Необјављени Аустријски пописи града Панчева у 18. веку

19. септембра 2021.

коментара: 0

ПРИРЕДИО: Саша Панчевачки, сарадник портала Порекло

Град Панчево се некада током 18. века састојало из два дела: из Рацког односно Српског, и из Немачког тј. швапског дела града. Становништво је предоминантно било српског порекла, а и у немачком делу града било је поприлично српског живља.

У овом чланку налазе се до сада необјављени пописи Панчева 1767. године, као и 1791. године, уз фрагменте пописа војника, као и докумената из времена постојања Банатске Земаљске Милиције, која нам могу дати одговоре на питања о досељавању Срба у Панчево. По свему судећи, постојао је и попис Панчева и околине (Опово нпр.) 1753. године, али се у Бечком ратном архиву чува само сумарни попис, док се попис народа поименце чува врло вероватно у Историјском архиву Темишвара у Румунији. И у попису из 1753. године , Срби су вишеструко предоминантно становништво овог града на Дунаву и Тамишу.

KA, HKR, Akten 1767, kt. 582, 1767-3-651/6, Folio 98-148. Kriegsarchive ViennaПопис Срба цивила и војника, поседника кућа и подстанара (Inwoghner) у Рашком и Немачком Панчеву и околини 1767. године, Бечки ратни архив.


 

 

Попис власника кућа у Панчеву 1791. године

 

Лазар Ивковић, Михаило Гаврилов, Антоније Перин, Живота Крстин, Јован Тодоровић, Марија Поповић, Стефан Стојков, Максим Ђукин, Андреја Петров, Теофан Стефанов, Атанасије Живков, Живота Ристин, Петар Капамаџија, Стојко Венчевић, Тома Лазић, Павле Недељков, Михаило Илин, Коста Стојков, Јован Живков, Живоин Тодоров, Јован Јовановић, Васа Јованов, Стојко Јовановић, Божица Бркић, Никола Јованов, Ана Пеић, Максим Илин, Глигорије Сибинов, Тодор Дмитров, Сава Суботин, Михаило Огњанов, Гергије Димовић, Атанасије Радосављев, Антоније Атанацков, Стефан осимов, Леполд Велкер, Божица Тодић, Аћим Милосављев, Никола Огњанов, Стојан Симеоновић, Стефан Тодоров, Лоренц Биндер, Петар Милованов, Сима Вуков, Пантелија Стојанов, Јован Топалов, Јефра Бугарин, Марта Пантелић, Живота Белин, Атанацко Катић, Павле Ненадовић, Никола Ћурчија, Недељко Живанов, Јован Станковић, Јозеф Кројтвашел, Николаус Ацингер, Павле Матијаш, Каспар Халкер, Преда Каравлах, Јозеф Зребан, Јохан Ахерман, Тодор Њагул, Лазар Влах, Михашка Диурч, Преда Ђак, Јован Поплишан, Јован Андреин, Антон Крис, Михаило Божић, Максим Јовкић, Георг Атанцков, Александар Димић, Станко Ђорин, Цвеја Јовановић , Ђорђе Живанов, Панта Јовановић, Давид Станичин, Андреа Барјактаров,Георг Рајс, Јованка Станков, Јанко Маринков, Сава Грујић, Стефан Вуков, Петар Давидовић, Маријан Егмечија, Марко Рајковић, Димка Николић, Здравко Савин, Марија Лукић, Дмитар Брдарски, Јован Петровић, Арсеније Димков, Стефан Димков, Кузман Стојков, Тодор Живковић, Јаков Љубиновић, Гаврило Ђукић, Стефан Недин, Јосим Николић, Тодор Томић, Јосим Дамјанов, Марко Влаховић, Никола Јовановић, Стефан Лепојев, Лазар Милићев, Стојан Стојанов, Никола Милосављев, Марко Тарајић, Глигорије Станисављев, Михаило Петров, Трпко Анђелков, Дмитар Ристин, Атанасије Вишовић, Јовица Станков, Јанко Павлов, Јованка Бошков, Живоин Бранков, Јован Антин, Георгије Станисављев, Гаврило Милошев, Јован Радановић, Тимотеј Гојић, Стојан Петров, Лазар Илин, Панта Бугарин, Максим Пејић, Коста Филиповић, Стојан Предић, Јанко Јосимов, Арсеније Јанковић, Јосим Дајанов, Лазар Радановић, Лазар Јовановић, Јован/Иван Дамјанов, Живан Јованов, Никола Јованов, Јован Лујански, Михаило Крстин, Момир Константинов, Илија Живанов, Михаило Бркић, Максим Ивковић, Батвека Пејић, Јеврем Црни, Коста Стојанов, Михаило Маринков, Максим Станков, Стојан Манојлов, Тодор Живанов, Милован Јованов, Тадеј Михаилов, Лазар Мутавџија, Никола Пејић, Тодор Јанков/Иванков, Илија Бугарин, Недељко Бошковић, Крста Бошковић, Веселин Дабић, Станко Милосављев, Стојко Лозановић, Аћим Ћурчија, Марко Хаџић, Коста Радин, Ана Станков, Павле Рашковић, Михаило Моисилов, Стефан Јованов, Спасоје Марков, Јохан Фридрих, Јохан Лојхнер, Јосим Журжулов, Павле Димитријев, Драгомир Тункул, РадулЈованов, Петко Дианов, Василије Молдован, Петар Бугарин, Радул Паркар, Станко Ердељан, Максим Субаша, Павле Јанков, Максим Јанков, Динул Тобак, Тодор Ротар, Кузман Њагул, Стефан Јованов, Стефан Дабић, Марко Мушат, Дмитар Ристин, Јован Дабић, Станчул Мунћан, Маријан Србул, Неша Ћурчија, Павле Ранимиров, Јефта Пантелић, Радул Симић, Филип Ердељан, Спасоје Попов, Живан Марков, Стојић Миладинов, Јован Царан, Марија Драгомиров, Марко Јанков, Станоје Димитров, Јанча Богданов, Јован Драмориво, Павао Чобанин, Маријан Илин, Јован Амареску, Јован Медецан, Лоренц Рајнболе, Кузман Марин, Галин Барићев, Ђурица Верков, Георгије Кожукаров, Марија Живанова, Неранча Срећков, Јован Галинов, Динул Сталијев, Стана Арческо, Дамјан Стокин, Живан Петров, Обрад Бошков, Тодор Јованов, Јован Дмитру, Јосим Добросављев, Риста Стефанов, Павле Уздински, Недељко Шумаров, Константин Рашковић, Михаило Милинков, Милосав Станковић, Кузман Маринковић, Максим Пеичин, Лазар Симић, Ђура Николић, Стана Суботин, Сава Николин, Радул Каравлах, Игњат Петков, Стефан Петровић, Милисав Кепин, Јефта Илин, Ђука Остојин, Јања Георгијев, Милисав Попов, Мишко Јованов, Илија Бркић, Игњат Симин, Илија Крчадинац, Лазар Антонијев, Стојан Лукић, Илија Ђорђев, Павле Милошев, Максим Срданов, Васа Лујански, Матеа Лујански, Недељко Добросављев, Милосав Петров, Дмитар Ристин, Максим Ранисављев, Петар Константинов, Јанко  Бугарин, Арсеније Деспотов, Стефан Никачинов, Коста Јованиов, Петар Лазаров, Крачун Ванулеску, Илија Коларовић, Неца Перин, Игњат Ђукин, Аврам Стајин, Матеја Јагеров, Илија Станисављев, Јован Бркић, Стојан Николић, Стефан Благојев, Недељко Јанков, Првул Станковић, Михаило Пантелић, Тодор Живоинов, Нестор Вуичин, Филип Ћирковић, Стана Трпков, Ђука Рајин, Никола Николин, Живан Михин, Тодор Живковић, Петар Тодоров, Илија Николин, Деспот Петровић, Трандафил Цвинго, Марко Петров, Стана Влах, Јован Рајковић, Маринко Тодић, Живоин Вуков, Јованка Павлов, Јанко Николић, арко Илин, Јања Цвеја, Тодор Добра, Јохан Обермајер, Ана Симеонова, Стефан Радовановић, Андреја Арсенијевић протопоп, Јован Лујански поп, Јован Петровић поп.

1753. године премештај у Панчево војника Банатског Земаљског Батаљона, ратни архив Беча, капетан Тодор Галовић и каплар Петар Пејић. 

 

 

Попис војника Панчева 1785. године (независно од пописа 12. Банатско-Немачке регименте који је необјављен такође)- каплар Давид Барјактаров, пешаци Јован Суботин, Павел Томић, Данијел Станисављев, Георгије Живков, Павле Лујански, Илија Туријаков, Васа Крчадински.

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.