Poreklo prezimena, selo Gornja Koretica (Glogovac) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Gornja Koretica (po knjizi Gornja Koratica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživ Poreklo stanovništva sela Gornja Koretica (po knjizi Gornja Koratica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživ Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Gornja Koretica (Glogovac)

Poreklo prezimena, selo Gornja Koretica (Glogovac)

Poreklo stanovništva sela Gornja Koretica (po knjizi Gornja Koratica, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Gornja Koratica. – Koratica e Epérme, nalazi se na Dreničkoj površi, a pripada džematskom ravničarskom tipu sela, čije su mahale zbijene. Naselje ima zajedničku seosku utrinu i šumu.

Vode.

Svaka seoska kuća ima u svojim oborima bunar, a bunarska se voda upotrebljava za piće i druge domaće potrebe. Domaća stoka se napaja na seoskim izvorima i vrelima, a katkad i na bunarima, pored kojih su ostavljena korita s tom funkcijom.

Starine u selu – groblja.

Rodovska gumna se obično nalaze do seoskih okućnica. Pored naselja Gornje Koratice nalazi se starovremsko groblje, poznato pod imenom Čumino groblje. U Arbanaškom seoskom groblju ima i jedan starinski grob, koji narod naziva imenom „Tirbe“.

Legende o selu.

U navedenom kladencu „Carevac“, postoji, sledeća tradicija, kod Arbanasa u ovom selu. Evo te legende: „Za vreme Kosovske bitke 1389. godine, turska se vojska nalazila kod Kladenca Carevac, a srpska kod Goleša. Turska vojska je oskudevala za pijaćom vodom, te se tada car Murat pomolio Bogu, da mu daruje vodu vojsci. Bog my je uslišio molitvu i voda je potekla, te je tako postao Kladenac Carevac“. Po drugoj tradiciji legendarne sadržine, car Murat je udario svojom sabljom po kamenu, i voda je odmah potekla iz kamena, te se tada prvi napio car Murat, naslonivši se rukom na kamenu ploču, pa je zatim napojio i svoga konja, a zatim se napila i sva ostala turska vojska. Izvesne tragove od ruke – šake i konjske kopite u kamenu pored ovog kladenca, narod dovodi u vezu sa ovom legendom. Napokon, pominjem i sledeću narodnu tradiciju o Golešu. Po tradiciji kod Albanaca u selu Gornjoj Koratici, u vreme Kosovske bitke 1389. godine, na Golešu je izginula brojna turska vojska, tako da su na tom bojištu, Srbi odneli pobedu. Tada je Goleš prokleo car Murat sledećim rečima: „Vodu i travu da nemaš, šumu da nemaš“. Ta se kletva ispunila, pa Goleš nema niti šume, niti vode, niti trave!

Istorijat i ostali podaci o selu.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine navodi se selo Karačica, sa 29 kuća, od koj ih je bilo 27 srpskih i 2 arbanaške kuće.

Svakako, to je današnje dreničko selo Gornja Koratica. U navedenom popisu navode se zemljoradnički proizvodi u ovom selu, i to: pšenica, u nanosu od 400 lukana prinosa, na šta je biofeudalni dohodak 50 lukana, ječma i ostalog prinos je iznosio 592 lukana, a feudalni dohodak Od toga bio je 74 lukana. Prinos od lana je iznosio 480 akči, a feudalni dohodak 60 akči. Prinos od vrta je iznosio 356 akči, a feudalni dohodak 32 akče. Prinos od crvenog luka iznosio je 120 akči, a feudalni dohodak 15 akči. Prinos od košnica pčela je iznosio 320 akči, a dohodak feudalni 40 akči. Prinos od dva sezonska mlina je iznosio 240 akči, a feudalni dohodak 30 akči. Prihod od svinja se računao 320 akči, a resum je iznosio 40 akči, dok je selo imalo 640 svinja.

Prema statističkim podacima iz 1914. godine, Gornja Koratica je imala 228 stanovnika.

Prema statističkim podacima iz 1921. godine u Gornjoj Koratici je bilo 166 stanovnika, sa 22 domaćinstva.

Poreklo stanovništva.

U vreme etnografsko–antropogeotrafskih ispitivanja naselja i porekla stanovništva u 1937. godini u Gornjoj Koratici je bilo sledeće stanje:

A r b a n a s i:

-Baljović, fis Šalj, 2 kuće. Ovo je poreklom stalnosedelačko srpsko stanovništvo, koje je početkom novog veka emigriralo iz Gornje Koratice u Metohiju, nastanivši se u Istiniću. Tamo su obitavali do polovine XIX veka. Tamo su i primili islam, pa se zatim ponovo vratilina staru baštinu u Gornjoj Koratici. Od ovog kotila jedna kuća je odseljena u Arbaniju 1927. godine, a jedna kuća u Kosovsku Mitrovicu 1934. godine.

-Grgalić, fis Bitić, 7 kuća. Poreklom su iz sela Novaka u Podrimi, odakle su doseljeni 1817. godine. Imaju srodnike u selu Brestovcu u Podrimi. Prema rodovskoj tradiciji ovo kotilo vodi poreklo iz severne Grčke, odakle su njihovi preci kao pravoslavni Makedonci doseljeni u Podrimu još u XVI veku, pa su kasnije prešli na islam i vremenom se poarbanasili.

-Pecan, fis Bitić, 2 kuće. Poreklom su iz Podrima, odakle su doseljeni početkom XIX veka, starinom su iz Albanije.

-Dobrodoljan, fis Šalj, 6 kuća. Poreklom su iz Dobrog Dola u Podrimi, odakle je početkom XIX veka doseljena jeedna kuća, starinom su iz Albanije.

-Golubovc, fis Šalj, 1 kuća; poreklom si iz Golubovca u Podrimi, starinom su iz Albanije. U Gornju Koraticu su doseljeni početkom XIX veka.

-Kljinok, fis Eljšan, 1 kuća; poreklom su iz Kline u Drenici, starinom su iz Arbanije; u Gornju Koraticu su se doselili početkom H1H veka.

-Plužina, fis Hot, 2 kuće; ovo je arbanaško dreničko stanovništvo, koje je doseljeno iz Plužine u Drenici 1910. godine; stari su iz Arbanije.

-Cur, fis Kuč, 1 kuća; poreklom su iz Obrinja — Drenica, odakle su doseljeni u Gornju Koraticu polovinom XIX veka, starinom su iz Arbanije.

-Mekić, fis Beriš, 2 kuće; poreklom su iz Šipitula na Kosovu, odakle su doseljeni 1932. godine, starinom su iz Arbanije.

-Đara, fis Šalj, 1 kuća; poreklom su iz Arbanije, odakle su doseljeni početkom XIX veka.

Srbi i Crnogorci (kolonisti):

-Bulajić, 3 kuće, slave Sv. Nikolu, prislužuju Sv. Savu; poreklom su iz Podkurljaja u Grahovu.

-Bigović, 1 kuća, slave Sv. Nikolu, prislužuju Veliku Gospojinu; poreklom su iz Trnjine u Cucama.

-Popović, 1 kuća, slave Arhanđela Mihaila; poreklom su iz Golije u Drobnjacima.

-Borozan, 2 kuće, slave Spasovdan, doseljena je jedna kuća, pa su se u Gornjoj Koratici podelili; poreklom su iz Rubeka, srez Nikšić, starinom su iz Riječke nahije.

Prema proučenim podacima na terenu i u narodu u 1937. godini etnička struktura stanovništva u Gornjoj Koratici je sledeća: arbanaških rodova ima 10, sa 25 kuća. Srba i Crnogoraca kolonista ima rodova 4, sa 7 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Gornja Koratica je imala 322 stanovnika, od toga 163 muških i 159 ženskih, sa 39 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top