Аутор

Александар Маринковић

Порекло презимена, село Буна (Мостар)

Порекло становништва села Буна, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Село с обе стране бунске ћуприје. Сељаци се баве поглавито земљорадњом и то већином виноградарством. Буна је врло старо насеље и околина Буне је богата траговима…

› више информација

село КОСОР (Мостар)

Порекло презимена, село КОСОР (Мостар) Порекло становништва села Косор, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   На обалама ријеке Буне. Сељаци су већином кметови; само три куће имају поред агинске и своје земље. Аге су Муслимани Мостарци….

› више информација

Порекло презимена, село Мало Поље (Мостар)

Порекло становништва села Мало Поље, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   С десне стране извора ријеке Бунице. Сеоске су куће на ивицама брегова Бунице који бивају плављни. Већина сеоске земље и сад је агинска. Мусломани сељаци…

› више информација

Порекло презимена, село Благај с Подграђем (Мостар)

Порекло становништва села Благај с Подграђем, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић.   Благај је на десној страни од извора Буне, на ушћу суве Благајске Продоли. Подграђе је западније од Благаја под одсјецима пољске ивице. Благај има…

› више информација

Порекло презимена, Подвележје (Мостар), додатак

Порекло становништва насеља у Подвележју код Мостара. Према студији “ПОДВЕЛЕЖЈЕ И ПОДВЕЛЕШЦИ“, аутора Твртка Канаета, објављеноj 1955. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Прије него што пређем на поријекло Подвележаца морам учинити неке напомене. Њихово поријекло испитивао је Дедијер….Навео је да није испитао село Шиповац . То је,…

› више информација

Порекло презимена, село Драчевице (Мостар)

Порекло становништва села Драчевице, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Источно од Гнојница, на кречњачкој терасастој заравни. Старије породице, обично Мусломани, мају од старина своју земљу. Два православна и три католика су се откупили. Агама се…

› више информација

Порекло презимена, село Гнојнице (Мостар)

Порекло становништва села Гнојнице, у Бишћу, код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Бишћем се назива источни дио Мостарског Поља. Име Мостарско Поље вјештачко је, мјесто тога назива употријебићемо назив Бишће за цијело поље, с обје стране Неретве. Прво…

› више информација

Порекло презимена, села Горње Гнојнице, Добрч, Кокорина, Бањ До, Кружањ, Опине, Свињарина, Кличање и До (Подвележје, Мостар)

Порекло становништва насеља у Подвележју код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године, као и према студији “ПОДВЕЛЕЖЈЕ И ПОДВЕЛЕШЦИ“, аутора Твртка Канаета, објављеноj 1955. године.  Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Подвележјем се назива карсна зараван између Вележи, Бишћа и Бијелог Поље. И ако су подвелешка села…

› више информација

Порекло презимена, насеље Зијемља (Мостар)

Порекло становништва насеља Зијемља код Мостара. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Карсно поље, издужено у правцу С-Ј, састоји се из три дијела: Гладног Поља или Горњих Зијемаља, Доњих Зијемаља и средишњег вишег дијела међу њима, који ћемо звати Голо…

› више информација

Порекло презимена, села Кљуни, Ковачићи, Лакат, Пресјека, Рушта, Свилане и Сопиљи (Невесиње)

Порекло становништва села у сјеверном дијелу Невеињског Поља. Према студији “ХЕРЦЕГОВИНА“, аутора Јевтa Дедијера, објављеноj 1909. године. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић   Пошто равне дијелове чешће плаве ријеке, села су се прибила или уз брда на ивицама пољским или на ниже дијелове Феризова Брда. Уз источну су ивицу…

› више информација