Poreklo prezimena, selo Janča (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Janča, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 Položaj sela.

Janča je na desnoj strani Ljudske, u Dolinama Janačkog Potoka i Radojeva Dola, a donji kraj sela je u Janačkom Polju. Opkoljeno je brdima Tustaljom prema Rogatcu, Lazinom prema Čebincu i Tetajom poviše Gornje Janče.

Tip sela.

Kuće su izdvojene: u Janačkom Polju, Donjoj Janči i Gornjoj Janči.

Vode.

Upotrebljava se izvorska voda: česma usred Gornje Janče i nekoliko bezimenih izvora. Prema Čebincu je Duboki Bunar, a kod crkve u Janačkom Polju je Crkveni Izvor. Poviše Gornje Janče je brdo Grohot, iz kojega izbija karsno Vrelo, od kojeg postaje potok Luka. Vodom sa ovog potoka navodnjavaju se livade. Pojila za stoku su u koritu Vodeničarskog Potoka, a u Tetaji su Bijela Voda, Dobra Voda i Tetajska Česma.

Zemlje i šume.

Njive su dobre rodnosti, jer se navodnjavaju, a u polju pored Ljudske su na aluvijalnom nanosu na mestima: Slana Bara, Selište, Rđavac, Dužice, Dekovac, Ćumurnjača, Rudi Laz, Gurbetište i Lugovi. U okućnicama ima voćnjaka. Ispaše i šume su na Tustalju, Adžovu Brdu, Buču, Borovnjaku, u kome ima borovnica, Ravnom Kršu, Lazinama, Odžinoj Livadi i Gaju.

Starine i ostali podaci o selu.

U Polju, s leve strane puta Novi Pazar—Sjenica, održala se stara Janačka  Crkva. Pod Tustaljom, neposredno pored puta, ima temelja od crkvine. Po predanju odatle je tobož crkva sletela u Polje. Na Buču i Selištu ima ostataka „grčkih kuća“, a na Adžovu Brdu je staro hrišćansko groblje. Hrišćani su doskora imali groblje kod crkve, a sada još nisu odredili jedno zajedničko mesto za groblje. Muhamedanci imaju dva groblja, jedno u Gornjoj Janči a drugo u Donjoj. Pored puta u Janačkom Polju je bio stari han, koji je spaljen 1941, godine. Na Vukovoj karti Srbije Jančaje označena kao pusto sele. U njoj je bilo starih srpskih rodova koji su primili muhamedanstvo, pa ce odselili u Tursku 1913. i 1925. godine. Godine 1948. u obe Jančeje bilo 444 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Rašljani, Gice, Griševići, 4 kuće, Čelići, 4 kuće, su u Gornjoj Janči, 10 kuća u Donjoj Janči, došli davno iz Žabrena, starinom iz Rasova kod Bijelog Polja.

-Gegić, 1 kuća, je Kuč, je u  Gornjoj Janči, doseljen iz Reževića na Pešteru 1917. godine.

-Bihorci, 3 kuće su u Donjoj Janči, odavno došli iz Bihora.

-Brnjičanin, 1 kuća, je y Donjoj Janči, doseljen iz Brnjice 1905. godine.

-Dolovci, 10 kuća, su u Janačkom Polju, i oni su od Gegića u Vrbasiću.

-Ljajić, 1 kuća, je y Donjoj Janči, je od Klimenata y Čebincu.

Hrišćanski rodovi u Gornjoj Janči:

-Petrovići, 4 kuće, Sv. Arhanđeo, odavno se doselili iz Polica kod Ivangrada.

-Ružići, 2 kuće, Đurđevdan, su Drobnjaci iz Žunjevića; u Donjoj Janči su:

-Vučković, 1 kuća, Vavedenje, au doseljeni iz Rudnice u Štavici 1913. godine.

-Popovići, Vasići, 2 kuće, su od Vasića u Štitarima 1925. godine.

-Urošević, 1 kuća, Sv. Luka, je prešao iz Troštica 1925. godine.

-Pavlović, 1 kuća, Sv. Alempije, pastorci slave Vavedenje, je doseljen iz Kruševca.

-Kaličanin, 1 kuća, Sv. Dimitrije, je Kuč, doseljen iz zlatiborskog Graca 1925. godine .

U Janačkom Polju su:

-Maraš, 1 kuća, je poreklom iz Bihora, prešao iz Štitara 1925. godine.

-Pejovići, 2 kuće, su od Juriša u Trošticama.

*

Poreklo stanovništva naselja Troštica, sada u sastavu sela Janča. 

Položaj naselja.

Troštice su sa obe strane Troštičkog Potoka, leve pritoke Ljudske, opkoljene brdima: prema Korutanama su Rudine, do Štitara su Pluževine, prema Tvrđevu je Dobrotin, prema Pačevini i Svilanovu su Jelaš i Mrlješki Krš, a do Janče je Glavica.

Tip i ime naselja.

Položaj sela je razdrobljen tektonskim uvalama, pa je, po svoj prilici, po takvom položaju selo dobilo naziv. Kuće Jurića su u kraju Osoju.

Vode.

Selo ima izvorsku vodu u izobilju: Gornja Voda, Donja Voda, Bačevska Voda, Banjišor, Ružina Voda, Blato i česma kod kuće Lemeza.

Zemlje i šume.

Okućnice su pod voćnjacima i sa vrtovima. Njive su na mestima: Stovreća, Dragušice, Pluževine, Lokva, Vrla Strana, Toplakoviće i Osredak; livade su: Vidovica, Radoševica, Klanac, Raskršće, Popasenica, Ravne, Rudine i Dublje; ispaše i šume su po brdima, Gornjoj Ornici i u Dolini.

Starine u naselju.

U selu ima dva stara hrišćanska groblja: jedno je u Dublju usred sela, a drugo na brdskoj glavici nedaleko od hana. U groblju na glavici poznaju se temelji od crkvine. Današnje groblje je kod starog u Dublju. Po predanju selo se zaselilo u 18. veku:

Poreklo stanovništva.

-Mrlješ, 2 kuće, Sv. Jovan, su Kuči iz Lopata; imaju odeljake u Baletiću i Čebincu; dve porodice Mrlješa odselile su se 1834. godine. u Trnavu u predelu istog imena.

-Marković, Stevović, 1 kuća, su od Kudra u Korutanama.

-Lemezi, Uroševići, 2 kuće, Đorđevići, 2 kuća, Sv. Luka, su došli iz Njegnjeva kod Bijeloga Polja, predak se doselio oko sredine 19. veka u Korutane, starinom iz Rovaca; nekoliko njihovih porodica odselilo se u Toplicu.

-Nerandžići, Mihajilovići, 6 kuća, Sv. Pantelija, su Kuči iz Zagrađe kod Andrijevice; od njih su Nerandžići u Korutanama i Donjim Štitarima.

-Jevići, 2 kuće, Lazareva subota, iz Bijelih Voda kod Pljevalja; od njih su Jevići u Pačevini. Glođovići su im krvni rođaci.

-Juriši, Pajovići, 13 kuća, Sv. Nikola, y kraju Ocojy, su iz Kokošića, zaseoka Štavlja u Sjeničkom Polju, ovamo došli iz Dragaljevine 1880. godine.

-Golubović, 1 kuća, Sv. Jeremija, je iz okoline Prijepolja, ovamo došao iz zaseoka Uvca u Sjeničkom Polju 1919. godine.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.