Аутор

Александар Маринковић

Попис становника села Сивац 1715. и 1720. године (општина Кула)

СИВАЦ (SZLIVACZ) POSSESIO SZLIVACZ – 1715. 1. Abraham Keracz – judex 2. Szivocsan Palko 3. Radoszav Szrimacz 4. Gruicza Teleszacz 5. Lazo Pacsanyin 6. Maksin Katyanin 7. Szava Verusicsanyin 8. Sztanimer Kalencsics 9. Jovan Szivcsanin 10. Zivko Tyurity 11. Damjan Kalaba 12. Raca Filipovics 13. Pavel Verusicsanyin 14. Szubuta Kuczuracz…

› више информација

Пописи становништва Челарева 1696, 1743. и 1828. године (Бачка Паланка)

ЧЕЛАРЕВО (некадашњи ЧЕБ / Cheb) 1696. година: 1. MILOSAU ROMI 2. VUICZA TARANACZ 3. KERSZTA VLAU 4. SIVAN SZVERACH 5. KOVACH RADOSAU 6. PEICZA SZLEPCHEVICH 7. GABRILO VLAU 8. BOIO SZREMACZ 9. DABA JADRAN 10. SAEKULA SZILLYAK 11. JACOB VLAU 12. SZUBOTHA GLAVATY 13. JOVICZA VLAU 14. OSZTOIA VLAU 15….

› више информација

Попис становништва села Силбаш (Бачка Паланка) из 1828.

СИЛБАШ – Land Census 1828. Szilbas, No. 89 LDS Microfilm #622,968 1. Francz Juhasz 2. Ressa. Mihajlov 3. Lucas Zsivanov 4. Georg Rainatz 5. Mich. Paits 6. Joannes Mihajlov 7. Steph. Rainatz 8. Joannes Zsivanov 9. Sofron. Jurisin 10. Joannes Csermak 11. Mich. Radisits 12. Steph. Csermak 13. Georg. Fontanyi…

› више информација

Попис становништва села Параге (Бачка Паланка) из 1715. и 1828. године

ПАРАГЕ – 1715. година Possessio Parag 1. Sivan Topollyanin judex 2. Sivko Paragjanin 3. Jovan Pacsirecz 4. Milovan Roglaticsanin 5. Damian Sebessicsanin 6. Abram Szent Ivanecz 7. Nikola Borocsanyin 8. Makszin Paragjanin 9. Sivko Plavnyann 10. Athanacsko Palancsanin 11. Sztanko Topllyanin 12. Milutin Morgasanin 13. Kuzman Topollyanin 14. Janko Bajacz…

› више информација

Попис становништва села Кулпин (Бачки Петровац) из 1828.

КУЛПИН – Land Census 1828. Kulpin, No. 51. LDS Microfilm, #622,965 1. Simeon Babits 2. Andreas Popovszky 3. Athan. Baits 4. Paul Plabinszky 5. Simeon Ineschits 6. Mich. Harmincz 7. Paul Csernyak 8. Georg Walentik 9. Mich. Vida 10. Paul ? Lipka 11. Joannes Walentik 12. Georg Petykovszky 13. Andr….

› више информација

ДЕСПОТОВО (нек. Деспот Сентиван)

ДЕСПОТОВО (нек. Деспот Сентиван) Despot St. Ivan, No. 28 LDS Microfilm #622,964 1. Philippus Sztankov 2. Dragojlo Domitrov 3. Thimothous Gajnov 4. Jefremius Tanaszin 5. Zsivan Krsztonosits 6. Andreas Hajduk 7. Stephanus Gavrilov 8. Triphonius Parasky 9. Andreas Sijak 10. Axentius Sijak 11. Gligorius Sijak 12. Atanas Gavrilov 13. Petrus…

› више информација

Село Бођани – попис становништва 1715., 1720. и 1828. године

БОЂАНИ – 1715. година Possessio Bogyan 1. Milutin Bogjanecz judex 2. Andrada Bernyakovics 3. Nikola Sokaczin 4. Bartho Nimcsenin 5. Balas Magjarecz 6. Jura Bogjanecz 7. Marko Bogjanecz manuarius 8. Filip Turanovicz 9. Lukacs Terpinyecz 10. Radoszav Szarecz 11. Osztoja Bila Cerkvonin 12. Osztoja Tremity 13. Radusza Szoublinecz 14. Czikula…

› више информација

БЕГЕЧ – Land Census 1828.

БЕГЕЧ Begecs, No. 11 LDS Microfilm #622,963 1. Andreas Boskovits 2. Atyim Csebacz 3. Lucas Csebacz 4. Arsen. Pavkov 5. Beod. Szkleptyev 6. Beodor. Parlity 7. Joannes Partkov 8. Demetrius Sztakity 9. Mark. Ninkov 10. Petrus Parkov 11. Stephan Dugajlity 12. Sabbas ?Jestity 13. Maxim Prokin 14. Cyrillus Szimity 15….

› више информација

Председници општине или среза Сокобање од 1833. године

Сокобања је ослобођена од Турака 3. маја 1833. године, а кнез Милош је 4. маја обишао Бању. Успостављена је власт. За старешину је изабран капетан Јован Бошковић (32), и писари Паун Милојковић и Марко Поповић. Међутим, у Давидовићевом зборнику за 1834. годину, страна XVIII, наводи се да су као државни…

› више информација

Насеље Мол (општина Ада) – према Попису из 1828. године

Мол – Land Census 1828. LDS Microfilm #622, 966 1. Joannes Oblak 2. Arhanasius Pusin 3. Theodorus Serblin 4. Gregorius Milosen 5. Vid. Vendelini Verbaski 6. Timotheus Markovis 7. Arsenius Juresin 8. Jesa Botsaratz 9. Brunko Brunkov 10. Andreas Vrbaski 11. Lucas Czenin ? 12. Moyses Gagits 13. Andreas Csuntsits…

› више информација