Poreklo prezimena, selo Batnjik (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Batnjik, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Batnjik je na desnoj strani Raške, gotovo na sredini puta između varošice Raške i Novoga Pazara, opkoljene brdima G olišom, Kršom, Šancom i Glušačkim Brdom.

Tip sela.

Gornji kraj sela je na padinama Šanca, sa obe strane Batnjičkog Potoka a donji je u ravni pored Raške.

Vode.

Upotrebljava se izvorska voda: česma u Dukinom Potoku, Vrbica niže groblja, Obzovka i nekoliko izvoraka u obali Raške; ima i tri bunara.

Zemlje i šume.

Njive i livade su pomešane na mestima: Makvina, Kamenjuša, Kućište, Izbina, Njiva, Zmijnjak, Molitva, Zukva, Gornji i Donji Lug, Borje, Ilinjača, Šaćirova Njiva, Jasika s voćkama, Vrela, Dužaljka, Tatin Breg, Busara, Nurova Krčevina, Prosina, Raževište, Buban, Jezerine, Pšeničište, Plandište s voćkama, Osobena Livada, Briješće, Šaćirovac, Krstovac; šume i ispaše: Žabarje, Gaj, Beliš, Goveđi Do, Bare, Gradina, Jazavac, Kriva Kosa, Osredak, Široki Do, Lučnjak, Srčine, Konaci, Vrletna Strana, Slanište, Orlujski Krš, Struga, Ograđe, Barice, Golo Brdo, Liješće, Guvnina, Busarski Potok i Studenac sa izvorom i potokom. Na Raškoj ima dve stare vodenice.

Postanak i ime sela.

Staro selo bilo je na Kućištu, a današnje se zaselilo niže njega, bliže njivama. Ime sela je verovatno ostatak poromanjenih Vlaha. Današnje groblje je na Kosi. Selo se zaselilo oko sredine 19. veka.

Poreklo stanovništva.

-Drmanci, Jovanović, 1 kuća, Sv. Jovan, praded se doselio iz Ljuljca.

-Makojević, Miladinović, 1 kuća, je od Pipera Makojevića iz Tenjkova.

-Kudre, Veljkovići, 4 kuće, Sv. Luka, su Rovčani, doseljeni iz Bijele Crkve kod Rožaja.

-Kudrići, 2 kuće, Đurđevdan, su Drobnjaci, doseljeni iz Vrbolaza.

-Buđevci, Popovići, 4 kuće, Sv. Jovan,  su poreklom iz Azana kod Berana (Ivangrada),  bili u Bašči kod Rožaja. Buđevcima su se nazvali po majci koja je bila iz Buđeva; Buđevci u podbukovičkoj Gnjilici su od njih.

-Mišovići, 5 kuća, Sv, Nikola, su Kuči, doseljeni iz Glušaca.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.