Poreklo prezimena, selo Mirosavlje (Uroševac)

2. jula 2020.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Mirosavlje (po knjizi Mirosalje), opština Uroševac – Kosovski okrug. Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na ograncima planine Žegovca, oko srednjeg toka Mirosaljske Reke.

Vode.

Voda za piće dobija se iz izvora i bunara u selu.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Rakinovc, Krlja, Špatina (Kosa), Arat-e–Fejzes (Fejzine Njive) i Arat-e-Drumit (drumske Njive); za šumu: Krlja i Izbeđa.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. Deli se na pet mahala: Caka, Doda (po najjačim rodovima), Šor, Kišes (Crkvena, po nekadašnjoj crkvi) i Kronit (Izvorska, po jakom izvoru u njoj). Kuće u mahalama nisu grupisane, već su na dva ili više mesta. Udaljenja između mahala su 300 do 1000 metara.

Postanak sela.

Selo je starije od arbanaškog doseljavanja u njega. Preci najstarijeg arbanaškog roda Kronit pre 240 godina su zatekli srpsko stanovništvo i srpsku crkvu u selu. Od tog srpskog stanovništva i sada je zaostao mali broj poislamljenih domova. Selo je otada raslo priraštajem i doseljavanjem.

Poreklo stanovništva.

U selu sada žive poarbanašeni Srbi muslimani, i Arbanasi muslimani, a od 1925. i pravoslavni Srbi.

Rodovi u mahali Caka:

-Gonec (3 k.), poarbanašeni Srbi muslimani. Imaju tri muslimanska pojasa. Živeli su u mahali Kronit, odakle su preseljeni posle prelaska u islam. Ušli su u Bitić, fis Arbanasa svoje sadašnje mahale.

-Caka (7 k.), arbanaški rod fisa Beriš. Doseljen iz Ljume pre 120 godina.

-Maleš (1 k.), arbanaški rod fisa Cop. Doseljen iz Maleša (Drenica) pre 100 godina u Sojevo, pa uskoro prešao y ovo selo.

-Tuša (2 k.), arbanaški rod fisa Krasnić. Doseljen pre 100 godina iz Soponice (Kačanik).

-Višnići (1 k., sv. Jovan), pravoslavni Srbi, doseljeni 1925 god. iz Golije (Nikšić) na kupljeno imanje.

U mahali Doda živi arbanaški rod:

-Doda (13 k.), od fisa Šalja. Starinom je iz Seroja u Malesiji. Pri seobi se zadržao u Soponici (Kačanik). doselio se na poziv roda Redžepovit iz Kronit-mahale pre 160 godina.

U mahali Šor živi arbanaški rod:

-Šor ili Šeovit (11 k.), od fisa Šalja. Do pre 25 godina je živeo u zadruzi. Doseljen iz Soponice (Kačanik) pre 120 godina. Prezime Šeovit mu je novo, po skoro umrlom šeihu iz ovog roda.

U mahali Kišes su rodovi:

-Cokljar (8 k.), arbanaški rod fisa Beriš. Starinom iz Arna u Malesiji. Pri seobi se zadržao u Firaji (Sirinić). Doseljen pre 145 godina;

-Malisor (1 k.), arbanaški rod fisa Beriš. Doseljen iz Darlišta u Malesiji uskoro posle Cokljara;

-Džaferović (8 k.), arbanaški rod fisa Beriš. Doseljen iz Drajkovca y Siriniću posle Cokljara;

-Ašan (3 k.), arbanaški rod fisa Kruja Zi. Doseljen iz Ljume pre 100 godina. Prezime mu je nametnuto zato što je iz Ljume kako ovde nazivaju sve stočare Ljumljane;

-Muslijovit (1 K.), poislamljeni pa poarbanašeni srpski rod. Ima tri muslimanska pojasa. Ušao u fis Bitić. Poislamljeni pa poarbanašeni srpski rod Vuć zatro se. Jedan dom ovoga roda preseljen je u Skoplje.

U mahali Kronit žive rodovi:

-Redžovit (3 k.), arbanaški rod od fisa Bitić. Njegov predak Braol doselio se pre 240 godina iz Nišura y prizrenskom kraju;

-Alitovit (4 k.), arbanaški rod od fisa Bitić. Doseljen iz prizrenskog kraja pre 160 godina;

-Isenovit (4 k.), arbanaški rod od fisa Bitić. Doseljen po pozivu pre 110 godina iz prizrenskog kraja;

 -Ajdarovit (3 K.), poislamljen pa poarbanašen srpski rod. Ima 4 muslimanska pojasa, od kojih je po brojanju peti pojas srpski: Selman, Fazlija, Alija, Feta čije je hrišćansko ime bilo Ilija.

U Tursku se iz celog sela od Balkanskog rata iselile 23 kuće, od kojih se 13 vratile na svoja imanja.

IZVOR: Prema knjizi Atanasija Uroševića „Gornja Morava i Izmornik“, izdanje Beograd 1935. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.