Poreklo prezimena Akšam

10. februara 2012.

komentara: 1

AKŠAM (p), u Čvaljini (Popovo). Ogranak su roda Čihorići. O njihovom su porijeklu zabilježena dva predanja. Po jednom, potiču od pretka, kojeg su, kao malo dijete, pronašli u pećini „u akšamu“ (predveče). Po drugom, predak im je zavolio neku djevojku i sa njom „u akšamu“ pobjegao u staje iznad sela, jer mu nisu dozvolili da se oženi sa njom. Slave Nikoljdan (84:156).

Izvor: RISTO MILIĆEVIĆ – HERCEGOVAČKA PREZIMENA, Beograd, 2005.

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. vojislav ananić

    AKŠAM

    Prezime u Popovu u Hercegovini i u selu Gornji Stup u Bosni. Ovi poslednji nazvani su Akšami „po tome što je, jedared aga rekao dedu Nikoli: “Što si se smrko ko akšam (mrak).”
    Legenda je možda i tačna (jer je to teško proveriti), ali sigurno je da je ovo prezime istovetno sa turskom rečju akšam (o/to/i) u značenju predvečerje. Po semantici identično je sa našim prezimenima tipa Večerkonić. Up. prezime Akšamović u selu Bresnica ispod Rudnika, u selu Donja Ljuboviđa u Gornjem Podrinju; u selu Čitluci (Bosna) gde se u XIX veku pominje hajduk sa ovakvim prezimenom; nosioci ovakvog oblika grupisani su u Hrvatskoj u okolini Slavonskog Broda i Slavonske Požege.

    IZVOR: Dr Velimir Mihajlović, SRPSKI PREZIMENIK, AURORA, Novi Sad, 2002.