Poreklo prezimena, selo Grubetiće (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Grubetiće, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Grubetiće su u prisoju najvišeg sela doline Grubetićskog Potoka, leve pritoke Crnovrške Reke a između presedline na razvođu Kovioca, Grubetićaknj i Konjica.

Vode.

Selo ima izvorske vode u izobilju: Buban, izvor kod Vučje Rupe, izvor u Puljevu Lazu, izvor pod Grvunjakom, jedan u Gornjem Palešu; manji izvori nemaju nazive.

Zemlje i šume.

Njive i livade su u okućnicama, proplancima i u dolini seoskog potoka na mestima: Puljov Laz (neki Puljo tu „zakrčio njivu“), Gluva Livada, Lokva, Kruševlje, Ravanica, Kovilac, Kalemi, Njivetak s voćkama, Čalija, Trlište, Kolovoz, Gaj, Uski Do, Sugreb, Palež, Kalovac, (O)krugli Laz, Muratovac, Pasuljište s voćkama, Manojlova Njive, Ševar, Vida, Jasika, Krug, Rovište, Solila, Radojev Laz, Milošev Laz, Ugarica, Jagodnjak, Krst, Krčmare, Preslo, Stara Koliba, Vijenac, Bačište, Joše, Ladiće, Odžina Livada, Vlas, Raćova Livada, Kratina, Oteške Livade, Krevet, Lanište, Jovice, Doljni Laz, Stara Bačija, Plandište i Senište. Usled aktivne erozije njive se često pretvaraju u „prline“ (ogoljeno zemljište, bez humusa). Šume hrastove i bukove ima u izobilju na mestima: Stameninom Kršu, Crnom Vrhu, Kljunu, Cerovom Brijegu, Grabaku, Konjičkoj Ravni, Konjicu, Grubetićskoj Glavici, Srednjem Palešu, Donjem Palešu, Sedlini, Kačkalištu, Travištu, Graovištu, Krljama, Dubokoj Rovini, Kolubištu, Medunku, Šibu, Starom Selu, Javoru, Grotu, Buču, Krivači, Klenovcu u Ulici (progonu za stoku).

Starine i ostali podaci o selu.

Grubetiće je bilo na mestu Starom Selu na kome su sada seoske paše. Od starog sela ostala su dva groblja: jedno je kod crkvine pored puta idući za susedno Dragočevo, a drugo je, starije, na vrhu Grubetićske Glavice. U oba groblja očuvale su se zidine porušenih crkvica i oko njih nadgrobne ploče i stubovi bez natpisa. Današnje groblje je zajedničko sa Otesom kod starog groblja i crkvine u selu. Nedaleko odatle je zgrada osnovne škole. Ime selu je petronimično*. Njegovo staro stanovništvo se odselilo verovatno 1690. godine, a današnje se doselilo pre stotinu godina. Godine 1948. imalo je 48 stanovnika.

* Stari dubrovački rod Ranjine prezivao se Grubetić.

Poreklo stanovništva

U selu su ovi rodovi:

-Vasojevići, Nikolići, 3 kuće, Jankovići, 2 kuće,  Luković, 1 kuća, Sv. Jovan Glavosek, su Drobnjaci, do skora su sekli slavski kolač i sv. Lesendri*, preci krenuli ispod Kopa u Vasojevićima, gde su bili neko vreme, naselili susedno Krčmare, pa prešli u Grubetiće.

* Oni su bili neko vreme u Vasojevićima i, da bi uživali plemenska prava, uzeli i drugu slavu Vasojevića, Sv. Lesendru (Aleksandra Nevskog).

-Dišovići, 2 kuće, su odeljaci Janićijevića y Dedilovu, prešli oko 1900. godine; imaju odeljake Dišoviće u Oholju.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.