Poreklo prezimena, selo Donji Makreš (Gnjilane)

16. decembra 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Donji Makreš, opština Gnjilane  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je na Makreškom Potoku.

Vode.

Vodu za piće dobija iz česama i bunara.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Maslarka, Ara Markut (Markova Njiva), Ljugu i Rudes (Rudna Padina); za šumu: Liplje, Livada i Bajrakut (Livada Bajraka), Lajkov Rid, Proii Mal (Veliki Potok), Fuša Mal (Beliko Polje), Jarčnšta, Ribnji Potok, Šepur ili Selište.

Tip sela.

Selo je zbijenog tipa. Deli se u dve mahale: Ferizovit i Ahmetovit. Muhadžirske kuće su u selu, u obema mahalama. Pre 170 godina kada su Arbanasi sela Busovata preko leta izjavljivali stoku u donjomakreške šume, u hataru ovog sela na mestu Selište postojao je čifluk sa Srbima čifčijama.

Pre oko 140 godina ovi Arbanasi prognaju Srbe i na mestu sadašnjeg sela podignu kuće u pogodbn sa agom da mu budu čifčije. Ali docnije otkažu agi svaku poslušnost i prisvoje mu zemlju.

Starine u selu.

U Selištu se poznaju tragovi starog srpskog naselja i temelji crkve. Na mestu Rudna Padina je i napušteno srpsko groblje ovog ranijeg naselja. Na mestu „Ljuđe“ postoji još jedno staro groblje. Kažu da je i ono bilo srpsko.

Poreklo stanovništva.

U selu sada žive samo Arbanasi.

Rodoni:

-Ferizovit (4 k.) i Akmetovit (12 k.), oba od fisa Šalje. Ova dva roda su osnivači sela. U Donji Makreš su pre 170 godina prelazili iz Busovata privremeno, kao stočari, a stalno su se nastanili pre 140 godina.

U Busovato su iz Severne Albanije doseljeni kao katolici:

-Maljocn (2 k.), od fisa Krasiića. Preseljeii iz Ajkobile na ženino imanje pre 100 godina.

Arbanaški muhadžirski rodovi, doseljeni 1878 godine:

-Radevca (1 k.), od fisa Sopa, iz Radevca (Jablanica).

-Vranovc (1 k.), od fisa Sopa, iz Vranovca (Jablanica).

-Govor (1 k.), od fisa Klimenata, iz Govora (Jablanica).

-Barja (1 k.), od fisa Hota iz Varja (leskovačkog).

-Lapaštica (1 k.), od fisa Sopa iz Lapaštice (Jablanica).

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.