Poreklo prezimena, selo Klečka (Lipljan)

2. novembra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Klečka, opština Lipljan – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan

Položaj i tip sela.

Klečka se nalazi na obodu brda Troje, i pripada razređenom džematskom tipu dreničkih sela. U ranije vreme Klečka je bila feudalni posed nekoga Sulejmana spahije iz Đakovice.

Starine i ime selu.

Na brdu Troja ima tragova od starog naselja, koje je u davnini isčezlo. Po narodnoj tradiciji tu su nekada obitovali Klimente, kojih je u vreme uprave Mamut-paše Rotla iz Prizrena, bilo u Klečki 70 kuća. Jedan Klimenta je jednom prilikom ubio na jednom brdu Mamut–pašinog sina u selu Koraćici. Ubistvo je izvršio iz ćeifa, jer je Klimenta probao da li može na tolikoj daljini ubiti čoveka. Zbog toga Mahmut–paša sve Klimente raseli odatle i oni odu u Rugovu. Kad su turske vlasti uhvatile onoga Klimentu što je ubio pašinog sina, prema narodnoj tradiciji, stavili su mu na noge drvene „kećke“ (bukagije), te se tobože po tome selo prozvalo Klečka.

Groblja.

U Klečki postoje dva groblja. Jedno od njih je staro i u narodu se smatra da je ostalo od Klimenta koji su tu obitavali. Ovo se groblje nalazi na brdu, dok je današnje groblje pokraj samoga sela.

Vode.

Običava se da se seoska gazdinstva ograđuju plotom ili vrljikama. U okućnicama izvesne kuće imaju bunare. Na seoskim izvorima i česmama se napija domaća stoka i pere rublje. Rodovska gumna se nalaze u okućnicama. U blizini kuća su i male bašte.

Istorijat i prihodi.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godina navodi se selo Kelačica, sa 38 kuća. Svakako, to je današnje selo Klečka. U pomenutom popisu navode se sledeći podaci o poljoprivrednoj proizvodnji. Prinos od pšenice iznosio je 360 lukana, a feudalni dohodak je bio 45 lukana. Prinos od ječma i zobi iznosio je 352 lukana, a dohodak je bio 44 lukana. Prinos od kapludža i ostalog, iznosio je 520 lukana, a dohodak je bio 65 lukana. Prinos od vrtova je iznosio 320 akči, a ušur 40 akči. Prinos od lana je bio 560 akči, a ušur 70 akči. Prinos od jednog mlina je iznosio 240 akči, a dohodak feudalni 30 akči. Prinos od svinja je iznosio 240 akči, a resum na svinje je bio 30 akči, dok je selo imalo 480 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Klečka je imala 61 stanovnika, a ubrajana je kao nesamostalne naselje zaselak.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine Klečka je isto bila zaselak i imala je 59 stanovnika, sa 6 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima iz 1935. godine, u narodu se Klečka smatrala kao samostalno seosko naselje i tu su obitavali sledeći rodovi.

Arbanasi:

-Bisljimović, fis Šalj, 9 kuća. Poreklom su iz Ljume – Arbanije, odakle su doseljena 3 domaćinstva 1785. godine, od koj ih je jedno nastanjeno u Domanek, jedno u Komorane i samo jedno u Klečku. U Domaneku i Komoranu ovaj se rod zatro, izumro. Sva tri roda su prvobitno naseljena u selo Banjicu – Gornja Drenica, pa su se odatle raselili u pomenuta 3 naselja.

Prema iznetome u 1935. godini je u Klečki bilo samo arbanaško stanovništvo i to 1 rod, sa 9 kuća.

Prema popisu stanovništvaiz 1948. godine.Klečka je imala 155 stanovnika, od toga muških 69 i ženskih 66, sa 14 domaćinstava.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.