Poreklo prezimena, selo Trnava (Novi Pazar) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Trnava, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Poreklo stanovništva sela Trnava, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan Rating: 0
You Are Here: Home » Autori » Slobodan Milić Milodan » Poreklo prezimena, selo Trnava (Novi Pazar)

Poreklo prezimena, selo Trnava (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Trnava, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Velika Trnava s Malom Trnavom je sa obe strane Trnavske Reke, desne pritoke Jošanice.

Tip sela.

Kuće, na strmoj strani Velike Glave, po Klekoviku i Žežnici, čine naselje razbijenog tipa. Deli se na Veliku Trnavu, Malu Trnavu i na kraj Vukov Laz, čije su kuće do Brđana. Ima tri mahale: Mavu, Potok–Malu, i Muadžer-Malu. Mala Trnava je s kućama niže brda Golije na desnoj strani Brezjanskog Potoka. U Velikoj Trnavi su osnovna škola i opštinska zgrada.

Vode.

Selo je oskudno izvorskom vodom. Ona se uzima sa izvora Mave i s nekoliko manjih izvora koji presušuju.

Zemlje i šume.

Ziratna zemlja je u dolini reke i po stranama pobrđa; među ornicama ima livada na mestima Begluci, Bačište, Šumanov Laz, Nurovina, Ujnička Livada, Kolašinske Strane, Divljakov Do, Hamanovina, Maljevo Brdo, Prlo, Klekovak, Krljevito Brdo, Vukov Laz i Saborište (Čadorište). Seoske šume i ispaše su na Čukaru, Prosečenici, Drenjaku, Velikom Osoju i Durakovcu.

Ostali podaci o selu.

Ime selu spomenuto je 1780. godine. Stanovništvo stare Trnave raselilo se 1809. U Maloj Trnavi ima ostataka starog groblja. Tu je i sadašnje. Današnje selo zaselili su bihorski i hercegovački rodovi oko sredine 19. veka. To prvo naselje bilo je na Starom Selu. Godine 1948. oba sela imala su 587 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

U Velikoj Trnavi su rodovi iz Bihora:

-Selmanovići, 3 kuće, Bihorci, 3 kuće, Ćorhamzić, 1 kuća, Hrnjak, 1 kuća i Šabovići,  3 kuće.

Oko 1880. doselili su se iz Gacka:

-Čustovići, 2 kuće, Fazlagići, 6 kuća, y Vukovu Lazu, Džuburovići, 3 kuće,  Čampara, 1 kuća i Muadžer-Mahali; iz Korjenića su Kapetanovići, 3 kuće, Begović, 1 kuća i Mehovići, 2 kuće.

-Dreković, 1 kuća, je Kuč doseljen iz Zlatnog Kamena na Rogozni.

-Kartalovići, 2 kuće, su doseljeni iz Rogatice u Bosni, 1910. godine.

-Dupljak, 1 kuća, je prešao 1912. Godine iz Ujniča.

Godine 1916. doselili su se:

-Jajić, 1 kuća, iz Dunišića kod Sjenice.

-Dervović, 1 kuća, iz Dunišića.

-Karišik, 1 kuća, iz Dubnice kod Sjenice.

-Totić, 1 kuća, iz Sibnice kod Sjenice.

-Ćatavići, 3 kuće, su y mahali Mavi, doseljeni iz Kolašina na Tari.

-Pljaković, 1 kuća, je u Potok–Mahali, doseljen iz Ugla.

-Kladničanin, 1 kuća, je iz pešterske Kladnice, doseljen 1919. godine.

-Šebeković, 1 kuća, je doseljen iz Vranovine u Deževi.

Hrišćanski rodovi u Velikoj Trnavi:

-Belović, 1 kuća, Sv. Petka je od Bjelopavlića, otac došao iz Kašlja na Rogozni 1923. godine; odeljaci su u podgorskim Milićima.

-Stefanović, 1 kuća, Sv, Jovan, je doseljen iz Kamenske u Studenici 1925. godine.

-Virijević, 1 kuća, Sv. Arhanđeo, je doseljen iz Rančića u Ibarskom Kolašinu.

U Maloj Trnavi su:

-Vasiljevići, 3 kuće, Sv. Arhanđeo, su Vasojevići, doseljeni oko 1880. godine iz pešterskih Korita; od njih su Vasiljevići u Šutenovcu.

-Rajovići, 2 kuće, su od Rajovića u Šalinoviću, doseljeni oko 1890. godine.

-Lakonjić, Đoković, 1 kuća, suod Lakonjića u Pedelju.

-Jovanovići (Mala Gospođa) su izumrli u selu.

Iz kraja Vukova Laza odselili su se u Tursku 1913. „muhadžeri“ iz Bosne.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top