Poreklo prezimena, selo Pustovlah (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Pustovlah, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 Položaj sela.      

Pustovlah s kućama i potesom je na razvođu srednjih tokova Dmitrove Reke i Ljudske, a u sklopu brda Pleša, Vinika, Blizanca, Gračice i Volujara, nekoliko kuća na istočnim padinama Vinika (1243 m).

Vode.

Voda se upotrebljava sa česme pod Vinikom, Stubline usred sela, Izvorka, Kamen–Vode, Korita, Vrbice i bunara u Ravnima. Potoci Sastavci postaju od Izvora Javora i Korita, sastaju se kod Vodeničišta u Klisuri i tako postaje rečica Klisura, koja utiče u Ljudsku niže banje u Rajčinoviću.

Zemlje i šume.

Njive i livade su na mestima: Lazovi, Beglučine, Obuniće, Šanac, Česmice, Pliješ, Belaja, Stublina, Duvarine, Jastrebac, Duboki Laz, Kruglica, Slanica, Brezje, Kaldrma, Goveđi Do, Vratnice, Streljac, Svojuga i Ravni Gaj; pasišta i šume su po brdima Zveči Kršu, Kolibištu, Komori, Ornici i Zornici; topografija Vinika: Alijina Rupa, Krš, Spasojevik, Česmica, Rujac, Stanica, Krčando,  Studenac, Lazarica, Zvečika, Beglučine su utrina i kamenolom, Đurmanovac, Predpliješ, Malo Liješće, Šiljata Stijena, Raspukli Kamen, Nakovalja, Babin Grob, Čekirevac, Čukarica, Piskavice, Palješ, Progon, Jagnjilo, Ostri Vr(h), Sečina, Krševi, Srnavica, Ilina Voda; državna šuma je u Gračici.

Starine, postanak i ostali podaci o selu.

Iz Pliješa vadi se sivi andezit za zidanje zgrada i nadgrobne spomenike. Na Glavici je staro „grčko“ groblje. Kod kamena „steljca“ (poboden) poznaje se šanac „Karađoke“ iz 1809. godine. Današnje groblje je u selu. Selo se zaselilo u početku 18. veka na Selištu, sada u njivama, pa se preselilo na današnje mesto krajem prošloga veka, da bi bilo bliže izvoru Stublini.

Poreklo stanovništva.

Rodovi su:

-Mijaljevići, 10 kuća, Binjovići, 2 kuće, Sv. Nikola, predak se doselio iz Mijaljevića kod Čajetine; kazuje da su u selu „od bir vakta“ (davnina), neki starac kazivao, da je upamtio kada su u Pustovlahu bile samo dve kuće, jedna Binovića a druga Mijaljevića. U Malom Groblju kod Novoga Pazara sahranjen je 1844. godine. Vučić Mijaljević iz Novoga Pazara.

-Dačići, Perišići, 2 kuće, Sv. Nikola, prešli iz Rodića na Laz u Blizancu, pa odatle u Pustovlah.

-Pajović, 1 kuća, je od Pajovića u Polokcu.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.