You Are Here: Home » Posts tagged "Kovačević" (Page 41)

Prezimena, selo Medeno Polje (Bosanski Petrovac)

Ajduković, Andić, Basta, Đukić, Jakšić, Jarić, Kovačević, Krtinić, Mirković, Miščević, Radaković, Ramić, Stupar, Uzelac, Ćurčić, Ševo, Šobat Medeno Polje leži na podnožju Osječenice ispod njenog najvišeg vrha. Između sela i padina Osječenice povukao se humovit gredar Šupljaja (661 m – Urija), malo uzdignut nad površinom polja. On ograničava selo do zapada. Tu ima mnogo pećina sa strmim ulazom. Na severozapadu i ...

Read more

Novosti: Hrvatskom “drma” 2.500 Miloševića

U Hrvatskoj je objavljena knjiga enciklopedijskog formata “Hrvatski prezimenik” akademika Petra Šimunovića, u kojoj objašnjava nastanak i istoriju hrvatskih prezimena, a među hiljadu najučestalijih nalazi se i prezime Milošević To prezime u ratnim godinama u Hrvatskoj nije bilo lako nositi, bez obzira što je reč i o hrvatskom prezimenu, a prema nekim svedočenjima, nije lako ni danas. “Hrvatski prezimenik” sa 114 ...

Read more

Krsne slave i prezimena Srba u BiH (RS)

U BiH ima sko­ro šest hiljada srpskih pre­zi­me­na ko­ja se ve­zu­ju za 72 sla­ve. Ako je kod is­tog pre­zi­me­na zastupljena sa­mo je­dna krsna sla­va ne­sumnjivo je da se ra­di o je­dnom ple­me­nu (ro­du). O pre­zi­me­ni­ma Srba u BiH ne pos­to­je sis­te­ma­ti­zo­va­na nau­čna is­tra­ži­vanja ta­ko da se o njima je­di­no ne­što vi­še mo­že sa­zna­ti iz crkvenih po­pi­sa ili ta­ko­zva­nih še­ma­ti­za­ma. Od sa­ ...

Read more

Poreklo prezimena Kovačević

Prezime Kovačević je kod nas i u svetu jedno od najraširenijih prezimena nastalo po zanimanju rodonačelnika ili porodice, u ovom slučaju kovačkom zanatu (ruski - Kuznjecov, francuski - Lefevr, jermenski - Nalbantijan, portugalski - Pereira, engleski - Smit, španski - Herera, nemački - Šmit, italijanski - Fabri). Kako piše Miroslav Niškanović u knjizi "Srpska prezimena", svi Kovačevići nisu istog porekla i nisu ...

Read more

Poreklo prezimena Bodiroga

Prezime Bodiroga srećemo u Poplatu (Stolac), Domaševu (Ljubomir, Trebinje), Ljubinju i Mostaru. O njihovom poreklu, kako piše Risto Milićević u "Hercegovačkim prezimenima", zabeležena su dva predanja. Po jednom, Bodiroge nastanjene u Poplatu starinom su Kovačevići iz Gornjeg Polja kod Nikšića. Jednog dana, početkom 17. veka, pop Vuksan Kovačević pošao je u lov sa begom Mušovićem. U lov su poveli i svoje sinove, koji ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top