Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima) Reviewed by Momizat on . Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) - Rating: 0
You Are Here: Home » Nekategorizovano » Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Eparhija dalmatinska 1885. godine (parohije, crkve, broj pravoslavaca po naseljima)

Priredio saradnik portala Poreklo Slobodan Zrnić, prema Šematizmu Eparhije dalmatinske za 1885. godinu

PROTOPREZVITERAT ZADARSKI (protoprezviter Kiril Žeželj) – 14930 duša

Parohija Zadar (Kiril Žeželj) – 388 duša
ZADAR – 367
parohijalna crkva Sv. Ilija, s kapelom Sv. Spiridon i kapelom Sv. Georgije
BIOGRAD – 21
kapela Uspenje Bogorodice
tutori: Mihail Katurić, Đorđe Obradović, Petar Petranović, Petar Lukić, Nikola pl. Mirković

Parohija Smoković (Vladimir Kordić) – 1242 duše
SMOKOVIĆ – 473
parohijalna crkva Sv. Georgije
ZEMUNIK – 486
MURVICA – 71
CRNO – 66
BRIŠEVO – 34
POLJICA – 112
crkva Roždestvo Bogorodice
tutori: Luka Reljić, Petar Pavić, Jakov Banić, Filip Guša, Kojo Lakić

Parohija Islam (Antonije Macura) – 924 duše
KAŠIĆ – 291
parohijalna crkva Sv. Ilija
ISLAM GRČKI – 460
crkva Sv. Georgije
ISLAM LATINSKI – 67
VELJANE – 83
SUHOVARE – 32
tutori: Toma Kovačević, Nikola Drča, Gnjatija Drča, Aćim Ostojić, Jovan Parenta

Parohija Karin (Stefan Končarević) – 1569 duša
KARIN – 1485
parohijalna crkva Sv. Kirik i Julita
POPOVIĆI – 84
tutori: Aleksa Kužet, Lazar Dubroja, Lazar Vukša

Parohija Biljani (Ilija Vojvodić) – 1000 duša
BILJANE GORNJE – 343
parohijalna crkva Sv. Georgije
BILJANE DONJE – 135
NADIN – 181
TRLJUGE – 80
SMILČIĆ – 261
tutori: Špiro Opačić, Vasilj Škorić, Božo Borović

Parohija Obrovac (Stefan Kalinić) – 1073 duše
OBROVAC – 102
parohijalna crkva Sv. Duh
ZELENGRAD – 432
crkva Sv. Petar i Pavle
MUŠKOVCI – 311
ZATON – 143
KRUŠEVO – 85
tutori: Vladimir Desnica, Marko Radulović, Vladimir Alavanja, Jovan Milanko

Kapelanija Tribanj (Antim Ivetić) – 294 duše
TRIBANJ – 294
Crkva Sv. Arhangel Mihail i filijalna Sv. Trojica
tutori: Špiro Lukić, Aleksa Štrbo, Rade Marinković

Parohija Bilišane (Petar Oluić) – 1234 duše
BILIŠANE – 1039
parohijalna crkva Sv. Jovan i filijalna  Roždestvo Bogorodice
MUŠKOVCI – 195
tutori: Pava Mišković, Simo Berber, Danil Simić, Đurađ Gugleta, Jakov Oluić

Parohija Žegar (Kiril Zelić administrator) – 1494 duše
ŽEGAR – 1494
parohijalna crkva Sv. Georgije
tutori: Lazo Kubat, Toma Zelić, Damjan Šarilo, Gajo Kubat

Parohija Krupa (Prokopije Samardžić administrator) – 1122 duše
KRUPA – 597
manastirska crkva Uspenje Bogorodice
GOLUBIĆ – 525
tutori: nisu navedeni

Parohija Benkovac (Mihail Dragolović) – 869 duša
BENKOVAC – 223
parohijalna crkva Sv. Jovan
BUKOVIĆ – 463
PERUŠIĆ – 99
ŠOPOTPODLUG – 77
BULIĆ – 7
tutori: Jovo Jurković, Niko Malešević, Jakov Vrcelj, Jovan Graić, Kuzman Žeželj

Parohija Kula Atlagića (Gerasim Alavanja) – 914 duša
KULA ATLAGIĆ – 434
parohijalna crkva Sv. Nikola
KORLAT – 208
RAŠTEVIĆ – 265
KLIČEVICA – 7
tutori: Aleksa Cupać, Petar Stegnjaić, Damjan Pupovac

Parohija Miranje (Ilija Rosić) – 1057 duša
MIRANJE – 84
parohijalna crkva Sv. Arhangel Mihail
ZAPUŽANE – 137
JAGODNJA GORNJA – 368
JAGODNJA DONJA – 70
LIŠANE – 252
POLAČA – 64
TINJ – 42
KAKMA – 30
tutori: Damjan Popović, Spasenije Zečević, Jovo Musulin

Parohija Brgud (Marko Vitas) – 1151 duša
BRGUD – 528
parohijalna crkva Sv.  Lazar
BRUŠKA – 130
KOŽLOVAC – 265
KOLARINA – 228
crkva Sv. Petka
tutori: Jovan Graovac, Petar Blanuša, Jovan Baljak

Parohija Ceranje (Marko Vitas administrator) – 599 duša
CERANJE – 237
parohijalna crkva Sv. Ilija
PRISTEG – 211
VRANA – 84
RADAŠINOVCI – 67
tutori: Đuro Čubrilo, Aćim Malbaša

PROTOPREZVITERAT SKRADINSKI (protoprezviter Damjan Dobrota) – 13498 duša

Parohija Bratiškovci (Damjan Dobrota) 2090 duša
BRATIŠKOVCI – 462
parohijalna crkva Sv. Nikola
KAKANJ – 159
VELIKA GLAVA – 212
IĆEVORUPE – 111
SONKOVIĆ – 412
MIRCI – 25
ŽDRAPANJ – 27
VAĆANI – 10
SMRDELJE – 249
ČISTA – 233
tutori: Tome Krička, Simo Vujko, Špiro Skočić

Parohija Skradin (Velimir Dobrota administrator) – 405 duša
SKRADIN – 125
parohijalna crkva Sv. Spiridon
SKRADINSKO POLJE – 113
NOS KALIK – 167
tutori: Marko Pavasović, Vladimir Lalić, Krste Kovačević, Đuro Skočić

Parohija Bribir (Sava Bjelić) – 952 duše
BRIBIR – 399
parohijalna crkva Sv. Joakim i Ana
KRNJEUVE – 215
MEĐARE – 35
CICVARE – 16
MORPOLAČA – 116
PROVIĆ – 30
VUKŠIĆ – 44
tutori: Stevan Pavić, Toma Bjelić, Tanasija Gnjidić

Parohija Đevrske (Spiridon Bogdanović) – 1272 duše
ĐEVRSKE – 800
parohijalna crkva Sv. Ilija
VARIVODE – 472
tutori: Gajo Ležaić, Todor Korda, Tadija Jolić

Parohija Dobropoljci (Simeon Dobrić administrator) – 925 duša
DOBROPOLJCI – 611
parohijalna crkva Sv. Georgije
OSTROVICA – 115
GOŠIĆ – 199
tutori: Filip Kužet, Jovan Šaponja, Simo Karan

Parohija Ivoševci (Neofit Njeguš administrator) – 1151 duša
IVOŠEVCI – 837
parohijalna crkva Sv. Jovan
RUDELE – 314
tutori: Stojan Korolija, Pava Vujasinović, Stevan Tišma, Marko Masnikosa

Parohija Kistanje (Amvrosije Kolundžić administrator) – 1758 duša
KISTANJE – 1553
parohijalna crkva Sv. Nikola
BOGATIĆ – 112
MRATOVO – 61
SUKNOVCI – 32
tutori: Stevan Macura, Lazar Bezbradica, Todor Štrbac, Sava Lalić

Parohija Biovičino Selo (Justin Treskavica) – 1755 duša
BIOVIČINO SELO – 793
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
MODRINO SELO – 425
NUNIĆ – 304
KOLAŠAC – 233
tutori: Stevan Žeželj, Stevan Šeša, Đuro Korlat, Mate Šuša, Kuzman Stijelja

Parohija Bjelina (Miloš Končarević) – 1465 duša
BJELINA – 666
parohijalna crkva Sv. Petka
PARČIĆ – 514
MEDVIĐA – 285
crkva Roždestvo Bogorodice
tutori: Aćim Medić, Jovan Čotra, Vasilj Maruna, Špiro Drča

Parohija Ervenik (Stefan Končarević) – 1725 duša
ERVENIK – 1725
parohijalna crkva Sv. Nikola
tutori: Luka Subotić, Tanasija Peslać, Arsenija Romanić, Sava Popić

PROTOPREZVITERAT KNINSKI (protoprezviter Nikola Knežević) – 20684 duše

Parohija Mokro Polje (Đorđe Popović administrator) – 1268 duša
MOKRO POLJE – 1268
parohijalna crkva Sv. Luka
tutori: Mileta Babić, Lazo Japundžić, Pane Demir

Parohija Radučić (Đorđe Popović administrator) – 647 duša
RADUČIĆ – 647
parohijalna crkva Sv. Georgije
tutori: Jovan Šimpraga, Ilija Marić

Parohija Pađene (Nikola Dondur) – 1419 duša
PAĐENE – 572
parohijalna crkva Sv. Georgije
OĆESTOVO – 808
PREVJES – 39
tutori: Lazo Ilić, Stevan Šolaja, Nikola Knežević, Vasilj Bjedov

Parohija Golubić (Spiridon Vuinović) – 1525 duša
GOLUBIĆ – 1525
parohijalna crkva Sv. Stefan
tutori: Đurađ Džepina, Jovan Radinović, Filip Marić

Parohija Strmica (Vasilije Oluić administrator) – 1424 duše
STRMICA – 1424
parohijalna crkva Sv. Jovan
tutori: Spiridon Sabljić. Dmitar Ličina, Damjan Knežević

Parohija Žagrović (Sava Novaković) – 1496 duša
ŽAGROVIĆ – 1496
parohijalna crkva Sv. Nikola
tutori: Glišo Zelenbaba, Ilija Bradaš, Nikola Kolundžija

Parohija Oton (Simeon Dobrijević) – 1153 duše
OTON – 690
parohijalna crkva Sv. Ilija
BENDER – 236
RADLJEVAC – 227
tutori: Ilija Knežević, Todor Karna, Nikola Sudar

Parohija Plavno (Jakov Radulović administrator) – 1944 duše
PLAVNO – 1779
parohijalna crkva Sv. Georgije
RADLJEVAC – 165
tutori: Marko Vunduk, Simo Stojaković, Lazo Petrović, Damjan Bursać

Parohija Markovac (Nikifor Krneta administrator) – 1357 duša
MARKOVAC – 322
parohijalna crkva Sv. Ilija
ORLIĆ – 805
ŠAROVAC – 230
tutori: Jovo Simić, Ilija Trivunović, Mile Petrović, Petar Lazić, Niko Simić

Parohija Zvjerinac – Nikifor Krneta (administrator) – 2848 duša
ZVJERINAC – 293
parohijalnna crkva ?
RAMLJANE – 962
UZDOLJE – 960
RAĐE – 228
RIĐANE – 405
tutori: nisu navedeni

Parohija Biskupija (Ilija Popović) – 1025 duša
BISKUPIJA – 757
parohijalna crkva Sv. Trojica
LOPUŽE – 268
tutori: Simo Popović, Jovan Dmitrović, Maksim Katić

Parohija Vrbnik (Nikola Knežević) – 1281 duša
VRBNIK – 1032
parohijalna crkva Sveti Nikola
BOBODOL – 149
LUKAR – 100
tutori: Nikola Vukadin, Stevan Špar, Jovan Vukmirović

Parohija Knin (Grigorije Radulović) – 613 duša
KNIN – 417
parohijalna crkva Pokrov Bogorodice
LJUBAČ – 196
tutori: Aleksandar Katić, Vlajko Amanović, Damjan Mirković, Marko Širko

Parohija Kninsko Polje (Teodor Novaković) – 1240 duša
KNINSKO POLJE – 565
parohijalna crkva Sv. Georgije
KOVAČIĆ – 542
VRPOLJE – 133
tutori: Tode Jejina, Tode Sinobad, Simo Kalat

Parohija Polača (Nikola Plavšić) – 1514 duša
POLAČA VELIKA – 935
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
POLAČA MALA – 275
TURIĆ – 304
tutori: Ilija Maglov, Petar Anđić, Pava Čeko

PROTOPREZVITERAT ŠIBENIČKI (protoprezviter Jovan Šušić) – 7469 duša

Parohija Šibenik (Jovan Šušić) – 937 duša
ŠIBENIK (GRAD) – 167
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
ŠIBENIK (VAROŠ) – 268
crkva Vaznesenje
PODLUKOVNIK – 8
DANILO – 22
BILICE – 25
VRULJE – 22
LOZOVAC – SLATKE DRAGE – 30
RASLINA – 29
GRADINA – 109
KONJEVRATE – 85
crkva Sv. Dimitrije
RADONIĆ – 133
GORIŠ – 39
tutori: Ilija Skočić, Stefan Širko, Gavro Petranović, Krsto Laurić, Špiro Kukolj

Parohija Drniš (Simeon Petranović administrator) – 1743 duše
DRNIŠ – 490
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
ŽITNIĆ – 642
VAROŠ – 94
crkva Sv. Arhangel Mihail
VELUŠIĆ – 258
RAZVOĐE – 259
tutori: Jako Miović, Toma Mrđen, Simo Bibić, Stevan Beader

Parohija Biočić (Đorđe Cvjetković) – 1657 duša
BIOČIĆ – 831
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
TEPLJUH – 619
SIVERIĆ – 207
tutori: Vasilj Trampa, Glišo Čolović, Špiro Lončar, Mitar Crnčević

Parohija Kanjani (Jakov Vuković) – 1047 duša
KANJANE – 385
parohijalna crkva Sv. Petka
MIOČIĆ – 534
KADINA GLAVICA – 128
tutori: Jakov Manojlović,Petar Vuković, Simo Knežević

Parohija Kričke (Pavao Zarač administrator) – 563 duše
KRIČKE – 427
parohijalna crkva Sv. Georgije
RUŽIĆ – 62
MOSEĆ – 73
tutori: Jakov Krička, Božo Krička, Đuro Vukašin

Parohija Baljci (Mihail Jelača administraor) – 959 duša
BALJCI – 471
parohijalna crkva Sv. Jovan
MIRLOVIĆ – 465
GRADAC – 12
OTAVICE – 11
tutori: Vaso Bašić, Jovan Klisurić, Nikola Bešević, Lazo Bibić

Kapelanija Štikovo (Mihail Jelača administrator) – 565 duša
ŠTIKOVO – 565
crkva Sv. Luka
tutori: Petar Bogdanović, Toma Dević, Jovan Graovac

PROTOPREZVITERAT IMOTSKI (prozoprezviter Spiridon Margetić) – 9849 duša

Parohija Dragović (Ilarion Torbica administrator) – 2429 duša
manastirska crkva Roždestvo Bogorodice
KOLJANE – 1723
LAKTAC – 461
DABAR – 162
ZASIOK – 73
RIBARIĆ – 10
tutori: nisu navedeni

Kapelanija Bitelić (Ilarion Torbica administrator) – 622 duše
BITELIĆ – 603
crkva Pokrov Bogorodice
BAJAGIĆ – 19
tutori: nisu navedeni

Parohija Imotski (Spiridon Margetić) – 1089 duša
IMOTSKI – 197
GLAVINA – 210
parohijalna crkva Uspenje Bogorodice
PROLOŽAC – 78
CRNOGORCI – 221
NEBRIŽEVAC – 220
PODBABLJE – 112
SVIB – 23
ARŽANO – 28
tutori: Mihail Aćimović, Nikola Ivanišević, Jovo Svrdlin, Simo Adović, Risto Kraljević

Parohija Broćanac (Sergije Pokrajac) – 871 duša
BROĆANAC – 202
parohijalna crkva Sv. Petar i Pavle
VUČEVICA – 147
UBLI – 196
crkva Sv. Georgije
RADOŠIĆ – 168
BRŠTANOVO – 26
MUĆ – 18
DUGOPOLJE – 3
ZELOVO – 103
crkva Sv. Ilija
SPLIT – 8
tutori: Marko Borović, Đuro Šego, Đuro Orošnjak

Parohija Šušci (Simeon Jaramaz administrator) – 542 duše
ŠUŠCI – 262
crkva Uspenje Bogorodice
PODOSOJE – 11
SIČANE – 73
SUHAČ – 36
LUČANI – 48
SINJ – 2
RADUNA (VELIĆ) – 49
TIJARICA – 61
tutori: Ignjatije Stojanac, Jovan Denić, Luka Šušak, Stevan Šerbo, Jovan Šušak

Parohija Vrlika (Silvestar Bogavac administrator) – 2563 duše
VRLIKA – 93
parohijalna crkva Sv. Nikola
CIVLJANE – 421
MAREVCI – 102
KOTLUŠA – 149
ČITLUK – 127
UNIŠTA – 144
CETINA – 659
KOSORE – 102
KUKAR – 76
ŠUŠNJAR – 28
GARJAK – 129
JEŽEVIĆ – 5
PODOSOJE – 317
MAOVICE – 211
tutori: Josif Kulišić, Nikola Ristović, Stefan Kostur, Toma Četnik, Špiro Kovačević

Parohija Otišić (Grigorije Stojsavljević) – 1426 duša
OTIŠIĆ – 1426
parohijalna crkva Sv. Arhangel Mihail
tutori: Jovan Krunić, Dmitar Rosić, Jovan Zagorac, Jovan Stojsavljević, Toma Katić

Parohija Neretva (Nikola Vlačić) – 307 duša
METKOVIĆ – 121
parohijalna crkva Sv. Georgije
GLUŠCI – 67
DOBRANJE – 19
SLIVNO – 100
crkva Sv. Spiridon
GRADINA-OPUZEN – 0
crkva Uspenje Bogorodice
tutori: Nikola Popovac, Špiro Bošnjak, Jovo Mornarić, Trifko Unković

UKUPNO 65.430 PRAVOSLAVACA


Komentari (5)

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top