Poreklo prezimena, selo Brusnik (Ivanjica)

5. maja 2018.

komentara: 1

Poreklo stanovništva sela Brusnik, opština Ivanjica – Moravički okrug. Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ.. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Brusnik je sa Ostatijom (Koritnikom) činio posebnu opštinu, na izvorištu i gornjem toku reke Studenice i Brusničke reke i njihovih pritoka. Brusnik se prostire najvećim delom u dolini Brusničke reke i sa jedne i sa druge strane od Grižića šume, Rakasa i Đopića do Radulovca, Vodica, Velike i Male Mohovice – visova na krovu Golije. Ovi visovi čine planinsku gredu koja polazi od Jankovog kamena, preko Đonovog polja – sve do Odvraćenice i istovremeno je prirodna granica prema sandžačkim selima i vododelnica između Studenice i reke Raške. Inače, Brusnik se delimično prostire i prema Gradačkoj reci i prema Studenici.

Zemlje i šume.

Poznat je po šumama i to najviše četinarskim, i prostranim pašnjacima. Stanovnici najviše gaje ovce. U gornjem delu sela imaju i bačije; iznad Čaprića i Neškovića kuća. I te kolibe su ušorene, zbog upada hajduka, vukova i lopova preko stare granice.

Vode.

Na Brusničkoj reci, od Rakasa – najnižeg dela sela do Vodica – najvišeg dela, ima 48 vodenica i najčešće su redovničke. Ima nekoliko valjalica i dve do tri strugare. Brusnička reka je bogata vodom i omogućava preko cele godine njihov rad. Jedino za vreme velikih snegova i mrazeva prestaju sa radom valjalice, vodenice i strugare na ovoj reci.

Podaci o selu.

Od 1937. godine selo ima četvororazrednu školu: najpre brvnaru, a od 1955. godine i zidanu sa svetlim učionicama i kuhinjom za đake. Do tada su deca ovog sela išla y školu u Ostatiji. A po završetku četiri razreda, roditelji su teško odlučivali da šalju decu dalje u školu, jer nisu bila po zakonu, obavezna, pa su samo najbolja odlazila y Deviće. U centru sela, y Munjićima, pored škole, radi prodavnica i kafana. Ovo je najudaljenije selo od Ivanjice u moravičkom kraju. Tek osamdesetih godina ovog veka ustanovljena je autobuska linija Brusnik – Ivanjica, preko Devića i Pridvorice. Autobus saobraća samo y vreme kada je idealno, a kada su snegovi i nevreme, do grada se silazi pešice ili na konju, najčešće preko Gradca i Srednje Reke za desetak sati putovanja y jednom pravcu.

Selo ima električno svetlo, a centar sela imalo je malu hidrocentralu i osvetljavao je nekoliko kuća i školu još od 1954. godine. Zavetina Brusničana je Beli četvrtak.

Poreklo prezimena po zaseocima.

Brojne su familije na ogromnom prostoru koji zauzima selo Brusnik. Dajemo ih pregledno, raspoređene po zaseocima, posmatrajući uzvodno od Rakasa do Šeremetovice, Male i Velike Mohovice.

Rakasi:

Nalaze se na levoj obali Brusničke reke. Ovde su naseljene sledeće familije:

-Radovanovići, 5 K. (Jovanjdan), ne zna se da li su y rodu sa Radovanovićima y Čečini. Ima ih odseljenih u Ivanjici (4) i Devićima.

-Lukovići, 1 K. (Burđevdan). doselili su se iz Papulja, zaseoka Brusnika i žive na imanju koje su ranije držali Čpajaci, doseljeni iz Crne Gore.

-Ćurčići, 2 K. (Nikoljdan), najverovatnije da su y rodu sa Ćurčićima iz Koritnika. Ima ih odseljenih y Čačku i Ivanjici.

-Petkovići, 4 K. (Jovanjdan), su se odselili na razne strane. Jedan od Petkovića se odselio u Dojeviće, blizu Novog Pazara, a drugi y Čačak. Dve kuće Petkovića ima y Vapi, kod Čačka.

Belčevići:

-Belčevići, 4 K. (‘Burćevdan), ranije su se odselili prema Novom Pazaru, a u poslednje vreme u: Australiju, Novi Sad, Konjeviće (4) i Batočinu.

-Petrovići, 5 K. (Đurćevdan), odselili su se u razne krajeve. Danas ih ima u: Ivanjici (2), Beogradu (2), Batočini, Čačku i Konjevićima.

-Ćurčići, 1 K. (Đurćevdan), preselili su se iz Gradca, susednog sela. Jedan od ovih Ćurčića je odseljen u Novi Sad.

Brusnik:

-Sarići, 6 k. (Pantelijevdan), odselili su se iz Brusnika u sledeća mesta: Čačak, Konjeviće, Deviće, Kulinovce i Beograd.

-Ćurčići, 2 K. (‘Burćevdan), doselili su se iz Gradca, y Sariće, a slave i Pantelijevdan – slavu zemlje. Ima ih odseljenih y Čačku i Ivanjici.

-Pantovići, 1 K. (Stevanjdan) došli su iz Vodica, iz drugog kraja ovog sela u Sariće, na Sarića imanje. Dvojica su odseljena odavde u Ivanjicu.

-Stanisavljevići, 1 k., slavi Pantelijevdan, a slavio je i Đurćic (starosedelačku). Jedan od njih je odseljen y Ivanjicu.

Munjići:

Munjići se nalaze u srednjem toku Brusničke reke i y centru su sela. Ovde se od 1937. godine nalazi četvororazredna škola. Imaju crkvu, prodavnicu i strugaru. Tu se ukrštaju putevi: onaj što dolazi uz reku, od Devića prema gornjem delu sela i drugi – koji dolazi iz Belih Voda, Srednje Reke, Gradca i ide prema Ostatiji.

-Munjići, 7 k. (Stevanjdan), ima ih odseljenih y Devićima (2), Ivanjici, Gornjem Milanovcu (3).

U ovu familiju uselio se jedan:

-Pantović, iz Vodica, iz drugog dela sela.

Vodice:

U ovom zaseoku žive sledeće familije:

-Gojkovići, Z K. (Stevanjdan). Vode poreklo od Gojkovića iz Crne Gore. U Krljama (u Vasojevićima) ima 2 kuće Gojkovića (iz Velike), nedavno nastanjene kod starih prijatelja, od kojih su dobili i imanje. Inače Gojkovići vode poreklo do Gusinja. Starina im je u plavsko-gusinjskom kraju, kako ističe Mušović, odakle su se doselili u prvoj polovini 19. veka i nastanili se u Brusnik i Vodice, na Goliji, a nešto kasnije u Poljice, kod Duge Poljane, i najzad, od 1950. godine dve porodice iz Poljice došle su u Novi Pazar (Kuči-Srbi). Najviše ih se odselilo y Ivanjicu (7), Beograd (3). Neki su bili y Banatu, pa su se vratili y Ivanjicu.

-Pantovići, 6 K. (Stevanjdan). Vode poreklo iz Bulića, iz Vasojevića. Porodica sa ovim prezimenom ima više, i to u: Ivangradu, Tutinu, Raškoj, Stradovu, Brusniku, na Goliji. Godine 1949. jedna porodica se odselila u Novi Pazar iz Brusnika. (Kuči su starinom i tu su se doselili iz Crne Gore y 19. veku). Nisu se selili u istom pravcu. Danas ih ima u: Novom Pazaru, Ivanjici i Gornjem Milanovcu.

-Obradovići, 2 K. (Stevanjdan), ne znaju za svoje poreklo. Dvojica su se odselila u Ivanjicu.

Donji Neškovići:

-Neškovići, 3 K. (Nikoljdan), istog su roda sa Neškovićima u gornjem delu sela. Danas ih ima u: Ivanjici (2) i Čačku.

-Pavićevići, 1 k. (Nikoljdan) vode poreklo od Bratonožićagg, a ima ih y Vasojevićima. Raselili su se u: Ivanjicu, Čačak (2) i Kraljevo. Ranije su odseljeni y Srednju Reku i Niš po jedna porodica. U Srednjoj Reci više nema Pavićevića. Na njihovom imanju su sada Radojevići. A u Nišu je bibliotekar koji potiče iz Brusnika, od Pavićevića.

Čaprići:

-Čaprići, 6 k. (Lesendrovdan), vode poreklo od Dabetića, iz Vasojevićad, a njihovi preci vode poreklo od plemena Kuča. Kod Ivanjice pre 5-6 pasova (oko 150 god.) preselile su se dve porodice y 2 kuće Dabetića, koji se sada nazivaju Čaprići. Neki Čaprići sišli su sa Golije y okolinu Novog Pazara i tamo danas žive.? Odselili su se u Ivanjicu, Novi Pazar, Čačak, Kraljevo, Obrenovac (sudija).

U Čapriće je ušao:

-Mitrović, iz Jasenovice (Daići), prizetio se.

-Neškovići, 5 k. (Nikoljdan), istog su roda sa Neškovićima y zaseoku Brusniku. Danas ih ima odseljenih: kod Novog Pazara, u Kraljevu, Ivanjici i Beogradu.

Papulji:

-Papulji su okrenuti prema Gradcu y dolini Gradačke reke.

-Lukovići, 7 k. (Lučindan), najverovatnije da vode poreklo od iseljenih Nikšićana. Danas ih ima odseljenih u: Ivanjici, Beogradu, Užicu, a jedan je u Nemačkoj.

C desne strane Bpusničke reke – uzvodno

Dukići:

U ovom zaseoku egzistira samo jedna familija, po kojoj čitav zaseok nosi ime.

-Dukići, 6 K. (Tomindan), odavno su naseljeni na ovim prostorima. Dukići su se doselili pre 260 godina, od Sjenice y donji Dubac, slave Aranđelovdan? Verovatno da su istog roda Dukići u Brusniku sa Dukićima koji su se odselili u Donji Dubac. U poslednje vreme Dukići su se odselili u: Batočinu, Beograd i Novi Pazar.

Karadak:

-Sarići, 1 K. (Pantelijevdan), vidi se da su istog roda sa Sarićima iz zaseoka Brusnik, iz istog sela. Jedan od njih je zaposlen y Vinči i tamo živi.

Sovići:

-Sovići, 5 K. (Jovanjdan), raselili su se y Ivanjicu i Novi Pazar.

Tenjovići:

-Tenjovići, 5 K. (Jovanjdan), odselili su se y sledeća mesta: Loznicu kod Čačka (2), Čačak (Z), Ivanjicu (2), Kraljevo i Beograd.

-Pavićevići, 1 k. (Nikoljdan).

Kolješnica:

Nalazi se na padinama Velike Mohovice i ovde žive dve familije:

-Božovići, Z k. (Lesendrovdan) ne zna se odakle su se doselili. A danas ima odseljenih u Mrčajevcima, Kraljevu i SAD (2).

-Jovanovići – Paligorići, su potomci poznate familije Paligorića · vlasnika strugara na ovim prostorima i u Srednjoj Reci. Odselili su se u Novi Pazar, Ivanjicu i Kraljevo. Jedan od ovih Jovanovića bio je predsednik opštine u Novom Pazaru.

Ostali podaci o selu.

Brusnik je izrazito šumarski i stočarski kraj. Na Brusničkoj reci nalazilo se nekoliko strugara i potoka prema Gradcu. Danas radi samo jedna – električna y Munjićima. Neke familije imaju kolibe – katune, a druge koje su uzdignute na planini, nemaju kolibe, jer stoku doteravaju kućama. Tako,

Sarići imaju kolibe y Paljikama,

Belčevići · y Jugovcu,

Čaprići i Vukovići – na Okapčini,

Munjići – u Zmajevcu (brdima), a gornji

-Neškovići – y Radulovcu.

Od 48 vodenica koliko ih je bilo na Brusničkoj reci od Rakasa do Vodice, danas radi pet-šest i mahom su redovničke: y

Rakasima,

Dukićima,

Belčevićima,

Munjićima i:

Lukovićima (na Gradačkoj reci).

IZVOR: Prema knjizi Ljubomira M. Markovića i Svetislava LJ. Markovića „Stanovništvo moravičkog Starog Vlaha“, izdanje 2002. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. bs

    Za Rakase skoro svi podatci netačni, počev od porekla preko slava.