Poreklo prezimena, naselja Drenova i Drtevci (Brus)

24. jula 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja Drenova i zaseoka Drtevci, opština Brus – Rasinski okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj naselja.

Selo Drenova, s rasturenim kućama, je na kosama Golog brda i Bakarštaka, a zaseok Drtevci s kućama y nizu je pod Žljebovima. U međama ovih naselja su: Jelova ravan, Lazin grob, Kozja glava, i Torovi na jugu, prema selu Lipovcu; Kobilište “Nad Kneževiće”, Eljdovište, Bakarštak, Rasina (reka) na istoku prema selu Brđanima; Dvorište, Studenjak (korito Rasine), Luka, Srednjak (Srednji potok), Žljebovi, brdo na severu prema Brusu; Golubinjak, “Drenjska” (Drenovska ili Drenovačka) čuka, na zapadu prema Žiljcima; Velika čuka (905 m), Golo brdo, Vuča livada i Bludna, prema Graševcima. Unutar dižu se uzvišenja: Vrteška, Rid, pa Bregovi: Mali breg, Strnački breg, Jazvinački breg, Nestorovački breg, Ravni breg, Kozarevački breg, Konjarevački, Kameniš, Veliko prisoje, Ovčarevac i Tipševina.

Vode.

Rečice i potoci su: rečica Vuča i potoci: Ajdučki, Ćirićki i Veliki potok, a vode se nazivaju: Košinac, Sovina, Drenjak, Izvor na Kozjoj glavi, Izvor kod Stare kuće (u Miljkovićima), Izvor u Potočku, Pljakinac, Lipljak, Izvor na Vrteški, Izvor u Dikinoj livadi, Crvenjak (na Velikoj čuki), Kozarevac i Izvor “U Baru”. Ispod Kolibišta izbija izvor “barutljive” vode; voda “zaudara na barut”. U koritu Ćirićkog potoka desne pritoke reke Rasine izbija na dvatri mesta hladna kisela voda prijatna za piće. Stanovnici piju i vodu c tri bunara.

Tip sela.

U selu su male: Gornja Drenova ili Gornja mala i Donja Drenova ili Donja mala, obe pod golim brdom i na malom odstojanju jedna od druge. Bugarci u Bakarštaku su odvojeni deo sela, oko 2 km udaljeni od najbliže kuće ovog naselja pod Golim brdom.

Zaselak Drtevci je izdvojeno naselje i oko 1/2 časa hoda udaljeno od sela. Vukosavljevići (pod Vrteškom) – Dvorištem) su desetak minuta udaljeni od najbliže kuće u zaseoku. Izdvojeni delovi naselja nazivaju se prezimenom roda koji ih nastanjuje.

Dva groblja su u Donjoj Drenovi i na Bakarštaku. Drtevci ili Drtevčani sahranjuju u groblju na Rosuljama, dok Vukosavljevići, svakako zbog brzine, sahranjuju u groblju sela Tršanovca “Preko Rasine”, na levoj strani rečne doline.

Ime i ostali podaci o naseljima.

Selu je dato ime po drvetu (drenu). Mečkari, stanovnici Drtevaca su na mestu današnjeg sela “u Drenjaku” (drenovoj česti) imali svoje bačevine, kolibe i torove za stoku. Prešli su iz Drtevaca, iskrčili drenovu čestu i dotadašnje bačevine preobratili u kuće za stanovanje. Kao uzrok preseljenju navode da su ih u Drtevcima često posećivali i uznemiravali Turci prolazeći putem dolinom Rasine. Po kazivanju Čedomira Nikolića, starešine sela i zaseoka 1935. godine preseljavanje iz Drtevaca je izvršeno “ima više od dve stotine godina”; dodaje da su njegovi Nikolići: ded Miloš (1834–1926) i Milošev ded Miljko rođeni “u Drenove” a da se ded, možda i praded Miljko preselio iz Drtevaca. (Napomena: Oko 1660. godine, pre Velike seobe.)

Godine 1833. selo ima 4 kuće sa 5 oženjenih i 7 neoženjenih; 1837 – 5 kuća; 1874. u Drtevcima je 21 domaćinstvo sa 150 članova, a u zaseoku Drtevcima 16 domaćinstava sa 130 članova; 1948. u Drenovi je 41 domaćinstvo sa 272 člana, a u zaseoku Drtevci 17 domaćinstava sa 105 članova.

Starine.

Na desnoj strani doline reke Rasine, u onom njenom delu imenom Studenjak, upravo prema Gradištu (Gobelji), izdiže se naglo od rečnog korita brdo Dvorište. Na brdu su livade, dok je severna strana brda zarasla u mladu šumu od lisnatog drveća. Idući od Brusa niz Rasinu, na ulazu u Studenjak, upravo u uglu što ga stvaraju reka i desna pritoka Ćirićki potok u ataru Drtevca, u potesu “u Bare” je sasvim porušen neki stari manastir. Na brežuljku je velika rupa trebljenog kamena skoro sasvim zarasla u meki travnati bus. Idući od manastirišta naviše u livade Stevovića vide se ulegnuća, rupe na mestu ćelija kaluđera starog manastira.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

U Drenovi su danas jedini stanovnici potomci preseljenih Drtevčana:

-Nikolića, Mandića i Miljkovića (10 kuća) u Gornjoj mali;

-Vukojevića i Simonovića (12 kuća) u Donjoj mali i:

-Bugarci (4 kuće), svega 26 kuća, Sv. Nilola zimski i Sv. Agatonik. Dve kuće Bugaraca prekađuju i Sv. Minu-Mratu, slavu poočimovu.

Preseljeni Drtevčani žive u Kobilju više Brusa i prezivaju se Azdejkovići. Imaju predanje da je njihove daleke pretke iz Drtevaca u Kobilje preselio “Turčin” Hazda – Hazdejko; Azda – Azdejko s otpalim H , a on je upravo bio njihov predak iz Drtevaca Sviloje, ponosnik dubrovačkih karavana obučen u azdiju, kratak ogrtač postavljen krznom, skupoceni ogrtač, ili dolamu pa po ovom aljetku (delu nošnje) imao nadimak Azda — Azdejko.

Današnji stanovnici u Drtevcima:

-Starinci —Stanojevići i Miljkovići (3 kuće, Sv. Arhangel) bili su jedini u Drtevcima po odlasku Mečkara u Drenovu. Kasnije predak Starinaca:

-Milojko Petrović Moračanin otkupio je od Turčina i “selo Starince”.

U selo Starinaca doselili su se Crnoglavci:

-Nedeljkovići, Vukosavljevići i Milosavljevići (13 kuća, Sv Arhangel, Aćim i Ana i Mala Sv. Ana). Došli su iz Crne Glave u Banji (Jošaničkoj Banji).

Novi doseljenici, posle 1900. godine su:

-Jovanović –Jovčinović, “Prža” (Sv. Mina-Mrata), prešao je iz Tršanovaca.

-Stevovići (4 kuće, Sv. Jovan Krstitelj) su iz Male Grabovnice. Ovde su na “kupovini” — kupljenom zemljištu.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.