You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 40)

Prezimena, selo Rašinovac (Bosanski Petrovac)

Banjac, Bolić, Vulin, Damjanović, Demir, Ibrašimović, Josipović, Kapelan, Karabuva, Kerkez, Knežević, Kovačević, Kosanović, Krstanović, Latinović, Marjanović, Mašić, Mašukić, Mrđa, Oklobdžija, Pećanac, Radočaj, Rašinovac, Repija, Ribić, Rokvić, Savilj, Spahić, Srećo, Subotić, Trkulja, Tubin, Uzelac,Ćosić, Ćumić, Čelar, Ševo Na kilometar razmaka od zadnjih (južnih) kuća suvajskih nastaju kuće rašinovačke. Protežu ...

Read more

Prezimena, selo Krnja Jela (Bosanski Petrovac)

Branković, Dragišić, Zorić, Kecman, Kovačević, Majstorović, Marjanović, Marinković, Miljenović, Mrđa Selo Krnja Jela se zbilo na severo-zapadnom okrajku Bravska, po iskrčenim planinskim proplancima. Većim delom je po stranama, manjim delom silazi u ravnicu, polje. Do zapada i severa sasvim je zatvoreno planinskim uzvisinama, manje ili više šumovitim. U tom lancu se ističu: Risovača, Matijevača, Stražbenica pa on ...

Read more

Prezimena, selo Kapljuv (Bosanski Petrovac)

Bakrač, Basarić, Vranješ, Vučković, Grubić, Grubišić, Dragić, Đukić, Kecman, Knežević, Kovačević, Latinović, Lipić, Marjanović, Marčetić, Ožegović, Rsovac, Runjić, Stanković, Stupar Kapljuv leži u onom delu Bravska, gde se pravac polja lomi i zakreće iz dotadanjeg južnog smera u smer istočni. Jednim delom svojih naselja Kapljuv dolazi kao nastavak Smoljane, prostirući se posred padina smoljanskih Tavana. Taj deo sel ...

Read more

Prezimena, selo Busije (Bosanski Petrovac)

Bjelić, Brdar, Budimir, Vržina, Grahovac, Drča, Đumić, Zec, Zorić, Ivanić, Kerkez, Kesić, Kecman, Kovačević, Kolundžija, Lojić, Lončar, Mandić, Macura, Medaković, Petrović, Pilipović, Plećaš, Polovina, Rađenović, Radaković, Radošević, Rakić, Sovilj, Stupar, Ugrica, Šašić, Škorić Selo Busije prema zapadu zatvaraju: Ivankovo Brdo, Lukića Glavica i Koviljača (933 m.) Prema istoku i sev.-istoku niski šikarom obras ...

Read more

Prezimena, selo Bukovača (Bosanski Petrovac)

Adamović, Banjac, Balaban, Bosnić, Brkljač, Budimir, Došen, Kačar, Kecman, Kovačević, Kuvačić, Lazukić, Lončar, Lukić, Morača, Rodić, Romac, Runjić, Samardžija, Stojisavljević, Stupar, Trkulja, Ševo Granice, položaj i tip. S istočne strane zatvaraju selo uzvišice: Đurinovača (911 m.), Kukerda i Glavica, sa zapadne strane Vijojla (952 m.) i Bukovača (Bukovačko Brdo). Na južnoj strani se suprotne kose dosta približ ...

Read more

Prezimena, selo Bravsko (Bosanski Petrovac)

Anjgirević, Atlagić, Bjelić, Banjac, Babić, Bakrač, Brkić, Bursać, Viduljinović, Vujić, Vukobrad, Gvozdenović, Grbić, Grubić, Zrilić, Javor, Jaglica, Jeličić, Kalaba, Karakaš, Karanović, Kovačević, Krpan, Kuruc, Lazić, Latinović, Mandić, Marjanović, Milidrag, Novaković, Ožegović, Opačić, Petković, Pilić, Popadić, Radišić, Radujko, Radulović, Raca, Runjić, Sabljić, Srdić, Stričević, Stupar, Uzelac, Ćulibrk, Čeko, ...

Read more

Prezimena, selo Bravski Vaganac (Bosanski Petrovac)

Banjac, Bursać, Vaganac, Došen, Đukić, Kecman, Kovačević, Solomun, Srdić, Trninić, Cojić Celo selo Bravski Vaganac leži na severnom položaju, pribijeno uz pleća Srnetice, nasuprot Grmeču. Srnetica sa svojim kosama Lisinom i Crjemušaricom, pa onda. Banjački Vrh, Krstati Vrh, i Kukerda prave selu zaleće do juga i jugo-zapada. Na sve druge strane selo je otvoreno. Bravski Vaganac je visokog položaja, uzdignut mn ...

Read more

Prezimena, selo Medeno Polje (Bosanski Petrovac)

Ajduković, Andić, Basta, Đukić, Jakšić, Jarić, Kovačević, Krtinić, Mirković, Miščević, Radaković, Ramić, Stupar, Uzelac, Ćurčić, Ševo, Šobat Medeno Polje leži na podnožju Osječenice ispod njenog najvišeg vrha. Između sela i padina Osječenice povukao se humovit gredar Šupljaja (661 m – Urija), malo uzdignut nad površinom polja. On ograničava selo do zapada. Tu ima mnogo pećina sa strmim ulazom. Na severozapadu i ...

Read more

Novosti: Hrvatskom “drma” 2.500 Miloševića

U Hrvatskoj je objavljena knjiga enciklopedijskog formata “Hrvatski prezimenik” akademika Petra Šimunovića, u kojoj objašnjava nastanak i istoriju hrvatskih prezimena, a među hiljadu najučestalijih nalazi se i prezime Milošević To prezime u ratnim godinama u Hrvatskoj nije bilo lako nositi, bez obzira što je reč i o hrvatskom prezimenu, a prema nekim svedočenjima, nije lako ni danas. “Hrvatski prezimenik” sa 114 ...

Read more

Krsne slave i prezimena Srba u BiH (RS)

U BiH ima sko­ro šest hiljada srpskih pre­zi­me­na ko­ja se ve­zu­ju za 72 sla­ve. Ako je kod is­tog pre­zi­me­na zastupljena sa­mo je­dna krsna sla­va ne­sumnjivo je da se ra­di o je­dnom ple­me­nu (ro­du). O pre­zi­me­ni­ma Srba u BiH ne pos­to­je sis­te­ma­ti­zo­va­na nau­čna is­tra­ži­vanja ta­ko da se o njima je­di­no ne­što vi­še mo­že sa­zna­ti iz crkvenih po­pi­sa ili ta­ko­zva­nih še­ma­ti­za­ma. Od sa­ ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top