Poreklo prezimena, selo Nekovce (Glogovac)

24. novembra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Nekovce, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Nekovce se nalazi u podnožju glavica Grik i Sha! i pripada džematskom tipu, sa zgusnutim džematima.

Ime sela.

Prema narodnoj tradiciji selo je dobilo ime po „nekom Srbinu Neki, koji je tu obitovao u starini, a čije su se kuće nalazile pokraj puta“. Kako su mnogi prolaznici pljačkali ovo selo, to se selo preseli sa toga mesta pod brdo i zabel. Ovaj je zabel kasnije nazvan Llaza e Migati odavno je uništen.

Vode i groblja.

Kroz jedan deo sela protiče potok zvani Rovina. Bašte se nalaze u okućnicama. Pokraj sela nalazi se seosko groblje. Izvesni rodovi imaju zajedničke bunare. Selo ima svoju kolekgivnu seosku šumu. Postoji još jedno groblje, koje se zove Nekovačko groblje.

Istorijat, prihodi i ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, pominje se selo Nekovce, sa 26 kuća. U 1477. i 1487. godini, ovo selo ima 6 kuća. Svakako, to je današnje selo Nekovce u Drenici. U istom popisu navodi se poljoprivredna proizvodnja u pomenutom selu ovako. Proizvodnja pšenice iznosila je 200 lukana, a spahijski doprinos bio je 25 lukana. Proizvodnja ječma i zobi iznosila je 320 lukana, a spahijski doprinos bio je 40 lukana. Od košnice pčela proizvodnja je iznosila 1140 akči, a spahijski doprinos 130 akči. Prinos od gajenja domaćih svinja iznosio je 1120 akči, a resum na svinje je bio 140 akči, dok je selo imalo 2240 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Nekovce je imalo 514 stanovnika.

Prema statističkom popist stanovništva iz 1921. godine, Nekovce je imalo 484 stanovnika, sa 63 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

U vreme ispitivanja naselja i porekla stanovništva y 1935. godini, u Nekovcu je obitavalo sledeće stanovništvo:

Arbanasi:

-Dugol, fis Gaš, 6 kuća. Poreklom je ovaj rod iz dreničkog sela Duge, odakle su se odselili u selo Dobrojevo – Kosovo, odakle su prešli u Nekovce 1815. godine. Od ovoga roda je jedna kuća odseljena u Arbaniju 1927. godine.

-Fazlijević, fis Gaš, 5 kuća. Ovaj rod pripada bratstvu Muratović, a vodi poreklo iz Albanije, odakle su se doselila 5 braće 1805. godine, bežeći iz zemlje matice zbog krvne osvete. Prvobitno su se naselili u selo Ovčarevo. Tu su se izdelili: 1 brat je ostao da obituje sa svojom porodicom u Ovčarevu. Drugi brat se odselio sa porodicom u dreničko selo Petrašticu. Treći u selo Nekovce, četvrti je otišao sa porodicom na Kosovo u selo Belinu i peti u Brestovik u okolinu Leskovca.

-Mekol, fis Gaš, 6 kuća. Doselili su se 1805. godine iz Malesije u Arbaniji , kojom prilikom je došla jedna kuća.

-Uković, fis Gaš, 10 kuća. U srodstvu su sa rodom Fazlijević, a pripadaju bratstvu Muratović.

-Čelović, fis Gaš, 6 kuća. Poreklom su iz Guncata – Podrima. Od ovoga roda jedna kuća se odselila 1913. godine u Tursku.

-Pljakić, fis Gaš, 4 kuće. Od ovoga roda se doselila 1 kuća iz Šipše — Arbanija 1735. godine.

-Bunjak, fis Krasnić, 5 kuća. Ovaj rod vodi poreklo iz dreničkog sela Gornje Koratice, odakle se doselila jedna kuća 1815. godine. Od ovoga roda doseljena je jedna kuća iz Arbanije u Gornju Koraticu 1785. godine.

-Arifović, fis Kastrat, 6 kuća. Odovoga roda doselila se jedna kuća 1795. godine iz Arbanije. Starinom su od Skadra. U Nekovce su se naselili na „batalak“ imanja. Od ovoga roda jedna kuća se odselila u selo Laletić – Kosovo 1895. godine, a odatle se odselila za Arbaniju 1928. godine.

-Odžović, fis Kastrat, 6 kuća. Pripadaju bratstvu Velić. Izdaju se za „Bušatlije iz Skadra“. U Nekovce se doselila jedna kuća ovoga roda 1755. godine. Od ovoga roda se odselila jedna kuća na Kosovo 1835. godine, Prema narodnoj tradiciji, kada su se Odžovići doselili u Nekovce, zvali su se Velići. U to doba je u selu bila samo jedna kuća nekoga Ali kafedžije, koji je u selu imao svoj han, čiji je rod izumro.

-Spaiović, fis Kastrat, 7 kuća. Ovaj rod pripada bratstvu Velić i stoji u srodstvu sa rodom Odžović, sa kojim čini isto bratstvo. U starini su bili spahije, pa su po tome zvanju dobili prezime rodovsko. Od ovoga roda su se odselile dve kuće u Laletić 1865. godine.

-Zekol, fis G aš, 10 kuća. U Nekovce se doselila jedna kuća 1735. godine.

-Fan, fis Cop, 2 kuće. Od ovoga roda se doselila jedna kuća iz dreničkog sela Divljaka 1835. godine. U Divljak su njihovi preci doseljeni iz okoline Đakovice 1785. godine. Od ovoga roda su dve kuće odseljene iz Divljaka na Kosovo u selo Ariljaču.

-Krap, fis Šalj, 6 kuća. Ovaj rod se doselio 1835. godine iz dreničkog sela Klečke. Prezime su dobili po nadimku.

Prema iznetome u 1935. godini u Nekovcu su obitovali arbanaški rodovi: 13 rodova, sa 79 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Nekovce je imalo 794 stanovnika, od toga 421 muških i 373 ženskih, sa 105 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.