Poreklo prezimena, zaselak Čiflak (Vitina)

3. jula 2020.

komentara: 0

Poreklo stanovništva zaseoka Čiflak (po knjizi Čivlak), opština Vitina – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip zaseoka.

Zaselak je na desnoj strani doline Svintulske Reke, a na četvrt časa hoda severoistočno od Požeranja. Tipa je zbijenog, a na mahale se ne deli.

Postanak i ime zaseoka.

Priča se, da je ovaj zaselak vrlo star, a možda stariji i od Požeranja. Ranije je bio samostalno selo iako se nikada nije mogao mnogo razviti. Kažu da poraste na 10—12 kuća, pa se opet raseli. U novije vreme ulazi u sastav sela Požeranja. Ime je dobio po tome, što je uvek bio čifluk. I sada je čifluk Rasim-bega Imerovića iz Prištine.

Poreklo stanovništva.

U zaseoku su ranije, kao čifčije, živeli i Srbi, koje su zatekli Arbanasi prilikom doseljavanja. I docnije je u njemu bilo Srba čifčija. Sada y Čivlaku žive samo Arbanasi.

Rodovi:

-Bužalj (1 k.) od fisa Gaš; doseljen pradeda pre 120 godina iz Bužalja (Prizren).

-Sefer (2 k.), od fisa Sop; doseljen odmah posle Bužalja iz Drajčevca (Prizren).

-Kadrijovit (1 k.), od fisa Kliment, muhadžir iz Vlasa (Leskovac). Živeo u Klokotu i drugim selima Gornje Morave kao čifčija; u Čivlaku nastanjen 1920 god.

-Ramovit (1 k.) od fisa Tsač, muhadžir iz Džini–Potoka (Leskovac); živeo u Kišnopolju i drugim selima na Kosovu kao čifčija; y Čivlak doseljen 1923.

-Alitovit (1 k.), od fisa Škrelje, muhadžir iz Stuble (Jablanica); živeo u Dubravi (Lab) kao čifčija, a u Čivlak se doselio 1923.

-Temol (1 k.), od fisa Krasnić, muhadžir iz Nalinovca (Leskovac); deljenik je roda Nalinovac u Gornjem Ramnjanu, odakle je prešao u Čivlak 1924 god. za čifčiju.

Svi su rodovi u ovom zaseoku čifčije pomenutog Rasim-bega iz Prištine.

U Tursku su 1913 god. iseljene 3 kuće. Godine 1919 je jedna kuća iseljena y Skoplje, dve y Kumanovo i dve u Slakovce (Kosovo).

IZVOR: Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.