Книћани стрељани 21. октобра 1941. године у Шумарицама

22. јула 2018.

коментара: 6

 

Јовановић Драгослава Живота из Радмиловића, стрељан у Шумарицама 21. октобра 1941.

Повод за стрељање у крагујевачким Шумарицама  били су немачки губици у борби са заједничким четничким и партизанским снагама 16.октобра 1941. године, на путу Крагујевац — Горњи Милановац. Немци су у тој борби имали губитке од 10 мртвих и 26 рањених војника.

Према одредби из наредбе генерала Франца Бемеа, за једног убијеног  немачког војника стрељаће се 100 људи, а за рањеног 50 људи. Према тој рачуници, за одмазду је требало да буде стрељано 2.300 људи.

Наредбу о стрељању у Крагујевцу донео је командант 749. пука, мајор Ото Деш, а руководилац акцијом стрељања био је командант 1. батаљона 724. пука, мајор Паул Кениг. На интервенцију Крајскоманданта Крагујевца, Ота фон Бишофсхаузена, са стрељањем се отпочело по околним селима 19. октобра. Како је број стрељаних био недовољан, одлучено је да се стрељање настави у самом граду Крагујевцу. У Крагујевцу је 20. октобра ухапшено више хиљада људи који су затворени у топовске шупе, на периферији града. Стрељање 21. октобра почело је у 7 сати ујутро и завршило се до 14 сати. Стрељано је више хиљада људи, међу којима су били и ђаци крагујевачких средњих школа. Подаци о броју стрељаних  крећу се између 2300, према немачким изворима, па све до 7000 како у народу преовлађује веровање.

У Спомен-музеју „21. октобар“, после вишегодишњих истраживања до сада свих доступних извора и истраживања на терену, сакупљени су подаци за 2796 стрељаних људи и подаци о 61 преживелом у три дана стрељања. У Спомен-музеју „21. октобар“, постоје подаци за 2381 лице стрељано у Шумарицама 21. октобра 1941. године, и 415 у околним селима, док је широј јавности мање познат податак да се  међу стрељанима нашао и велики број људи са територије општине Кнић.

Скоро да нема книћанског села  из ког није неко стрељан 21. октобра 1941. године у Шумарицама. Црни барјаци су се виорили на многим кућама по книћанским селима. У Шумарицама је стрељано 172 невина становника са подручја општине Кнић. Нису стрељани због  припадности неком покрету отпора ни због свг политичког убеђења, нису били наоружани, нису стрељани због нечег што су учинили или намеравали да учине. Биле су то најневиније могуће жртве, живот су изгубили само због тога што су били Срби и због тога што су се затекли у Крагујевцу. Били су то занатлије, ђаци, питомци Војно-техничког завода и сеаљаци који су се случајно затекли на крагујевачким улицама у време немачке рације или су покупљени у селима поред друма Крагујевац-Горњи Милановац.

Стрељана су следећа лица  рођена у селима са територије општине Кнић:

Вуковић Исаила Вукоје, рођен  9.5.1894. године у Бајчетини, пензионер

Вуковић Исаила Милован, рођен  1897. године у  Бајчетини,  радник

Вулетић Танасија Лазар, рођен  20.2.1888. године у Барама, земљорадник

Вулетић Танасија Милан, рођен 10.5.1886. године у Барама, земљорадник

Јовановић Милована Живојин, рођен 15.08.1913. године у Барама, бравар

Јовановић Милована Живота, рођен 09.04.1912. године у Барама, бравар

Марковић Ђорђа Љубомир, рођен 10.02.1886. године у Барама, путар

Милановић Радована Здравко, рођен 21.04.1914. године у Барама, колар

Мићић Милан, рођен 1908. године у Барама, земљорадник

Мићић Хранислав, рођен 1906 . године у Барама, земљорадник

Нешовић Сретена Бранислав, рођен 1903. године у Барама, занатлија

Нешовић Сретена Хранислав, рођен 10.10.1898. године у Барама, ковач

Обрадовић Јована Божидар, рођен 15.05.1890. године у Барама, земљорадник

Обрадовић Богосава Миладин, рођен 1873. године у Барама, земљорадник

Обрадовић  Љуба, рођен 1908. године у Барама, земљорадник

Радоњић Јакова Гаврило, рођен 1873. године у Барама, земљорадник

Симовић Јелесија Алекса, рођен 19.05.1907. године у Барама, бравар

Вулетић Радована Радосав, рођен 25.03.1921. године у  Бечевици, лимар

Димитријевић Арсенија Александар, рођен 1912. године у  Бечевици, столар

Марковић Велимира Марко, рођен 11.10.1911. године у Бечевици, трг.помоћиик

Матовић Милоша Драгољуб, рођен 1894. године у Бечевици, подофицир

Милорадовић Симе Милорад, рођен 01.04.1900. године у Бечевици, продавац

Радовић Првослав, рођен 1894. године у Бечевици, грађевинар

Радоњић Игњата Првослав, рођен 23.05.1893. године у Бечевици, зидар

Божовић Крсте Раденко, рођен 1906. године у  Борчу,  радник

Вукадиновић Мијаила Милован, рођен 15.01.1905. године у Борчу, бравар

Ђоковић Јована Миодраг, рођен 01.03.189. године у Борчу, радник

Ђоковић Јована Радивоје, рођен 01.01.1898. године у Борчу, радник

Јефтовнћ Гојка Захарије, рођен 30.06.1895. године у Борчу, столар

Крстић Стојана Радован, рођен 03.01.1908. године у Борчу, столар

Марић Велимира Љубиша, рођен 09.08.1912. године у Борчу, бравар

Марић Миленка Милорад, рођен 27.01.1906. године у Борчу, радник

Пачариз Милована Стојан, рођен 25.02.1910. године у Борчу, столар

Бранковић Станислава Аранћел, рођен 10.11.1910. године у  Брестовцу, пушкар

Вуковић Добривоје, рођен 1903. године у  Брестовцу, радник

Гавриловић Љубомира Милован, рођен 01.08.1915. године у Брестовцу, пекар

Луковић Драгутина Добривоје, рођен 07.02.1903. године у Брестовцу, бравар

Максимовић Милуна Богољуб, рођен 25.01.1903. године у Брестовцу, писар

Матијевић Светозара Јанко, рођен  01.08.1900. године у Брестовцу, црквени служ.

Ненадовић Мојсила Христивоје, рођен 1910. године у Брестовцу, радник

Ђурић Милије Јанко, рођен 18.6.1898. године у  Брњици, учитељ

Ђурић Милунка, рођена 1920. године у Брњици, ученик

Зечевић Чедомира Раденко, рођен 10.03.1904. године у Брњици, мајстор

Јовановић М. Љубиша, рођен 1903. године у Брњици, радник

Јоксимовић Милосава Љубиша, рођен 15.11.1910. године у Брњици, опанчар

Максимовић Иван, рођен 1902. године у Брњици, редов

Марковић Богосава Радич, рођен 17.08.1922. године у Брњици, радник

Нешовић Божидар, рођен 14.05.1904. године у Брњици, радник

Николић Божидара Дамњан, рођен 14.05.1914. године у Брњици, бравар

Николић Велимира Данило, рођен 05.06.1907. године у Брњици, опанчар

Попадић Алексија Никола, рођен 07.01.1901. године у Брњици,  чиновник

Радић Јована Радован, рођен  22.03.1904. године у Брњици, ковач

Стевановић Радивоја Момир, рођен 1914. године у Бумбаревом Брду, опанчар

Дебљевић Драгутина Милан, рођен 1905. године у Врбети, службеник

Барлов Владимира Александар, рођен 16.06.1903. године у Вучковици, ковач

Васовић Миладина Богољуб, рођен  14.03.1914. године у Вучковици, стругар

Васовић Јоксима Драгољуб, рођен 20.07.1904. године у Вучковици, обућар

Васовић Радована Ђорће, рођен 1911. године у Вучковици, четкар

Ђукић Радосава Живан, рођен  5.6.1892. године у Вучковици, пензионер

Илић Радојко, рођен 1874. године у Вучковици, учитељ

Луковић Драгомира Милојко, рођен 1913. године у Вучковици, машинбравар

Милојевић Божидар, рођен  09.07.1904. године у Вучковици, радник

Милојевић Божидара Милосав, рођен 09.08.1904. године у Вучковици, радник

Минић Петронија Велимир, рођен 05.03.1889. године у Вучковици, заступник

Михајловић Станоја Радоје, рођен 12.11.1921. године у Вучковици, чиновник

Михајловић Вељка Станоје, рођен 1894. године у Вучковици, земљорадник

Савић Андрије Драгољуб, рођен 1904. године у Вучковици, радник

Ђорђевић Јанка Љубомир, рођен  06.03.1903. године у  Грабовцу, корпар

Живадиновић Борисав, рођен 1903. године у Грабовцу,  радник

Живановић Јована Борисав, рођен 1903. године у Грабовцу, радник

Јовановић Младена Томислав, рођен 06.10.1899. године у Гривцу, служитељ

Каровић Младена Урош, рођен 1901. године у Гривцу, радник

Мићаковић Остоја, рођен 17.06.1913. године у Гривцу, занатлија

Павловић Миленка Радован, рођен 11.10.1923. године у  Гривцу, трговац

Петровић Драгољуба Бориша, рођен 10.09.1919. године у Гривцу, кројач

Ђорђевић Марка Милорад, рођен  17.10.1912. године у  Гружи, корпар

Ђорђевић Марка Петар, рођен  01.02.1911. године у Гружи, корпар

Ђорђевић Јанка Рака, рођен 1899. године у Гружи, корпар

Максимовић Крсте Драгомир, рођен 22.11.1900. у Гружи, радник

Вујиновић Антонија Новак, рођен 01.04.1908. године у Губеревцу, бравар

Драгић Николе Живорад, рођен 1925. године у  Губеревцу, ученик

Костић Радована Драгиша, рођен 1911. године у Губеревцу, радник

Костић Радисав, рођен 1909. године у Губеревцу, земљорадник

Филиповић Војислава Миодраг, рођен  06.06.1906. године у Губеревцу, писар

Аксентијевић Радосава Сретен , рођен 1921. године у Гунцатима,  бравар

Ђермановић Радован, рођен  25.06.1911. године у Гунцатима, радник

Јоксовић Милана Драгиша, рођен 24.03.1909. у Гунцатима, молер

Марковић Михајла Александар, рођен 1898. године у Гунцатима, радник

Марковић Михајла Љубодраг, рођен 27.05.1905. године у Гунцатима, занатлија

Михаиловић Милоша Радојица, рођен 15.12.1913. године у Гунцатима, опанчар

Миленковић Љубомира Миодраг, рођен 1916. године у Гунцатима, радник

Радојичић Милоша Драгољуб, рођен 08.06.1908. године у Гунцатима, шофер

Стаменковић Вукосава Милован, рођен 1914. године у Гунцатима, радник

Станковић Срећка Милован, рођен 05.10.1911. године у Гунцатима, радник

Цветић Саве Радован, рођен 19.12.1892. године у Гунцатима, свештеник

Чекановић Јована Радован, рођен 1916. године у Гунцатима,  радник

Јанаћковнћ Светислав, рођен  20.09. 1905. године у Драгушици, бравар

Радојковић Леке Благоје, рођен 1895. године у Драгушици, чиновник

Тодоровић Љубомира Ђорђе, рођен 23.06.1904. године у Драгушици, бравар

Дамњановић Нестора Војислав, рођен 10.2.1894. године у Дубрави, радник

Дамњановић Нестора Љубомир, рођен 16.03.1900. године у Дубрави, зидар

Пантовић Живадин, рођен 1905. године у Дубрави, пекар

Пантовић Милован, рођен 1905. године у Дубрави, седлар

Радојичић Драгољуб, рођен 1907. године у Жуњама, земљорадник

Дамњановић Нестор, рођен  1874. године у  Забојници, зидар

Павловић Живојин, рођен  25.01.1914. године у Забојници, радник

Николић Живојина Јовица, рођен 1880. године у Кикојевцу, земљорадник

Обрадовић Василија Драгомир, рођен 1884. године у Кикојевцу, земљорадник

Обрадовић Живојина Драгомир, рођен  22.02.1906. године у Кикојевцу, радник

Обрадовић Војислава Драгутин, рођен 1882. године у Кикојевцу, земљорадник

Пантовић Милован, рођен 1906. године у Кикојевцу, новинар

Пантовић Михајла Милутин, рођен 1920. године у Кикојевцу, кројач

Ђорђевнћ Љубомира Милош, рођен 25.09.1925. године у Книћу, музичар

Ивановић Богољуб, рођен  02.02.1911. године у Книћу, радник

Луковић Радомира Јован, рођен 25.01.1920. године у Книћу, ученик

Марјановић Матеје Богољуб, рођен 1909. године у Книћу, бравар

Миливојевић Богдана Драгутин, рођен 07.03.1907. године у Книћу, радник

Миливојевић Драгутина Живорад, рођен 1898. године у Книћу, радник

Пантовић Милана Петар, рођен 23.11.1911. године у Книћу, трговац

Стојановић Спасоја Милован, рођен 11.10.1903. године у Книћу, радник

Тодоровић Радомира Милија, рођен 10.06.1912 . године у Кнежевцу, ковач

Весовић Милисава Михаило, рођен 1910. године у Кусовцу, трговац

Вуковић Благоја Живан, рођен  3.1.1896. године у  Кусовцу, опанчар

Вучковић Живан, рођен 18.11.1896. године у Кусовцу, котлар

Ђокић Ђурђа Милентије, рођен 1892. године у Кусовцу, занатлија

Радосављевић Ненада Тадија, рођен 15.03.1905. године у Кусовцу, столар

Драговић Гаврила Светозар, рођен 05.11.1911. године у Лесковцу, мајстор

Ђекић Стојан, рођен 1909. године у Лесковцу, трговац

Ђорђевић Благоја Драгољуб, рођен 18.08.1912. године у Лесковцу, продавац

Ђорђевнћ Мирка Ђорђе, рођен  1911. године у Лесковцу, наредник

Секулић Јеремије Милорад, рођен 12.06.1907. године у Липници, обућар

Жунић Никола, рођен  05.01.1901. године у Љубићу, столар

Јовановић Вујице Живојин, рођен 1871. године у Љубићу, корпар

Мијатовић Алексе Драгиша, рођен  18.08.1908. године у Љубићу, геометар

Мијатовић Василија Живадин, рођен 15.06.1914. године у Љубићу, занатлија

Росић Михајла Милун, рођен 05.04.1899. године у Љубићу, кројач

Стевановић Драгутин, рођен 18.01.1895. године у Љубићу, земљорадник

Бељаковић Светозара Петар, рођен 1904. године  у Љуљацима,  учитељ

Деспотовић Гаврила Илија, рођен 19.6.1884. године у Љуљацима, земљорадник

Милинковић Милана Божидар, рођен 1899. године у Љуљацима,  радник

Огњановић Радосава Светолик, рођен 15.05.1890. године у Љуљацима, бојаџија

Вељковић Матије Драгомир, рођен  17.05.1910. године у Опланићу, столар

Вељковић Матије Милутин, рођен  1914. године у Опланићу, опанчар

Вељовић Новице Драгомир, рођен  08.05.1910. године у Опланићу, столар

Вељовић Сретена Живојин , рођен 15.03.1904. године у Опланићу, бравар

Вуловић Крсте Миливоје, рођен 1912. године у  Опланићу, кафеџија

Мићић Милоја Јездимир, рођен  01.08.1898. године у Опланићу, трговац

Мићић Лазар, рођен  1903. године у Опланићу, земљорадник

Мићић Милоја Радоје, рођен  1905. године у Опланићу,  трговац

Борисављевић Арсенија Радисав, рођен 20.7.1893. године у Пајсијевићу, радник

Павловић Драгутин , рођен 13.10.1919. године у Пајсијевићу, кројач

Ацовић Велимира Милисав, рођен  18.03.1904. године у Претокама, бравар

Ђоковић Јована Радисав, рођен 1895. године у Претокама, радник

Јаковић Милана Адам, рођен 1906. године у Претокама, радник

Јовановић Крсте Милорад, рођен 18.10.1901. године у Претокама, учитељ

Антонијевић-Вранић  Ристана Миодраг, рођен 1908. године у  Радмиловићу, бравар

Јовановић Драгослава Драгољуб, рођен 11.05.1914. у  Радмиловићу, обућар

Јовановић Драгослава Живота, рођен 28.06.1911. године у Радмиловићу, кројач

Лазаревић Саве Живота, рођен 19.10.1911. године у Радмиловићу, радник

Лазаревић Саве Станимир, рођен 10.02.1908. године у Радмиловићу, ковач

Пантовић Миладина Љубисав, рођен 03.08.1900. године у Радмиловићу, опанчар

Пантовић Љубисава Милан, рођен 29.04.1918. године у Радмиловићу, опанчар

Оташевић Јована Радисав, рођен 1913. године у Суморовцу, земљорадник

Павловић Божидара Живан, рођен 25.01.1914. године у Суморовцу,  радник

Милинковић  Живота, рођен 15.06.1907. године у Топоници, опанчар

Миљковић Јелесија Живота, рођен 1907. године у Топоници, опанчар

Филиповић Шимун, рођен 02.06.1911. године у Топоници, радник

Бојовић Живојина Радосав, рођен 12.01.1907. године у Честину,  обућар

Златић Милоја Мирко, рођен 26.02.1906. године у Честину, шофер

Златић Владимира Радосав, рођен  20.11.1896. године у Честину, трговац

Лазаревић Ђорћа Радомир, рођен 16.10.1905. године у Честину, радник

Миловановић Младена Властимир, рођен 1895. године у Честину, кафеција

ИЗВОРИ:

Архив Музеја „21. Октобар“

Станиша Бркић: Име и број, Крагујевац, 2007.

Слободан Ћировић: Гружа у четницима, Погледи, Крагујевац, 2000.

АУТОР: Саша Зарић, сарадник портала Порекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари (6)

Одговорите

6 коментара

 1. Janko

  Na spisku nema Aleksic Tiosav iz Guberevca zasto nije na spisku?

  • Саша

   Поштовани Јанко, Тиосав Алексић из Губеревца није стрељан у Шумарицама. Тиосав је погинуо као борац, митраљезац у Априлском рату. Погинуо је код Крагујевца.

 2. Tina

  Zivota Glisovic selo Grivac poginuo u WW2 dali se zna nesto o njemu?

 3. Saša Zarić

  Глишовић Живота је био недићевац, радио је за окупатора, хапсио је и разоружавао четнике, због тога су га четници ликвидирали у пролеће 1942. године.

 4. Toma

  Srdacan pozdrav iz Svedske.Zanima me zasto u ovom popisu nema imena Jekic Draga iz Leskovca?

 5. Саша Зарић

  Поштовани Томо, Драго Јекић из Лесковца није стрељан у Шумарицама. Драго Јекић је био војник, редов у Југословенској краљевској војсци, заробљен је у Априлском рату и спроведен у логор у Немачкој. Извршио је самоубиство у логору.