Poreklo prezimena, selo Trebiće (Leposavić)

11. marta 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Trebiće, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Trebiće je u izvorišnoj čelenci Trebićske Reke, između Bukovika i venca Osoja koji je na razvođu Raške i Ibra. Sa Kamenicom graniči se brdima Čestom i Belom Stenom.

Tip sela.

Selo se deli na Gornje Trebiće i na Donje Trebiće. Kuće su u Gornjem Trebiću u plitkim i širokim dolinama a u Donjem su na kosama i stranama brda koje su prosečene dubokim dolinama potoka i rečica.

Vode.

Upotrebljava se voda sa Stubline u Ivandolu, Bojovske Vode, Kukonjice, Janjove Vode, Tresave i druge Tresave. Pošto izvori leti presušuju, iskopani su bunari koji ne presušuju. Od njih se ističe Vukadinovski bunar. U Donjem Trebiću je izvor Kiževak s kiselom vodom. Na njemu se poje metiljave ovce. Kroz selo teku Kamenička Reka i Trebićska („Trebičanska“) Reka. U Kameničku Reku utiče potok Pijesak, a u Trebićsku Potolački Potok, Vukadinovski Potok, Orlov Potok, Vodenički Potok, Krstov Potok i Began. Svi potoci leti presušuju.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane na mestima koja se nazivaju: Jazbine, Široki Do, Branči Laz, Velika Lipovica, Svinjarac, Bačište, Ravni Laz, Goli Breg, Meteriz, Podjaz, Čukara, Baljevac, Pojata, Kućište, Bačište, Jasičje, Guvnina, Stublina, Divičica, Ignjatova Njiva, Konopljište, Jaćimova Ornica s voćaka, Rakiće, Kukoljica, Panjići, Prisoje, Zapis s voćkama; šume i ispaše su u Kuzmincu, Travniku, Ravnom Lešću, Trebićskoj Reci, Vukadinovskom Potoku, Kameničkom Bregu, Kamenici, Velikom Dolu, Gradinici, Golišu, Ravnoj Livadi, Carini, Pluževini, Česti, Bačanskom Brdu, Borju, Đorinoj Livadi, Dragojlovici, Pločju, Pažiću, Vrletnom Bregu i Crkvinama. U Gornjem Trebiću ima borove šume koja je znatno proređena, a nova se ne podiže. Nazivi mesta u Bukoviku u trebićskom potesu: Veliki Bukovik, Kiževak, Kamenita Dolina, Zmijarnik, Blatina, Krs(t), Milićev Laz, Veliki Laz, Mali Bukovik, Jasik, Izorak, Martina Seča, Borovita Čukara, Borje, Ravna Seča, Laz, Goveđi Breg, Milojev Potok, Žuta Prlina, Krsoljin Potok, Babibna Dolina, Bela Stena, Raskrsnica, Sastanci, Beganski Laz, Vodenički Potok, Orlov Potok, Lipovica i Šanac.

Starine i ostali podaci o selu.

Kod Bojovića kuća ima vidnih ostataka starog groblja. Na Dubovima niže Bačišta je staro „latinsko“ groblje, verovatno ostatak rudara. U Gornjem Trebiću u potoku i po Goveđem Bregu ima starih, gotovo zatrpanih, rudarskih „rupa“ (okana), a rudarske šlaknje ima u Vodeničkom Potoku. Današnje groblje u Gornjem Trebiću je kod kuće Jozovića. Crkvina je u Gornjem Trebiću. Na putu između Novoga Pazara i Ibra jedan putopisac zabeležio je 1553. godine, selo Terbočine,“ a to je Trebiće. Današnje selo zaselilo se u početku 18. veka. Godine 1948. imalo je 362 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

U Gornjem Trebiću su:

-Kovačevići, 10 kuća, Sv. Arhanđeo, su Moračani. Po predanju prezime imaju po pretku koji je bio rudarski kovač. Imaju odseljene odeljake u Gornjoj Trnavi u Topolici.

-Jozović, 1 kuća, je od Moračana Uroševića u susednoj Jablanici.

-Drobnjaci, 6 kuća, Đurđevdan, otac došao iz Pasjeg Potoka u Borju 1908. godine.

-Milić, Vlajković, 1 kuća, Đurđic i Sv. Arhanđeo, oca dovela majka posle preudaje od Kuča Komatovića.

-Antonijević, 1 kuća, Sv. Nikola, se doselio iz susednog Odojevića.

U Donjem Trebiću su:

-Vukadinovići, 10 kuća, su od Vukadinovića u Kamenici. Spominju se po arhivskoj građi u prvoj desetini 19. veka; ovamo došli iz Rvatske, u kome su neko vreme bili muhamedanci, pa su povratili staru veru.

-Bačani, 5 kuća, su od Bačana u Kamenici, došli neposredno iz Basa kod Rožaja.

-Bojovići, 4 kuća, su od Korkuda iz susednih Bara u Borju.

-Rosić, 1 kuća, Sv. Luka, je iz susedne Jablanice, ušao ženi u kuću.

Odselili se u prvoj desetini 19. veka:

-Rankovići, Kneževići i Živkovići (Arhanđeo) u Zakutu u Donjoj Gruži;

-Trebićani Markovići i Minići (Arhanđeo) u podibarsku Ratinu;

-Vukadinovići (Arhanđeo) u Baničinu u Donjoj Jasenici, tamo došli 1865. godine iz Toplice.

Svi ovi rodovi su od:

-Vukadinovića Moračana u Trebiću.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.