Poreklo prezimena, selo Gornji Obilić (Srbica)

13. oktobra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornji Obilić, opština Srbica – Kosovskomitrovački  okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Gornji Obilić. – Kopiliq i Epčrm, se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi i pripada džematskom ravničarskom drničkom tipu sela. Selo ima kolektivnu seosku meraju, kao i zajedničku seosku šumu.

Pokraj sela se nalazi starovremsko groblje zvano Vorre kg shkijeve = slovensko groblje. Današnje arbanaško stanovništvo ima pokraj sela tri groblja. Rodovska gumna se nalše u okućnicama ili pokraj ovih.

Vode i ime sela.

Skoro svaka kuća ima bunarsku vodu, koja se upotrebljava za piće i druge kućevne potrebe. Kako u ataru sela Gornji Obilić ima znatan broj izvora, to se domaća stoka napaja na tim izvorima.

Prema narodnoj tradiciji selo je dobilo ime po Milošu Kopiliću = Obiliću, koji je bio rodom po narodnom predanju iz ovog naselja. Naime, među Arbanasima postoji predanje, da je jedna devojka iz tog sela zatrudnela vanbračno, te da je rodila kopile, po čemu se to naselje prozvalo Kopilić.

Potom, to je bilo veoma veliko naselje, čitava varoš, koja se protezala od današnjeg naselja Gornjeg Kopilića, pa sve do sela Rudnika u Megohijskom podgoru. Po drugoj arbanaškoj tradiciji, Miloš Kopilić je rođen negde y Metohiji, odakle se doselio u ovo vreme, koje je potom dobilo ime po njemu.

Prema mišljenju arbanologa LJ. Muljaku, ime sela Kopilić u Drenici, došto je iz jezika vlaških pastira, koji su mu dali to ime. Na kraju, jedna mahala u ovom selu ima naziv Šaran.

Istorijat i prihodi u prošlosti.

Prema katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine sela Gornji Kopilić ima 37 kuća. U 1472. godine ono ima samo 23 kuće. To je današnje selo Gornji Obilić, po narodnoj tradiciji metohijskih i dreničkih Srba i Arbanasa, to je zavičajna postojbina Miloša Kopilića = Obilića, koji je po svome rodnom selu dobio i rodovsko prezime. U narodu se i danas čuje drevno ime sela „Kopilić“.

Prema navedenom katastarskom popisu, navode se i izvesni elementi seoske privrede iz oblasti zemljoradnje. Evo tih podataka za Gornji Obilić:  prinos od pšenice iznosio je 80 lukana, a na to feudalni dohodak bio je 10 lukana. Prinos od ječma i zobi iznosio je 500 lukana, a feudalni dohodak na to iznosio je dohodak 70 lukana. Prinos od kopludže je iznosio 480 lukana, a feudalni dohodak na to 60 lukana i prinos od prosa je iznosio 160 lukana, a feudalni dohodak od prosa bio je 20 lukana. Ukupan prinos od vrta je iznosio 240 akči, a feudalni dohodak od toga bio je 30 akči. Prinos od lana je iznosio 160 akči, a ušur feudalni je bio 20 akči. Prinos od vinograda je iznosio 1200 čabrova, sa 120 čabrova ušura. Prinos od košnica pčela je iznosio 240 akči, a dohodak od toga feudalni bio je 30 akči. Prinos od jednog sezonskog mlina, iznosio je 120 akči, sa 15 akči feudalnog dohodka. Na kraju, prinos od svinja je iznosio 400 akči, na šta je resum iznosio 50 akči. Iz toga proizilazi, da je selo gajilo 800 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Gornji Obilić je imao 194 stanovnika.

Prema statističkom popisu iz 1921. godine, Gornji Obilić je imao stanovnika 197, sa 28 domaćinstava.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva 1936. godine, stanje je bilo sledeće:

A r 6 a n a s i:

-Marina, fis Gaš, 17 kuća. Ovo je starinski drenički srpski rod, koji vodi poreklo iz sela Marine, odakle se doselila jedna kuća pre 120 godina. Prema rodovskoj tradiciji, ovaj rod je prešao iz pravoslavlja u islam 1716. godine u marini.

-Metić, fis Gaš, 1 kuća. Ovaj je rod doseljen u Gornji Obilić 1918. godine. Starinom su iz sela Sušice – Metohijski Podgor, odakle su se doselili u Gornji Obilić. Zemlju obdelavaju kao čifčije na 1/3 sa vlasnika imanja od snopova žita. Od voća i povrća, vlasnik ne uzima čiflački deo.

-Kućan, fis Gaš , 1 kuća. Pre 100 godina je doseljena jedna kuća iz Čubrelja — Drenica, starinom su iz Arbanije, odakle su se doselili u Čubrelj pre 120 godina. Godine 1919. od ovog roda odseljene dve kuće u Kosovsku Mitrovicu.

-Štutica, fis Gaš, 1 kuća. Godine 1906. doselila se  jedna kuća iz dreničkog sela Štutice, kao čifčije, a sada obdelavaju zemlju 1/3 za vlasnika od useva, a od voća i povrća vlasnik ne uzima feudalni dohodak.

-Jošanica, fis Mzez, 1 kuća. Godine 1811. ovaj rod je doseljen iz sela Jošanice — Metohija, a obdelala zemlju po čifličkom sistemu, tako što posedniku imanja pripada 1/4 od useva u snopovima.

-Mujak, fis Keljman, 2 kuće. Ovo kotilo je ciganskog porekla, ali vremenom poarbanasilo. Doseljeni su iz dreničkog sela Kladernice i u Gornjem Obiliću obdelavaju zemlju kao čifčije, dajući posedniku zemljišta 1/4 od useva u snopovima. Od voća i povrća, on ne uzima deo.

Prema iznetome, u vreme proučavanja 1936. godine u Gornjem Obiliću je obitavalo 6 arbanaških rodova, sa 23 kuće.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine Gornji Obilić je imao 263 stanovnika, od toga 150 muških i 113 ženskih, sa 37 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.