnja (Srb), Klanac, Kruščica (Pazarište), D. Lapac, Mutilić (Udbina), Nebljusi (Lapac), Otočac, G. Pazarište, Ploča, Senj, Sv. Juraj, D. Švica, Tomingaj, Vaganac (L.P.S.), Vrhovine, Vrebac, Zalužnica

Potkonjak – Divoselo

Potočnjak – Karlobag

Potrebić – Brezik (Medak), Kukljic (Medak), Medak

Poznanović – Kalanj selo (Brinje), Visuc (Udbina)

Poznić – Kijani (gracac), Omsica, Tomingaj, Škare

Pražić – D. Kosinj, Mlakva (Kosinj), Šalamunić

Premuž – Lešće (Otočac), Prozor (Otočac)

Prerad – Počitelj

Preradović – Počitelj,

Pribanić – Prozor (Otočac)

Pribić – D. Kosinj, Krbavica, Srednja gora (Udbina), Željava (L.P.S.)

Prica – Brlog, Frkešić (Vrh.), Gradina, Kalebovac, Klašnjica, Kompolje, Korenica, Krbavica, Krst, G. Lapac, Mihaljevac, Omoljac, Oravac, Ličko Petrovo Selo, Ponor, Prijeboj, Rešetar, Šeganovac, Udbina, Vaganac, Visuć, Vranovača, Vrelo, Vrpile

Prijić – Srb

Prlina – Grab (Gračac),

Prodanović – Kom, Vrelo, Zrmanja

Protulipac – Škalić (Brinje)

Prpić – Brinje, Bužim, Cerje, Crni Dabar (Oštarije), Dolac, Đotluša, Gospić, Karlobag, Kućišta, Lovinac, Otočac, G. Prizna, Smiljan, Stupačine, D. Švica, G. Švica

Prša – Kaluđerovac, Međudražje, Otočac, Skočaj

Puača – Suvaja (Srb), Zaklopac (Srb), Zrmanja

Pualić – Brotnja (Srb),

Pucar – Svračkovo selo (Udbina),

Puhača – Staro selo (Otočac),

Puhalo – Brlog

Puhar – Baljevac (Zavalje), Doljane (Škare), Pothum (Otočac), Škare

Pupavac – Debelo brdo (Bunić), Oraovac (Lapac), Palanka (Zrmanja)

Pupovac – Pothum (Oto.), Vrhovine, Zrmanja

 R

Radaković – Bruvno, Divoselo, Doljani (Lapac), Gračac, Gospić, Jošani (Udbina, D. Lapac, Melinovac, Mogorić, Omsica, Lički Osreci, Ličko Petrovo Selo, Ploča, Rešetar, Srednja Gora, Tomingaj, Zavalje, Željava

Radeka – Gospić, Mekinjar, Mihaljevac, Vranovača, Vrelo (Kor.)

Radmanović – Barlete, Divoselo, Gospić, D. Lapac, Ostrvica, Rudopolje (Bruvno), Široka Kula, Vrebac

Radočaj – Mutilić (Udbina)

Radošević – Klanac (Pazarište), Kruščica, Medak, G. Pazarište, Počitelj

Radovanac – Mekinjar (Udbina)

Radović – D. Kosinj

Radulović – Oraovac (Lapac),

Radusin – Grab (Gračac)

Rađenović – Brotnja (Srb), Neteke (Srb), Srb, Suvaja, Štikada

Rajačić – Brinje, Lučani (Brinje), Prokike, Škalić, Vodoteč, Vojvoduša, Županjol

Rajčević – Čitluk, Divoselo, Gospić, Smiljan

Rajković – Dabar, Hobar selo, Jelavica (Jez.), Jezerane, Letinac, Radotić selo, Rajković selo, Sinac, Stajnice, Udbina

Rajšić – Barlete

Rakić – Bunić, Kom (Zrmanja), Ljubovo, Široka Kula, Škare, Vrebac

Rapaić – Brlog, Dobrica (Brinje), Krbavica, Ličko Petrovo Selo, Prijeboj, Rapain klanac, Široka Kula, Željava

Rastović – Dabašnica(Srb), Gračac, Neteke (Srb), Srb

Rašeta – Barlete, Klašnjica, D. Lapac, Nebljusi, Srb

Rašuo – Srb

Ratković – Brušani, Gospić, Krasno, Lički Osik, Šalamunić

Reljić – Tiskovac (Srb)

Rendulić – Lički Osik,

Repac – D. Kosinj, Melinovac, Nebljusi, Rešetar, Široka Kula

Ribar – Divoselo

Ristović – Gospić, Gračac

Rodić – Dugopolje (Srb)

Romić – Mekinjar (Udb.), Lički Osreci

Rosandić – Gospić, Kaniža, Podlapac (Udb.), Udbina

Rudelić – Debelo brdo (Gospić), Kaniža (Gos.), Lukovo šugarje, Oštra

Rukavina – Brlog, Bunić, Debelo brdo (Gospić), Dolac (Stinica), Gospić, Jablanac, Kaluđerovac, Kaniža, Karaula, Klanac, Konjsko brdo, Kvarte, Međudražje, Oštra, Otočac, D. Pazarište, G. Pazarište, Perušić, Prvan, Rešetar, Smiljan, Sv. Juraj, Sveti Rok, Trnovac (Gospić), Vaganac (Pazarište), Vaganac (L.P.S.), Vlaško polje (Brlog), Volarice, Željava

Rupčić – Cerje (Lovinac), Čovići, Gospić, Jezerane, Lešće (Otočac), Mezinovac, Ričice, Smiljan, Sveti Rok, Sv. Juraj, Udbina

Rutalj – Raduč

Ružić – Doljani (Škare), Komić, G. Pazarište, Vlaško polje (Brlog)

 S

Sadžak – Jošani (Udb.), Korenica, Šalamunić

Samac – Mutilić (Udb.)

Samardžija – Tomingaj

Samolov – Babin potok (Vrh.), Rudopolje (Vrhovine)

Sanader – Glogovo (Gračac), Grab (Gračac)

Savatović – Kulica (Ostrvica-Gospić), Oraovac (Lapac), Rudopolje (Bruvno)

Savić – Gospić, Pothum, Škare

Sedlan – Kijani (Gračac), G. Lapac

Seferagić – Konjsko brdo (Per.)

Sekiz – Bunić, Otočac, Ponore (Oto.), Škare

Sekula – Dubrava (Oto.), Otočac, Prozor (Oto.)

Sekulić – Doljani (Lapac), Lovinac, Perković selo, Počitelj, Ribnik, Smokrić, Udbina

Selaković – Tomingaj

Serdar – Bužim, Gospić, Smiljan, Sveti Rok, Široka Kula, Sertić, Brinje, Bukovac (Per.), Jezerane, Podlapac, Radotić selo (Brinje), Razvala, Sertić selo (Brinje), Sinac, Stajnice, Udbina, Žuta lokva (Brinje)

Simeon – Rudopolje (Bruvno)

Skakavac – Lučani (Brinje), Vojvoduša

Skender – Bilaj, Gračac, Kruščica, G. Lapac, Novoselo Bilajsko, Ričice (Lovinac)

Skendžić – Ličko Petrovo Selo, Škare

Skoknić – Bunić

Skorup – Krasno, Lukovo, Ričice, Sv. Juraj, Volarice

Sladić – Šalamunić, Vrhovine, Željava

Slavujević – Rešetar (L.P.S.)

Smiljanić – Gospić, Grab (Gračac), Pišać, Prokike (Brinje), Rapain klanac, Županjol

Smrzlić – Nebljusi (Lapac)

Sovilj – Kijani (Gračac)

Srdić – Vrhovine, Zalužnica

Stakić – Korenica

Stanić – Bjelopolje (Kor.), Brinje, Divoselo, Glogovo (Gračac), Gospić, Gračac, Ivakuša (Brinje), Klašnjica, Korenica, Lipe, Mutilić, Otočac, Svračkovo selo, Vodoteč

Stanisavljević – Grab, Gračac

Stanišić – Prozor, Otočac, Volarice

Stanković – Bunić, Kamenica (Kor.), Korenica, Kulica (Ostrvica), Ostrvica, Otočac, Trnovac (Kor.)

Starčević – Gospić, Klanac (Pazar.), G. Lapac, Medak, Međudražje, Lički Osreci (Srb), Ovčina, D. Pazarište, G. Pazarište, Prljevo (Zrmanja), Smiljan, Srb, Starčevića pod, Tiškovac

Stević – Dobroselo (Lapac),

Stielja – D. Lapac, Oraovac (Lapac)

Stikovac – Dobroselo (Lapac), Doljani (Lapac)

Stilinović – Gospić, Kaniža, Lički Novi, Stipac, Bužim, Smiljan

Stojanović – Dubrava (Oto.), Otočac, Škare, G. Švica, Turjanski, Vrhovine,

Stojević – Klanac

Stojić – Jošani (Udb.)

Stojković – Razvala (Jez.), Visuć (Udb.)

Stojsavljević – Mogorić, Omsica, Pavlovac (Vrebac), Velika Popina, Srb, Štikada

Stokuća – Vodoteč (Brinje), Vojvoduša (Brinje)

Stranjina – Kukljić (Medak)

Strunić – Korenica

Studen – Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Željava

Sučević – Velika Popina, Vrelo (Zrmanja)

Sudar – Barlete, Brušani, Ostrvica Rizvanuša (Oštarije)

Suknaić – Klanac (Pazar.), Otočac, G. Pazarište, Vaganac (Pazarište)

Sunajko – Komić (Udb.), Visuć (Udb.), Vrebac

Surla – Dabašnica (Srb), Glogovo (Gračac), Jošani, Kijani, (Gracac), Medak

Suša – Štikada, Vrebac

Sužnjević – Korenica, Oravac

Suzuković – Divoselo, Široka Kula

Svilar – Debelo brdo (Bunić), Kozjan (Bunić), Pećani, Škare, Turjanski

 T

Tadić – Dnopolje (Lapac), D. Lapac

Tankosić – Dugopolje (Srb)

Tarbuk – Brezik (Medak)

Tepavac – Visuć (Udbina)

Terzić – Grab (Gračac)

Tesla – Drenovac (Raduč), Kukljić (Medak), Raduč

Teslić – Divoselo, Gospić, Ostrvica

Tiljak – Gračac, Štikada

Tintor – Gračac, Otočac

Tišma – Dnopolje, Frkašić, D. Lapac, Korenica, Kruge, Nebljusi, Visuć, Vrhovine

Todorić – Zavođe (Pavlovac),

Tojaga – Kom (Zrmanja), Velika Popina, Vrelo (Zrmanja)

Tojagić – Deringaj, Duboki do (Gračac), Grab (Gračac), Omsica

Toljan – Kamenica (Jezerane), Prokike (Brinje)

Tomsac – Čanak (Bunić), D. Kosinj

Tomas – Brinje, Lokner selo (Brinje), Mogorić, Pavlovac (Vrebac)

Tomašević – Kvarte (Perušić)

Tomičić – Borićevac, Gospić, Lovinac, Ričice

Tomić – Brlog, Klanac (Pazarište), Malo polje (Kaluđerovac), Rudopolje (Bruvno), Tužević (Brinje), Vranovine (Pazarište)

Tominac – Stajnice (Jezerane)

Tomljanović – Baljevac (Zavalje), Kaluđerovac

Tomljenović – Bužim, Gospić, Karlobag, Kompolje, Lovinac, Crni dabar (Oštarije), Stupačine, Otočac, Smiljan, Smokrić, Sušanj, Trnovac, Željava

Tonković – Brušani, Bunić, Dubrava (Otočac), Lešće, Prozor, Ramljane, Sinac, D. Švica

Torbica – D. Lapac, Srb, Tiskovac (Srb)

Travica – Medak, Udbina

Traživuk – D. Lapac

Trbojević – Glogovo (Gračac), Gospić, Gračac, Kijani (Gračac), Korenica, Kruškovac (Medak), Kukljić, Medak, Štikada

Trbulin – Srb

Tresiglavić – Kalebovac (Kor.),

Trešnjić – Divoselo

Trkulja – Dabar, Mekinjar (Udb.), Gospić, Kik (Lov.), Ličko Petrovo Selo, Rebić (Udb.)

Trninić – Kupirovo (Srb),

Trošelj – Divoselo, Lukovo šugarje

Trpčić – Udbina

Trtanj – Gospić, Jelvica (Jez.), Jezerane, Lipice (Jez.), Stajnice, Udbina, Veliki Kut

Trtica – Omsica, Vrhovine

 Ć

Ćalić – Brezik (Medak), Dobroselo, Krbavica, Kupirovo (Srb), Omsica, Ploča, Tomingaj

Ćelić – Raduč

Ćeranić – Gračac

Ćopić – Neteka, Suvaja, Zaklopac (Srb)

Ćubelić – Gračac

Ćuić – Kompolje (Korenica), Prijeboj, Vrelo Korane

Ćuk – Kom (Zrmanja), Palanka (Zrmanja), Vrelo (Zrmanja), Zrmanja,

Ćulaević – Mekinjar

Ćupurdija – Frkašić, Klašnjica (Korenica)

Ćurčić – Doljani (Škare), Komić, Pothum Staro selo (Otočac), Škare, Turjanski, Vrebac, Zavođe (Pavlovac)

Ćurčija – Šalamunić

Ćuruvija – Ploča

Ćusić – Pećani

 U

Ugarak – Vrebac

Ugarković – Brinje, Budak (Lički Osik), Gospić, Komić, Konjsko brdo (Per.), Malo polje (Kaluđerovac), Perušić, Studenci

Ugrica – Gračac, Kupirovo (Srb), Srb

Uremović – Baljevac (Zavalje), Karaula (Per.), Konjsko brdo, Perušić

Uštipak – Frkašić

Utvić – Gračac

Uzelac – Brezik (Medak), Brinje, Bunić, Bužim, Dnopolje, Doljane, Gospić, Jošani, Karlobag, Kik (Lovinac), Konjsko brdo, Lipovo polje, Lukovo šugarje, Medak, Ondić, Otočac, Počitelj, Pothum, Staro selo (Otočac), Smiljan, Studenci, Široka Kula, Trnavac (Korenica), Udbina, Visuć, Vrebac, Vrhovine, Zalužnica, Zavođe (Pavlovac)

 H

Hinić – Bunić, Debelo brdo (Bunić), Doljani (Škare), Kozjan (Bunić), Radotić selo (Brinje), Turjanski, Zalužnica, Željava

Hrkalović – Doljani (Škare), Otočac, Turjanski

Hrnjak – Bunić, Krbavica, Ličko Petrovo Selo, Prijeboj, Trnavac (Korenica), Željava

 C

Ciganović – Barlete, Gospić, Medak, Srb

Ciuk – Omsica (Gracac),

Crnobrnja – Ploča, Raduč

Crnokrak – Medak, Vrebac

Cvijanović – Divoselo, Gospić, Grab (Gračac), Jošani, D.Kosinj, Korenica, Mlakva (Kosinj), Pišać, Rešetar, Tolić, Vaganac, Vlaško polje, Vrhovine

Cvjetan – Kupirovo(Srb)

Cvjetićanin – Dabar, Mekinjar, Oraovac (D. Lapac), Ličko Petrovo Selo, Srednja gora, Visuć

Cvjetković – Glogovo (Gračac), Grab (Gračac), Gračac, Kijani (Gračac)

 Č

Čanak – Gospić, Kom (Zrmanja), Srb, Šalamunić, Široka kula, Željava (Korenica)

Čanković – Mogorić, Srednja gora, Tomingaj, Udbina

Čiča – Dobašnica (Srb), Duboki do (Gračac), Grab (Gračac), Gračac, Štikada

Čortan – Debelo brdo (Bunić)

Čubrilo – Bruvno, Čitluk (Divoselo), Gračac, Raduč, Rudopolje

Čudić – Babin potok (Vrhovine), Vrhovine

Čuturilo – Bruvno, Dabar, Ploča, Visuć

 DŽ

Džodan – Mogorić, Rešetar (Korenica)

 Š

Šaban – Gospić, Lički Novi

Šabić – Kaniža (Gospić)

Šajnović – Svračkovo selo (Udb.),

Šakić – Gospić, Lipovo polje, Mekinjar, Tužević (Brinje), Udbina, Zavođe (Pavlovac)

Šarac – Dobroselo (Lapac),

Šarić – Borićevac, Bužim, Kaniža, Lovinac, Lukovo šugarje, Medak, Perušić, Pvan selo, Rudopolje (Bruvno), Smiljan, Smokrić, Sveti Rok, Vranik (Lovinac)

Šarinić – G. Švica

Šašić – Dnopolje (Lapac), Kulica (Ostrvica), Kupirovo (Srb), D. Lapac, Lički Osreci (Srb), Ostrvica

Šebalj – Bužim, Dabar, Letinac (Brinje), Lipice (Jezerane), Mali kut, Veliki kut

Šegan – Dabar

Šegota – Brinje, Drndić (Stinica), Karlobag, Otočac, Smokrić, Šegote (Stinica), Vlaka

Šepa – Velika Popina

Šerbedžija – Bunić

Šerić – Barlete, Gospić, Žabica

Šever – Bunić

Ševo – Drenovac (Srb)

Šijan – Debelo brdo (Bunić), Kupirovo (Srb), Neteke (Srb), Prljevo (Zrmanja)

Šikić – Brušani, Debelo brdo (Gos.), Gospić, Gradac, Konjsko brdo, D. Lapac, Oraovac (Lapac), Oštarije, G. Pazarište, Prijeboj, Ričice, Smiljan, Sveti Rok, Štikada, Trnovac (Gos.)

Šimić – Gospić, D. Pazarište, Skočaj

Šimunić – Bilaj, Brlog, Melnice, Novoselo, Vlaško polje

Šimunović – Biljevine (Sv. Juraj), Kompolje (Brlog)

Škarić – Lipovo polje (Kosinj)

Škorić – Bjelopolje (Korenica), Frkašić, Grabušić, Klašnjica, Korenica, Mazin, Melinovac (Zavalje), Nebljusi, Palanka (Zrmanja), Vedašić, Vrhovine, Vlaško polje, Zaklopac (Srb)

Škorup – Brinje

Škrbić – Dobroselo (Lapac), Mazin

Škundrić – Palanka (Zrmanja), Velika Popina, Pribudić, Prljevo, Vrelo (Zrmanja)

Šobat – Bunić, Gospić, Raduč

Šolaja – Bunić, Gradina (Kor.), Mihaljevac, Prijeboj, Rešetar, Šeganovac (Kor.)

Šop – Korenica, D. Kosinj

Šorak – Gradina (Kor.), Mihaljevac, Korenica, D. Lapac, Ličko Petrovo Selo, Željava

Špalj – Gospić, Krivi put, Smiljan

Špoljarić – D. Kosinj, G. Kosinj, Mušaluk (L.Osik)

Šporčić – G. Kosinj, Kuterevo

Šprajc – Brinje, Kamenica (Jez.), Križpolje, Letinac, Stajnice

Štajdohar – D. Kosinj, G. Kosinj, Ribnik

Štakić – Klenovac, Lipovo polje (Kosinj), Mlakva, D. Kosinj, Studenci

Štampar – Čanak (Bunic), Kvarte

Štavlić – G. Pazarište

Štefanić – Jezerane, G. Kosinj, Lovinac, Stajnice

Štefa – Kompolje (Kor.), Korenica, Vrelo (Korenica)

Štetić – Svračkovo selo (Udb.), Vrhovine

Štimac – Gospić, Karaula (Per.), Konjsko brdo, D. Kosinj, Kvarte (Per.), Ljubovo (Bunić), Mušaluk, Lički Novi, Ribnik Oštra, Perušić

Štokić – Jablanac, Štokić pod, Zavratnica

Štrbac – Široka kula

Štula – Vlaško polje (Brlog)

Štulić – Ploča

Šujica – Vrelo(Zrmanja),

Šulentić – Gospić, Sveti Rok, Vrelo (Zrmanja)

Šuper – Lički Novi, Rizvanuša, Trnovac (Gos.)

Šuput – Babin potok, Bjelopolje, Klašnjica(Kor.), Korenica, Ličko Petrovo Selo, Ponor, Prijeboj, Šeganovac, Željava

Šušnjar – Tužević (Brinje), Udbina

Šušnjić – Glavace

 

 


Komentari (202)

 • miroslav markov

  * U suradnji sa Draganom Serdarom (javio se na moj nagovor na ovaj portal) započeli smo prije 2 godine istraživanje rodoslovnog stabla u ambicioznim okvirima – naime po predanju sačuvanom kod Serdara iz Široke Kule oni potječu od Vojinovića (imaju i sačuvan obiteljski grb)
  * Problem iskrsava u matičnim knjigama za koje se kažu da su „nestale“ pa istraživačima nije jasno da li su „uništene“ ili „sklonjene“.
  * Pošto smo mi još uvijek zarobljenici predrasuda „anti“, a nismo dosegli etička mjerila „za“ i upadamo kao u rafting u tendenciozne kvazi-znanstvene rasprave koje nam ne pomažu već povećavaju zbunjenost, to bi volio da se u narednom periodu povežemo oko istraživanja ovog specifičnog prezimena odnosno izvora meritornih podataka kojima bi se složila krvna veza od Vojinovića do Serdara – pretpostavku imamo da su došli u vrijeme velikog austrijskog rata ali nemamo poveznicu – pretpostavljamo da se prezime mijenjalo (Knežević, Kaluđerović ?)kao i stvarnost na terenu Like tih godina (osmanlije, Mlečani, Austrijanci, a stanovništvo izuzev nekoliko svećenika bilo 100 % nepismeno i zapisivali ih polupismeni tuđini) što ukazuje da se zaviri i u druge izvore pa ako netko ima saznanja da nam ih prenese kao i volju da pribavimo te dokumente u kopijama kao dokaz istine..* u Lici po vjerskom izjašnjavanju nije pouzdano sastaviti rodoslov jer je stanovništvo premještano isključivo u to vrijeme zarad obrambenih razloga carstava u doticaju a ne radi religiozne koncentracije što sada postaje problem jer imamo „i jednih i drugih i trećih“
  ** do novih utemeljenih otkrića svima srdačan pozdrav

  Odgovori
  • biljana

   Da li slucajno ili namerno zasto nema Obradovica u Mazinu?

   Odgovori
  • djole

   Oba prezimena su srpska, trecih nema, a drugi su pokatoliceni. Najveca je sramota negiranje sopstvenog porekla, ili da budem blazi, zaborav u vezi sa poreklom. Posle Krbavskog boja na prostorima danasnhe Like nije bili Hrvata. Tek su u XVI veku, radi uspostavljanja verske ravnoteze, naseljeni Slovenci iz okoline Kranja. Oni su u naredna dva veka pohrvacenu, ali im je ostao naziv Kranjci, kojim su ih Srbi nazivali.

   Odgovori
 • Željko Prpić

  Kod prezimena Vujčić iz Korenice potkrala Vam se greška jer se radi o prezimenu Vujičić.Srdačan pozdrav

  Odgovori
 • Milan Šaša

  da li ima neko ko bi mi dao nešto više informacija o prezimenu Šaša. Znam da poreklo vodi do sela Brubanj opština Petrinja blizu Gline i Siska.Krsna slava je Mratindan.

  Odgovori
  • Nebojsa

   Interesantna je grupa rodova, što slavi Sv. Stevana Dečanskog i čija prezimena čudno zvuče: Drakulić 15 kuća. u 2 naselja.; Šaša 18 k. u 9 n.; Agbaba 8 k. u 4 n.; Kalember 1 k., Kovačevići 19 k. u 7 n.; Grahovac 5
   k. i Kobići 5 k. u 3 n. Jedno su s njima iz ove oblasti: Raca, Galogaža i Turudija. Jevto Dedijer je naveo da su od Korjenića u Hercegovini.

   Odgovori
  • Milica

   ostojala je porodica na Baniji u selu Kobiljak,koja je odselila za Prigravicu posle 2.svetskog rata

   Odgovori
 • Adamović Vesna

  Šta je sa prezimenom Adamović?Pozdrav.

  Odgovori
 • Nebojsa

  Vesna,koji Adamovići?Odakle,koja slava,itd?:)

  Adamovići iz Like,Bosanske krajine i Dalmacije pripadaju plemenu Bogunovića.Slave Sv. Jovana.
  Daljim poreklom su iz Stare Srbije.(Kosovo,Makedonija)

  Odgovori
 • djordje

  Pozdrav, zanima me zna li ko nešto o poreklu Budimira iz Like… Odakle iz Hercegovine su došli i slično…

  Odgovori
 • Radeka Milorad

  Mislim da jos ima Radeka u selo GORNJA PLOCA samo ste zaborevili staviti,,, molim vas da napisete porjeklo RADEKA koji su dosli u PLOCU,,unapred hvala

  Odgovori
 • Dalibor

  Kod Skendžića vam je nepotpun podatak.Skendžići su 1915.g. živeli u ovim selima oko Otočca:Švica(zaseok Ponori)18 kuća,Turjanski 9 kuća,Srpsko Polje 1 kuća,Škare 14 kuća i Ličko Petrovo Selo 1 kuća.Par kuća je tad već živelo i u selu Perna kod Bosanske Krupe(u Pernu se preselili iz Turjanskog).Svi slave sv.Jovana Krstitelja i spadaju u jednu širu grupu Srba poznatih prilikom seobe u Liku kao Usorčani.
  PS
  Izvinjavam se što sam pisao latinicom….

  Odgovori
 • Aleksandar

  Babić je prezime mog djeda. Kao mesto svog rodjenja pominjao je toponime Arapov do, Rešetar i Petrovo selo ličko.

  Odgovori
 • Jovan

  A šta je sa Babićima? Moj otac je poreklom iz Mazina kod Gračaca, odakle je nekoliko generacija njegovih predaka, a deda mi je pričao da su se doselili u Liku iz Mokrog Polja kod Knina. Osim toga, u digitalizovanom obliku knjige „Plemenski rječnik Ličko-krbavske županije“ iz 1915. god. od Radoslava Grujića, koju sam našao baš na vašem sajtu, navodi se da su Babići šesto pleme (prezime) po brojnosti u Lici, uz napomenu da ima 263 porodice pod ovim prezimenom. Još da dodam samo da moja porodica slavi Sv. Jovana Krstitelja, pa bi bilo lepo da ubacite ovo prezime pod kojim ima više Ličana od mnogih drugih prezimena koja ste naveli. Pozdrav!

  Odgovori
 • Dragan

  Nedostaje kod Vignjevića mesto porekla u Lici: Ponikve

  Odgovori
 • Dajana

  Zdravo, zanima me nešto više o prezimenu Krivokuća. Živim u okolini Banjaluke i slavim Vasilija Velikog.
  Hvala 🙂

  Odgovori
 • Milan Zorić

  Biću zahvalan svima koji mi pruže i najmanju pomoć oko izrade porodičnog stabla za porodicu Zorić. Deda Stevan (nadimak Kuđo) mi je živeo u Zavlaci kod Ličke Kaldrme, gde mi je rođen otac Ivan. Deda Stevan je pored Ivana imao je još tri sina (Branko, Božo i Gojko) i tri kđeri (Đuka, Zora i Borka). Posle rata su kolonizacijom stigli u Apatin, gde sam se ja rodio. Slava nam je Đurđevdan.
  Unapred hvala za svaku informaciju.

  Odgovori
 • ZORAN DIMOVIC

  Interesuje me poreklo porodice DIMOVIC.
  Prijateljski pozdrav,Zoran!

  Odgovori
 • Marina Novkovic

  Interesuje me moje porodicno stablo,imam malo informacija znam samo do svog pradjeda.Moji su Novkovici iz Vrebca zaseok Zavodje, unuka sam Gavre i Milke Novkovic.Unapred hvala za bilo kakvu informaciju.
  Prijateljski pozdrav,Marina.

  Odgovori
  • Nebojsa

   Marina, ukoliko slavite Sv. Nikolu, vodite poreklo od poznatog krajiškog roda Mileusnića.
   Mada, koliko je meni poznato, lički Novkovići slave Jovanjdan, a neki autori smatraju da im je dalje poreklo iz Popova (Hercegovina).
   Novkovići su inače bili krajiški vojnici, a zabeleženi su i kao Senjski i Žumberački uskoci.

   Odgovori
 • Marina Novkovic

  Nebojsa, krsna slava mojih Novkovica je Sv.Petar i Pavle.Takodje sam nasla neki podatak da vodimo poreklo sa Popova polja (Hercegovina).

  Odgovori
 • jelena

  Sta je sa prezimenom Aralica, potice iz Skara i Batinic iz Poduma?

  Odgovori
 • jelena

  PS- Ja posedujem knjigu od Radomira Rakica -Srpske porodice i prezimena – medjutim prezime Aralica nema, od oca sam cula da mi poticemo sa tromedje Bosne, Crne Gore i Srbije, volela bi da nesto znam o tome, hvala.

  Odgovori
  • Nikola Aralica

   Moj đed, rodom iz Škare, Lika, sa slavom Sv. Arhangela Mihaila, 21 novembar… A da li su živeli na tromeđi, kako si navela, nemam podatke. Pozdrav. P. S. Inače, sve Aralice, koje su ostali Srbi i Pravoslavci, slave Sv Arhangela Mihaila. 🙂

   Odgovori
 • Dragan Milinkovic

  Postovani,

  Napisali ste prezime Gvoic (proveriti), za koje nisam cuo u Svrackovom selu ali niste spomenuli prezime Gojic (devojacko moje majke), porodica slavi Sv. Marka.

  Pozdrav

  Odgovori
 • Dusan

  Nedostaje prezime Luben iz Kosinja.

  Odgovori
 • Marina Šušnjar

  Veoma bih vam bila zahvalna kad bi mi rekli nesto vise o poreklu prezimena Šušnjar. Naime, moji su se posle Drugog svetskog rata doselili u Vojvodinu iz Plaskog, Janja gora, Staro selo. Porodicna slava je sv. Trifun. Hvala unapred

  Odgovori
 • Jovan

  Pozdrav,
  Zanima me možete li reći nešto o Hrnjacima,slava je Sv.Jovan Krstitelj. Unapred hvala.

  Odgovori
 • Ugljesa Borkovic

  ZNA LI KO OKLE BORKOVIĆI IZBIŠE U LIKU

  Odgovori
 • Danica Dejanovic

  Moje prezime devojacko je Sobat. Moji su iz Raduca iz Like. Slava nam je SVETI NIKOLA. Zanima me poreklo Sobata !!!

  Odgovori
  • Nebojsa

   Šobata je u Raduču bilo 15 kuća. Pored toga, u Lici ih je bilo još u Gospiću 1 kuća i u Buniću 7 kuća.

   Šobati spadaju u onu grupu srpskih porodica, koje su poreklom od Obrovca, Knina i Bukovice. Tj, iz tih krajeva su stigli u Raduč.

   U severnu Dalamciju su gotovo 100 % došli iz Bosne, verovatno zapadne, pošto ih ima i u Obrovcu.

   U zapadnoj Bosni postoji raširen rod Šobata, ali i Šobota. Obe porodice slave Sv. Dimitrija, a za jedne (Šobote) Đorđe Janjatović tvrdi da su pored Sv. Dimitrija neki uzeli i drugu slavu.

   Očigledno da je reč o istom rodu Šobat/Šobot. Inače, Šoboti u Bosni imaju predanje da su poreklom od Mrnjavčevića iz Kuča, što i njihova slava Sv. Dimitrije potvrđuje.

   Odgovori
   • Bogdan

    Pošto sam ja Šobat iz Lipaća Radučkog gdje smo i bili smešteni sve do oluje pa nešto malo i znam o lozi, loza potiče iz Drvara 4 brata su krenula u lliku 2 su ostala u Buniću a 2 su došla u Lipać tako da su to ljudi iste loze.
    Moji Šobati u Lipaću -Raduču slave Sv. Nikolu.
    A što se tiče prezimena nisam baš siguran koje je ispravno i ako smo mi u Lipaću Šobati mom rođenom stricu Bogdanu Šobatu u nizu dokudmenata je greškom upisno Šobot što se i meni sada u Srbiji dešava ali ja odmah reagujem pa na osnovu toga mislim da su Šobati, Šoboti i Šabati od jedne loze a prezime nastajalo usled greški onih koji su pisali i nemara nosioca.
    Pozdrav svima mojim Šobatima, Šobotima, i Šabatima.
    Bogdan Šobat
    Gornji Milanovac
    Vraćevšnica

    Odgovori
 • Maja Maša

  Fali prezime Stipić iz sela Ponor kod Korenice..

  Odgovori
 • Sasa

  Jelena,

  Moja porodica potice od Aralica. Moja pokojna baba Milka je iz Skara, a njen rodjeni ujak je poznati slikar Aralica. Mozemo kontaktirati ako hoces!

  Odgovori
 • Maki

  Mi Vukelici smo iz okoline Slunja, zaseok Mrzlo polje, slavimo Svetog Nikolu i kolonizacijom smo 60-tih godina kolonizovani u Srem. Ako neko zna nesto o poreklu Vukelica bila bih veoma zahvalna.Pozdrav…

  Odgovori
 • milica

  Zaboravili ste prezime Vujin – Zaklopac (Srb) Besir -Kruge (D.Lapac) Mudrinic – Zaklopac (Srb)

  Odgovori
 • adamovic

  Ja sam takodje Adamovic, moja porodica slavi Svetog Nikolu, i iz Radinca su kod Smedereva, da li znate iz kog mesta vode poreklo?

  Takodje da li znate poreklo imena Isic kod Pozarevca.
  Srdacan pozdrav

  Hvala

  Odgovori
 • ILIJA ŽUNIĆ

  JA SAM TREĆA GENERACIJA SRBA U AMERICI I INTERESUJE ME POREKLO MOGA PREZIMENA ŽUNIĆ. NAPMINJEM DA JE MOJ DEDA DOSAO U AMERIKU IZ LIKE. MOLIM SVE KOJI NESTO O TOJ MATERIJI ZNAJU DA MI POSALJU INFORMACIJU NA [email protected],I AKO JE MOGUĆE NA ENGLESKOM,,,UNAPRED ZAHVALAN!

  Odgovori
 • panonka

  Nedostaje prezime CIMEŠA

  Odgovori
 • MIHAILO.SEDLAR

  nedostaje prezime sedlar iz plaskog.

  Odgovori
 • drobac biljana

  Ja sam Licanka poreklom i jako se ponosim svojim precima. Volela bih da saznam vise o poreklu moga prezimena Drobac.

  Odgovori
  • zdravko

   Turske poraze upotrebiše Podgorci (Srbi i Bunjevci) u svoju korist, te razmakoše granice svoje zemlje na račun ličkih Turaka. Prvo uzeše od Turaka zemlju u Ostarjama, Vrunini, Rizvanuši. A 1686. g. dopru i dalje preko Velebita, u Trnovac, Bužim i Smiljan. No nesigurnost je još jednako bila velika od Turaka, te su Podgorski Bunjevci u ovim svojim novim selima morali s oružjem u ruci orati i kopati. Na poziv đeneralov dođe još dosta pravoslavnih Srba u ove krajeve iz Dalmacije, Turske i Primorja od Brinja. Tada naseliše (1687. g.) 10 sela {42} u okolini Budaka i po Vojiniću 284 srpske poro-dice iz Turske sa 747 strelaca, 184 konjanika i 294 pešaka. Pop Mesić pak naseli svoje dobro Mušaluk i Toliće i dobi za zasluge dobro Brušane, plemstvo i postade zemaljski zapovednik Like (1702. g.). U to vreme naselio je potkapetan Hranilović 200 porodica srpskih iz Bosne po Skradu i oko Slunja, a Vuk Grbić, knez Stevan Kukić i knez Mihajlo Sabljak naseliše u Rakovicu 200 porodica.

   Porodice Rukavina, Pavelić, Kovačević došle su tada (1686) iz Vidovca u Trnovac, Smiljan i Bužim. Druge od Bačvice, Jablanca, Stinice i Starih grada dođoše u Pazarište (Porodice Jovanović, Starčević, Milinković, Batovac, Osmokrovina, Šašić, Varišević, Dragišević, Živković, Šimić, Balenović, Vlatković, Vojnić, Dundović, Levar, Muhar, Radošević, Filipović, Isikić, Vrkljan, Hodac, Marković, Kalašević, Pešin, Rogić, Krmpotić, Dušić, Lobac, Lekac, Samardžija, Kočijani, Kušan i dr.)

   Lovinac naseliše sami Bunjevci (porodice Brkić, Zdunić, Krpan, Kovačević, Blažanin, Miletić, Šarić, Vrkljan, Japundžić i dr.) – U Gračacu se naseliše u društvu sa pravoslavnim porodicama (Špirović, Pistović, Drobac, Mandić i Kulundžić).

   Ove porodice pridružiše se odmah onome uzvišenome pokretu, da se Turci iz Like proteraju, što se pomoću Božijom i izvršilo 1689. g. Bunjevci pod svojim vođama knezom Jenkom Rukavinom iz Vidovca, više Baga, Dujmom Kovačevićem iz Konjskog i vojvodama narodnim Kneževićem i Došenom, pridružiše se četama Stojana Jankovića, Ilije Smiljanića, te napadoše Turke u njihovim gradovima: Bilaju, Buniću i Udbini. Taj pokret zapali celu Liku, kako lepo kazuje nar. pesma:

   Odgovori
 • Vitomir Radović

  Da li neko zna nešto o RADOVIĆIMA iz Like, Donji Kosinj ili neka druga mjesta?

  Pozdrav od Vita Radovića

  Odgovori
 • Slobodan

  Ako ima neko informaciju o prezimenu Rkalovic, mesto prezimena je Turjanski a mozda ima u okolini tj. Doljani ( Skare ) i Vrhovine. Krsna slava je sv. Jovan, a dovode nas u vezu sa prezimenom Hrkalovic, sto nije iskljuceno da smo nastali od tog prezimena, Hvala!

  Odgovori
 • Eror

  To je sigurno da su Hrkalovići i Rkalovići istog porekla tj. da je reč o istom prezimenu, a da je samo razlika u izgovoru, jer se u nekim krajevima u govoru izostavlja slovo „h“. Ima dosta sličnih primera: Hrkman-Rkman, Heror-Eror, Hajduković-Ajduković, a pogotovo je bitno što je u pitanju prezime u istom delu Like.

  Odgovori
 • Aleksandra

  Da li je prezime Lasković ličko? Znam da mi je prababa odatle,a pradeda je iz Graovaca iz Vrebačkog Pavlovca. Vidim da nije uvršteno, a nije ni nešto često prezime.
  Pozdrav!

  Odgovori
 • Milan Platiša

  Ima li ko vise informacija o poreklu i nastanku Platiša?
  Znamo da potičemo iz Like, okolina Brinje, Vojvoduša.

  Pozdrav

  Odgovori
  • Nenad

   Platiše su iz Vojvoduše, Vodoteč. Selo Platiše je prazno, no nedavno se vratio jedan Platiša i živi pomalo pustinjački. Inače i ja sam porijeklom iz Vodoteča.
   Pozdrav

   Odgovori
 • Basić Mario

  Eto opet!i ovde vidim na spisku prezimena za Počitelj prezime Bašić!Svi rođaci su mi bili Basići ili Njegovani! niko u selu nije čuo nikad za Bašiće!Poslednji put sam bio u Počitelju 1987. kod Đure Basića(čini mi se da je rođen ’56. ili ’57.Saznao sam da je na poternici HVO’a ili policije iz 1990.Ako je živ voleo bih da stupimo u kontakt

  Odgovori
 • Sanja

  Interesuje me, posto gore pise da su sva ova prezimena UGLAVNOM srpskog porekla…. Naveli ste prezime Besir iz Korenice, molim vas mi recite da li je i to srpsko prezime? U dugoj sam vezi sa deckom koji se preziva Besir i njegovi poreko vode iz Like, bas iz Korenice, a moj otac nikako da prihvati da je to prezime nase, vec misli da je neko muslimansko i imam veliki problem… Molim vas mi recite otkud on Besir i da li je to srpsko prezime? Unapred hvala

  Odgovori
  • Aleksandar Marinković

   Sanja,
   1. Bešir je lično ime arapskog porekla i znači “onaj koji donosi radosnu vest“.
   2. Nosioci prezimena čiji se osnov može naći u turskom, arapskom ili persijskom jeziku (a koja su doneta s Turcima)NE MORAJU biti i Turci, već im je prezime dato od Turaka. Takvih slučajeva ima mnogo. S druge strane, ako je narod pod Turcima podrazumevao pripadnike islamske vere, NE ZNAČI da oni nisu bili poreklom “pravi“ Srbi. Genetika je pokazala da je razlika između Srba i samozvanih Bošnjaka oko 3% i da se radi o istom korpusu.
   3. Činjenica je da su mnogi Turci u 17.veku, nakon oslobođenja Like, ostali u svojim naseljima ali kao tzv. Novohrišćani. Veći deo njih je prihvatio katoličanstvo, a manji deo pravoslavlje. Uticaj turske vladavine u Lici se lako može uočiti gledajući u toponime tog kraja.
   Nadam se da će i vaš izabaranik vama doneti radosnu vest. Svako dobro!

   Odgovori
 • Sanja

  I dalje sam u dilemi 🙁 …ima li jos neko ko bi mogao da mi odgovori, neko iz tog kraja)? Neko ko bi mogao da mi objasni kako su to oni nasumice uzimali prezimena. Meni decko objasnjava da mu je prababa bila Ognjenovic i slicno i da je u vreme austrougara, neki njegov predak nasumice izabrao prezime, e sada ne znam ni zasto…. ima veze sa proterivanjem srba i ratom. Ume li neko da mi to malo bolje objasni? Aleksandre (Marinkovicu), ako vi znate nesto vise, molim vas mi odgovorite. Hvala jos jednom

  Odgovori
  • Aleksandar Marinković

   Gospođice Sanja,
   sve i kada bi mogao da proverim tačnost njegovih tvrdnji, iz moralnih razloga vam ne bi odgovorio zbog motiva radi kojeg istražujete poreklo svog dečka. Takođe, verujem da ni ostali ne žele da se mešaju u vaše privatne odnose i moguće odluke.
   Uostalom, zar vam je toliko važna odluka pojedinca od pre 350 godina? I kako je stekao to prezime? Neka vas ne zavara moje ….po genetskom poreklu, ja sam pravi German, ali ne volim da mi neko osporava pripadnost srpskoj naciji i crkvi. Ponosan sam na oba.
   Svako dobro!

   Odgovori
   • Eror

    Aleksandre svaka čast na odgovoru. Na ovim prostorima ima toliko ljudi koji se isto prezivaju, a pripadaju dvema ili čak trima nacijama i religijama. Prezime samo po sebi ne garantuje ništa u vezi porekla, a posebno ne u vezi nacionalnog osećaja. Prezime koje nosimo samo je jedno od prezimena naših predaka, ono koje se prenosi po muškoj liniji. Inače, kada bismo znali prezimena svih naših predaka npr. samo 3 veka unazad, imali bismo oko 1000 prezimena. Da li su sva srpska ili ne? Verovatno nisu, pogotovo na ovom prostoru sa toliko istorijskih događaja i kretanja naroda u raznim pravcima, i verovatno ne postoji čovek na zemaljskoj kugli koji je 100% pripadnik jedne nacije – pogotovo što je nacija nešto što se samo po sebi ne može strogo definisati. Neki od najvećih srpskih naučnika, umetnika, sportista…imali su delimično ili potpuno strano poreklo. Svi ljudi na svetu su istog porekla, ali kad bi se zadrto držali svog porekla, još bi jeli banane na grani drveta. Važno je kakav je ko čovek, a ne šta je po nacionalnosti. Ako je tvom ocu (Sanja) problem što sumnja u srpsko poreklo tvog dečka, onda mu navedi primere Vuka Karadžića i Živojina Mišića, oženjenih Nemicama, a takvih primera ima bezbroj. Vladarima na dvorovima, koji su nekad bili najviši predstavnici naroda, nije smetalo da se mešaju sa drugim nacijama. Po čemu bi to smetalo običnim ljudima, danas u 21. veku, ako nije smetalo vladarima u srednjem veku. To bi značilo da su danas neki ljudi na nivou ispod srednjeg veka.

    Odgovori
    • deda

     Vrlo naivno.
     Imate li vi predstavu šta je sa decom iz takvih brakova na ovim prostorima
     Koliko ona trpe.
     Koliko ljudi je emigriralo samo zbog toga.

     Odgovori
  • BB

   Ciao Sanja

   Prezime je iz zaselaka oko Korenice, a ako pogledas imena ljudi sa tim prezimenom uglavnom su srpska. Pogledaj u imenik pa ces vidjeti. Premda ih nema puno. Mozes me kontaktirati i na mail. Pozdrav

   Odgovori
  • Dusan

   Bešir ima u Korenici (okolini) i jedno selo kod Lapca (došli su iz Korenice). Inače su SRBI .

   Odgovori
 • Nemanja Hrnjak

  Pomaže Bog!
  Pitajći stare u vezi našeg prezimena naišao sam na to da je ono u Staroj Srbiji bilo Hrnjaković, međutim zbog Turaka i prebacivanja u Liku(Krbava) skratćeno je na Hrnjak…
  Slavimo Svetog Jovana
  Kao što svaka srbska reč ima neko značenje tako i imena i prezimena, pa me zanima da li neko zna značenje ili u korenu HRnjak ili HRNjak….??
  Hvala unapred i svako dobro!

  Odgovori
 • Nebojša

  Postoji jedna priča o nastanku prezimena Hrnjaković. Navodno, jedan jeromonah je dobio ovo prezime zbog toga što je bio poreklom iz sela Hrnjak, kraj Arada (Rumunija). Ovo je naravno jedna od verzija… Ne verujem da su svi Hrnjakovići istog porekla.

  Odgovori
 • Nevena

  Nedostaje prezime Mihovilović

  Odgovori
 • Vlatko

  Nedostaje prezime Bižić, Krbavica, sv. Nikola.
  Da li netko ima saznanja o značenju ovog prezimena?

  Odgovori
 • Milos

  Nedostaje prezime Zrnić

  Odgovori
 • Boris

  Nedostaje prezime Hajdukovic,a ako se ne varam postoji bar 400 godina,a mesta su PROKIKE,ZUTA LOKVA,DOBRICA,GRABAR i RAPAIN KLANAC gde je rodjen moj otac.

  Odgovori
 • Nikola

  Meni je baba iz Vrela iz Korenice,i njeno devojačko prezime je Šteta,ali vidim da ga ovde nema…da li neko zna nešto o tom prezimenu?

  Odgovori
 • radomir canjak

  Da li neko zna nesto o Nikoli Canak i Ani Canak (Kurtovic) i njihovom (porodu) sinu Urosu koji se doselio u Niksic iz Prijedora oko 1900 godine?

  Ja sam cetvrto koljeno Urosa Canka, a nosimo prezime Canjak, jer je tako pisalo u nekom njegovom dokumentu. Inace je umro vrlo mlad odmah po rodjenju djece, njegov sin takodje i sada nemamo nikakav pisani trag o porijeklu.

  Ako je neko cuo od starijih, ili ima dedu ili baku koji nesto znaju o ovome, molim da mi javi na e-mail [email protected]

  Hvala, Radomir Canjak iz Niksica

  Odgovori
  • Milorad Bogdanović

   U gradskoj varoši Prijedor 1882 godine spominje se porodica Čanak koja je slavila Arh. Mihaila.
   Prezime Čanak se još spominje i u parohiji Bihać-Hrgar (Bihać) i Draksenići (Dubica) koji slave Jovanjdan.
   (Prepis: Šematizam dabrobosanski za 1882 godinu)

   Odgovori
 • radomir canjak

  Moja porodica slavi Sv Arh Mihaila!
  Zanima me da li ste vi iz Prijedora i da li mi mozete pomoci kako da provjerim da li imam rodjake i da li je Uros Canak imao brace i sestara…
  Za ovu informaciju puno hvala, bas mi znaci sto slavimo istu slavu kao oni.
  Vidim da ste veoma upuceni u ove stvari, a ja jako zainetresovan da pronadjem nekoga od svoje porodice.
  Hvala jos jednom!

  Odgovori
 • radomir canjak

  Osim toga Uros Canak je rodjen oko 1868 godine.

  Odgovori
 • Okir

  Pozdrav, Radomire.

  Zna se da je Čanak Mirko iz Prijedora izgradio polovinom XIX. vijeka dvije crkve brvnare, u Rakelićima i u Jelićki kod Prijedora.

  Na spisku pitomaca Srpskog privrednog društva „Privrednik“ iz Zagreba (1897-1946) pominju se sljedeći Čanci iz Prijedora: Čanak Milutin (1911), Čanak Milorad (1936), Čanak Ranko (1936). Na spisku poslodavaca pominje se Čanak Pero, limar iz Prijedora (1939).

  Na spisku žrtava Kraljevine Jugoslavije (1941-1945) nalazi se 11 Čanaka iz Prijedora.

  Pogledajte telefonski imenik Republike Srpske, tu ćete naći Čanak Nevenku u Prijedoru.

  Pozdrav,
  Demić Petar

  Odgovori
  • Milorad Bogdanović

   Na ulazu u crkvu brvnaru stoji u drvetu urezana godina 1841 i ime Jove Čanka, graditelja crkve. Ta crkva je proglašena za nacionalni spomenik BiH.
   U toj crkvi ja sam kršten, kao i moja mnogobrojna rodbina, i u kojoj je službovao i prota Simeun Popović, u pripovjedci Petra Kočića poznat kao Mračajski prota.

   U srijedu su Nikolce, slava ove naše predivne crkve, pa pozivam sve znatiželjnike da dođu. Služba počinje u 10 časova.

   Odgovori
 • radomir canjak

  Hvala Vam beskrajno na ovim informacijama!!!
  Upravo pokusavam da se organizujem i dodjem u Prijedor.
  Zanima me da li je slava crkve sjutra ili sledece srijede?
  Nadam se da u tim crkvenim knjigama ima nesto zapisano o tome.
  Gdje se tacno nalazi crkva?

  Odgovori
 • Marijan

  Interesuje me prezime MARIJAN. Ovde se ne spominje ali postoji okolina Otocca .Ako neko zna poreklo ovog prezimena molio bi komentar.

  Odgovori
  • Dane

   Mozete li mi reci,da li ste nesto saznali o prezimenu i poreklu prezimena Marijan? Ako imate neke informacije molim javite mi putem mail-a [email protected]

   Odgovori
  • Djordje

   Pozdrav,

   Prezime Marijan potjece iz sela Podum ( nalazi se ispod Uma). Svi Marijani su Srbi i prema knjizi Licki Vodac, vode porijeklo iz okoline Niksica.

   U drugom svjetskom ratu su bili clanovi Dinarske Divizije i Licko-Primorske Divizije.

   Odgovori
 • Branko Milisavljević

  U Širokoj Kuli (pored Gospića) postojalo je prezime MilIsavljević, a ne MilOsavljević.
  Prezime Marijan je iz okoline Otočca, iz sela Podum. Iz istog mesta je i Jovan Kangrga, pisac odličnog Nemačko – Srpskog rečnika.

  Odgovori
  • Zoran Milisavljevic

   Tako je Branko,moj djed I otac su Milisavljevic iz Siroke Kule, sada zivimo u Prigrevici kod Apatina . Tu su moji doselili 1945g.Nadimak Nam je buble

   Odgovori
 • cipiripi

  Poreklo prezimena Dubravcic(Otocac), sa majkine strane su hrvati iz Like, ali je pokojni deda govorio da su oni pokatoliceni srbi.Dali neko zna nesta o tome?Hvala unapred

  Odgovori
 • Joka

  Zar nisu i Vorkapići Ličani?
  I Cimeše, kao što je neko već pomenuo.

  Odgovori
 • stevan

  Molim Vas o informacijama za prezime Zekonja ..
  ima ih u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji, a najviše u Vojvodini ..ima ih pravoslavaca i katolika…
  hvala

  Odgovori
 • Branko

  Postovani, interesuje me porekla prezimena GULAN iz D. Babinog potoka, slava Djurdjevdan.

  Odgovori
  • Aleksandar I1

   Branko,
   Velimir Mihajlović u knjizi “Srpski prezimenik“ navodi za prezime Gulan sledeće: srpska porodica u selu Miloševu na Kosovom Polju, u selu Babin Potok u Gacku (Hercegovina), savremeno prezime u Beogradu, u Hrvatskoj okolina Zadra i Otočca.
   Gulana u R. Hrvatskoj ima najviše u gradu Zadru i obližnjem selu Galovac i tamo su katolici. Pravoslavni su u Otočcu, ali ih je daleko manje. Slava ovih pravoslavnih nije navedena.
   Mihajlović navodi i prezime Gulanović na Kosovom Polju, nema sumnje da su istog roda kao i Gulani u Miloševu.
   Što se tiče ovih zadarskih Gulana (kao ipak najbrojnijih), u popisu stanovništva iz 1756. godine selu Galovac zabeležen je Mate Ciolan, verovatno Mate Gulan.
   U pogledu etimologije prezimena Gulan, mogu reći samo da mi zvuči orijentalno i da je najsličnije turskom nazivu za ružu (gül), ali možda nisam u pravu.

   Odgovori
 • Miloš

  Na ovom spisku ličkih prezimena, nedostaju između ostalog, prezimena: Funduk i Vunduk. Funduk – Korenica, Vunduk – selo Plavno i Golubić

  Odgovori
 • dejan

  Pozdrav svima

  Odgovori
 • Milica

  Na ovom spisku nema ni prezimena Tatalović. Moj deda je rođen u Ogulinu, a slavimo Sv.Jovana Krstitelja.

  Odgovori
 • Srbija

  Može li mi neko reći o poreklu porodice Rakić iz Škara slave sv Jovana odatle je moja baba po majci mislim da su mi rekli da ima i druga porodica Rakić u Škarama ali da nisu rodjaci sa ovim mojim Rakićima. Iz priče znam da je babina majka moja prababa iz Brloga prezime Lužajić.
  Isto tako me zanima poreklo prezimena Sertic iz Smiljana znam samo da je hrvatsko hvala!
  Sve su to lička prezimena koja imaju veze sa mojim poreklom pa bih voleo da nesto vise saznam.

  Odgovori
 • Pejnovic Bozo

  Moje rodno selo je Klenovac kraj Perusica,dali ima jos ko je otamo , ili okolice Mlakve…..B.P.

  Odgovori
 • Zlatica

  Pozdravi,
  Interesuje me odakle tacno potice prezime Biljetina ? Hvala

  Odgovori
 • branko

  moje prezime je trubarac,slava mi je sveti luka,najviše nas sada ima u prijedoru,dubici sjevernoj srbiji.interesuje me da li su se moji preci drugačije prezivali,a negdje sam čuoda smo iz like

  Odgovori
 • nina79

  Poštovani,

  Postoje li neka saznanja odakle su Štulići došli u Ploču, odakle vodi naše porijeklo?
  Interesuje me takođe da li se u nekim istorijskim dokumentima pominje „Kulina Štulića“ u Donjoj Ploči i kakav je njen istorijski značaj?

  Hvala unaprijed!

  Odgovori
  • milan

   Stulica ima u Gornjoj Ploci I Donjoj kulina Stulica je u Donjoj Ploci, ja sam inace iz Gornje Ploce prva kuca do Stulica

   Odgovori
 • rada

  sta ja sa prezimenom Djilas, Krcko Brdo, Donji Lapac?

  Odgovori
 • Srđan

  Zanima me da li neko zna nešto više o porodici Mrkailo iz Raduča (Lika), koju slavu su slavili i tako te stvari

  hvala unapred

  Odgovori
 • rada

  sta je sa prezimenom Djilas? Moja majka je od Djilasa sa Krckog Brda,selo Begluci, slave Svetog Nikolu.

  Odgovori
 • Rosen Cavalier

  Zna li neko nešto o Riznićima iz Drniša, slavili su Sv. Jovana? Da li su to isti oni koji su bili i u Trstu? Ima li ih još u Trstu? Kako je nastalo njihovo prezime? Hvala na ustupljenom prostoru.

  Odgovori
 • Vitomir Radović

  Da li neko zna nešto o RADOVIĆIMA iz Like, Donji Kosinj ili neka druga mjesta?

  moj mejl [email protected]

  Pozdrav od Vita Radovića

  Odgovori
 • Stefan

  Pozdrav!
  Svaka čast za sajt, to pre svega! A ako možete, napišite mi bilo šta o Bukovcima, prezime Bukovac. Oni koji su došli u Kruševac slave Aranđelovdan, ali ne znam iz kog mesta su tačno i šta su pre toga slavili.
  Svako dobro vam želim!

  Odgovori
 • Milutin

  Dobar dan,

  Moj prijatelj Francuz trazi informacije o poreklu svog dede koji je za vreme drugog svetskog rata izbegao u Francusku. Zvao se Simon (ili Simo, Šimo, Sima) Uremovic i emigrirao je iz Baljevca. Rodjen je 1899-te godine i umro u Francuskoj 1960-te.

  Bio je sin roditelja cije ime nije tacno zapisano, Francuzi su u svojim knjigama napisali Stalar (moguce Stana ?) i Maudo (?) Uremovic.

  Simon je napustio zenu Jelenu Mustorovic (Majstorovic?)

  Ako neko ima podatke o Uremovicima, molim vas javite mi bar neke informacije.

  [email protected]

  Hvala unapred.
  Milutin

  Odgovori
 • Bosko

  Na spisku nema prezime Aralica, , a zive u tri sela u Lici: Turjanski, Škare i Ličko Petrovo Selo

  Odgovori
 • bajic milan

  kako smo mi bajici izostavljeni moj pradeda stevan bajic je iz mayina aisto moji rodjaci brujici iz lipovog polja kod kosinja dali neko zna vise o tim preyimenima unapred hvala

  Odgovori
 • bajic milan

  ja milan bajic molim nekog ko vise zna koje su to knjige gde se moze doci na koji nacin da bih saznao vise o bajicima iy mazina u lici koji slave sv jovana unapred zahvalan

  Odgovori
 • Dragan

  Sta mi mozes reci o Budimlijama iz ploce?pozdrav

  Odgovori
 • Nikola

  Prezime: Koliko je meni poznato ,Ćui(j)ć i Šolaja, nisu iz Prijeboja, već iz Ćui(j)ić Krčevine.Mada prezimena Ću(j)ić ima i kod Slunja – Primišlja i Livna i dr.

  Odgovori
 • branka

  a gde vam je prezime Štakić ima ga u Studencima ,Klenovcu , Mlakvi, Kosinju

  Odgovori
 • Ljubomir

  Poštovani,
  Prezivam se Nikolić, slavim sv. Georgija – Đurđevdan, prema kazivanju mojih predaka navodno da je moja porodica došla iz Like i da smo se prezivali Grubor, pradjed mi se zvao Blagoje a prabaka Marija, doselili su u selo Čitluk sadašnja opština Koz.Dubica,Republika Srpska (BiH).
  Da li itko išta zna o ovoj porodici.
  Hvala.

  Odgovori
 • Miodrag

  Moj pradeda je Ilija Škorić, a deda Mile Škorić i oni su iz Frkašića. Deda Mile, solunac, dobio zemlju u Slavoniji. Ako je neko radio porodično stablo Škorića neka mi se javi.

  Odgovori
 • milan

  Lazici iz sela Gornja Ploca Lika iseljeni za Ameriku,posto imam od predjedovog rodjenog brata familiju tamo imama problema u vezi imanja tj ostavinske rasprave,ako neko zna nesto o nima molio bi da mi javi hvala

  Odgovori
 • ilija

  Recite mi nesto o opsirnije o prezimenu Opalic inace smo iz Ljubovica selo pored Gracaca Lika slava Sv.Petar i Pavle Petrovdan? hvala unapred

  Odgovori
 • tanja

  Moj otac se prezivao Brankovic iz Brloga opstina Otocac.Ima li jos koga tamo u tom mestu. Otac mu se zvao Ilija a majka Mara kolonizirana u Kolutu gde je i umrla. volela bih da znam postoji li tamo kuca i gde je. Puno pozdrava i unapred zahvaljujem-

  Odgovori
 • Ratko

  Ako hocete mozete dopisati jos i ovo:
  Prezime
  Biga – Bigina Poljana (Plitvicka Jezera)
  Cuic – Cuica Krcevina (Plitvicka Jezera)
  Daic – Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Drakulic – Cuica Krcevina, Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Glumac – Uvalica, Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Koncar – Koncarev Kraj i Plitvicki Ljeskovac
  Luzaic – Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Rapaic – Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Rodic – Rodic Poljana (Plitvicka Jezera)
  Suput – Jezerce (Plitvicka Jezera)
  Zubovic – Uvalica (Plitvicka Jezera)

  Napisali ste prezime Cuic da su u selu Prijeboj.
  Na Prijeboju nikad nije bilo Cuica, a Vrelo Korane ne postoji. Korana nastaje od Plitvickih Jezera u Sastavcima gdje se spajaju Jezera i rijeka Plitvica.

  Odgovori
 • Tatjana

  Nedostaje prezime Kukić – Gornja Suvaja

  Odgovori
 • Milan Prtina

  Prezime Prtina nije pomenuto. Donji Štrp(b)ci, opština Donji Lapac.

  Odgovori
 • Petar

  Pozdrav,
  hteo bih da pitam za prezime Dizija? hvala unapred

  Odgovori
 • Milan Divjak

  TREBA DODAT I PREZIME LOVRIĆ DIREKTNI POTOMCI MILEUSNIĆA I BRANKOVIĆA

  Odgovori
 • zeljko olbina

  Na popisu nedostaje i prezime Olbina iz Krbavice, slava sv.Georgije. Voleo bih saznati vise o poreklu ljudi sa ovim prezimenom.

  Odgovori
  • Zoran

   Moja baba je bila devojački Olbina i jedino što znam da je veći deo familije otišao za Ameriku, još posle prvog rata. Moja baba je došla u Vojvodinu posle prvog svetskog rata.

   Odgovori
 • Ljubica

  Nedostaje prezime Čubrić, Široka Kula, Jezero. Hvala

  Odgovori
 • Dragana

  Prezime Borovac,selo Zaluznica ,krsna slava sv.Nikola.

  Odgovori
 • milica

  Fali Božičković iz Turjanskog

  Odgovori
 • andra

  moze lo mi neko reci koja je bila krsna slava Vuksana iz Otocca. deda mi je odatle ? hvala

  Odgovori
 • Zoran

  Moje prezime je Rapajić i poreklo vodimo iz Krbavice (deda je došao posle prvog svetskog rata u Vojvodinu). Zanimljivo je da su neke porodice koje su došle u Vojvodinu zadržale „j“ u prezimenu dok to nije slučaj sa porodicama koje su ostale. Pokojni stric je bio na žalost na golom otoku, i pregledavajući spiskove robijaša svi su bili tada upisani kao Rapajić. Da li neko zna kako je slovo j nestalo iz prezimena jer deda dok je bio živ bio je 100% siguran da imamo „j“ u prezimenu. Spisak robijaša je na linku https://noviplamen.files.wordpress.com/2013/12/00000050.jpg

  Odgovori
 • andra

  moze li mi neko reci vise o poreklu Vuksana iz Svice. Otocac. deda mi je odatle ali ne znam da li je katolik ili pravoslavac posto se udao u novi sad, a baba je katolkinja pa mi je i cela rodbina po toj liniji katolici ?? negde sam nasao da je slava sv.Nikola kako se i deda zvao.

  Odgovori
 • Miloš

  Nedostaje prezime Borjan. Živjeli su u Bjelopolju, Frkašiću, Kamensku (kod Frkašića)
  i Donjem Lapcu. Slava je Sveti Stefan

  Odgovori
 • Bojan

  Nedostaje prezime Kukolj – selo Vrpolje kod Knina

  Odgovori
 • Mara

  Zelim da dodam prezime Levnajic ili Levnaic za Vrhovine, Slave Svetog Nikolu. Negdje se navodi Ljevnajic ili Ljevnaic, pretpostavljam da su to razlicite verzije istog prezimena. Molim sve koji znaju porijeklo ili bilo sta o ovom prezimenu da objave.

  Odgovori
 • Zoran Milisavljevic

  Nema prezimena Covic iz Siroke Kule

  Odgovori
  • Dragana Čović

   Da, nema. Tačnije, selo je Kuzmanovača, kod Široke Kule (Gospić). A takodje nema ni Šušnjića iz Rudopolja kod Vrhovina. Zorane, možda smo i familija…

   Odgovori
 • Zoran Milisavljevic

  Interesuje me rodoslov porodice Milisavljevic otac je Dusan djed Mile a pradjed Todor, Široka Kula, Gospic, nadimak nam je buble

  Odgovori
  • Snjezana

   Snježana, hvala na javljanju. Ispravljeno. Prezimena Milosavljević nije bilo u Lici.
   Inače, evo šta kaže Milan Divjak Lički u svojoj knjizi „Lički vodac“ (na str. 111):

   12. avgusta 1690. godine povjerenik za naseljavanje Like i Krbave Juraj Križanić dopustio je knezu Vujasinu Vuku Mileusniću da sa četrdeset srpskih porodica naseli Široko–kulsko područje. Zemlju su kupili na ugovor. U Široko–kulsko područje došli su sa „područja
   oko Otočca, Brloga i Brinja“.
   Godine 1746—1756. general Laudon raspisao je pleme Mileusnića. Razlog za ovo, kako je naveo Laudon, što se pleme „mnogo narodilo“.
   „Matice pravoslavne srpske parohije široko–kulske, koje počinju 1788. godine pune su već „Laudonovih prezimena“: Rakić, Dmitrović, Sudžuković, Odanović, Milisavljević, Zečević, Zastavniković, Lovrić, Kovač, Korać, Umiljendić, Čubrić, Knežević, Radmanović, Žužić, Jovetić, Gvozdenović, koja dva poslednja danas su nadimci nekolikijeh kuća Mileusnića.“ Svi slave Sv. Nikolu.

   Pozdrav, ovo su meni napisali. Moje devojacko prezime je Milisavljevic, otac Momcilo, djed Gojko iz Siroke Kule, nadimak Vujati. Jesi li saznao nesto u medjuvremenu, pozdrav Snjezana.

   Odgovori
 • GEDEON

  NEDOSTAJE PREZIME OKLOBDZIJA IZ PAPUCE MEDAK ALI JE UPISANO OKLOPDZIJA DALI GRESKOM JER JOS NISAM DOSAD CUO ZA OKLOPDZIJE POZZZ>

  Odgovori
 • edis

  Nema prezimena moje prijateljice I kume Prezime joj je Trbovic i.Porodica njenog muza je iz Gomirja I tamo je puno tih prezimena .Oni slave Djurdjev dan.

  Odgovori
 • Mišo Skoplje

  nema u spisku ličkih prezimena : Dragić i Čikara , oba su iz sela Lička Jasenica

  Odgovori
 • Žarko Pintarić

  Pozdrav od jednog ličkog zeta! Tazbina mi je od Brkića sa Zrmanje Vrela, a i moj rođeni brat je takođe lički zet, njegova tazbina su Erori. Zanima me nešto: bilo je reči o istim rodovima koji su zbog različitog pisanja vremenom dobili i različita prezimena, Heror-Eror, Hajduković-Ajduković, itd. Zna li neko jesu li u takvoj nekoj vezi Pintari i Tintori, da li slave istu slavu i ima li nekih predanja o ova dva roda? Hvala

  Odgovori
 • Sanja Muzikravic

  Molim vas ako imate bilo kakav podatak za prezime Muzikravic,predpodstavlja se da vucu korene iz Like.Unapred zahvalna.

  Odgovori
 • Dušan Balać

  1. Balaći: Upisano je da je da su iz Nebljusa, ali su zapravo iz Kruga, Mišljenovca, možda i Kestenovca ili Kestenovih Korita.
  2. U Krugama nisu navedene Biljetine.
  3. Nema Tizića u Dobroselu.
  4. Nisam video Babiće, u Mazinu, naprimer.

  Odgovori
 • Milan

  Nema informacija za prezime Aralica .Znam da su zivjeli u Skarama i Turjanskom LIKA.

  Odgovori
  • Nikola

   Tako je. Moj đed Nikola Aralica je rodom iz Škara. Preselio između dva rata u okolinu Bihaća, sa porodicom, tu i poguvljen od ustaša, i još jedanaestoro dece. Preživela baba od Ružića iz Ličkih Doljana, sa četvoro dece. Sve Aralice, koji su ostali Pravoslavci i Srbi, slave krsnu slavu sv. Arhangel Mihail, 21.novembra. Živeli rode.

   Odgovori
 • Dane

  Nema prezimena Mašić. Do 1995.godine živeli su u Turjanskom (Mašić budžak), Podumu, Škarama i Jošanu.Pripadaju istom plemenu i slave Sv.Nikolu. U ličkom Cerju živi nekoliko porodica rimokatoličke veroispovesti.

  Odgovori
 • Tica

  Da li moze neko da mi kaze vise informacija prezime Ralic? Krsna slava je Sv. Nikola, mesto Lipovača (Rakovica).
  Hvala

  Odgovori
 • Jovica Cvetićanin

  Interesuje me nešto detaljnije o poreklu Cvetićanina (Cvjetićanina). Moj otac je iz Meljinovca blizu Visuća. Interesuje me plemensko poreklo i odakle smo došli u Liku. Znam da nam je slava Sv. Jovan Krstitelj (i rođen sam na našu slavu).
  U napred hvala.

  Odgovori
 • vukas nešo

  Nema Plaškog u vašim dokumentima…prezimena iz Plaškog i Ličke Jesenice…Vukas, Grba, Klipa, Večerinović, Latas, Vezmar, Bunjevac, Šupica, Dokmanović, Kosanović, Vrcelj, Ogrizović, Momčilović….

  Odgovori
 • Sava

  Pozdrav svima,
  Zamolio bih urednike da mi kažu nešto više o poreklu prezimena Savatović iz Rudopolja. Zanimljivo je da su postojale tu 3 porodice (bar za koje ja znam) i da niko nikome nije rod. 🙂
  Pa me sad zanima njihovo dalje poreklo. U istraživanju moje familije, stigao sam do pradedova, pa bih da nastavim izradu stabla.
  Hvala unapred

  Odgovori
  • Defendor

   Pokušah nešto naći, ali bez nekog uspeha. Mogu jedno da skrenem pažnju, da te 3 porodice, koje navodno nisu nijedna nijednoj rod, možda ipak to jesu… ali davni rod, tako da su prestale da se „rođakaju“ ili „rođače“, tj. smatraju rođacima.

   Za te krajeve, najbolje je potražiti u crkvenim maticama, ukoliko su sačuvane (ako ih nisu popalile ustaše, ili HV tokom prošlog rata), a korisno je pogledati i popise. Npr. 1948. godine, Savatovića je u SR Hrvatskoj bilo u Velikoj Dapčevici kod Grubišnog Polja (25 u 7 domaćinstava), te u vašem Rudopolju (28 u 4 domaćinstva), takođe u Gospiću (20 u 3 domaćinstva), Hadžićevu kod Vitovitice (16 u 11 domaćinstava), itd. – Čak ima i Mađara sa ovim prezimenom (mađ. Savanyúvíz)

   Naravno, svi oni sigurno nisu u srodstvu, ali meni je simptomatično da se u pretraživanju ovo prezime ne pominje nigde gde pogledam, a da je to starije od Drugog svetstog rata… naravno, to ne znači da ga nije bilo, naprotiv, bilo je, ali verovatno ne mnogo ranije… npr. u Popisu Like i Krbave iz 1712. godine ga ne nalazim… tako da, ili je prezime promenjeno, ili su se vaši doselili iz nekih drugih krajeva, možda iz Bosanske Krajine?

   Da li ste razmišljali možda da se testirate na poreklo muške linije? To bi možda dalo neke odgovore. Mada u načelu nemap previše značaja ako radite samo rodoslov. – Svratite i na forum, tamo ima dosta Krajišnika, možda neko bolje zna… ja ipak nisam iz tih krajeva. 😉

   S poštovanjem,
   Defendor

   Odgovori
 • Dejan

  Da li neko zna koja je krsna slava Momčilovića iz sela Rebić kod Udbine?

  Odgovori
 • Željko

  Hvali vam prezime Veselica iz sela Bugar,slava Aranđelovdan

  Odgovori
  • UU

   U Bugar su se verovatno naselili iz obližneg sela Sadilovac. U Sadilovcu su Veselice dosta veliki rod, bilo ih je u više zadruga.

   Odgovori
 • Petar

  Molim da mi neko objasni zasto nema prezimena Gruicic ono potice iz sela Kruscica koje je sada potopljeno povise sela Mlakva

  Odgovori
 • ivana

  Pozdrav, ako neko moze da mi pomogne. Imam minimalno podataka. Naime moj pradeda je bio negdje iz Like Stevo ili Stevan Zrnić. A deda Dragan Zrnić mi je rođen u Grbavcima kod Gradiške a slavu koju je slavio je Sv. Ilija. hvala

  Odgovori
 • Janko

  Da li neko možda zna nešto više o prezimenu Basta?

  Odgovori
 • Snjezana

  Postovani,
  Potkrala Vam se greska,
  u Sirokoj Kuli je prezime MILISAVLJEVIC, a ne Milosavljevic, molim Vas ispravite to i ako imate neke podatke o poreklu, moj deda je uvek govorio da su nam preci dosli iz Crne Gore.
  Hvala i veliki pozdrav.

  Odgovori
  • Urednik

   Snježana, hvala na javljanju. Ispravljeno. Prezimena Milosavljević nije bilo u Lici.
   Inače, evo šta kaže Milan Divjak Lički u svojoj knjizi „Lički vodac“ (na str. 111):

   12. avgusta 1690. godine povjerenik za naseljavanje Like i Krbave Juraj Križanić dopustio je knezu Vujasinu Vuku Mileusniću da sa četrdeset srpskih porodica naseli Široko–kulsko područje. Zemlju su kupili na ugovor. U Široko–kulsko područje došli su sa „područja
   oko Otočca, Brloga i Brinja“.
   Godine 1746—1756. general Laudon raspisao je pleme Mileusnića. Razlog za ovo, kako je naveo Laudon, što se pleme „mnogo narodilo“.
   „Matice pravoslavne srpske parohije široko–kulske, koje počinju 1788. godine pune su već „Laudonovih prezimena“: Rakić, Dmitrović, Sudžuković, Odanović, Milisavljević, Zečević, Zastavniković, Lovrić, Kovač, Korać, Umiljendić, Čubrić, Knežević, Radmanović, Žužić, Jovetić, Gvozdenović, koja dva poslednja danas su nadimci nekolikijeh kuća Mileusnića.“ Svi slave Sv. Nikolu.

   Odgovori
 • Tatjana

  Prezime Kukić – Gornja Suvaja

  Odgovori
 • Nada

  Nedostaje prezime Šteta

  Odgovori
 • Milena

  Prezime Kukić je iz Vrela Zrmanje

  Odgovori
 • Jeca

  Nedostaje prezime Đapa, Doljani-Donji Lapac, slave Đurđevdan.

  Odgovori
 • Ivana Popović

  Dobar dan.

  Moji Popovići su došli iz Like u Banat pre II svetskog rata. Pokojni deda je rođen u Miletićevu, Plandište. Uglavnom su se Popovići odatle selili u Vršac i Beograd. Moj deda je jedini došao zbog službe u Zrenjanin. U Zrenjaninu ima mnogo Popovića ali nismo rod. Od nekih podataka o familiji imam samo to da su moji Popovići iz Like, da se spominje mesto Poljane (koje je sravnjeno sa zemljom, ne postoji više na karti) , blizu Nacionalnog parka Plitvice. Deda mi se zvao Dušan Popović (1931.-2001.), njegov otac Mišo, a Mišin otac Ilba Popović koji je bio lugar. Nikakve dalje podatke nemam. A volela bih znati.
  Hvala unapred,
  pozdrav

  Odgovori
 • [email protected]

  Vidim da u spisku prezimena nema moje prezime pa bih voleo da ga dodate. Moje prezime je Počuča. Slavimo Kozmu i Damjana, vrače. Molio bih za svaku korisnu informaciju ako neko zna vise o mom prezimenu ili njegovom delu koji su mi rodbina da mi se javi, a ko zna manje informacija imam dobru volju da ih javno objavim. Mi smo iz Divosela u Lici i imamo poznatih ljudi po nasem prezimenu od narodnih heroja, rodoljuba do pravnika, pisaca, vojnih lica, jako mnogo mučenika, stradalnika u 2 svj.ratu, itd. Tamo su se moji preci naselili na tlo vojne Krajine pod najezdom Turaka neznam odakle navodno iz Stare Hercegovine ili C. Gore ali podatke o mom prezimenu nisam nasao u Crnoj gori ni Hercegovini. Kod mene je prezime Počuča bilo ucestalo kao i u Kosinju takodje kod Gospica, u kolonizaciji se prosirilo u Slavoniju i Backu i naravno u Oluji po celom svetu dok su dva brata od mog pok. Pradede Miše, Sava i Ilija 1912 otisli u Ameriku i o njima neznam nista. Kod Bihaca ima prezime Počuč verovatno od naseljavanja tih krajeva kasnije iz Like u navedenim previranjima. Rodoslov znam 6 kolena u nazad i citavo stablo smo Petrinjaši po nasem prvom pretku po doseljavanju Petru zvanom Petrina ali pre toga ne znam nista. Njegovi sinovi su bili moj čukundeda Nikola i njegov brata zvani Mileško. Nikola je osim mog pradede Miloša imao sinove Savu i Iliju koji su otišli u Ameriku, sina Simu koji je otišao u Osijek, kćerku Ljubicu, Djuranovu iz Čitluka u Lici i sina iz prvog braka Jovana. Moj pradeda Miloš(oko 1900) je stradao sa prababom u velikom pokolju 41 na Veliku gospojinu u Divoselu. Osim mog dede Mile (1927) imali su sina Vladu(1934) i kcerke Milicu (1926) i Ljubicu (1936). Moj deda Mile zv. Migela imao je mog oca Nikole (1950) i strica Milana. Ima dosta porodica Počuča koji nisu rodbina i razlikuju se po tim preciznijim dodatnim nazivima kao sto smo mi Petrinjaši. Postoji mogucnost i da su pri popisu od strane Austrougarske po naseljavanju mnogi se i lazno prestavili po prezimenu kao npr. Onaj ispred njega da bi sakrili identitet zbog opet moguceg osvajanja od strane Turaka. Jos jednom molim ako neko nesto zna o mom prezimenu iz C. Gore ili Hercegovine jer sam cuo da je postojala tabla kod Budve sa natpisom Počuče ali bez stanovnika. Dali neko zna nesto o tome. Takodje bih voleo znati nesto o potomcima pradedove brace koji su otisli u Ameriku ali neznam kako bih to uspeo. Veliki pozdrav svim dobrim ljudima i narocito onim mladim koji zele da znaju svoje korene i da prenesu znanje o njima na svoje potomke

  Odgovori
 • [email protected]

  Sad sam ovo pronasao

  Podaci iz izvještaja senjskog biskupa Martina Borkovića, pisanog godine 1710.

  Ribnik – pravoslavni Vlasi, doseljeni iz Bosne (Grahovo); Sekula, Smoluč, Drakula, Radula, Počuča, Plečaš

  Divoselo – pravoslavni Vlasi naseljeni iz Bukovice i zap.Bosne; Bjegojević, Bukarica, Čubrilović, Dodig, Grijak, Konjac, Nafajda, Ostreva, Pjevač, Plečaš, Počuča, Popović, Sekulić, Tepšić, Vukovoj.

  Odgovori
 • S. Ličina

  Pozdrav,
  zanima me nešto više o prezimenu LIČINA. Posljednjih 130 godina dio ove loze živi na području opštine Čelinac (neposredna okolina Banjaluke). Krsna slava nam je SVETI NIKOLA.
  Zanima me kad su LIČINE došle u Liku i odakle su došle? I kad otprilike je krenulo raseljavanje iz Like ka ovim prostorima gdje smo trenutno i šta je uzrok toga?
  Hvala.

  Odgovori
  • Milorad Bogdanović

   Ne mora da znači da ste došli iz Like, jer manji broj Ličana je doseljavalo preko Vrbasa i Vrbanje od sredine 19. vijeka. Ja bih prednost dao zanatu kojim se bavilo stanovništvo ovoga kraja, izradu ličina od konoplje što je do sredine 20. vijeka bilo dosta zastupljeno po selima Krajine.

   Odgovori
 • Veljko Sedlan

  Pozdrav ,
  zanima me da li neko zna nesto vise o prezimenu Sedlan ( Kijani,Gracac ) ? odakle su dosli u Liku i gde su bili pre toga i da li je bilo neko prezime pre Sedlan.
  Hvala.

  Odgovori
 • Dane

  Mozete li mi reci nesto o prezimenu i poreklu MARIJAN iz Otocca? Pradeda mi je Kolonizacijom u Prvom Svetskom Ratu presao iz Otocca u Backu Topolu.Ali bi voleo da saznam nesto vise o tom prezimenu. Ako neko ima neku informaciju,moze i na mail [email protected]

  Odgovori
 • Nikola

  Niste uključili Drežnicu? Iako geografski diskutabilno područje i kroz istorijsko trajanje uvrštavano u različite upravno-administrativne okvire, Drežnica je kulturološki Lika. Antropološke karakteristike, mentalitet, kultura… ne može se uklopiti niti u jedan susedni okvir – osim ličkog. Nikada nisam sreo Drežničara koji se ne oseća Ličaninom. Za nas je drugačije uvredljivo. Mislim da smo mahom poreklom s područja današnje Crne Gore i istočnog Kosmeta: Batinić, Boca, Bosnić, Vukelić, Zrnić, Ivošević, Kovačević, Kosanović, Maravić, Radojčić, Radulović, Tatalović, Tomić, Trbović, Ćupurdija…

  Odgovori
 • Vladimir

  Postovanje, interesuje me da li se moze doci do porekla porodice Suša i porodičnog grba. U pitanju su Suše iz Štikade. Pozdrav!

  Odgovori
 • Knežević Aleksandar

  Zanimaju me Kneževići iz Široke kule. Pradeda mi se zvao Pavle, koji je 1914-te preselio u Zapadnu Slavoniju sa mojim dedom Trifunom , koji je tad bio dečak od 5 godina . Slava nam je Sveti Nikola.

  Odgovori
 • djole

  Bogunovici izvorno, Istocna Hercegovina.

  Odgovori
 • Ognjen

  Poštovani, molio bih da načinite jednu ispravku. Kruškovac i Drenovac su zaseoci sela Raduč a ne Medak kako ste pogrešno naveli. Zahvaljujem Vam se.

  Odgovori
 • marinko

  The Vukovojac entry is correct, however the family in Doljani were originally from Zaluznica according to them. They are the first house in Doljani after Zaluznica on the Skare road.

  In fact I have yet to find any Vukovojac’s who are not from Zaluznica. If anyone knows different, please let me know. Thank you.

  Odgovori
 • marinko

  I couldn’t find an entry for Milinović.
  There was one family in Zaluznica, although at peak there were three houses next to each other.

  There were a few Milinović in Smiljan. I have no details about them. There were a lot of Milinović in Cesarica near Karlobag. Again I know nothing about them.
  There seems to have quite a few Milinovic in northern Bosnia in villages near Bojna e.g. Stabandža, Zborište.

  Odgovori
 • Fedor Popadic

  Interesuje me podaci o porodici Popadic Znam samo do Mokrina i tamo mislim Isak Popadic a njegov sin bio je berberin Popadic (Mladen) to nisam siguran .Inace posle Stari Becej bio je Stanimir Popadic , Novi Sad ja tojest Popadic Fedor nasa slava je Sveti Jovan zimska .Treba da smo dosli iz Like i XIX veku u Banat .Srdacni pozdrav Popadic

  Odgovori
 • sanja

  Dobar dan,htela sam da mi malo kazete vise o porodici Uzelac, baka mi se zvala Bojka,a njen brat koji je poginuo Ilija Uzelac, otac im je bio Dobre…. da li se zna nesto vise o porodici Uzelac? hvala unapred
  Sanja.

  Odgovori
 • sanja

  ilija je rodjen ,kao i Bojka u Arpovom do a ubile su ga ustase,ona se spasila i bila bolnicarka negde u ratu…. sa sestrom Dragicom koja se pridruzila partizanima,zivele su u Beogradu nadalje…. Volela bi da znam jos nesto o porodici i predacima… hvala

  Odgovori
 • Uzi

  Sanja, vaši su Uzelci iz Smoljanca u parohiji Sadilovac. Javite se na forumu Poreklo da vam pošaljem više podataka.

  Odgovori
 • Pejic

  Jedna mala ispravka naveli ste prezime Peic Osredci Srb samo treba dodati slovo j .znaci mi se prezivamo Pejic.Srdacan pozdrav

  Odgovori
 • Mihovilovic

  A sta je sa prezimenom Mihovilovic ,bio ih je dobar broj?

  Odgovori
 • Predrag

  Nedostaje prezime Jurković. Jurkovići su iz sela Podum (ne Podhum) jer vidim da se uporno ponavlja to ‘Podhum’.
  Podumski Jurkovići slave sv. Stefana (Stevana).

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top