Poreklo prezimena, selo Poluža (Glogovac)

30. novembra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Poluža, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela, vode i groblja.

Poluža se nalazi na bregovitom tlu dreničkog pobrđa, a pripada dreničkom džematskom tipu sela, čije su mahale prilično razređene.

Pokraj sela nalazi se sgarovremsko groblje i savremeno seosko groblje. Rodovska guma se nalaze u seoskim okućnicama, a isto tako i bašte.

Skoro svaka seoska kuća ima u okućnici i bunar sa pijaćom vodom, koja služi i za sve domaće potrebe.

Istorijat i agrarne prilike.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Poluža, sa 16 kuća. To je današnje selo Poluža u Drenici. U pomenutom popisu, navodi se nekoliko podataka o agrarnim prilikama u Poluži, i to ovim redosledom. Prinos od pšenice je iznosio 200 lukana, a spahijski dohodak bio je 25 lukana. Prinos od ječma, zobi i drugog iznosio je 440 lukana, a spahijski dohodak 55 lukana. Prinos od voća iznosio je 160 akči, a ušur je bio 20 akči. Prinos od košnica pčela iznosio je 80 akči, a spahijski dohodak 10 akči. Prinos od domaćih svinja bio je 160 akči, a resum je iznosio 20 akči, dok je selo imalo 320 svcnja.

U 1914. godini, Poluža je imala247 stanovnika.

Prema popisu stanovništvau 1921. godine, Poluža je imala 198 stanovnika, sa 20 gomova.

Poreklo stanovništva.

Za vreme ispitivanja naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine u Poluži je obitavapo sledeće stanovništvo.

A r b a n a s i:

-Strmec, fis Kastrat, 8 kuća. Ovaj je rod dobio rodovski naziv, po naselju odakle vodi poreklo: Gornji Strmac u Ibarskom Kolašinu, odakle se doselila 1 kuća 1815. godine.

-Vepić, fis Beriš, 3 kuće. Od ovoga roda doselila se 1 kuća 1875. godine iz dreničkog sela Poljanca.

-Istog, fis Bitić, 10 kuća. Ovaj rod poznaje bratstveničku organizaciju i pripada bratstvu Alijović. Doselile su se 2 kuće iz dreničkog sela Beržanića 1855. godine, kao čifčije pećkog Trban – bega. Poreklom su iz Istoka u Metohijskom podgoru, odakle su se u Beržanić doselile 2 kuće 1815. godine. Od ovoga roda 1925. godine, odselile su se 2 kuće u dreničko selo Vrbovce.

-Banjica, fis Eljšan, 1 kuća. Ovaj se rod doselio 1925. godine iz dreničkog sela Banjice.

-Maljok, fis Kastrat, 2 kuće. Ovaj je rod istog bratstva sa rodom Strmec. U Polužu se doselio ovaj rod 1855. godine.

Prema iznetome u 1935. godini u Poluži je obitavalo: arbanaških rodova 5, sa 24 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Poluža je imala 369 stanovnika, od toga 183 muških i 186 ženskih, sa 40 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.