Poreklo prezimena, selo Krasalić (Srbica) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Krasalić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934 Poreklo stanovništva sela Krasalić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Krasalić (Srbica)

Poreklo prezimena, selo Krasalić (Srbica)

Poreklo stanovništva sela Krasalić, opština Srbica – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Krasalić se nalazi u podnožju Čičavice i džematskog je tipa, a čine ga mahale Krasalić i Česta.

Rodovska gumna se nalaze u okućnicama.

Vode i ostali podaci o selu.

Bunarska i izvorska voda služe za piće. Za napajanje domaće stoke i za razne domaće potrebe, upotrebljava se voda iz izvora Kroni katunit. Selo ima kolektivnu seosku utrinu.

U katastarskom prpisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Krajsalić, sa 24 kuće. Svakako, to je današnje dreničko selo Krasalić. U pomenutom popisu navodi se prihod od vinograda u Krajsaliću, koji je iznosio 300 čabrova, a ušur je bio 30 čabrova, sa prinosom od 240 akči, odnosno feudalnim dohotkom od 30 akči.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine. Krasalić je imao 116 stanovnika.212

U popisu stanovnitgva iz 1921. godine, Krasalić se navodi kao zaselak, sa 80 stanovnika i 7 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema mojim ispitivanjima naselja i porekla stanovništva iz 1935. godine, u Krasaliću su obitavali ovi rodovi.

A r 6 a n a s i:

-Ređvić, fis Beriš, 3 kuće.

-Etemović, fis Beriš, 5 kuća. Ova dva roda su od jednoga bratstva.

-Mehana, fis Keljmen, 2 kuće.Kao muhadžiri su doseljeni 1879. godine iz sela Mehana — Kosanica.

Prema iznetome, u Krasaliću su 1935. godine, obitavali: arbanaški rodovi 3, sa 10 kuća.

Krasalić ima dva groblja, od koj ih je jedno jerlijsko arbanaške, a drugo arbanaških muhadžira.

Prema popisu stanovnišva iz 1948. godine, Krasalić se navodi kao zaselak, a ima 151 stanovnika, od toga 74 muških i 87 ženskih, sa 13 domova.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top