Poreklo prezimena Jovović

7. marta 2012.

komentara: 7

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’

JOVOVIĆI

Jovovići su od Jova Zlatnopojasovića, koji su se krajem 18. vijeka odselili u Srbiju i Bosnu, a u Zagulju je ostao njihov ogranak Šušići.

_______________

JOVOVIĆI

(žive u Tepcima)

Jovovići vode porijeklo od Jova Tepčanina, sina Rajičeva. Ima ih iseljenih u druge krajeve. Ovo bratstvo je davalo dobre i poštene ljude u plemenu. Isticali su se u raznim bojevima koji su vođeni u njihovo vrijeme. Poznat je Jovan – Jovo Jovović, viši oficir i saradnik vojvode Stepe Stepanovića u mnogim bojevima kroz koje su prolazili.

U NOR-u su svoje živote položili kao pripadnici NOB-a Božo-Zeko i Miloš, Milivojev sin, i to: Zeko na Sutjesci 1943. godine, a Miloš kod Brodareva 1944. Njihov brat Pero, vrsni intelektualac iz predratnog perioda, bio je borac za demokratiju, u NOP-u je od prvih ustaničkih dana, ilegalac na terenu, a u poratnom periodu poslanik u skupštini FNRJ. I njegov mlađi brat Ilija je učesnik i pripadnik NOP-a 1941- 1945. godine, aktivista u narodnoj vlasti u svom mjestu, dobar i uzoran domaćin.

Milun Milinkov, borac u jedinicama NOP-a, a u 7. omladinskoj crnogorskoj brigadi bio je od njenog osnivanja, u čijim se redovima isticao, a kasnije je u JNA bio istaknuti starješina.

Od Jovovića potiču Drinčići u Rudom Polju.

Slave Đurđevdan.

________________

 JOVOVIĆI

(u Timaru)

Potiču od Vlahovića iz Rovaca. U Timar se doselio Radosav Jovov sa rođacima 1859. godine, na zemlju koju im je darovao knjaz Danilo.

Prezime Jovović su uzeli po Jovu, ocu Radosavljevu.

Milorad Jankov Jovović, iz Timara, bio je pripadnik NOP-a; prvo se nalazio u Durmitorskom odredu iz čijih redova stupa u 7. omladinsku crnogorsku brigadu na dan njenog osnivanja i gine u aprilu 1941. godine na Tarašu kod Danilovgrada.

Slave Lučindan, a prislužuju zimski Jovanjdan.

___________________

JOVOVIĆI

(u Šavniku)

Potiču od bratstva Jovovića iz sela Bajovo Polje iz Župe pivske, odakle se Milan s porodicom doselio početkom pedesetih godina dvadesetog vijeka u Žabljak, gdje je radio kao šumar u šumskom gazdinstvu do 1960. godine, kada prelazi na rad u Šavnik u tamošnje šumsko gazdinstvo, gdje je jedno vrijeme bio i rukovodilac. U Žabljaku i Šavniku bio je cijenjen i poštovan kao dobar radnik i čovjek. Milan ima dva sina: Živka i Branislava – Brana.

Slave zimski Jovanjdan.

 

IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, 1997, priredio saradnik portala POREKLO Vojislav Ananić

 

 

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (7)

Odgovorite

7 komentara

 1. Jovović

  Poštovani želim da prijavim grešku u vezi Jovovića iz Timara,ja sam njihov naslednik,u Timar je došao Zeko Jovović 1834 godine gde je kasnije 1838 podigao crkvu,a njegov unuk Milorad jeste poginuo u ratu ali pred kraj rata tj 1944. a ne 1941., mesto pogibije je tačno.

 2. Branko Todorović

  Od poznatih Jovovića, jeste i američka glumica srpskog porekla Mila Jovović, kćerka srpskog doktora Bogdana Jovovića i ruske glumice Galine Longinove.

  Milini Jovovići su poreklom iz Crne Gore, njen pradeda Bogić Camić Jovović bio je barjaktar iz plemena Vasojevića i perjanik kralja Nikole I Petrovića, i koji je imao ženu Milicu, po kojoj je Mila dobila ime.

 3. Vojislav Ananić

  JOVOVIĆI, 3 kuće u Štitarima i 5 kuća u Vrbasu (ima ih i u Nikšiću i okolini — više kuća).

  Jovovići su doselili u Goliju negdje oko 1835. godine, do 40-te, iz Markovine. Došao je Mirko Jovov, sin Jova, rodonačelnik ove junačke i glasovite kuće.
  Jovo je imao tri sina — Petra, Mirka i Lazara. Petar Jovov imao je tri sina, glasovita crnogorska junaka: Rama, perjanika knjaza Danila, popa Luku i popa Mila. Od Luke i Mila nije ostao niko, a Ramo je imao Novaka, glasovitog junaka, Jagoša i Gavrila. Novak Ramov imao je Đura, a Đuro Marka. Gavrilo Ramov imao je Pera, a Pero Bora. Jagoš Ramov je odselio u Srbiju i imao je sina Gligora, ljekara.
  Boro Perov ima Marka i Slavka.
  Lazar Jovov imao je Toma i Jovana. Od Jovana nema nasljedstva. Tomo je imao Stevana, Savu i Paja. Od Stevana — Radovan, barjaktar Ivan i Filip. Od Save nema nikoga, a od Paja je ostao Mitar. Jovo je imao sinovca Marka, koji je rano ostao bez oca i Jovo ga je podigao. Marko je imao sinove Radoja, Spasoja i Lalu; od Radoja je Planjo, Vukota, Savo i Šćepan. Od Šćepana i Planja nema nikoga, a od Vukote Mirko i Perko. Savo Radojev imao je pet sinova: Đorđija, Pavla, Radovana, Milutina i Jovana. Mirko Jovov, čiji potomci danas žive u Goliji, imao je Đura i Mata. Mato je mušketan zbog neke djevojke, pa su mu otac Mirko i brat Đuro utekli u Hercegovinu, pod Turke i poslije se doselili u Goliju, u selo Štitare, na čitluk Zvizdića. Đuro Mirkov imao je pet sinova: Baja, Mijajla, Stevana, Petra i Mirka (Čama). Bajo Đurov imao je Obrena i Koja. Kojo je poginuo u prvom svjetskom ratu, u američkoj vojsci, a Obren je odselio u Vučitrn, gdje mu sinovi žive. Mijajlo je imao Luku i Jovana. Luka je umro od »španjolske groznice«, a Jovan je odselio u Vrbas, gdje mu sinovi — Milorad i Milivoje, žive. Stevan Đurov imao je tri sina: Đura, Spasoja i Marka (Dunja). Đuro Stevanov imao je Radoja i Milana. Spasoje ima Radomana, a Marko Radovana. Petar Đurov imao je pet sinova — Špira, Lazara, Zelena, Mitra i Ratka. Lazar i Mitar su poginuli u NOB-u — neoženjeni. Špiro, Zelen i Ratko odselili su u Vojvodinu. Mirko (Čamo) Đurov, imao je Gavrila i Novaka. Novak je poginuo u NOB-u, a Gavrilo ima sina Novicu, a Novica ima tri sina — Milutina, Mirka i Milorada.
  Đuro Mirkov je bio imućan čovjek u neko vrijeme, imao je najveći i najbolji buljuk ovaca u Goliji. Za njega je bila riječ: »U nekakva Mirkovića Đura, pesto gara i čekmedža para«.
  Đuro je bio pametan i cijenjen čovjek meću Golijanima. Dosta mu je podiglo ugled što su mu tri glasovita junaka — Ramo, pop Luka i pop Milo, bili braća od strica, a stalno su krstarili po Hercegovini s četama.
  Jovovića sada nema u Markovini. Svi su se raselili i danas ih ima u Goliji, Nikšiću, Miločanima i Trepčima.
  Pored četiri oglašena junaka, Rama, popa Luke i popa Mila i Novaka Ramova, kao i oca im Petra, Jovovići su dali još nekoliko dobrih ljudi i junaka. Radoje Markov je bio veliki junak. Ubio je Savelju Gorčinova, perjanika vladike Rada, za osvetu svoga rođaka Mata Mirkova i utekao u Goliju, kod svog rođaka Đura Mirkova. Tu je za gatačke Turke bio strah i trepet — sa serdarom Dukom. Za Radoja je rekao Novak Ramov: »Radoje nije ništa gori junak od mene na nožu«. I njegov sin Savo bio je hrabar vojnik i ugledan čovjek.
  Stevan Tomov i njegov sin Radovan, barjaktar, bili su vrlo ugledni ljudi u svom plemenu. Gavrilo Ramov bio je vrlo pametan i duhovit čovjek.
  Marko Vujačić, u svojoj knjizi »Glasoviti crnogorski junaci«, kaže: »Kad je Štukelja došao u Goliju, poslije su došli kod njega njegovi rođaci Jovovići iz Markovine, koji i danas tu žive«. Za ovo je neko pogrešno obavijestio Vujačića. On, dalje kaže, da je Štukelja raseljen iz Golije oko polovine XVIII vijeka, znači oko 1750. godine. Ovaj podatak o Štukeljinu raseljenu, otprilike, po svim dokazima, je tačan. No, Jovovići su doselili u Goliju poslije Štukeljine razure skoro oko stotinu godina.
  Uzimamo drugi podatak: po štampanim dokumentima, pop Luka je poginuo 1858. godine, a bilo mu je 42 godine, što znači da je rođen 1816. Po genealogiji, otac od sina je stariji oko trideset godina, što bi značilo da je Petar Jovov (otac popa Luke), pođen oko 1785. godine, a Jovo, otac Petrov, rodonačelnik kuće Jovovića, oko 1755. godine. Prema tome, pitanje je da li je Jovo bio i rođen, kad je Štukelja raseljen iz Golije?!
  Pored ovoga, niko od Jovovića u Goliji, od kojih je bilo i pamtljivih ljudi, kao Stevan Đurov, nije nikad pričao da oni imaju ikakve veze sa Štukeljom, što bi svakako sa ponosom isticali. Jovovići, prije rodonačelnika Jova, zvali su se Krivoglavi. Najbliži su im rod Adžići iz Zavaraca, Todorovići u Tisi, Mandići u Dugi, Miloševići u Štitarima i Pavićevići u Miločanima.
  Slavili su Aranćelovdan, 21. novembra.
  Ganealogija, pasovi: Mirko, rođen 1986, Novica, rođen 1959, Gavrilo, rođen 1913, Mirko, rođen 1873. godine, Đuro, Mirko, Jovo — rodonačelnik.
  Stari Bajo Adžić veliki pamtiša, nabraja od Jova pasove ovako: Jovo, Pavić, Šćepan, Vulić, Nikola, Sladoje, Jovan, Ozro sin vojvode Stevana Stevan, sin vojvode Nikole, Nikola, sin vojvode Miloša, a Miloš, sin vojvode Vojina, iz Vučitrna.

  Izvor: Obrad Višnjić – Golija i Golijani, Trebinje, 1987.

  • Miroslav

   Samo ispravka: Boro Jovovic iz Niksica (Dragova Luka) je imao sinove: Marka i Veselina (Veska), a ne Marka i Slavka.
   Samo tu ispravku,
   Potomci Borovi i sada zive u Dragovoj Luci.
   Marko ima dva sina: Bora i Luku,
   a Veselin sina Nikolu i dvije kceri: Jelenu i Milicu.

 4. Vojislav Ananić

  JOVOVIĆ (p). u Lipniku (Gacko). Doselili su 1945. godine iz Zabrđa u Crnoj Gori (147:580). Nekada su Jovovići živjeli i u Mostaru. Sahranjivani su u groblju na Pašinovcu, gdje se nalazi spomenik Jefta, sina Milovana Jovovića iz 1796. godine. Jovovići su, izgleda, „rano iščezla porodica. Ni jednog njenog člana ne susrećemo među nadgrobnicima 19. veka.” (236:163).

  Izvor: Risto Milićević – Hercegovačka prezimena, Beograd, 2005.

  • Jovovići u Zabrđu, opština Plužine (Piva) su starosedeoci u Pivi.Trenutno u 2 sela u Pivi – u pomenutom Zabrđu i u Bajovom Polju žive samo oni.Ime su dobili po Jovu Vujinoviću, jedinom potomku svoga dalekog pretka popa Vujina Branilovića.Kao i svi starosedeoci Branilovići krsna slava im je sv.Jovan, ne prislužuju drugu slavu.Najviše ih se iselilo u Nikšić i novije vreme Podgoricu i u Srbiju (oko Loznice, selo Zajača, u novije vreme Beograd i Vrbas).U Republici Srpskoj su davno odselili sa Zabrđa, promenili prezime i sad su Gutalji – žive na Romaniji. Druge familije Jovovića u Crnoj Gori (Markovina-Golija, Crmnica-Gluhi do, Bjelopavlići-Kosići,Danilovgrad) i u Srbiji (Azbukovica, Ivanjica, Prislonica) nisu u srodstvu sa pivskim Jovovićima.
   Izvor: ,Piva’ Obren Blagojević, ,Piva i Pivljani’ Svetozar Tomić, ,Jovovići’ Ilija Jovović